Vài điểm về Giáo Hội Công Giáo tại Mexicô quốc gia được ĐTC viếng thăm 

(Radio Veritas Asia 31/07/2002) - Sau thánh lễ phong Hiển Thánh cho Thầy Pedro de Betancur  tại  thủ đô Guatemala, vào sáng thứ ba, 30 tháng 7/2002,  th́ liền ngay vào  buổi chiều cùng ngày (30/07/2002), ĐTC lên đường đi đến Thành phố Mexicô, để chủ tế Thánh lể Phong Hiển Thánh cho Chân phước Juan Diego  vào sáng ngày thứ 31 tháng 7/2002, lễ phong Chân phước cho hai vị Tử đạo Juan Bautista va Jacinto de los Angeles, sáng  thứ năm mùng 1 tháng 8/2002.  Cả hai thánh lễ nầy đều được cử hành  tại Đền Thánh kính Đức Mẹ Guadalupe.

Qua đài truyền h́nh, chúng ta đă được chứng kiến những đám đông biển người dự thánh lễ do ĐTC cử hành tuốn ra các ngả đường chờ đợi lâu giờ đề được thấy ngài, chào mừng, hoan , lănh phép lành, như trong những ngày này, tại hai thành phố Guatemala Thành phố Mexico.

Đây lần thứ năm Đức Gioan Phaolô II viếng thăm Mexico. Ít quốc gia được đặc ân này.

(1) Lần thứ nhất vào tháng Giêng năm 1979, vừa lên ngôi Giáo Hoàng được ít tháng. Ngài đến đây để chủ tọa Hội nghị các Giám mục Châu Mỹ latinh được tổ chức tại Puebla. Lúc đó, chính phủ Mexico do nhiệm cầm quyền, thù địch Giáo hội. Cho người dân Mexico hầu hết Công giáo (khoảng 95%), nhưng Giáo hội Công giáovới rất nhiều sởkhông được công nhận "một pháp nhân". Các  Giám mục, Linh mục, Tu nam nữ không được mang áo nhà tu ngoài đường phố.

Lúc đó (năm 1979), trước khi lên đường đi Mêhicô, ĐTC đă nghĩ đến luật cấm này, nhưng ngài quyết định chính ḿnh  cứ mặc áo  ḍng đến thăm Mêhicô; nhưng các vị thuộc đoàn tùy  tùng mang clergyman. Tới sân bay, dân chúng ùa vào như nước vỡ bờ, để đón chào ĐTC, không một lực lượng an ninh nào cản nổi. Trước sự kiện lịch sử này, Chính phủ nhiệm quốc hội Mexico, cầm quyền từ 70 năm qua,  bị bắt buộc phải duyệt lại đường lối chính trị chống Giáo Hội của ḿnh. Việc thay đổi được bắt đầu từ đóNgày 17/02/1990, Tổng thống Carlos Salinas de Gortati, loan báo quyết định cử một Vị đại diện của ông cạnh Ṭa Thánh, tương đương với chức vụ của Vị Khâm sứ Ṭa Thánh tại Mexico. Ngày 21/11/1992, Chính phủ Mexico Ṭa Thánh quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp bậc Đại sứ Sứ Thần. Ṭa Khâm sứ tại Mexico được cất nhắc lên Ṭa Sứ Thần. Cũng trong Ṭa Sứ Thần này, ngày 22/01/1999, ĐTC văn  kiện sau Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) về Châu Mỹ "Ecclesia in America", trước sự hiện diện của ĐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, ĐHY Jan Schotte, Tổng thư THĐGM ba Hồng Y đồng chủ tịch Khóa họp: Eugenio de Araujo Sales, TGM Rio de Janeiro (Brazil) - Michael Mahoney, TGM Los Angeles (Hoa kỳ) Dario Castrillon Hoyos, Tổng trưởng Bộ Giáo (người Colombia) ĐHY Juan Sandoval Iniguez, TGM Guadalajara (Mexico), Thuyết tŕnh viên của Khóa họp. Từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, Giáo hội tại Mexico được hưởng tự do hoàn toàn trong các hoạt động tôn giáo, giáo dục, hội, y  tế... được công nhận "một pháp nhân". Cũng từ đó mối quan hệ giữa Ṭa Thánh Mexico trở nên càng ngày càng tốt đẹp, sự cộng tác chặt chẽTuy nhiêngiữa Giáo hội Nhà nướcđược áp dụng chính sách "li khai" giữa hai thế quyền thần quyền.

(2) Lần thứ hai, ĐTC viếng thăm Mexico vào tháng 5 năm 1990.

(3) Lần thứ ba vào tháng 8 năm 1993, nhưng chỉ giới hạn tại Giáo phận Merida, trên con đường đi Hoa kỳ để chủ tọa Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT)  tại Denver.

(4) Lần thứ bốn tháng Giêng năm 1999, để công bố văn kiện sau THĐGM về Châu Mỹ "Ecclesia in America", thành quả của công việc của Khóa họp ngoại lệ diễn ra tại Vatican cuối năm 1997, trong bối cảnh chuẩn bị Năm Đại Toàn 2000.

(5) Lần thứ năm, vào những ngày cuối tháng 7 năm 2002, để tôn phong Chân phước Juan Diego lên bậc Hiển Thánh tôn phong hai Vị tử đạo Juan Bautista Jacintto de los Angeles lên bậc Chân phước.

Mehico một quốc gia rộng lớn gồm gần 2 triệu cây số vuông, với 97 triệu dân , trong số này người Công giáo chiếm gần 95%, được chia thành 85 giáo phận, dưới sự hướng dẫn của 132 giám mục, 5,784 giáo xứ, do sự hướng dẫn mục vụ của 10,421 linh mục giáo phận 3,628 linh mục ḍng tu, với sự cộng tác của 670 thầy sáu vĩnh viễn - trên một ngàn tu không chức linh mục - gần 30 ngàn nữ tu - 2 ngàn rưởi giáo dân truyền giáo - 371 nhân viên thuộc các Tu hội đời khoảng 170 ngàn giáo viên. Số chủng sinh trong toàn quốc rất đáng kể: trên bẩy ngàn. Đây một lực lượng hùng hậu. Giáo hội Mexico một Giáo hội hăng say truyền giáo, quan tâm nhiều đến việc gửi các nhà  truyền giáo đi đến những nơi thiếu nhân sự. Tại Mexico phong trào thanh niên ra đi truyền giáo rất phồn thịnh.

Chuyến viếng thăm của ĐTC nhất lễ nghi phong Hiển Thánh của Juan Diego phong Chân phước của các hai Vị Tử đạo Juan Bautista Jacinto de los Angeles một đà thúc đẩy mới cho Giáo hội Mexico, một Giáo hội con số Công giáo đông nhất,  không những tại Mỹ châu, nhưng c̣n trên cả thế giới: gần 90 triệu. Đây một Giáo hội đầy hứa hẹn trong tương lai.