HIỆN RA NGY 13 THNG SU 1917 

Vừa khi chng con cng với những người hiện diện lần hạt xong, chng con thấy ln sng phản chiếu nh sng đang đến (chng con đ gọi l chớp sng). Sau đ Đức Mẹ hiện ra như hồi thng Năm.

 

- B muốn con lm g?

 

- Ta muốn cc con tới đy vo ngy 13 thng tới, cc con hy lần hạt hằng ngy v hy học để đọc chữ. Sau ny Ta sẽ ni cho cc con Ta muốn g.

 

Con xin ơn khỏi bệnh cho một người.

 

- Nếu ng ta ăn năn trở lại, ng sẽ được chữa lnh trong năm nay.

 

- Con xin B đem chng con về trời!

 

- Được, Ta sẽ sớm đem Giaxinta v Phanxic về. Cn con cần ở lại lu hơn. Cha Gisu muốn dng con để người ta biết Ta v yu mến Ta. Thin Cha muốn thiết lập sự tn sng Tri Tim V Nhiễm Tội Đức Mẹ.

 

Rầu rầu con hỏi:

 

- Con ở lại một mnh sao?

 

- Khng đu con ơi! Con buồn sầu lắm sao? Đừng thất vọng! Mẹ sẽ khng bỏ rơi con. Tri Tim Mẹ sẽ l nơi con ẩn nu v l đường dẫn con tới Cha.

 

Vừa ni những lời đ, Đức Mẹ mở rộng vng tay v thng truyền cho chng con nh sng v bin như lần trước. Chng con thấy mnh chm ngập trong Cha. Giaxinta v Phanxic ở vo nh sng chiếu ln trời cn con ở vo nh sng dọi xuống đất. Pha trước bn tay Đức Mẹ l Tri Tim bị gai cuốn chọc thủng. Chng con hiểu l Tri Tim V Nhiễm Mẹ bị xc phạm v tội lỗi loi người, đang xin đền tạ.

 

Knh thưa Đức Cha, như Đức Cha r về điều b mật Đức Mẹ cho chng con hay. Khi đ Đức Mẹ khng bảo chng con giữ b mật nhưng chng con cảm thấy Cha muốn thế.