"Tất cả những người đă được Con Mẹ cứu chuộc đều là con Mẹ, tất cả, tất cả là con Mẹ đúng nghĩa.

"Cả những người con xa ĺa Thiên Chúa , những tội nhân, những người vô thần, những người từ chối Thiên Chúa , những người chống lại Thiên Chúa, và thù ghét  ngài. Tất cả đều là con cái Mẹ .

Và Mẹ là Mẹ của họ. Đối với nhiều người, Mẹ là bà mẹ duy nhất, là bà mẹ duy nhất săn sóc và yêu thương họ.

V́ thế Trái Tim Mẹ hằng bị hao ṃn v́ sự đau khổ và v́ yêu thương những con cái Mẹ .

Mẹ muốn giúp đỡ họ, cứu vớt họ, v́ Mẹ là Mẹ của họ. V́ thế, Mẹ đau khổ v́ họ, đau khổ v́ tội lỗi của họ. Mẹ đau khổ v́ họ c̣n xa ĺa Thiên Chúa . Mẹ đau khổ v́ họ làm những điều xấu,, đau khổ v́ tất cả những điều xấu họ gây ra cho chính ḿnh.

 

Nhưng Mẹ sẽ giúp đỡ họ thế nào? Cứu vớt họ làm sao?

Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện, cần nhiều đau khổ. Chỉ nhờ lời cầu nguyện và đau khổ của những con cái khác, những con cái tốt lành và đại lượng, Mẹ mới có thể cứu vớt họ được.

Và đây là Phong trào Linh mục Đức Mẹ . Mẹ muốn có phong trào để sửa chữa nơi vô số linh hồn muôn vàn đổ vỡ đă gây ra do thuyết vô thần, để phục hồi h́nh ảnh Thiên Chúa , diện mạo nhân từ của Chúa Giêsu , Con Mẹ nơi vô số trái tim đă bị tục hóa.

Những linh mục của Mẹ là những người trùng tu. Họ sẽ phục hồi h́nh ảnh Thiên Chúa nơi nhiều linh hồn và như thế, đem nhiều con cái đă chết của Mẹ về sự sống.

Đó, họ sẽ là những người yên ủi đích thực của Trái Tim Mẹ sầu bi.

Nhưng Trái Tim Mẹ cũng là Trái Tim Vẹn sạch, nghĩa là trái tim của một bà mẹ chưa bao giờ bị lu mờ bởi bất cứ một bóng tối nào, một tội lỗi nào, nhưng vẫn trong ngần như nước suối, trắng sạch như ánh sáng.

Hiện nay, Trái Tim Mẹ như bị ch́m ngập nơi bùn lầy v́ bao trái tim và linh hồn các con cái Mẹ đang ch́m đắm trong ô nhơ.

Quả thực, quỉ sa đọa, quỉ dâm ô đang lôi cuốn tất cả các dân tộc trên thế giới! Không một quốc gia nào thoát khỏi.

Màn tang tóc đang bao phủ thế giới, và các linh hồn đang bị ô nhơ, ngay trước khi họ có thể ư thức về cuộc đời.

Các linh mục trong phong trào của Mẹ phải phục hồi trong sạch nơi các linh hồn  và phải quả cảm tranh đấu chống lại quỉ dục vọng dưới mọi h́nh thức.

Họ phải chiến đấu chống lại những kiểu cách càng ngày càng mất nết và khêu gợi. Họ phải chiến đấu chống lại báo chí truyền thông phổ biến tội lỗi, những phim ảnh phá hại thuần phong mỹ tục. Họ phải chiến đấu chống lại các tâm trạng thế tục đang hiện hành là tâm trạng "chấp nhận tất cả".

Nhất là các linh mục của Mẹ phải sống một cách trong sạch, rất trong sạch.

Chính Mẹ sẽ choàng áo vẹn sạch của Mẹ  cho họ, và làm họ nên những người  mới, những linh mục toàn vẹn không t́ ố.

Những ai đă sa ngă, Mẹ sẽ ban cho sự trong sạch mới. Mẹ sẽ kêu gọi họ tới sự trong sạch mới, đẹp đẽ hơn, đó là ḷng ăn năn và t́nh yêu mến.

Mẹ muốn PTLMĐM phải tỏa hương thơm trong sạch trên thế giới, v́ chỉ nhờ hương thơm trong sạch trên thế giới, v́ chỉ nhờ hương thơm trong sạch, Chúa Giêsu, Con Mẹ mới trở lại làm Vua ḷng mọi người.

Đó là các con linh mục yêu dấu của Mẹ , nghĩa là đă tận hiến cho Mẹ : sống cho Mẹ , cảm xúc như Mẹ , yêu mến và đau khổ với Mẹ để chờ đợi thời đại lớn lao sắp đến".

   (To The Priests Our Lady's sons #  21)