HIỆN RA NGÀY 13 THÁNG BẢY 1917 

Sau khi đến đồi Cova da Iria gần chỗ cây sồi nơi nhiều người đang lần hạt, chúng con lại thấy chớp sáng sau đó Đức Mẹ hiện đến.

 

- muốn con làm chi?

 

- Ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hằng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để xin ḥa b́nh cho thế giới chấm dứt chiến tranh chỉ Đức Mẹ thể giúp điều đó.

 

- Thưa , xin nói cho chúng con ai!  Xin làm một phép lạ để mọi người tin hiện ra với chúng con.

 

- Nhớ đến đây hàng tháng.  Tới tháng Mười Ta sẽ nói cho chúng con biết Ta ai muốn . Ta sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy tin.

 

Con xin mấy điều nữa nhưng con chẳng nhớ đă xin những .  Con chỉ nhớ Đức Mẹ dặn con những người đó cần đọc kinh Mân côi để được ơn xin.  Rồi Đức Mẹ dặn tiếp:

 

- Hăy hy sinh cầu cho tội nhân lặp lại mỗi hy sinh: "Lạy Chúa Giêsu, yêu Chúa, để cầu cho tội nhân thống hối , đền tạ Trái Tim Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ."

 

Nói xong, Đức Mẹ mở rộng tay ra như đă làm trong hai lần trước.  Những tia sáng thấu qua trái đất chúng con thấy một biển lửa.  Ma quỉ các linh hồn dưới h́nh người bị d́m vào đó như những cục than hồng, cháy đen hay đỏ rực đang ngoi ngóp, phập phồng, lúc bị ném lên như cùng với cuộn khói đen kịt rồi văng trở lại hỏa hào tràn ngập rên siết, nghiến răng thống khổ thất vọng.  Điều đó làm chúng con kinh hăi run sợ.  (chắc điều đó làm con khóc thét lên như những người chung quanh nói họ thấy con khóc)  Quỉ dữ thể phân biệt nhờ sự hung dữ tàn bạo giống như những quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong .  Kinh khiếp hoảng hốt chúng con ngước nh́n xin Đức Mẹ cứu giúp.  Đức Mẹ đă nhân từ, buồn sầu nhắn nhủ:

 

- Các con vừa thấy hỏa ngục nơi tội nhân khốn nạn phải rơi vào.  Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Nhiễm Tội Mẹ.  Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành, nhiều linh hồn được cứu rỗi thế giới sẽ ḥa b́nh.  Chiến tranh sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến khác tàn bạo hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Giáo Hoàng Piô 11.  Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng(15) chiếu giữa ban đêm, hăy biết rằng đó điềm lạ đại Chúa cho các con biết, Chúa sắp trừng phạt thế giới tội lỗi bằng chiến tranh, đói khát sự bách hại Giáo Hội Đức Thánh Cha.

 

"Để ngăn ngừa điều đó, Mẹ đến để xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Nhiễm Nguyên Tội Mẹ rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng(16).  Nếu người ta lắng nghe lời Ta xin, nước Nga sẽ trở lại sẽ ḥa b́nh(17).  Nếu không, nước Nga sẽ truyền điều lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh bách hại Giáo Hội.  Nhiều người tốt lành  bị giết, Đức Thánh Cha sẽ phải khổ; nhiều nước sẽ biến mất, nhưng sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng.  Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, nước Nga sẽ trở lại, một giai đoạn ḥa b́nh sẽ được ban cho thế giới.  Tín Điều Đức Tin sẽ luôn được bảo vệBồ Đào Nha v.v...  Đừng nói với ai, riêng Phanxicô th́ thể kể lại cho em.

 

"Mỗi khi các con lần hạt, đọc lời nguyện sau đây sau mỗi mầu nhiệm: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục.  Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất các linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn."

 

Yên lặng một chút, con hỏi tiếp:

 

- c̣n muốn con làm chi nữa không?

 

- Không, hôm nay Ta không đ̣i các con làm chi nữa.

 

Rồi Đức Mẹ lên trời hướng về phía đông cho tới khi biến mất nơi xa vời.