HIỆN RA NGÀY 15 THÁNG TÁM 1917 

 

Như con đă thưa nhiều lần là hồi đó con chưa biết tính ngày tháng.  Nhưng con đoán có lẽ lần hiện ra này vào chiều 15 .  Con có thể lộn nhưng con nhớ cũng chính ngày chúng con bỏ Vila Nova de Ourém, Đức Mẹ đă hiện ra.

 

Bữa đó ngoài con và Phanxicô c̣n có em của Phanxicô là Gioan.  Đàn vật đang gặm cỏ tại Valinhos khi chúng con cảm thấy sự thiêng liêng tiến đến và bao phủ.  Nghi là có thể Đức Mẹ hiện ra, chúng con sợ em Giaxinta mất dịp nh́n Đức Mẹ, chúng con bảo Gioan chạy về t́m em Giaxinta.  V́ Gioan không muốn về, con phải cho em hai đồng, em đă chạy về.

 

Phanxicô và con đă thấy lóe sáng mà chúng con gọi là chớp. Giaxinta đă đến.  Trong giây lát chúng con thấy Đức Mẹ trên cây sồi.

 

- Bà muốn con làm ǵ?

 

- Ta muốn con tiếp tục tới Cova da Iria vào ngày 13 và tiếp tục lần hạt hằng ngày.  Tháng sau cùng Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.

 

- Tiền bạc người ta dâng tại Cova da Iria th́ làm sao?

 

- Hăy làm hai cái kiệu.  Con, Giaxinta và hai trẻ nữ khác mặc đồ trắng khiêng một kiệu.  Kiệu kia th́ Phanxicô và ba trẻ nam khiêng.  Số tiền dâng nơi hai kiệu sẽ được dùng cho lễ Đức Mẹ Mân Côi, c̣n dư lại sẽ giúp vào việc xây cất ở đó một nhà nguyện.

 

- Con xin Bà làm ơn chữa lành một số bệnh nhân.

 

- Được, Ta sẽ chữa một số trong năm nay.

 

Vẻ mặt rất buồn, Đức Mẹ dặn:

 

- Hăy cầu nguyện thật nhiều và hy sinh cho tội nhân; nhiều linh hồn sa hỏa ngục v́ không có ai cầu nguyện và hy sinh cho họ.