Ba vua

Lễ Hiển Linh, đó là ngày Thiên Chúa tỏ ḿnh ra cho dân ngoại, mà đại diện là ba nhà đạo sĩ phương đông, để thực hiện lời tiên tri Isaia đă loan báo:

-         Dân ngồi trong tăm tối sẽ được nh́n thấy ánh sáng chói ḷa.

Đồng thời đây cũng là ngày trọng đại cho mỗi người chúng ta, v́ ơn cứu độ đă được thực hiện cho muôn dân.

Chúng ta hăy nh́n vào cung cách của ba nhà đạo sĩ để rồi từ đó cùng nhau tự vấn lương tâm và kiểm thảo đời sống của ḿnh.

 

Điểm thứ nhất, đó là ba nhà đạo sĩ đă nh́n thấy ánh sao lạ và trong thinh lặng các ngài đă suy nghĩ để t́m ra sứ điệp mà Chúa muốn gửi đến. Trong khi đó những người khác cũng đă nh́n mà chẳng thấy và chẳng hiểu.

 

Có lẽ chúng ta cũng vậy, chúng ta đă đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa. Chúng ta để cho tâm trí bận rộn và quay cuồng trước đam mê dục vọng, tiền bạc và lạc thú. Rồi từ đó, ánh sao cuộc đời và tiếng nói của Chúa cứ mờ dần, cứ tắt dần trong cơi ḷng chúng ta.

 

Điểm thứ hai, đó là sau khi nhận ra sứ điệp của Chúa, các ngài đă lên đường mặc cho những khó khăn chờ đón. Các ngài có thể đưa ra 1001 lư do để ở lại nhà, từ chối dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm bấp bênh. Tuy nhiên, các ngài đă dứt khoát lên đường, không chần chừ do dự, và đă trung thành với quyết định của ḿnh cho đến cùng. Mặc cho người đời cười chê, các ngài vẫn chỉ nuôi một ước vọng: T́m gặp và thờ lạy vua dân Do Thái.

 

Thái độ của các ngài hoàn toàn khác xa với thái độ của dân Do Thái, đă được thánh Augustinô diễn tả như sau:

 

“Các ngài đến chiêm ngắm Đấng Cứu thế trên quê hương của dân Do Thái, nhưng c̣n họ, họ lại không biết đến. Các ngài đă t́m thấy Chúa Giêsu dưới h́nh dáng một hài nhi nằm yên trong máng cỏ. C̣n họ, họ đă chối bỏ Chúa Giêsu ngay cả khi Ngài rao giảng công khai, ngay cả khi Ngài làm các phép lạ. Các ngài từ xa mà đến, và đă gặp được Chúa. C̣n họ, họ ở rất gần mà cũng chẳng thấy”.

 

Có lẽ chúng ta cũng không hơn ǵ những người Do Thái. Chúng ta ở cách nhà thờ đôi ba trăm thước mà chúng ta cũng rất ít khi đến t́m gặp Ngài. Chúa c̣n hiện diện nơi những kẻ cùng khốn bên cạnh chúng ta, thế nhưng chúng ta cũng rất ít khi nhận ra và giúp đỡ.

 

Điểm thứ ba, đó là sau khi đă khám phá ra và thờ lạy Hài nhi Giêsu, các ngài đă dâng cho Chúa lễ vật, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược, tượng trưng cho tấm ḷng quảng đại của ḿnh.

 

C̣n chúng ta, chúng ta sẽ dâng ǵ cho Chúa trong Mùa Giáng sinh này, cũng như ở chặng cuối cùng của cuộc đời chúng ta? Hay là chúng ta đến gặp Chúa với đôi bàn tay trống trơn, không một chút công nghiệp, và với một tâm hồn nhàu nát v́ tội lỗi.

 

Sau cùng, các ngài định trở lại Giêrusalem để tường tŕnh cho Hêrôđê, nhưng được thiên thần báo mộng, các ngài đă tuân theo, đi một con đường khác mà trở về quê hương xứ sở của ḿnh.

Qua đó chúng ta thấy, mặc dù là những người có thế giá, các ngài vẫn luôn luôn tuân phục lệnh truyền của Chúa một cách tuyệt đối, không bàn căi.

 

C̣n chúng ta th́ sao? Phải chăng cuộc đời của chúng ta là một thảm trạng, trong đó, chúng ta luôn luôn chống lại lệnh truyền của Chúa, bằng những vấp ngă, bằng những phản bội.

 

Hăy noi gương ba nhà đạo sĩ phương đông, hăy lên đường t́m kiếm và thờ lạy Chúa. Hăy bảo toàn đức tin của ḿnh, dù có phải hy sinh, dù có bị thiệt tḥi.