CHƯƠNG 5

ƠN VÔ NHIỄM THAI

    Thánh ư Thiên Chúa là căn nguyên chính yếu việc tạo dựng muôn loài, theo đó mọi loài được an bài sắp đặt theo điều kiện hoàn cảnh riêng biệt, để không một loài nào bị quên lăng, không một sức mạnh thụ tạo nào có thể cản trở, dẫu chỉ tối thiểu, việc hoàn thành thánh ư. Mọi nơi và mọi thụ tạo ở đó đều tùy thuộc định luật an bài khôn ngoan vô cùng này, cộng tác với mọi định luật tự nhiên cách chính xác không thể sai trật về mọi sự phải được thành toàn. Thiên Chúa tạo thành, an bài, duy tŕ mọi sự theo thánh ư duy nhất; duy tŕ hoặc hủy diệt mọi thụ tạo đều ở nơi Chúa, v́ không có Chúa, các thụ tạo chỉ là hư không. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ muôn loài v́ vinh danh Chúa và v́ vinh danh Ngôi Lời nhập thể. V́ thế, từ nguyên thủy, Thiên Chúa đă mở đường, sắp đặt các thể thức theo đó Ngôi Lời sẽ mang thân xác và sống giữa loài người, để nhân loại có thể lên với Thiên Chúa, nhận biết, kính úy, t́m kiếm, phụng thờ, yêu mến, chúc tụng và vui hưởng Chúa đời đời.

Thời điểm được tiền định đă tới, Ba Ngôi Thiên Chúa quyết định: “Bây giờ đến lúc khởi sự kỳ công Ta hài ḷng, làm cho hiện hữu Thụ Tạo tinh tuyền và linh hồn đẹp mắt Ta hơn toàn thể mọi thụ tạo. Ta mặc cho Ái Nữ những đặc ân súc tích nhất, kư thác nơi Người các kho tàng ân sủng vô cùng. Những người khác đă bạc nghĩa vong ân, phản nghịch, làm hư ư định của Ta. Tội lỗi chúng cản trở mục đích và làm sai thánh ư Ta là muốn cho chúng được bảo toàn sống trong t́nh trạng hạnh phúc nguyên thủy. Ta tạo dựng Thụ Tạo này tột đỉnh thánh thiện toàn vẹn, để tội lỗi của những người đầu tiên không có chỗ nơi Người. Ta tạo dựng một linh hồn vui ḷng Ta, kết quả mọi Bản Chất của Ta, một Kỳ Công do Quyền Năng vô cùng của Ta, không dấu vết hoặc t́ ố tội Adong. Ta toàn thành một Kỳ Công là đối tượng Quyền Năng của Ta, là tiêu biểu mẫu mực cho sự toàn hảo được định cho con cái Ta, là triều thiên hoàn tất công việc tạo dựng. Mọi người đều mắc tội do ư tự do và quyết tâm của con người đầu tiên (Rom 5:12), Ta giữ cho Ái Nữ là Thụ Tạo duy nhất, nơi Người, Ta khôi phục và thực hiện điều nhân loại đă ngu dại làm mất. Ta làm cho Ái Nữ là h́nh ảnh đặc biệt nhất và giống Ta nhất. Người là tột đỉnh thánh ư và vui ḷng hằng ở trước mắt Ta đời đời. Ta kư thác nơi Người mọi đặc quyền, mọi hồng ân từ nguyên thủy đă được tiền định cho các thiên thần và nhân loại. Ta canh tân nơi Thụ Tạo này những điều các thiên thần phản nghịch và nhân loại đă mất. Ta sẽ ban thêm nhiều đặc ân khác nữa chung với các hồng ân này. Do đó thánh ư thứ nhất của Ta không bị phá hoại, nhưng sẽ được hoàn tất cách cao cả hơn qua Thụ Tạo duy nhất được tuyển chọn này (Dc 6:9). V́ các thụ tạo đă bỏ mất các đặc ân toàn hảo cao quí nhất Ta đă phân định và chuẩn bị cho chúng, Ta sẽ trút suối nguồn đại lực của Ta vào cho Thụ Tạo Yêu Dấu này. Ta sẽ tách Người ra khỏi luật thông thường mà theo đó toàn thể nhân loại được tạo dựng, nơi Người hạt giống của măng xà không dính bén tới được. Ngôi Lời sẽ từ thiên đàng ngự xuống ḷng dạ của Người để mặc lấy bản tính nhân loại từ chất liệu của chính Người.”

“Thiệt là chính đáng và phù hợp với sự tốt lành vô cùng của Thiên Tính là thân xác Ngôi Lời Nhập Thể được tạo thành gồm những chất liệu cực tinh tuyền, không hề mang vướng cũng không bị t́ vết tội lỗi. Ngôi Lời, Đấng sẽ nhập thể, là Đấng cứu độ, là Thầy dạy loài người, sẽ đặt nền tảng Luật Ân Sủng cực toàn hảo mà qua đó giảng dạy rằng người cha và người mẹ phải được vâng phục tôn kính v́ là căn nguyên thứ nh́ của việc hiện hữu tự nhiên của nhân loại. Luật này được Ngôi Lời chu toàn trước tiên qua việc tôn vinh Người, Đấng là Hiền Mẫu được tuyển chọn của ḿnh, bằng quyền năng Thiên Chúa ca tụng Người, đổ tràn đầy trên Người muôn vàn đặc ân và thánh sủng cực kỳ cao cả, thánh thiện tuyệt vời. Trong những đặc ân này, hồng ân đặc biệt nhất là giữ cho Ái Nữ không bị lệ thuộc kẻ thù Ta, cũng không bị lệ thuộc ḷng ác độc của nó, v́ thế Ái Nữ không vướng mắc sự chết v́ tội lỗi.”

“Nơi trần thế, Ngôi Lời Nhập Thể sẽ có Mẹ nhưng không có cha; cũng như trên trời, Ngôi Lời Nhập Thể có Cha nhưng không có Mẹ. Để thuận hợp trong việc Ngôi Lời Nhập Thể gọi Thiên Chúa là Cha và Vị Trinh Nữ là Mẹ, Ta muốn thiết lập sự thuận hợp và giống nhau cực độ giữa một thụ tạo và Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. V́ thế không một lúc nào quái long đó có thể kiêu ngạo là bậc trên đối với Vị Trinh Nữ này, Đấng mà Thiên Chúa sẽ vui ḷng vâng lời là Mẹ đích thực của ḿnh. Được thoát khỏi tội lỗi là điều cần phải có xứng hợp với địa vị là Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa, mà trong chính địa vị này điều đó c̣n đáng kính trọng và hữu ích hơn nữa. Chức năng Mẹ Thiên Chúa đ̣i hỏi sự toàn thánh và toàn thiện. Xác thịt nhân loại, mà từ đó Ngôi Lời Thiên Chúa mặc lấy h́nh hài, phải không vướng tội lỗi. V́ Ngôi Lời Thiên Chúa phải bằng thân xác loài người cứu độ nhân loại tội lỗi, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể không được ở trong t́nh trạng phải được cứu chuộc cho chính thân xác ḿnh, như nơi nhân loại tội lỗi. V́ kết hợp với Thiên Tính, nhân tính của Ngôi Lời Thiên Chúa phải là giá Cứu Độ, bởi thế trên hết mọi sự, thân xác Ngôi Lời Thiên Chúa phải được ǵn giữ khỏi tội lỗi. Ta đă tiền định và chấp nhận các công nghiệp của Ngôi Lời trong chính thân xác nhân loại này. Ta muốn mọi bản tính hằng hữu đời đời của Ngôi Lời phải được tôn vinh qua nhà tạm nhân tính này.”  

“Người phải là ái nữ của ḍng dơi nguyên tổ, nhưng về ân sủng, một ḿnh Người phải được thoát miễn tội lỗi. Về bản chất, Người phải cực kỳ toàn vẹn, phải được tạo dựng theo sự khôn ngoan đặc biệt. V́ Ngôi Lời Nhập Thể là Thầy dạy đức khiêm tốn và sự thánh thiện, Ngôi Lời nhập thể sẽ phải chịu đựng vất vả; dạy việc coi thường các phù vân và ảo tưởng sai lầm của nhân loại bằng việc chọn cho chính ḿnh những đau khổ làm kho tàng quí báu vô cùng trước mắt Ta. Ta muốn Ái Nữ, Người sẽ là Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể, cùng chịu vất vả gian khổ để được biệt lập trong kiên tŕ, đáng ca tụng trong đau khổ, được vinh quang hơn nhờ kết hợp với Con Một hiến dâng hy lễ vô giá đáng được chấp nhận nhất lên Ta.”  

Thiên Chúa phán tiếp: “Bây giờ đă tới thời điểm, được Sự Khôn Ngoan vô cùng của Ta an bài, đem ra ánh sáng Thụ Tạo đẹp ḷng, đáng được chấp nhận nhất trước mắt Ta. Thụ Tạo cao quí, mà bản tính nhân loại nơi Người được thoát khỏi tội nguyên tổ, sẽ đạp giập đầu quái long, kẻ là nguồn gốc tội đó; Người là Trinh Nữ xuất hiện trên trời trước mặt Ta, Người sẽ mặc cho Ngôi Lời Hằng Sống thân xác nhân loại. Hạnh phúc thay cho nhân loại, đă tới thời điểm các kho tàng Thiên Chúa được rộng mở, các cửa thiên đàng được mở khóa. Hăy để cho sự nghiêm khắc do đức công chính của Ta được dịu bớt v́ những h́nh phạt mà cho tới nay Ta đă thi hành đối với nhân loại. Hăy để cho ḷng thương xót của Ta được tỏ hiện. Hăy cho nhân loại được sung túc, và Ngôi Lời làm cho chúng đáng được hưởng các kho tàng ân sủng và vinh quang đời đời.”

 “Bây giờ cho nhân loại được nhận lănh Đấng Cứu Độ, Thầy Dạy, Người Anh và Người Bạn, Đấng là sự sống cho loài người hay chết, là Y Dược cho người bệnh tật, là Đấng an ủi người đau khổ, là Dầu trị thương tích, là Hướng Đạo và Bạn Đồng Hành cho người hoạn nạn. Bây giờ hoàn thành lời hứa của Ta, qua các tiên tri, là Chúa Cứu Thế sẽ đến cứu độ nhân loại. Để mọi việc được thi hành theo thánh ư Ta, để khởi đầu mầu nhiệm được giấu kín từ thuở tạo dựng vũ trụ, Ta định việc tạo dựng MARIA yêu dấu trong ḷng Anna tôi tớ của Ta. Mặc dầu việc tạo dựng Ái Nữ sẽ tiến hành theo cách truyền sinh tự nhiên, việc tạo dựng Người sẽ khác v́ ân sủng theo quyết định Toàn Năng của Ta.”

“Các thiên thần biết từ khi cựu xà thấy dấu chỉ về Vị Phụ Nữ kỳ diệu này, nó đă tận lực dùng mưu kế lung lạc tất cả mọi phụ nữ. Từ người phụ nữ đầu tiên được tạo dựng, nó quấy rầy hành hạ tất cả mọi phụ nữ nổi bật về trọn lành trong việc làm và cuộc sống, hy vọng t́m ra Vị Phụ Nữ sẽ đạp giập đầu nó (Stk 3:15). Khi nó phải đương đầu với Thụ Tạo cực tinh tuyền không t́ vết này, nó phải nhận thấy Người tột đỉnh thánh thiện đến mức nó sẽ tận lực quấy rầy Người theo ư niệm nó sẽ nghĩ ra về Người. Nhưng ḷng kiêu ngạo phách lối của quái long này lớn hơn khả năng nó (Is. 12:7). Ta định rằng các thiên thần có trách nhiệm đặc biệt đối với Thành Thánh và Nhà Tạm của Ngôi Lời Nhập Thể, phải bảo vệ, canh giữ, phụ giúp Người chống lại các kẻ thù của Ta; các thiên thần soi dẫn, củng cố sức mạnh và an ủi Người với tất cả ḷng lo lắng cùng kính trọng phải có, suốt bao lâu Người lặn lội giữa nhân loại.”

Với phán định này của Thiên Chúa, toàn thể các thiên thần phủ phục trước ngai ṭa Chúa Ba Ngôi, tuyên xưng ḷng sốt sắng tha thiết vâng lệnh Chúa. Từng thiên thần ước mong được Thiên Chúa chỉ định, và tận hiến thi hành sứ vụ diễm phúc đó. Trong dịp này tác giả thấy diễn tiến từ trận đại chiến giữa Tổng Lănh Micae với Lucifer và bè lũ. Trong trận đại chiến này, quái long và các phản thần theo nó bị liệng xuống nơi tối tăm đời đời. Trong khi đó các thiên thần theo thánh Micae vinh thắng được củng cố vững chắc trong ân sủng và vinh quang đă lập tức khởi đầu cầu xin cho việc hoàn thành các mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời mà lúc này trở nên rơ ràng. Các thiên thần rất kiên tŕ lặp lại các lời cầu nguyện này cho tới khi Thiên Chúa cho biết ước nguyện của các ngài được hoàn thành.

Với mạc khải mới này, các thiên thần, được thêm niềm vui và vinh quang, đă tâu lên Đấng Tạo Thành: “Lạy Thiên Chúa, Chúa cao cả khôn lường, Chúa đáng mọi tôn kính, chúc tụng và vinh quang đời đời, chúng con là thụ tạo của Chúa, được tạo dựng theo thánh ư Chúa. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, xin phái chúng thần thi hành những mầu nhiệm vô cùng kỳ diệu của Chúa, để trong mọi điều, sự vui ḷng cao cả của Chúa được thỏa măn.” Bằng những lời yêu mến, các thiên thần nh́n nhận ḿnh là tôi tớ, ước nguyện được gia tăng sự tinh tuyền toàn vẹn để xứng đáng là vệ sĩ, là tùy ṭng của Đức MARIA. Kế đó Thiên Chúa chỉ định các thiên thần phục vụ Đức MARIA.   Để đoàn chiến sĩ vô địch này có thể được trang bị mạnh mẽ, Thiên Chúa đặt Tổng Lănh thiên thần Micae làm thủ lănh phái đoàn thiên quốc. Tổng Lănh Micae thường ở gần và hiện ra rơ ràng với Đức Nữ Vương. Đấng Tối Cao chỉ định Tổng Lănh Micae là sứ giả đặc biệt của Chúa Kitô Chúa chúng ta và hành động với tư cách người pḥng vệ Đức Hiền Mẫu rất thánh. Đó là cách Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh chuẩn bị cung cấp người săn sóc bảo vệ Mẹ Thiên Chúa.

 Thiên Chúa chuẩn bị mọi thứ để tạo dựng h́nh hài tuyệt vời không t́ ố của Mẹ Thiên Chúa từ bản chất nhân loại hư hoại. Các h́nh ảnh, những lời tiên báo của các Tổ Phụ và Tiên Tri đă đáo hạn và được qui tụ lại, núi non được nâng cao lên, trên đó Thành Tŕ huyền nhiệm Thiên Chúa được xây dựng (Tv 87:1-2). Thiên Chúa chọn lựa và kư thác cho Ái Nữ Maria những kho tàng bao la để làm cho Người được phú túc. Các thiên thần hết sức trung tín thi hành sứ mệnh phục vụ Đức Nữ Vương. Thiên Chúa đă chuẩn bị một ḍng dơi vương giả từ đó Người sẽ ra đời, đă chọn cho Người song thân thánh thiện toàn vẹn nhất mực, độc nhất vô nhị giữa loài người. Thiên Chúa Toàn Năng tạo dựng thân xác Đức MARIA rất thánh cách tuyệt hảo. Thân thể Đức MARIA không bao giờ phải chịu một t́ vết hư hoại, cũng không t́m thấy một thứ ǵ thiếu sót hoặc dư thừa, trái lại mọi điều kiện và sự quân b́nh các yếu tố khác nhau luôn được điều chỉnh cân xứng.

Thiên Chúa đưa vào đời Thụ Tạo tinh tuyền, thánh thiện, toàn hảo, ưng ư hơn hết mọi kỳ công Chúa đă tạo thành, sẽ tạo dựng cho tới tận thế, hoặc cho đến đời đời. Ngài duy tŕ một tương quan huyền nhiệm của kỳ công tuyệt vời này với việc tạo dựng tất cả mọi thụ tạo khác trong sáu ngày. Rồi Thiên Chúa thực sự nghỉ ngơi, theo lời nói bóng trong Sách Thánh, v́ đă tạo dựng Đức Maria để qua Người khởi đầu hành động của Ngôi Lời và Việc Cứu Độ nhân loại. V́ thế hôm nay chính là ngày lễ vượt qua đối với Thiên Chúa và đối với muôn loài.

Do sức mạnh của lời Thiên Chúa và t́nh yêu từ miệng Đấng Toàn Năng, một linh hồn rất châu báu được tạo dựng và phú vào thân xác Đức MARIA. Đồng thời Người được tràn đầy thánh sủng và hồng ân đặc biệt trội vượt trên các thiên thần sốt mến thượng đẳng trên thiên quốc. Không một giây phút nào Đức Maria bị thiếu hoặc bị mất ơn soi sáng, t́nh nghĩa và ḷng yêu thương của Đấng Tạo Hóa. Không một giây phút nào Người bị t́ vết hoặc chịu chi phối bởi bóng tối tội nguyên tổ. Đức Maria có tràn đầy sự công chính tột đỉnh vẹn toàn, vượt trên ông Adong và bà Evà khi ông bà vừa mới được tạo dựng. Đức Maria được ban cho ơn sử dụng cách tột đỉnh trọn hảo ánh sáng lư trí, tương xứng với các đặc ân Người nhận được. Không một giây phút nào Đức Maria rảnh rỗi ở không, trái lại Người làm mọi việc hết sức đáng ca ngợi và vui ḷng Đấng Tạo Hóa.

Mặc dầu Đức Maria được tôn phong là Cô Dâu, được ban cho mọi sự toàn hảo, mọi thánh đức tột đỉnh, Người không cần phải cùng một lúc thi hành mọi điều đó, mà chỉ thi hành những điều nào thích hợp với hoàn cảnh khi c̣n trong ḷng thánh mẫu Anna. Ba nhân đức chính yếu trực tiếp dâng lên Thiên Chúa được Đức Maria thi hành trước hết là Tin, Cậy, Mến. Đức Maria đă lập tức thực hiện các thánh đức này cách tuyệt vời, với đức tin sâu thẳm Người nh́n nhận Thiên Chúa Ba Ngôi gồm mọi toàn thiện và quyền năng vô cùng. Đức Maria cũng thực hành đức cậy trông, nh́n nhận nơi Thiên Chúa đối tượng hạnh phúc và mục đích tối hậu của ḿnh. Về đức cậy trông, linh hồn được thánh hoá của Đức Maria lập tức mau mắn khao khát ước mong được kết hợp với Thiên Chúa mà không một giây phút nào hướng về bất cứ thứ ǵ khác, không chần chờ một giây phút nào trong việc bay lên cao hơn. Cùng lúc đó Đức Maria cũng thực hiện đức mến yêu, nh́n nhận nơi Thiên Chúa sự Tốt Lành vô cùng, ấp ủ ḷng yêu mến nồng nàn tột độ đối với Thiên Chúa.

Đức Maria có các thánh đức khác tô điểm, làm toàn mỹ phần lư trí của thụ tạo theo mức độ tương xứng với ba thánh đức căn bản. Người có các thánh đức về luân lư và tự nhiên ở mức độ lạ lùng. Đức Maria được các đặc ân và hiệu quả Ơn Chúa Thánh Thần ở mức độ c̣n lạ lùng hơn nữa. Người hiểu biết sâu sắc nhuần nhuyễn các thánh đức và có mọi tài năng tự nhiên. Người biết và tiếp xúc đối thoại với toàn thể mọi thứ tự nhiên và siêu nhiên, theo sự cao cả của Thiên Chúa. Ngay từ giây phút đầu tiên trong ḷng thánh mẫu Anna, Đức Maria đă uyên bác hơn, khôn ngoan hơn, thông suốt hơn, có khả năng hiểu biết Thiên Chúa và mọi kỳ công của Ngài hơn hết mọi thụ tạo đă có từ nguyên thủy cho đến đời đời, ngoại trừ Con Cực Thánh của Người.

Tương xứng với sự hiểu biết lạ lùng của linh hồn rất thánh ngay khi kết hợp với thân xác, Đức Maria thực thi những hành động chúc tụng, tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa. Đồng thời Đức Maria đau buồn v́ tội lỗi các phản thần và nhân loại xúc phạm Thiên Chúa, Đấng mà Người nh́n nhận là Tạo Hóa và cùng đích của mọi kỳ công lạ lùng này. Đức Maria hiến dâng chính ḿnh làm hy lễ được Thiên Chúa chấp nhận. Bắt đầu từ giây phút đó Người khao khát chúc tụng, yêu mến, tôn vinh Thiên Chúa, v́ thấy các thiên thần phản nghịch và loài người đă không nhận biết, không yêu mến Chúa. Đức Maria yêu cầu các thiên thần giúp tôn vinh Đấng tạo dựng muôn loài, và cũng cầu nguyện cho Người nữa.

Ngay giây phút này Thiên Chúa cũng cho Đức Maria thấy các thiên thần hộ vệ, mà Người nhận biết và chấp nhận với ḷng vui vẻ vâng phục, mời các thiên thần luân phiên với Người chúc tụng Đấng Toàn Năng. Đức Maria được cho biết rơ ràng gia phả toàn thể dân thánh Chúa, các thánh Tổ, các Tiên Tri cùng những đặc ân lạ lùng các vị đó đă được. Thiên Chúa cũng cho Đức Maria thấy sự sa ngă và sự nặng nề của tội lỗi nhân loại, ngay lúc đó Người đă nhỏ lệ đau buồn v́ việc sa ngă này. Thiên Chúa Toàn Năng ban cho Ái Nữ Maria không thiếu sự tuyệt vời lạ lùng nào ngay từ khi linh hồn rất thánh được tạo dựng và cho kết hợp với thân xác, mặc dầu các khả năng thân xác Người lúc đó chưa lớn đủ để có thể nhận thức.

Đức Maria khởi sự t́m kiếm y dược cho nhân loại, bắt đầu hành động suy niệm, cầu bầu và đền tạ. Người dâng lên Thiên Chúa những lời kêu van của các Thánh Tổ và các người công chính trên trần thế để ḷng nhân từ thương xót của Chúa không thể chần chờ việc cứu chuộc nhân loại, mà ngay từ giây phút đầu tiên làm người, Đức Maria đă nh́n nhận là huynh đệ của ḿnh. Trước khi đối thoại với nhân  loại, Đức Maria đă yêu thương mọi người với ḷng bác ái cao độ. Cũng chính từ lúc khởi đầu làm người, Đức Maria đă lănh nhận chức Đấng Ban Ơn cho nhân loại, thi hành t́nh yêu thánh thiêng và huynh đệ được đốt cháy trong trái tim. Thiên Chúa hoan hỉ chấp nhận những lời cầu xin này và cho Đức Maria biết Ngài hài ḷng về việc này. Đức Maria thấy rơ t́nh yêu của Thiên Chúa và Ngài muốn từ trời xuống cứu chuộc nhân loại, mặc dầu Người chưa biết việc đó hoàn thành cách nào. V́ những lời cầu nguyện van nài của Thụ Tạo tuyệt vời này, dường như Thiên Chúa cảm thấy bị ép xúc tiến nhanh việc xuống trần gian để mặc nhân tính, hoàn tất công việc cực kỳ lạ lùng trong mọi kỳ công, hoàn tất cùng đích của mọi thụ tạo khác.

Khi viết về những mầu nhiệm này của Đức Vua, đưa ra ánh sáng các kỳ công đáng tôn vinh của Ngài, tác giả thú nhận ḿnh bất tài, bất xứng, và đau ḷng v́ khả năng ngôn từ tầm thường mù mờ, không đủ diễn tả những điều được cho hiểu biết về các mầu nhiệm này. Để diễn tả đúng mức sự cao cả này, cần phải có những ngôn từ khác, cần có từ ngữ và quán ngữ riêng đặc biệt thích hợp hơn, mà những thứ này vượt quá sự kém cỏi của tôi (tác giả). Mà cho dù tôi có được những khả năng về ngôn ngữ đó chăng nữa, th́ những khả năng đó cũng bị kéo tŕ xuống, bị làm cho nhạt nhẽo v́ sự hèn kém của loài người. Chính v́ kiến thức đần độn của ḿnh mà loài người không xứng đáng và không thể nào nh́n vào Vừng Đông thiên quốc này, mà qua đó những tia sáng của Thiên Chúa chiếu xuống trần gian, mặc dầu c̣n bị mây che trong ḷng thánh mẫu Anna.

 

LỜI MẸ MARIA

Ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, mọi thụ tạo phải dùng lư trí hướng về Thiên Chúa là hành động công bằng phải có đối với Đấng Tạo Thành. Do ư thức, thụ tạo phải yêu mến, tôn thờ Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Chúa duy nhất đích thực. Các cha mẹ đương nhiên có nhiệm vụ chỉ dạy con cái ngay từ khi chúng c̣n ấu thơ về sự nhận biết Thiên Chúa; hướng dẫn cẩn thận, để chúng ư thức được cùng đích của ḿnh ngay trong những hành động đầu tiên của lư trí và ước muốn. Các cha mẹ phải cảnh giác đưa con cái ra khỏi sự thơ ngây và ranh mănh của tuổi trẻ, mà bản chất suy đồi lôi kéo chúng nghiêng chiều về nếu để cho chúng không được hướng dẫn.Nếu các cha mẹ biết lo lắng ngăn ngừa những tính xấu, thói quen hư hỏng của con cái, chỉ dạy chúng ngay từ ấu thơ ư thức Thiên Chúa tạo dựng chúng, họ sẽ dễ dàng làm cho con cái quen việc nhận biết tôn thờ Thiên Chúa. Khi cưu mang Mẹ, thánh mẫu đă nhân danh Mẹ thờ lạy Đấng Tạo Thành, dâng lên việc thờ lạy, tạ ân, v́ đă tạo dựng Mẹ, xin Chúa bảo vệ và cho Mẹ chào đời. Như thế, các cha mẹ cũng phải nhiệt thành cầu xin Thiên Chúa, để linh hồn con cái họ, nhờ Ơn Chúa Quan Pḥng, được chịu phép Rửa Tội, được tha tội nguyên tổ.

Nếu nhân loại không nhận biết tôn thờ Đấng Tạo Thành ngay khi có trí khôn, họ phải thi hành việc này ngay khi nhận biết có Thiên Chúa toàn năng hằng hữu nhờ ánh sáng đức tin. Từ giây phút đó linh hồn phải cố gắng không bao giờ để mắt rời xa Chúa, nhưng luôn luôn kính úy, yêu mến, tôn thờ Chúa.