CHƯƠNG 9

THIÊN CHÚA BA NGÔI ĐỘI TRIỀU THIÊN

TÔN VINH MẸ MARIA LÀ

NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG VÀ MUÔN LOÀI

 

       Khi từ biệt các môn đệ để đi chịu khổ h́nh, Chúa Giêsu bảo các ông đừng để cho trái tim bối rối v́ những điều Chúa đă nói với các ông; v́ trong nhà Thiên Chúa Cha, tức là thiên đàng hạnh phúc vĩnh cửu, có nhiều chỗ rộng răi. Chúa bảo đảm thêm với các ông rằng, trong nhà Cha có đủ chỗ và phần thưởng cho mọi người, mặc dầu công nghiệp và việc lành của họ khác nhau. Chúa cũng nói không ai phải lo lắng bối rối thất vọng khi thấy người khác được ưu ái hơn hoặc được cao cấp hơn. Trong nhà Thiên Chúa có nhiều đẳng trật và nhiều chỗ ở, tại đó mỗi người sẽ hài ḷng với điều thuộc về ḿnh mà không chút ghen tị; v́ đây là một trong những ơn cao cả nhất của hạnh phúc thiên đàng. Tác giả đă nói Mẹ Maria rất thánh được tôn vinh lên địa vị cao quí nơi ngai ṭa Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Nhiều lần tác giả nói về những từ ngữ “ngai ṭa Thiên Chúa Ba Ngôi" khi đề cập tới những huyền nhiệm cao cả, những từ ngữ tương tự được các thánh sử dụng và trong Sách Thánh (Kh 1:4; 3:21). Tuy nhiên tác giả xin ghi chú rằng Thiên Chúa, Đấng là Thần Linh cực thanh khiết và đồng thời hằng hữu, bao la, không thể hiểu thấu. Thiên Chúa không cần chiếc ngai vật chất; Thiên Chúa ngự trong mọi thụ tạo, hiện hữu nơi mọi thụ tạo. Không một ai có thể hiểu hoặc định nghĩa được Thiên Chúa, nhưng chính Chúa thấu triệt và bao gồm mọi sự. Thiên Chúa có sự vinh quang trong chính bản thể Ngài và thông ban vinh quang đó cho các thánh. Các thánh không nh́n thấy Thiên Chúa bằng con mắt thân xác mà bằng con mắt linh hồn. Tác giả không thể chối rằng xác cực thánh Chúa Cứu Thế và thân xác cực tinh tuyền của Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh của Chúa có vị thế tột đỉnh tuyệt vời trên hết các thánh. Giữa các thánh được ở trên thiên đàng cả hồn xác, có một h́nh thức thứ tự theo vị thế của các ngài gần hoặc xa Chúa Kitô và Mẹ Maria, nhưng đây không phải là nơi để t́m hiểu thể thức sắp đặt được thực hiện trên thiên quốc.

  Chúng ta gọi đó là ngai toà Thiên Chúa Ba Ngôi, từ nơi này Thiên Chúa cho các thánh thấy rơ Chúa Thiên Chúa đời đời hằng hữu, độc lập đối với mọi sự, là nguyên nhân chính sự vinh quang các ngài, và mọi thụ tạo đều tùy thuộc thánh ư Chúa. Chúa cho thấy rơ Ngài là Chúa Tể, là Vua, là Đấng Phán Xét và là Thầy tất cả những ǵ hiện hữu. Chúa Kitô Đấng Cứu Thế có địa vị từ nguyên thủy là Thiên Chúa và là người qua việc kết hợp Thiên Tính với nhân tính; qua sự kết hợp này Chúa Kitô thông Thiên Tính của Ngài cho nhân loại. V́ thế trên thiên đàng, Chúa Kitô là Vua, là Chúa Tể, là Đấng Phán Xét tối cao. Các thánh, mặc dầu sự vinh quang của các ngài vượt xa trên hết mọi ước lượng của loài người, đều là tôi tớ, là thần dân đối với Chúa Kitô, Đấng Uy Nghi cao cả vô cùng. Trong vinh quang Thiên Chúa, Mẹ Maria dự phần ở mức độ chỉ sau Chúa Kitô và xứng hợp với Mẹ theo cách mà ngôn từ chúng ta không thể nào diễn tả, v́ Mẹ là thụ tạo duy nhất liên hệ quá sức mật thiết với Thiên-Chúa-làm-người. Mẹ Maria đời đời ngự bên hữu Con của Mẹ, Mẹ là Nữ Vương (Tv 44: 10), là Nữ Chúa mọi tạo vật, quyền thống trị của Mẹ bao la như của Con cực thánh Mẹ, mặc dầu theo cách khác.

  Sau khi tôn vinh Mẹ Maria rất thánh trên địa vị cao sang tuyệt vời, Chúa Kitô tuyên bố cho cả triều đ́nh thiên đàng biết mọi đặc quyền, mọi đặc ân Mẹ Maria sẽ vui hưởng trong việc tham dự vào quyền năng cao cả của Chúa. Thiên Chúa Cha hằng hữu, Đấng là nguồn gốc mọi sự, nói với các thần thánh: "Ái Nữ Maria của Ta, được tuyển chọn giữa mọi thụ tạo theo sở nguyện của Ta, là Người thứ nhất làm Ta hài ḷng, Người không bao giờ mất tước hiệu và địa vị của một Ái Nữ đích thực Ta đă ban cho Người trong trí Ta. Ái Nữ Maria chia quyền thống trị của Ta, Ta thừa nhận quyền này nơi Ái Nữ Maria bằng việc tấn phong Người là Bà Chúa và Nữ Hoàng chính thức và vô song." Ngôi Lời Nhập Thể nói: "Tất cả mọi thụ tạo được Ta tạo dựng và cứu chuộc đều thuộc sở hữu của Mẹ tự nhiên và đích thực của Ta. Cũng thuộc về Mẹ của Ta mọi loài mà Ta là Vua, Mẹ của Ta cũng là Nữ Vương chính thống và tối cao." Chúa Thánh Thần phán: "Bởi v́ Ái Nương Maria được gọi là Hiền Thê yêu dấu và được tuyển chọn của Ta, Người xứng đáng được tấn phong là Nữ Vương đời đời."

   Sau khi phán như trên, Ba Ngôi Thiên Chúa đặt trên đầu Mẹ Maria rất thánh triều thiên rực rỡ vô cùng. Cùng lúc đó tiếng từ ngai toà Thiên Chúa vang lên: "Hỡi Người Yêu Dấu của Ta, được tuyển chọn giữa mọi thụ tạo, vương quốc của Ta là của Người, Người là Bà Chúa và Nữ Vương các thiên thần sốt mến, tất cả các thiên thần quản trị, các thiên thần và toàn thể vũ trụ vạn vật. Người hăy chăm sóc, hành động và cai quản tất cả. Ta ban cho Người quyền năng, sự uy nghi và vương quyền tối cao. Được tràn đầy ân sủng vượt trên hết mọi thụ tạo, nhưng Người đă hạ ḿnh xuống địa vị thấp hèn nhất, bây giờ hăy nhận lấy địa vị tối cao Người xứng đáng được, và tham dự quyền thống trị mọi thụ tạo thuộc quyền tuyệt đối của Ta. Ta ban cho Người, do quyền năng của Ta, từ ngai ṭa vương giả, Người sẽ bắt hỏa ngục cùng với toàn thể ma quỉ và mọi người trong đó phải tuân phục. Toàn thể hoả ngục và mọi thứ ở đó phải kính sợ Người là Nữ Hoàng, là Bà Chúa tối cao, thống trị toàn thể địa ngục, nơi các kẻ thù của Ta ở."

  "Ta kư thác nơi Người mọi sức mạnh các tầng trời, hơi nước trong các đám mây, các mùa hoa mầu của trái đất, để Người phân phát tất cả mọi thứ đó tùy theo ư Người, và thánh ư Ta sẽ đặt dưới sự sắp xếp để thực hiện mọi ư nguyện của Người. Người sẽ là Nữ Vương, là Đấng Bảo Vệ, là Trạng Sư, là Mẹ và Thầy Giáo Hội chiến đấu. Người sẽ là Đấng Bảo Hộ đặc biệt các quốc gia Công Giáo, và bất cứ khi nào các quốc gia đó, hoặc các tín hữu, hoặc bất cứ ai trong con cháu Adong từ trái tim họ kêu cầu, phụng sự hoặc vâng phục Người, Người sẽ giúp đỡ và cứu vớt mọi nỗi thống khổ, vất vả, cực nhọc, thiếu thốn của họ. Người sẽ là Bạn, là Đấng Phù Trợ, là Thủ Lănh mọi người công chính bằng hữu của Ta. Người sẽ khuyên giải, an ủi, ban cho họ tràn đầy ân sủng tùy theo ḷng họ tận hiến đối với Người. V́ tất cả mọi điều này, Ta đặt Người là Quản Lư quản thủ mọi kho tàng của Ta. Ta kư thác nơi Người những ơn trợ giúp và mọi ơn lành để Người phân phát. Không một thứ ǵ Ta muốn ban cho thế giới mà không qua Người; Ta không từ chối bất cứ điều ǵ Người muốn ban cho nhân loại. Ân sủng sẽ được ban theo lời Người xin để đạt được tất cả mọi điều Người muốn và an bài trên trời dưới đất. Các thiên thần và loài người vâng phục Người, v́ bất cứ thứ ǵ của Ta đều là của Người, như Người đă luôn luôn là của Ta, Người sẽ cùng ngự trị với Ta đời đời." 

   Để thi hành các quyết định và các đặc quyền dành cho Bà Chúa vũ trụ, Đấng Toàn Năng truyền cho toàn thể triều thần thiên đàng, các thiên thần và loài người, bầy tỏ ḷng vâng phục Mẹ Maria rất thánh, nhận Mẹ là Nữ Vương, là Bà Chúa. Các thần thánh trên thiên đàng đă thi hành việc tôn kính, ca tụng Mẹ ngay khi Mẹ c̣n ở trần gian, mà theo đó mọi thứ đều được thu nhỏ lại theo tỉ lệ và trật tự thích hợp. Toàn thể các thần thánh, trong khi dâng lên việc thờ lạy Thiên Chúa với ḷng kính úy và tôn thờ sùng bái, đă dâng lên Mẹ Maria sự tôn kính theo mức độ thích nghi. Những vị thánh được ở thiên đàng cả hồn xác đă phủ phục và biểu lộ những cử chỉ của thân xác trong việc tôn kính Mẹ Maria. Tất cả mọi biểu dương này trong dịp đội triều thiên tôn vinh Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương thiên đàng, đă góp phần vào vinh quang của Mẹ cách kỳ diệu, góp phần vào niềm hân hoan mới của các thánh và làm hài ḷng Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Hôm nay là ngày cực kỳ hạnh phúc, tạo ra vinh quang đặc biệt mới cho tất cả các tầng trời. Những vị thánh dự phần cách đặc biệt hơn cả trong lễ đội triều thiên tôn vinh Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương thiên đàng, là thánh Giuse phu quân hạnh phúc của Mẹ, thánh Gioakim và Anna, và tất cả các thánh thân nhân ruột thịt khác nữa của Mẹ, và các thiên thần hộ vệ Mẹ.

  Trong thân xác vinh hiển Mẹ Maria rất thánh, phía trên trái tim, các thánh nh́n thấy rơ một trái cầu nhỏ hoặc b́nh thánh đẹp rực rỡ phi thường. Đó là minh chứng và phần thưởng cho việc Mẹ Maria đă dành cho Nhiệm Tích Thánh Thể của Ngôi Lời, và cho việc Mẹ đă rước Thánh Thể cách hết sức xứng đáng, tinh tuyền, thánh thiện, không chút t́ vết hoặc bất toàn, với ḷng tận hiến, yêu mến, tôn thờ mà không một vị thánh nào khác có thể đạt tới. Không ngôn từ nào có thể diễn tả những phần thưởng và những triều thiên khác xứng hợp với các việc làm và thánh đức vô song của Mẹ, v́ thế tác giả xin hướng điều đó về thị kiến hạnh phúc, nơi mọi người sẽ nhận thấy các điều đó theo mức độ những việc họ làm và ḷng tận hiến mà họ đáng được thưởng.

 

LỜI MẸ MARIA

   Con của Mẹ, nếu điều ǵ có thể làm giảm bớt việc Mẹ được hưởng hạnh phúc và vinh quang cao cả tột đỉnh, nếu trong khi vui hưởng hạnh phúc thiên đàng, Mẹ có thể chịu được đau khổ, nhất định là Mẹ đau buồn khi thấy Giáo Hội và những người ở trần gian trong hoàn cảnh vất vả khổ cực hiện tại. Trên thiên đàng, Thiên Chúa Toàn Năng cho Mẹ hết sức nhiều đặc quyền v́ là Mẹ Chúa; hết sức nhiều nguồn ơn cứu giúp được đặt trong tay Mẹ chỉ để mưu ích cho loài người. Điều Mẹ rất đau ḷng là quá nhiều linh hồn có thể bị hư mất v́ làm lơ không kêu cầu Mẹ; những người đó bắt Mẹ khoanh tay ngồi im trước tự do của họ, mặc dầu họ biết Mẹ là Mẹ, là Trạng Sư, là Đấng Bảo Vệ của họ ở thiên đàng, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ họ tới cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng v́ bây giờ Mẹ không c̣n chịu đựng phiền sầu nữa, Mẹ than phiền những người đó cách chính đáng rằng họ tự do chuốc lấy án phạt đời đời và từ chối không dành cho Mẹ vinh quang cứu vớt họ.

Lời cầu bầu và thế lực của Mẹ trên thiên đàng có giá trị chừng nào luôn luôn được tỏ rơ trong Giáo Hội. Mẹ đă cho thấy rơ Mẹ có khả năng cứu rỗi mọi người bằng quá nhiều ngàn vạn phép lạ, những việc phi thường và đặc ân được thực hiện v́ những người nhiệt tâm tận hiến cho Mẹ. Đối với những người kêu cầu Mẹ trong những lúc khó khăn hoạn nạn, Mẹ luôn luôn cho thấy Mẹ rộng lượng, và Chúa cho thấy chính Ngài rộng lượng đối với họ v́ Mẹ. Thiên Chúa vẫn hằng ước muốn ban phát cách rộng răi các kho tàng vô cùng của Ngài và kiên quyết ưu đăi những người nào biết cách giành được lời Mẹ cầu bầu cho họ trước toà Đấng Tối Cao. Đây là con đường chắc chắc bảo đảm và phương tiện hùng mạnh phát triển Giáo Hội, cải thiện ảnh hưởng Giáo Hội Công Giáo, truyền bá Đức Tin, gia tăng hạnh phúc các gia đ́nh và quốc gia, đưa các linh hồn đến nguồn ân sủng và t́nh nghĩa với Chúa.

Chúng con cám ơn Mẹ, Mẹ Maria yêu dấu!

Xin Mẹ cám ơn Chúa cho chúng con!


MỤC LỤC

 

PHẦN BẢY

Chương 1                                                               3

* Chúa Thánh Thần ngự xuống,                                 

* Mẹ Maria trực kiến Chúa Thánh Thần

 

Chương 2                                                               8

* Các thánh Tông Đồ rao giảng,                                

* Mẹ Maria chăm sóc con cái mới của Giáo Hội

 

Chương 3                                                             18

* Các tân ṭng lănh nhận  Bí Tích Thanh Tẩy,            

* Thánh Lễ đầu tiên,

* Thánh Thể Chúa Kitô luôn hiện diện

trong Mẹ Maria

 

Chương 4                                                             25

* Mẹ Mari lo lắng cho

các thánh Tông Đồ và các tín  hữu                             

                

Chương 5                                                             35

* Thánh Stêphanô tử đạo,                                         

* Kinh Tin Kính,

* Các thánh Tông Đồ  chia tay

đi rao giảng Tin Mừng

 

Chương 6                                                             51

* Thánh Phaolô trở lại                                               

 

PHẦN TÁM

Chương 1                                                             61

* Mẹ Maria và thánh Gioan đi Ephesô,                       

* Herode đàn áp Giáo Hội,

* thánh Giacôbê tử đạo,

* Thiên Thần giải thoát thánh Phêrô,  

* Thánh ư Chúa tỏ hiện cho Mẹ Maria tại Ephesô

 

Chương 2                                                             83

* Mẹ Maria trở lại Jerusalem,                                    

* Mẹ Maria chiến thắng Satan,

* Công Đồng các thánh Tông Đồ

 

Chương 3                                                             99

* Các Sách Phúc Âm                                                 

 

Chương 4                                                           109

* Mẹ Maria nhiệt thành yêu mến

Khổ H́nh Cứu Chuộc, Mẹ Maria mừng Lễ Mẹ Vô

Nhiễm Nguyên Tội và các Đại Lễ khác

 

Chương 5                                                           121

* Thiên sứ Gabriel báo tin Mẹ ĺa trần

                

Chương 6                                                           130

* Cuộc từ trần vinh phúc của Đức Trinh Mẫu Maria     

 

Chương 7                                                           140

* Lễ an táng xác Thánh Mẹ Maria                              

 

Chương 8                                                           148

*  Mẹ Maria được rước cả hồn xác về thiên đàng

                

Chương 9                                                           157

* Thiên Chúa Ba Ngôi đội triều thiên tôn vinh

Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng và muôn loài.