CHƯƠNG 4

LOÀI NGƯỜI TĂNG SỐ;
VIỆC TRÔNG CHỜ ƠN CỨU ĐỘ;  
THÁNH JOAKIM VÀ ANNA

 

Con cháu ḍng dơi ông Adong sinh sản đông đúc; số người công chính và người bất chính gia tăng; lời người công chính van xin Chúa Cứu Thế cũng gia tăng; lỗi lầm của những kẻ ác độc chống lại ơn Chúa cũng chồng chất. Dân Chúa và các chương tŕnh dành cho việc chiến thắng của Chúa khi mặc nhân tính, việc trông chờ Chúa Cứu Thế cũng đă tới giai đoạn chót. Thế giới tội lỗi thuộc thế hệ những kẻ ác độc đă bành trướng ảnh hưởng của nó tới những biên giới xa xôi nhất, và thời điểm thích hợp cho việc cứu chuộc đă tới.

Satan đă đầu độc toàn thế giới bằng nọc độc; nghiễm nhiên yên hưởng quyền thống trị những người mù quáng đối với ánh sáng lư trí (Rom 1:20), mù quáng đối với những lệnh truyền ghi trong Luật Cũ. Khi mà thay v́ t́m kiếm Thiên Chúa thực, người ta tạo ra cho ḿnh nhiều luật lệ giả dối; mỗi người tạo cho ḿnh một vị thần theo ư thích, mà không suy nghĩ rằng sự hỗn loạn của t́nh trạng đa thần mâu thuẫn với mọi sự tốt lành, trật tự, và ḥa b́nh. V́ những sai lầm này, sự quỉ quyệt, ngu dốt, vong ân bội bạc lăng quên đối với Thiên Chúa thực đă trở thành tự nhiên. Do sự ngu muội không biết tật bệnh nguy hiểm chết người, nhân loại ngày càng câm nín trong việc cầu nguyện xin ơn giải thoát. Phép công thẳng của Chúa có nguyên cớ chính đáng để hủy diệt mọi thụ tạo khiến nó trở lại nguồn gốc hư không của nó. Nhưng Thiên Chúa hướng về ḷng thương xót vô cùng, cân bằng đức công b́nh với ḷng khoan dung nhân từ, quyết định để ư tới sự tốt lành, lắng nghe các lời van xin và việc phụng thờ trung thành của những người công chính và các tiên tri trong dân Chúa hơn là để ư tới cơn phẫn nộ đối với sự ác độc do tội lỗi của toàn thể nhân loại.

Trong đêm tối tăm của Luật Cũ, Thiên Chúa quyết định ban tối đa bằng chứng bảo đảm chắc chắn cho ngày ân sủng, gởi đến trần gian hai danh nhân sáng chói nhất để loan báo sắp tới lúc b́nh minh của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô Đấng Cứu Độ chúng ta. Thiên Chúa quyết định tạo dựng và chuẩn bị thánh Joakim và Anna cách đặc biệt. Thánh Joakim sinh sống tại Nazareth, một thị trấn thuộc xứ Galilea. Ngài là người công chính thánh thiện, được ơn trên đặc biệt soi sáng, hiểu biết nhiều mầu nhiệm trong Sách Thánh và các Tiên Tri. Thánh nhân sống khiêm tốn, công chính, thánh thiện, chân thành. Ngài c̣n can đảm, nhiệt thành, nhă nhặn, liêm khiết. Thánh Joakim liên tục tha thiết nài xin Thiên Chúa hoàn thành lời hứa cứu chuộc nhân loại.

Thánh Anna diễm phúc cao vời sinh sống tại Bethlehem. Bà là một phụ nữ trung trinh, khiêm tốn và diễm kiều. Từ niên thiếu, bà sống đức hạnh, thánh thiện, ẩn dật, được ơn soi sáng cao cả và liên tục chiêm niệm. Thánh nữ rất chuyên cần tháo vát, do đó đạt được sự trọn lành cả trong đời sống hoạt động cũng như đời sống chiêm niệm. Người thấu triệt các mầu nhiệm cùng các đặc ân tiềm ẩn trong Sách Thánh. Không ai hơn bà về đức tin, cậy và yêu mến sâu xa. Được trang bị bằng tất cả các đặc ân này, thánh Anna không khi nào ngưng cầu xin Chúa Cứu Thế đến. Thánh nữ cũng hết sức nhiệt thành xin Thiên Chúa chọn cho bà một phu quân để giúp đỡ bà chu toàn Luật Chúa. Khi thánh Anna cầu nguyện, Thiên Chúa cũng an bài cho thánh Joakim cầu xin như thế. Lời cầu nguyện của cả hai vị dâng lên trước toà Thiên Chúa Ba Ngôi cùng một lượt, được lắng nghe và chấp nhận. Tới thời gian được Thiên Chúa ấn định, thánh Joakim kết hợp với thánh Anna trong hôn nhân và trở thành cha mẹ của Vị Trinh Nữ, Đấng là Hiền Mẫu Thiên Chúa nhập thể.

Để xúc tiến thánh ư Thiên Chúa, Tổng Lănh Thiên Thần Gabriel được phái đến báo tin cho cả hai vị. Thiên Sứ Gabriel hiện ra rơ ràng với thánh Anna, trong khi bà cầu nguyện xin Chúa Cứu Thế đến. Khi thấy thiên thần, thánh Anna bối rối nhưng đồng thời trong ḷng vui mừng hoan hỉ. Kiều nữ trung trinh phủ phục khiêm tốn tôn kính thiên sứ, nhưng thiên sứ cản lại và khuyến khích bà, v́ bà được kư thác Ḥm Bia Manna đích thực là Đức Maria rất thánh, Vị Hiền Mẫu của Ngôi Lời nhập thể. Thiên sứ Gabriel đă được Thiên Chúa cho biết mầu nhiệm hồng ân này khi được phái đi báo tin. Các thiên thần khác chưa biết điều đó, v́ mạc khải này được ban trực tiếp cho thiên sứ Gabriel. Nhưng lúc đó Thiên Sứ không tỏ hiện mầu nhiệm cao cả này ngay cho thánh Anna, mà chỉ yêu cầu thánh Anna lắng nghe ngài nói:

 ”Thiên Chúa Tối Cao ban đặc ân cho bà và là ơn cứu độ cho bà. Thiên Chúa đă nghe lời bà cầu xin, Ngài muốn bà duy tŕ bảo vệ đặc ân đó và tiếp tục nài xin Chúa Cứu Thế đến. Chúa muốn bà kết hôn với (thánh) Joakim, v́ ông là người công chính được Chúa chấp nhận. Với sự đồng hành của Joakim, bà sẽ có thể kiên tŕ trong việc tuân giữ lề luật và phụng sự Chúa. Hăy tiếp tục cầu nguyện nài xin Thiên Chúa làm cho những điều đó được trọn toàn. Hăy bước đi theo đường công chính và để cho linh hồn bà nói chuyện với thiên đàng. Hăy liên tục cầu nguyện xin Chúa Cứu Thế đến, hăy vui mừng trong Chúa, Đấng là ơn cứu độ cho bà.”

Thiên Sứ Gabriel không hiện ra rơ ràng với thánh Joakim, nhưng nói với ngài trong giấc ngủ: “Này Joakim, phúc thay ông được Thiên Chúa chúc lành! Hăy kiên tŕ trong các ước nguyện của ông, sống ngay chính trọn lành. Chúa muốn ông cưới (thánh) Anna, v́ Thiên Chúa yêu thương chúc phúc cho bà. Hăy săn sóc, quí trọng bà như lời hứa và tạ ân Chúa Cao Cả, v́ Ngài đă ban bà cho ông coi sóc.” Tiếp sau thông điệp thiên đàng này, thánh Joakim đă xin cưới thánh Anna. Vâng lệnh Chúa, ông bà kết hôn với nhau. Nhưng không vị nào tiết lộ điều bí mật măi tới hai mươi năm sau. Cặp phu thê thánh thiện này sinh sống tại Nazareth, tiếp tục bước đi trên đường chính trực. Với ḷng ngay  thẳng chân thành, ông bà thực hành mọi thánh đức, xa lánh mọi thiếu sót sai lỗi để được vui ḷng Thiên Chúa. Ông bà chia lợi tức hàng năm làm ba phần. Phần thứ nhất dâng cho đền thờ Jerusalem vào việc phụng thờ Thiên Chúa, phần thứ hai phân phát cho người nghèo khó, chỉ giữ lại phần thứ ba cho cuộc sống hàng ngày tươm tất của ông bà và gia đ́nh. Để thưởng cho ḷng rộng răi bác ái, Thiên Chúa ban cho ông bà thêm của cải đời tạm này.

Ông bà chung sống với nhau tâm đồng ư hợp, thuận hoà, không hề có bóng mờ của sự khó chịu miễn cưỡng. Thánh Anna hết sức khiêm tốn vâng phục kư thác mọi việc theo ư thánh phu quân. Phần thánh Joakim luôn t́m hiểu những  điều thánh Anna muốn, bằng cả con tim kư thác mọi sự cho hiền thê (Kn 31: 11). Ông bà chung sống trong t́nh bác ái trọn hảo, suốt đời không khi nào ông bà không cùng chung ư nguyện cầu (Mt 18:20). V́ liên kết với nhau trong Chúa, ông bà vui hưởng Chúa hiện diện trong niềm kính sợ thánh thiện. Thánh Joakim cẩn trọng chu toàn thánh ư Thiên Chúa được thiên thần chuyển truyền, yêu quí và nhiệt tâm săn sóc hiền thê của ngài.

Thiên Chúa mặc cho thánh Anna ân sủng của ḷng yêu thương (Tv 20:4), ban cho bà những ân sủng vĩ đại, sự hiểu biết sâu xa, chuẩn bị bà lănh nhận hồng ân hạnh phúc trở nên hiền mẫu của Người, Đấng sẽ là Mẹ chính Thiên Chúa. Mọi việc Thiên Chúa làm đều toàn hảo tuyệt vời, v́ thế, Thiên Chúa làm cho thánh Anna trở thành bà mẹ xứng đáng của Thụ Tạo cực tinh tuyền, Đấng sẽ trội vượt trên hết mọi thụ tạo về thánh đức chỉ sau một ḿnh Thiên Chúa.

Cặp phu thê diễm phúc này chung sống qua hai mươi năm mà không có con cái. Vào thời đó, vợ chồng không con cái bị người Do Thái coi là đại bất hạnh, đại vô phước. Ông bà phải chịu nhiều nguyền rủa sỉ nhục từ những người lối xóm, quen thuộc, v́ người son sẻ bị coi là bị loại khỏi các ân sủng của Đấng Thiên Sai. Thiên Chúa Tối Cao muốn để cho ông bà chịu đau khổ và chuẩn bị đón nhận hồng ân đang chờ đón ông bà, để với ḷng kiên tŕ và tuân phục, ông bà có thể trong nước mắt gieo lấy Trái Vinh Quang, mà ông bà sẽ sinh ra. Ông bà tiếp tục cầu nguyện nồng nàn, luôn nhớ lệnh Chúa truyền. Ông bà khấn hứa với Chúa, nếu ông bà sinh được người con, ông bà sẽ dâng hiến người con đó phụng sự Chúa trong đền thờ Jerusalem.

Theo lệnh Chúa, sau một năm đặc biệt kiên tŕ nhiệt thành cầu nguyện, thánh Joakim lên đền thờ cầu nguyện, dâng của lễ xin Chúa gởi Đấng Cứu Thế đến, và xin được người con ông ước mong. Cùng với những người khác từ Nazareth, thánh Joakim tới đền thờ dâng của lễ, đóng góp như thường lệ trước sự hiện diện của thầy cả thượng phẩm. Lúc đó, ông Isachar, một vị tư tế hàng dưới đă nặng lời quở trách lăo trượng Joakim, v́ ngài dám cùng với những người khác dâng của lễ bất chấp việc hiếm hoi của ḿnh. Ngoài những lời khác, vị tư tế đó nói với thánh Joakim: “Này ông Joakim, tại sao ông đến dâng lễ vật không đẹp ḷng Thiên Chúa, v́ ông là người vô dụng? Hăy rời khỏi những người này và bước đi, đừng làm phiền Thiên Chúa bằng những của lễ không đáng được chấp nhận.” Xấu hổ và bối rối nhưng với t́nh yêu khiêm tốn, thánh Joakim nói với Thiên Chúa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Tối Cao, con lên đền thờ theo lệnh và thánh ư Chúa; người thay mặt Chúa miệt thị con; tội lỗi con xứng đáng với sự khinh ghét này; nhưng v́ con nhận chịu sự khinh ghét này theo thánh ư Chúa, xin Chúa đừng xua đuổi thụ tạo của tay Chúa” (Tv 27:5-10). Thánh Joakim rời khỏi đền thờ, phiền sầu nhưng an ḥa, đi tới một nông trại, tại đây trong đơn độc yên tĩnh ngài cầu xin Chúa ṛng ră mấy ngày đêm:

 ”Lạy Thiên Chúa Tối Cao Hằng Hữu, toàn thể nhân loại nhờ Chúa mà sinh tồn, con sấp ḿnh trước nhan thánh Chúa Hằng Sống, con khẩn khoản nài xin ḷng nhân từ Chúa đoái nh́n sự thống khổ linh hồn con, xin nghe lời con van nài cùng những lời nài xin của Anna tôi tớ Chúa. Chúa thấy rơ mọi điều chúng con ước nguyện (Tv 37:10). Nếu con không đáng được Chúa nghe lời, xin Chúa đừng khinh bỏ hiền thê khiêm tốn của con. Lạy Thiên Chúa, Chúa ông Abraham, Isaac và Jacob, tổ tiên chúng con, xin Chúa đừng giấu ḷng nhân từ đối với chúng con. Chúa là Cha nhân từ, xin đừng để lễ vật con hiến dâng bị coi như của những kẻ bị luận phạt, bị loại bỏ, v́ Chúa không ban con cái cho con. Lạy Chúa, xin hăy nhớ những hy lễ (Tl 12:27), các lễ vật của các tôi tớ và tiên tri của Chúa, tổ phụ con, xin đoái nh́n việc đẹp ḷng Chúa của các vị đó. Lạy Chúa, Chúa truyền cho con vững tin ḷng thương xót và quyền năng cao cả Chúa, xin ban cho điều con xin theo thánh ư Chúa. Nếu tội lỗi con cản trở việc thi hành ḷng thương xót Chúa, xin hăy cất đi những ǵ làm mất ḷng và cản trở Chúa. Lạy Chúa Thiên Chúa dân Do Thái, Chúa toàn năng, Chúa làm mọi điều Chúa muốn không ai cản trở được. Xin cho lời con nguyện cầu lên tới Chúa. Con khốn nạn và hư không, Chúa là Đấng Vô Cùng luôn luôn sẵn sàng thực thi ḷng thương xót đối với những kẻ thất vọng. Chạy trốn khỏi Chúa, con sẽ đi đâu, Chúa là Vua các vua, là Chúa các chúa? Chúa ban tràn đầy ơn lành cho con cái và tôi tớ Chúa qua muôn thế hệ. Chúa đă truyền cho con trông chờ và ước vọng nhờ ḷng nhân từ vô biên của Chúa điều Chúa đă làm nơi anh em con. Nếu Chúa vui ḷng nhận lời con cầu xin mà ban cho con một người con, con sẽ hiến dâng người con đó phụng sự Chúa vĩnh viễn trong đền thờ. Con đă luôn gắn mắt con, ư muốn của con vào thánh ư Chúa; luôn ước nguyện giữ cho mắt và ḷng con khỏi những thứ phù vân đời này. Xin làm cho con điều vui ḷng Chúa, xin làm cho hồn chúng con reo vui v́ ước nguyện được thành toàn. Xin Chúa đoái nh́n hạt bụi khốn nạn này, xin nâng nó lên, để nó làm vinh danh và thờ lạy Chúa, xin cho mọi điều được hoàn thành theo thánh ư Chúa, chứ không phải ư con.”

Trong khi thánh Joakim cầu nguyện tại nơi ngài ẩn dật, thiên thần hiện ra với thánh Anna. Theo thánh ư Chúa và ư phu quân Joakim của bà, thánh Anna cầu nguyện với ḷng khiêm tốn tín thác, xin cho ước nguyện của hai vị được hoàn thành:

 ”Lạy Thiên Chúa Tối Cao, lạy Chúa của con, Đấng tạo thành và bảo vệ muôn loài, Đấng linh hồn con tôn thờ là Thiên Chúa thật, vô cùng thánh thiện, hằng hữu đời đời! Phủ phục trước nhan thánh Chúa, mặc dầu con chỉ là tro bụi (Stk 18:27), con kêu lên Chúa sự khó nghèo và đau khổ của con. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, xin Chúa làm cho chúng con xứng đáng với ơn sủng Chúa, xin ban kết quả của ḷng dạ, để chúng con có thể dâng hiến người con đó phụng sự Chúa trong đền thờ (Est 13:9). Lạy Chúa, xin nhớ bà Anna, tôi tớ Chúa, mẹ ông Samuel, vốn bị son sẻ, nhưng nhờ ḷng thương xót đại lượng của Chúa mà những ước nguyện của bà đă được vẹn tṛn. Con cảm thấy trong ḷng sự can đảm thúc đẩy con xin Chúa ban cho con cũng ơn của ḷng thương xót đó. Lạy Chúa dịu hiền, xin Chúa nghe lời khẩn cầu khiêm nhượng của con, xin Chúa nhớ các hy lễ, các lễ vật và phụng sự của tổ tiên chúng con và hồng ân mà quyền năng Chúa đă thực hiện nơi các vị đó. Lạy Chúa, con ước ao dâng lên Chúa của lễ đáng được Chúa vui ḷng chấp nhận. Nếu Chúa vui ḷng ban cho con một người con, ngay từ giây phút này con xin thánh hóa và dâng hiến người con đó phụng sự Chúa trong đền thờ. Lạy Thiên Chúa là Chúa dân Do Thái, nếu Chúa vui ḷng nhân từ đoái nh́n thụ tạo thấp hèn khó nghèo này và an ủi Joakim, tôi tớ Chúa, xin ban cho con như lời con nguyện cầu, xin cho mọi sự được chu toàn theo thánh ư đời đời của Chúa.”

Lời cầu nguyện của thánh Joakim và Anna được Thiên Chúa Ba Ngôi chấp nhận và thiên ư được tỏ hiện cho các thiên thần. (Theo cách mô tả sự việc của loài người chúng ta) Thiên Chúa Ba Ngôi nói với các thiên thần: “Trong t́nh thương hạ cố, Ta đă quyết định Ngôi Lời sẽ mặc thân xác nhân loại để nhờ Ngài toàn thể nhân loại sẽ được cứu độ. Ta đă tỏ rơ và hứa điều này với các tôi tớ của Ta là các Tiên Tri để loan báo cho nhân loại. Ta hết sức khó chịu v́ sự nghiêm khắc của phép công b́nh đối với tội lỗi và ác tâm của nhân loại. Tuy nhiên ḷng nhân từ thương xót của Ta lớn lao hơn tất cả mọi tội lỗi ác độc của chúng. Đ̣i hỏi của sự công b́nh không dập tắt được t́nh thương yêu của Ta dành cho nhân loại. Ta xót thương đoái nh́n các công tŕnh Ta tạo dựng theo h́nh ảnh và giống như Ta, để làm cho chúng trở nên những người thừa kế và tham dự vinh quang đời đời của Ta (1 Phêrô 3:22). Ta cân nhắc những việc phụng sự trung thành từ các tôi tớ và bằng hữu của Ta; lưu tâm tới muôn ngàn người nổi bật trong việc chúc tụng và ơn nghĩa của Ta. Hơn hết tất cả, Ta có Ái Nữ ở trước mắt, Người là Đấng được tuyển chọn, đáng được chấp nhận hơn hết, được biệt lập giữa mọi thụ tạo. Ái Nữ của Ta sẽ cưu mang và mặc thân xác nhân loại cho Ngôi Lời nhập thể.”

 ”V́ phải có khởi đầu cho việc này, bây giờ là thời điểm thích hợp được chấp nhận để cho nhân loại thấy các kho tàng Thiên Chúa. Ta vui ḷng đoái nh́n Joakim và Anna trung tín, ban cho hai người các ân sủng đặc biệt nhất. Hai người đó đă trung thành kiên tŕ trong mọi thử thách, đơn sơ, chân thành, vui ḷng Ta. Ta phái Gabriel làm thiên sứ đem tin vui tới cho hai người và cho toàn thể nhân loại. Thiên sứ Gabriel báo tin cho Joakim và Anna rằng, v́ t́nh thương hạ cố, Ta đă chọn hai người.”

Đó là cách các thiên thần được báo cho biết thánh ư Thiên Chúa Toàn Năng. Thánh tổng lănh thiên thần Gabriel phủ phục trước toà Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, thờ lạy và tôn kính. Thiên Chúa phán: “Thiên Sứ Gabriel, hăy soi sáng tâm hồn, an ủi Joakim và Anna, tôi tớ Ta, nói cho hai người biết lời cầu xin của họ đă tới ṭa Thiên Chúa, điều hai người nguyện cầu được khoan ḥa lắng nghe. Hăy hứa với Gioakim và Anna rằng, do quyền năng của Ta, hai người sẽ nhận được Trái Ân Sủng, Anna sẽ mang thai một Ái Nữ, mà Ta đặt tên cho Người là MARIA.”

Cùng với lệnh truyền này của Đấng Tối Cao, nhiều mầu nhiệm liên quan tới thông điệp này được tiết lộ cho thiên sứ Gabriel. Thiên sứ Gabriel từ thiên cung xuống trần gian gặp thánh Joakim khi ngài đang cầu nguyện, và nói với thánh nhân:

“Hỡi người công chính, Thiên Chúa Toàn Năng từ ngai toà cực cao chú ư tới những ước nguyện của ông, chấp nhận lời ông tha thiết cầu khẩn và làm cho ông được giàu có trên trần gian. Bà Anna, hiền thê của ông, sẽ mang thai một Ái Nữ diễm phúc hơn mọi phụ nữ (Lc 1:42-48). Muôn dân sẽ nh́n nhận Người là Diễm Phúc. Thiên Chúa hằng hữu, Đấng chính trực và quyền năng vô cùng, phái tôi đến gặp ông, v́ các việc ông làm và của bố thí ông dâng đă được chấp nhận. Ḷng yêu mến đă làm dịu trái tim Đấng Toàn Năng, đẩy mau ḷng thương xót của Chúa. Do ḷng đại lượng, Thiên Chúa ban cho gia đ́nh ông một Ái Nữ mà bà Anna sẽ cưu mang. Chính Thiên Chúa đă chọn tên cho Ái Nữ là MARIA. Ngay từ ấu thơ Ái Nữ được dâng hiến cho Thiên Chúa trong đền thờ như ông đă nguyện hứa. Ái Nữ sẽ là Người được tuyển chọn, được ca tụng, đầy quyền thế và đầy Chúa Thánh Linh. V́ sự son sẻ của bà Anna, việc bà mang thai sẽ là phép lạ. Ái Nữ sẽ là Ái Nhi tuyệt diệu suốt đời Người. Này ông Joakim, hăy chúc tụng Thiên Chúa, v́ đặc ân này, hăy làm vinh danh Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa không làm điều lạ lùng như thế ở dân nước nào khác. Ông sẽ phải lên đền thờ Jerusalem tạ ân Thiên Chúa và để làm chứng sự thật của tin vui mừng này, ông sẽ gặp bà Anna ở Kim Môn, Bà cũng lên đền thờ v́ mục đích như thế. Hăy nhớ sự lạ lùng của thông điệp này, v́ việc bẩm thai Con Trẻ này sẽ làm cho thiên đàng và trần thế vui mừng.”

Trong khi đó, thánh Anna đại diễm phúc đắm ch́m trong cầu nguyện chiêm niệm, được hoàn toàn bao bọc trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, được thu hút bởi Ngôi Lời hằng sống. Với ḷng khiêm tốn thẳm sâu nhất và đức tin sống động, bà liên tục cầu nguyện xin Chúa Cứu Thế mau đến:

“Lạy Vua tối cao, lạy Thiên Chúa muôn loài, con chỉ là một thụ tạo khốn nạn hèn hạ nhất, con liều chết xin Chúa v́ ḷng nhân từ thương xót làm cho Ơn Cứu Độ chúng con mau tới. Xin Chúa nhân từ đoái nh́n những thiếu thốn của chúng con! Xin cho mắt chúng con được thấy Đấng Cứu Chuộc nhân loại! Lạy Chúa, xin hăy nhớ ḷng thương xót Chúa đă ban cho dân Chúa, Chúa đă hứa ban Con Một của Chúa, xin cho lời hứa này do ḷng nhân từ vô cùng của Chúa làm cho Chúa vui ḷng! Xin cho lời hứa đó thể hiện ngay bây giờ, ngày đó đă được trông chờ quá lâu! Có thể nào Thiên Chúa Tối Cao từ trời cao ngự xuống? Có thể nào Thiên Chúa Giáng Trần có Bà Mẹ trần gian? Vị Trinh Nữ nào vậy, tột đỉnh diễm phúc như thế? Ôi người nào được diễm phúc chăm sóc Người? Ai sẽ đáng được là đầy tớ của đầy tớ Người? Phúc thay ḍng giống được nh́n thấy Người, được phủ phục nơi chân Người để tôn kính Người! Hạnh phúc chừng nào nếu được nh́n thấy Người, được ở trong đoàn tùy tùng của Người! Phúc thay những cặp mắt nh́n thấy Người và tai nghe Người nói, và gia đ́nh mà từ đó Thiên Chúa chọn Thánh Mẫu của Chúa! Lạy Thiên Chúa, xin Chúa hăy thi hành quyết định này: xin hăy chu toàn ḷng nhân từ của Chúa!”

Thiên sứ Gabriel hiện ra nói với thánh Anna: “Ḷng khiêm nhượng, đức tin cùng bác ái của ông Joakim và của bà đă tới trước ṭa Thiên Chúa Tối Cao. Thiên Chúa phái tôi, thiên thần của Ngài, đem tin hết sức vui mừng cho trái tim bà: Đấng Tối Cao muốn cho bà được diễm phúc nhất. Thiên Chúa chọn bà làm mẹ Đấng sẽ cưu mang và sinh Con Một Thiên Chúa Cha. Bà sẽ sinh một Ái Nữ, Thiên Chúa đă định tên Người là MARIA. Ái Nữ Maria sẽ được phúc hơn hết mọi phụ nữ và tràn đầy Chúa Thánh Linh. Người sẽ là vầng mây mưa sương trời xuống giải khát nhân loại (3 Vua 18:44). Nơi Người các lời tiên tri của tổ phụ bà sẽ được hoàn thành. Ái Nữ sẽ là Cửa Sự Sống và Ơn Cứu Độ cho con cái Adong. Nói cho bà biết tôi đă báo tin cho ông Joakim biết ông ấy sẽ có Ái Nữ, Đấng được tột đỉnh diễm phúc. Nhưng Thiên Chúa không cho ông ấy biết đầy đủ mầu nhiệm này, ông Joakim cũng không biết Ái Nữ sẽ là Hiền Mẫu Chúa Cứu Thế. Bà phải giữ bí mật này. Bây giờ bà hăy đi vào đền thờ tạ ân Thiên Chúa v́ đă được Thiên Chúa toàn năng hết sức ưu ái. Tại Kim Môn bà sẽ gặp ông Joakim, tại đó bà sẽ báo cho ông biết tin này. Bà là người duy nhất được Thiên Chúa đặc biệt chúc phúc và làm cho sung túc bằng những hồng ân đặc biệt. Tại nơi yên tĩnh, Thiên Chúa sẽ nói với trái tim bà, tại đó Thiên Chúa sẽ ban cho bà phần khởi đầu Luật Ân Sủng, v́ trong ḷng bà Thiên Chúa sẽ tạo dựng h́nh hài Ái Nữ, Đấng sẽ mặc cho Thiên Tính thân xác nhân loại. Trong nhân tính này, kết hợp với Ngôi Lời, luật đích thực của Ḷng Thương Xót Yêu Thương sẽ được viết bằng chính Máu của Ngài.”

Để trái tim khiêm tốn của thánh Anna không ngất xỉu v́ kinh ngạc vui mừng trước những tin do thiên sứ loan báo, thánh Anna đă được Chúa Thánh Thần tăng sức mạnh mà nhờ đó đón nhận tin mừng với tâm hồn cao thượng và niềm vui khôn tả. Thánh Anna lập tức chỗi dậy, vội vàng tới đền thờ Jerusalem, tại đây bà gặp thánh Joakim, như thiên thần đă bảo ông bà. Ông bà cùng nhau tạ ân Đấng Toàn Năng v́ đặc ân lạ lùng này và dâng của lễ đặc biệt. Ông bà lại được Chúa Thánh Thần soi sáng. Tràn đầy ơn Chúa an ủi, ông bà trở về nhà, vui mừng trao đổi với nhau về những ơn ưu ái được Thiên Chúa ban cho, đặc biệt về thông điệp mỗi người nhận được từ thiên sứ tổng lănh Gabriel. Trong dịp này, ông bà cũng cho nhau biết, trước ngày ông bà kết hôn với nhau, cũng chính thiên sứ Gabriel đă truyền cho ông bà chấp nhận nhau để có thể cùng nhau phụng sự và tuân theo thánh ư Thiên Chúa. Ông bà mỗi người đă giữ kín bí mật này ṛng ră hai mươi năm, cho tới khi cũng chính thiên sứ Gabriel hứa ông bà có Ái Nữ tuyệt vời. Lần nữa ông bà khấn hứa dâng Ái Nữ trong đền thờ và hằng năm cứ ngày này lên đền thờ dâng của lễ đặc biệt,  dành cả ngày đó để chúc tụng, cảm tạ và bố thí. Ông bà chu toàn lời hứa này trọn đời, dành ngày này để ca tụng tôn vinh Đấng Tối Cao.

Thánh hiền thê Anna không bao giờ hé môi tiết lộ Ái Nữ của bà  sẽ là Mẹ Chúa Cứu Thế. Thánh Joakim không biết Ái Nữ của ngài sẽ là Vị Trinh Nữ cao cả huyền nhiệm. Tuy nhiên, đến giây phút cuối cùng cuộc đời trần thế của ngài, Thiên Chúa cho ngài biết bí mật về Ái Nữ Maria, như sẽ được kể.