Áo Đức Bà

dongcatminh.org

Nguồn: dongcatminh.org

Các dấu chỉ trong đời sống

Thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều sự vật mang ý nghĩa biểu tượng: ánh sáng, lửa, nước,…Cũng vậy, trong đời sống hằng ngày, những cảm nghiệm trong tương quan giữa con người với nhau cũng được diễn đạt và biểu tượng qua những thực tại thâm sâu hơn như ăn chung (dấu chỉ của tình bằng hữu), tham gia diễu hành (dấu chỉ sự đoàn kết), tham dự một buổi lễ của dân tộc (dấu chỉ của căn tính).

Chúng ta cần các dấu chỉ và biểu tượng để giúp chúng ta hiểu được những gì đang diễn ra ở hiện tại, hoặc trong quá khứ, làm ta ý thức mình là ai trong tư cách cá nhân và tập thể.

Các dấu chỉ trong đời sống Kitô giáo

our_lady_of_mount_carmel.jpg

Chúa Giêsu là dấu chỉ tuyệt vời và là quà tặng vô biên của tình yêu Chúa Cha. Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh như dấu chỉ và khí cụ của tình yêu Người. Đời sống Kitô giáo cũng có dấu chỉ. Chúa Giêsu đã dùng bánh, rượu và nước để giúp ta hiểu những điều cao hơn mà chúng ta không thể thấy, không thể tiếp xúc được.

Trong cử hành Thánh Thể và các bí tích (rửa tội, thêm sức, giải tội, hôn phối, truyền chức, xức dầu bệnh nhân), các biểu tượng (nước, dầu, đặt tay, nhẫn) tất cả mang ý nghĩa riêng và đưa chúng ta vào trong tương giao với Thiên Chúa, Đấng hiện diện qua các bí tích.

Như các dấu chỉ trong phụng vụ, Hội Thánh còn có các dấu chỉ khác liên quan đến biến cố, đến truyền thống hoặc một nhân vật nào đó. Một trong những dấu chỉ ấy là Áo Đức Bà Núi Cát Minh.

Một trong các dấu chỉ trong truyền thống Giáo Hội từ nhiều thế kỷ qua là Áo Nâu Đức Bà Núi Cát Minh. Đây là một dấu chỉ được Giáo Hội phê chuẩn và Dòng Cát Minh đón nhận như một dấu chỉ thể hiện lòng mến dành cho Mẹ Maria, thể hiện sự tín thác mà những người con đặt nơi Mẹ, và sự dấn thân sống như Mẹ.

Chữ “áo” nói lên một dạng trang phục mà các vị tu sĩ mặc trong lúc làm việc.

Thời gian trôi đi, người ta bắt đầu thêm vào đó ý nghĩa biểu tượng: vác thánh giá mỗi ngày như các môn đệ và những người đi theo Chúa Kitô. Một vài Dòng tu, như Dòng Cát Minh, Áo Đức Bà trở nên dấu chỉ của một lối sống. Áo Đức Bà biểu tượng cho sự dâng hiến đặc biệt của tu sĩ Cát Minh dành cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và diễn tả niềm tín thác vào sự chở che từ mẫu của Mẹ cũng như ước ao sống như Mẹ đã dấn thân vì Chúa Kitô và vì người khác. Thế nên, áo Đức Bà trở thành dấu chỉ về Đức Maria.

Từ Dòng Tu đến với Dân Chúa

Thời Trung Cổ, nhiều Kitô hữu muốn được liên đới với các Dòng thành lập trong thời gian đó: Phanxicô, Đa Minh, Augustinô và Cát Minh. Các nhóm giáo dân bắt đầu xuất hiện những hội đoàn như huynh đoàn và liên đoàn.

Tất cả các Dòng muốn trao cho giáo dân một dấu chỉ chứng nhận sự gia nhập và thông phần trong tinh thần và tác vụ của Dòng. Dấu chỉ thường là một phần của áo dòng: áo choàng, dây thắt, Áo Đức Bà.

Với các tu sĩ Cát Minh, việc gia nhập giáo dân bắt đầu khi một mẫu Áo Đức Bà nhỏ được chấp nhận như dấu chỉ thuộc về Dòng và diễn tả linh đạo của Dòng.

Áo Đức Bà có nguồn gốc từ trong truyền thống của Dòng, được xem như là dấu chỉ của sự chở che từ mẫu của Mẹ Maria. Thế nên, Áo Đức Bà có một ý nghĩa thiêng liêng lâu đời từ nhiều thế kỷ đã được Hội Thánh Công Giáo phê chuẩn:

Một số quy tắc thực hành:

BrownScapular1.jpg

Nghi thức trao Áo Đức Bà (ngắn)

Hãy nhận lấy Áo Đức Bà này, dấu chỉ của sự gắn bó đặc biệt giữa con với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng mà con nguyện bắt chước. Xin cho Áo Đức Bà nhắc con nhớ phẩm vị người Kitô hữu của mình qua việc phục vụ người khác và bắt chước Mẹ Maria.

Hãy mang Áo Đức Bà này như dấu chỉ được Mẹ che chở và dấu chỉ thuộc về Gia Đình Cát Minh, thành tâm thực thi ý Chúa và dấn thân xây dựng thế giới đại đồng, công lý và hòa bình trong kế hoạch của Chúa.

Áo Đức Bà không phải là

Áo Đức Bà là dấu chỉ:

dongcatminh.org