CHƯƠNG 8

ĐỨC TRINH MẪU MARIA ĐƯỢC RƯỚC CẢ

HỒN XÁC VỀ THIÊN ĐÀNG

   Nếu, theo lời thánh Phaolô và tiên tri Isaias (1 Cor 2:9; Is 64:4), vinh quang của một vị thánh dù nhỏ bé nhất cũng khôn tả, chúng ta không thể nào mô tả vinh quang Mẹ Maria. Mẹ cực kỳ thánh thiện vượt trên toàn thể thần thánh. Mẹ giống Thiên Chúa Con Mẹ hơn toàn thể các thánh cộng chung lại. Ân sủng và vinh quang Mẹ Maria vượt trội hơn hết mọi thần thánh. Chúng ta không thể hiểu chân lư này khi c̣n ở trần gian, cũng không thể giải thích dẫu chỉ một phần nhỏ, và do sự thiếu thốn trong ngôn ngữ loài người làm cho chân lư này trở nên tối nghĩa khó hiểu hơn, thay v́ làm sáng tỏ sự cao cả của chân lư.

  Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc nhân loại đi cùng với linh hồn cực trinh trong Đức Hiền Mẫu vào thiên đàng. Trong con cái loài người, duy nhất một ḿnh Mẹ Maria rất thánh được miễn phần phán xét riêng. Mẹ không bị phán xét, không bị chất vấn về một điểm nào đối với các hồng ân đă lănh nhận. Đó là lời hứa được ban cho Mẹ, khi được miễn không mắc tội nguyên tổ; Mẹ được đặc miễn vượt trên mọi lề luật đối với con cháu Adong. Bởi thế, thay v́ phải chịu phán xét như mọi người khác, Mẹ Maria rất thánh được đặt ngự bên hữu Đấng phán xét mọi thụ tạo. Ngay từ giây phút đầu tiên bẩm thai, Mẹ Maria rất thánh đă là Nữ Thần Rạng Đông rực rỡ nhất, chói lọi những tia sáng mặt trời Thiên Chúa Ba Ngôi, trội vượt trên tất cả các thiên thần sốt mến đệ nhất đẳng. 

   Về sau Mẹ Maria c̣n được rực rỡ hơn do việc tiếp xúc với Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đă rút lấy nhân tính của Ngài từ bản chất cực trinh khiết Mẹ. Kết quả đương nhiên của những sự kiện đó là Mẹ Maria phải được đồng hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa, giống như Chúa, mà không ai khác có thể cao hơn giữa Thiên-Chúa-làm-người và một thụ tạo. Trong ánh sáng vinh quang này, chính Chúa Cứu Thế đưa Mẹ Maria rất thánh tới ṭa Thiên Chúa Ba Ngôi, và trước mặt mọi thần thánh đang ngẩn ngơ v́ sự lạ lùng này, nhân tính cực châu báu Chúa Ngôi Hai nói với Thiên Chúa Cha: "Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, Mẹ cực yêu dấu của Con, Ái Nữ yêu dấu của Cha và Hiền Thê yêu dấu của Chúa Thánh Linh, bây giờ tới lănh nhận triều thiên vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi đă chuẩn bị làm phần thưởng cho công nghiệp của Người. Hiền Mẫu của Con là Người duy nhất đă sinh ra là Bông Hồng giữa bụi gai mà không bị suy suyển, luôn luôn tinh tuyền và diễm kiều, xứng đáng được Chúng Ta ôm ấp và đặt trong vinh quang mà không một thụ tạo nào có thể đạt tới, mà những người được bẩm thai trong tội lỗi không thể nào dám ước mơ. Đây là Người Duy Nhất Được Tuyển Chọn của Chúng Ta, trội vượt hơn toàn thể mọi thụ tạo, Người được Chúng Ta thông ban ân sủng và mọi sự trọn lành vượt quá mức độ ban cho toàn thể các thụ tạo khác. Nơi Người được kư thác kho tàng và mọi đặc ân không thể nào hiểu được của Thiên Chúa Ba Ngôi. Người đă trung thành tột đỉnh, duy tŕ, phát triển sung măn các kho tàng đó. Người được chiếu cố và hài ḷng trước mắt Chúng Ta."

   "Lạy Thiên Chúa Cha của Con, toà án công chính và thương xót của Chúng Ta tuyệt đối công bằng vô cùng, do phán xét đó mọi việc làm của các bằng hữu Chúng Ta được đền đáp vô cùng dư dật. Thiệt là chính đáng để Hiền Mẫu của Con được ban phần thưởng dành cho một Bà Mẹ. Cuộc sống và mọi việc làm của Người đă giống Con hết sức mà một thụ tạo có thể, xin Thiên Chúa Cha cho Người cũng giống như Con trong vinh quang Thiên Chúa Uy Nghi, để nơi đâu sự thánh thiện là căn bản, ở đó cũng t́m được sự chung hưởng cao cả nhất."

   Quyết định này của Ngôi Lời Nhập Thể được Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Linh đồng thuận. Linh hồn Mẹ Maria rất thánh được rước lên bên hữu Con và Thiên Chúa thực của Mẹ, được đặt trong vinh quang vô cùng của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Đây là đặc ân siêu việt vô cùng và đáng ca tụng tột đỉnh của Đức Maria rất thánh, Đức Hiền Mẫu và Nữ Vương chúng ta. Mẹ cùng ngự với Ba Ngôi Thiên Chúa và địa vị của Mẹ là Nữ Vương, trong khi tất cả mọi thần thánh là thần dân và quần thần đối với Đức Vua Tối Cao. Các đặc ân vinh quang, hiểu biết, diện kiến Thiên Chúa và vui hưởng hạnh phúc của Mẹ tương xứng với sự cao cả của Mẹ. Mẹ hiểu biết và vui hưởng hạnh phúc Thiên Chúa hằng hữu gấp bội toàn thể thần thánh (chúng ta được biết các thần thánh vui hưởng hạnh phúc thiên đàng theo những mức độ khác nhau).    Toàn thể thần thánh vui mừng hoan hỉ đặc biệt, hợp tấu những ca khúc mới chúc tụng Thiên Chúa, cử hành nghi lễ mừng vinh quang Ái Nữ, Hiền Mẫu và Hiền Thê yêu dấu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa tôn vinh mọi kỳ công do quyền năng vô cùng của Ngài nơi Mẹ Maria rất thánh. Mặc dầu không một vinh quang mới hoặc căn bản nào có thể thêm vào cho chính Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa đă có và hằng có vinh quang vô cùng và vĩnh viễn đời đời; những điều Chúa hài ḷng và chu toàn các quyết định từ thuở đời đời được biểu lộ vĩ đại hơn trong ngày đó. Từ ngai toà, Thiên Chúa Cha phán: "Trong vinh quang Ái Nữ cực yêu dấu của Ta, mọi thánh ư Ta được hoàn toàn thoả măn. Ta làm cho mọi thụ tạo hiện hữu, tạo dựng chúng từ hư không, để chúng có thể tham dự sự trọn lành và các kho tàng vô biên theo thánh ư nhân từ vô cùng của Ta. Chính các thụ tạo, được làm cho có thể nhận các ân sủng và vinh quang của Ta, đă lăng nhục ân sủng này. Duy nhất Ái Nữ Maria yêu dấu đă không dính líu trong việc bất tuân lệnh và thoái thác mà toàn thể loài người mắc phạm. Người đă giành được những ǵ mà các con cái bất xứng của hoả ngục khinh thường. Trái tim của Ta không giây phút nào phải thất vọng nơi Người. Thuộc về Người mọi phần thưởng đă được Ta quyết định dành cho các phản thần và những kẻ trong con cái loài người theo chúng, nếu chúng trung thành với ân sủng và ơn gọi. Do khuất phục và vâng lời, Ái Nữ Maria đền bù việc chúng sa ngă; Người làm hài ḷng Ta trong mọi việc và xứng đáng dự phần Uy Nghi Cao Cả của Ta."

   Ngày thứ ba sau khi linh hồn cực trinh khiết Mẹ Maria nhận lănh vinh quang vĩnh cửu, Thiên Chúa cho triều thần thiên quốc biết Mẹ Maria rất thánh sẽ trở lại trần gian kết hợp và làm sống lại xác thánh Mẹ, để Mẹ Maria cả xác hồn được nâng lên ngự bên hữu Thiên Chúa Con mà không phải chờ đến ngày mọi người đă chết được sống lại [1]. Nơi Thiên Chúa, các thần thánh nhận thấy sự thích đáng và phù hợp của đặc ân này với các đặc ân khác mà Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương cao cả, đă nhận được và thích hợp với địa vị siêu việt của Người. Khi tiến hành việc lạ lùng này, Chúa Cứu Thế và linh hồn Đức Hiền Mẫu rất thánh, cùng với nhiều cơ đội Thiên Thần, các thánh Tổ Phụ và Tiên Tri tháp tùng, ngự xuống mồ thánh ở thung lũng Josaphat. Khi tất cả được qui tụ trước mặt Đền Thờ Trinh Khiết, Chúa Giêsu nói với các thần thánh:

  "Đức Hiền Mẫu của Ta đă được bẩm thai không t́ vết tội lỗi, để từ chất liệu tinh khiết của Người, Ta có thể mặc lấy nhân tính không t́ vết để qua thân xác cứu chuộc trần gian khỏi tội lỗi. Thịt của Ta là thịt của Mẹ Ta. Mẹ của Ta cộng tác với Ta trong công cuộc Cứu Chuộc. Do đó Ta phải làm cho Mẹ của Ta sống lại, y như Ta đă từ cơi chết sống lại, và việc này sẽ phải xảy ra cùng thời điểm Ta đă sống lại. V́ Ta muốn làm cho Mẹ của Ta giống hệt Ta trong mọi sự."

  Tất cả các thánh Tổ Phụ cảm tạ chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa về đặc ân mới này. Các thánh Tổ dâng lời cảm tạ cá nhân là Nguyên Tổ Adong và Evà, thánh Anna, thánh Gioakim, thánh Giuse, v́ các ngài là những người tham dự trực tiếp hơn vào phép lạ này của Thiên Chúa Toàn Năng. Khi đó theo thánh ư Chúa Giêsu, linh hồn cực tinh tuyền Mẹ Maria rất thánh trở lại, làm tươi lại và phục sinh, ban cho xác thánh cực trinh khiết Mẹ sự sống mới bất tử vinh quang, chảy tràn từ linh hồn thông ban cho thân xác Mẹ bốn đặc tính: trong sạch, không bị đau đớn, nhẹ nhàng và huyền ảo, thích ứng với các đặc tính linh hồn.

Được phú cho các đặc tính này, Mẹ Maria rất thánh cả xác hồn đă ra khỏi mồ mà không đẩy khối đá chắn cửa mồ và cũng không làm xáo trộn vị thế của chiếc áo dài và áo choàng đă bọc xác thánh Mẹ. Thật là thích đáng khi nói rằng cùng một cách như Mẹ Maria rất thánh đă cho Thiên Chúa Con Mẹ h́nh hài nhân loại nơi dạ Mẹ, h́nh hài này tinh tuyền, không t́ vết và không mắc tội lỗi, để cứu chuộc thế gian; để đền đáp lại, Chúa Giêsu, trong việc phục sinh và tái sinh này, ban cho Mẹ Maria vinh quang và vẻ đẹp tuyệt vời như của chính Chúa. Trong việc trao đổi huyền nhiệm thánh thiêng này Mẹ Maria rất thánh sinh ra Chúa Giêsu, đồng hóa Chúa với Mẹ tối đa; Chúa Giêsu phục sinh Mẹ, thông cho Mẹ vinh quang mà Mẹ có thể nhận lănh tối đa với tư cách một thụ tạo.

  Từ mồ thánh, đoàn rước cực kỳ long trọng trang nghiêm khởi hành tiến đi với nhă nhạc thiên cung qua các tầng trời vào tới thiên cung. Việc này xảy ra sau nửa đêm cũng giờ Chúa Giêsu đă sống lại rời khỏi mồ. V́ thế không phải toàn thể các thánh Tông Đồ được chứng kiến việc lạ lùng này, chỉ có các vị hiện diện canh thức tại mồ thánh Mẹ được đặc ân này. Các thần thánh đi vào thiên đàng theo thứ tự khi ra đi; sau chót là Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương cao cả mặc áo vàng ṛng muôn màu muôn vẻ, đi bên hữu Chúa (Tv 44:10). Mẹ quá sức đẹp, đẹp tuyệt vời đến độ cả triều thần thiên đàng phải ca tụng. Toàn thể triều thần thiên đàng hoan hỉ hướng về Mẹ, chiêm ngưỡng và chúc tụng Mẹ. Những lời tán tụng huyền nhiệm vua Salomon đă viết lại được tấu lên: "Hỡi các ái nữ Zion, hăy tới chiêm ngưỡng Nữ Hoàng của các người, Đấng được các ngôi sao mai chúc tụng và các quí tử của Đấng Tối Cao chúc mừng. Người là Ai từ sa mạc tới, tựa như trụ cột của mọi hương thơm ngào ngạt? Người là Ai, mọc lên tựa Rạng Đông, đẹp hơn mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như muôn vàn đạo binh sắp hàng vào trận? Người là Ai từ hoang địa đi lên nghỉ nơi ḷng Đấng Yêu Thương của Ḿnh và toả ra muôn vàn vẻ vui sướng tràn đầy? (Cv 3:6-9, 8:5). Người là Ai mà nơi Người chính Thiên Chúa hết sức hài ḷng vui vẻ hơn nơi mọi thụ tạo khác; Thiên Chúa tán dương Người hơn hết mọi thần thánh trên trời! Ôi lạ lùng thay Uy Quyền Cao Cả của Thiên Chúa làm vẻ vang và tôn vinh Người! Giữa vinh quang này, Mẹ Maria rất thánh, cả hồn xác, tới toà Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Ba Ngôi Thiên Chúa đón Mẹ Maria lên ngự trong vinh quang yêu thương ấp ủ đời đời. Thiên Chúa Cha hằng hữu nói với Mẹ Maria rất thánh: "Ái Nữ và Chim Bồ Câu của Cha, hăy lên cao hơn nữa." Ngôi Lời Nhập Thể nói: "Thưa Mẹ của Con, Con đă nhận từ Mẹ nhân tính và Mẹ đáp lại trọn vẹn công việc của Con do việc bắt chước Con cách trọn hảo, bây giờ Mẹ hăy nhận từ tay Con phần thưởng Mẹ xứng đáng hưởng." Chúa Thánh Thần nói: "Hỡi Hiền Thê cực yêu dấu của Ta, hăy vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu xứng đáng với t́nh yêu cực kỳ trung tín của Người; bây giờ hăy vui hưởng t́nh yêu của Người mà không c̣n phải lo âu v́ mùa đông đau khổ đă qua rồi, v́ Người đă tới trong ṿng tay ôm ấp đời đời của Chúng Ta." Nơi toà Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria rất thánh được cuốn hút trong hạnh phúc vui hưởng thánh nhan Thiên Chúa Ba Ngôi, ch́m lặn trong biển mênh mông vô cùng của Thiên Chúa Ba Ngôi, trong khi đó các thần thánh hưởng sự lạ lùng và hoan hỉ khác thường.

 

LỜI MẸ MARIA

   Con của Mẹ, loài người phải than khóc và không thể bào chữa sự ngu dại cố t́nh quên lăng vinh quang đời đời, mà Thiên Chúa đă chuẩn bị cho những người sẵn sàng làm cho ḿnh xứng đáng hưởng. Mẹ ước mong con đau xót than khóc phàn nàn sự hững hờ quên sót độc hại này. Điều nguy hiểm không thể hoài nghi là bất cứ ai cố t́nh quên đi vinh quang hạnh phúc vĩnh cửu sẽ mất vinh quang và hạnh phúc đó. Không một ai thoát khỏi tội này, không phải chỉ v́ người ta hững hờ không t́m kiếm và duy tŕ việc ghi nhớ hạnh phúc này, mà chính v́ họ tận lực lao khổ trong những thứ trần thế thấp hèn khiến họ quên mất cùng đích họ được tạo dựng. Sự xao lăng quên sót này hiển nhiên phát xuất từ việc người ta bị lôi cuốn bởi cuộc sống hào nhoáng, thèm khát thị dục, và đam mê xác thịt (Gioan 2:16). Để phục vụ vật chất, người ta tận dụng sức mạnh và khả năng linh hồn mọi giây phút suốt cả đời, họ không có một phút rảnh rỗi, không màng chi tới cũng không nghĩ tới hạnh phúc vĩnh cửu. Loài người cần nhận biết và xưng thú rằng việc tưởng nhớ hạnh phúc vĩnh cửu đ̣i hỏi nhiều nỗ lực hơn theo đuổi các dục vọng mù quáng và t́m kiếm danh lợi hoặc các khoái lạc tạm bợ, mà tất cả những thứ này đều chấm dứt cùng với cuộc sống đời này.

   Nhân loại, đặc biệt là con cái Giáo Hội, có thể dễ dàng tránh được tính ngoan cố khư khư sai lầm như thế, v́ họ có trong tay các phương tiện thuận lợi của đức tin và hy vọng đạt được chân lư! Đạt được hạnh phúc vĩnh cửu cũng khó khăn như đạt được hư danh cùng của cải và các thứ lợi lộc hữu h́nh. Thật là dại khờ khi lao động vất vả v́ những thứ phù vân cũng tỉ lệ bằng chịu khổ cực v́ những lợi ích đích thực. Nhưng c̣n khờ hơn nữa nếu chịu đựng vất vả để đạt tới h́nh phạt đời đời cũng bằng để đạt được vinh quang vĩnh cửu. Con của Mẹ, con sẽ nhận thấy và khóc thương sự khờ dại đáng ghê tởm này nếu con nh́n kỹ vào thế giới con sống. Thế giới bị xáo trộn bởi chiến tranh và bất hoà như thế nào. Thế giới có biết bao nhiêu người bất hạnh. Những người này đi t́m kiếm cái chết để đổi lấy hư vinh vắn vỏi, t́m báo thù và lợi ích hèn hạ nhất, trong khi đó họ không nghĩ tới, không để ư ǵ tới cuộc sống bất tận chẳng khác ǵ thú vật vô lư trí. Hẳn là vạn phước cho những người đó nếu đời họ có thể hoàn toàn chấm dứt cùng với cái chết tạm bợ như đối với các thú vật vô lư trí.

   Đây là điều đau buồn vượt trên mọi nỗi đau buồn, là nỗi bất hạnh khôn sánh và không thể nào chữa trị được. Con hăy đau đớn, than khóc tiếc thương cho sự hủy diệt này nơi quá nhiều linh hồn được chuộc bằng máu Thiên Chúa Con Mẹ. Con yêu dấu nhất của Mẹ, Mẹ bảo đảm với con rằng nếu nhân loại không tự làm cho họ quá bất xứng đối với hạnh phúc đời đời, ḷng thương xót của Mẹ hẳn thúc giục Mẹ, trong vinh quang thiên đàng, lớn tiếng kêu gọi toàn thể mọi người: "Loài người hay chết và lầm lạc, các người đang làm ǵ thế? Các người sống để làm ǵ? Các người có biết rằng được diện kiến thánh nhan Thiên Chúa và được ở với Chúa th́ thế nào không? Các người nghĩ ǵ? Ai đă làm xáo trộn và mê hoặc nhận xét của các người như thế? Nếu các người mất ân sủng và hạnh phúc đích thực này, các ngươi sẽ t́m kiếm thứ ǵ, v́ không thể nào có ân sủng và hạnh phúc nào khác? Vất vả khổ cực th́ mau qua; phần thưởng th́ vinh quang vĩnh cửu; c̣n h́nh phạt th́ đời đời."