Đường tới Thánh ư Chúa của các linh mục

(Lễ Mẹ dâng Chúa trong đền thờ 2-2-1986)

 "Các con yêu dấu. các con hăy theo Mẹ trên đường Mẹ đă vạch ra để dẫn dắt tất cả các con vào Đền Thánh Chúa, hầu hôm nay các con có thể ca ngợi t́nh yêu và vinh danh Chúa.

Trong khi ẵm bế Chúa Hài Nhi lên Đền Thánh Jerusalem, với thánh Giuse, Bạn rất trinh khiết của Mẹ, Mẹ miên man ngây ngất với Người trong t́nh yêu và cầu nguyện. Mẹ đă tuân theo Lề Luật và thực thi Thánh ư Chúa.

 

Hôm nay Mẹ cũng làm như thế với từng người các con. Mẹ dẫn các con trên đường chu toàn trọn vẹn Thánh ư Chúa.

Mẹ là đường tới Thánh ư Chúa.

Chính Thánh ư Chúa là các con phải thực hành trọn vẹn bổn phận thuộc chức Linh mục.

 

Chính Thánh ư Chúa là các con phải lấy đời sống cầu nguyện và kết hiệp sâu đậm với Chúa làm quan trọng. Bởi thế, Mẹ giúp các con luôn giữ cặn kẽ những thói quen đạo đức :

-đừng bao gị lơ là việc đọc Kinh Nhật Tụng;

-hằng ngày phải yên lặng, sốt mến suy gẫm;

-mỗi ngày phải lần Hạt Mân Côi với Mẹ.

-Dâng và sống Thánh Lễ phải là ưu điểm của cả ngày.

 

Chính Thánh ư Chúa là các con phải tuân theo những nguyên tắc Giáo Hội đă ra trong đời sống tông đồ.

-Đừng bao giờ tham dự những buổi tŕnh diễn bất kính;

-đừng tới những nơi không xứng hợp với chức vị các con v́ các con là những đặc sứ của Thiên Chúa;

-phải biết cách bảo vệ và bênh vực tính cách thánh thiện của các con.

 

Các con ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đừng ngại công khai làm chứng điều đó với mọi người. V́ thế,

-Mẹ xin các con luôn luôn mặc áo chức, để mọi nơi người ta nhận biết các con là những Linh mục của Thiên Chúa và là những con cái ưu tú của Mẹ.

Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ buồn sầu biết bao khi thấy nhiều Linh mục, cả một số Giám mục ăn mặc hoàn toàn như người đời, công khai bất tuân luật Giáo Hội.

 

 Chính Thánh ư Chúa là các con phải

-cháy lên nhiệt huyết cứu vớt các linh hồn, v́ thế các con hăy luôn luôn sẵn sàng đối với nghĩa vụ hệ trọng đă tín thác cho các con như những sứ giả ḥa giải. Tại nhiều Giáo hội địa phương, Bí tích Ḥa Giải, một Bí tích rất cần thiết, hầu như đang biến mất, chính v́

-nhiều Linh mục không sẵn sàng ngồi ṭa để các linh hồn khi tối cần có thể sử dụng Phép Bí Tích thương xót của Chúa.

 

 Chính Thánh ư Chúa là các con phải luôn luôn

-giúp đỡ những người chung quanh khi họ cần thiếu, cả vật chất lẫn tinh thần. Trái tim Linh mục các con phải mở rộng, đại lượng, nhậy cảm và thương xót. Chỉ trong cách này, các con mới chu toàn Thánh ư Chúa và tiến tới trên đường thánh thiện.

 

 

V́  thế, mỗi ngày Mẹ hướng dẫn các con chu toàn trọn vẹn Thánh ư Chúa để trong Đền thánh của đời Linh mục các con, ngày nay Chúa Cả Ba Ngôi được vinh quang vĩ đại nhất".

 

(Trích sách Cùng các linh mục con cưng của Mẹ)