Tiên báo tại Garabadal: Sự Trừng Phạt

 

Lời tiên báo thứ   tuỳ thuộc vào nhân loại thi hành sứ điệp của Mẹ hay không. Điều tỏ tường củasự Trừng Phạt điều kiệnnày đă mang sự  hăi hùng nước mắt cho các em nhỏNếu xảy ra sẽ khủng khiếp hơn tất cả những chúng ta thể tưởng tượng được bởi sẽ kết quả trực tiếp bàn tay Thiên Chúa nhúng vào. Điều này không liên quan tới chiến tranh, cách mạng hoặc sự tàn bạo cũa ḷng muốn con người. Conchita nói, “Nếu Trừng Phạt xảy ra, tôi tin rằng sẽ xảy tới, sẽ tới sau khi phép lạ đă đươc tiên báo.

 

 

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/