Chúa hiện diện đó, khi ta khát

(Trích trongLương Thực Ngày Chúa Nhật’)

 

Chúng ta đang chứng kiến Chúa Giêsu khởi đầu đời sống công khai. Người rời xứ Giuđêa, đó sự thành công của Người làm cho nhóm Biệt phái tức giận. Trong giai đoạn này, Chúa không muốn đi vào cuộc tranh chấp bọn họ sửa soạn cho Người, nên Người đi qua Samaria để lên Galilêa. Tại Samaria xảy ra một cuộc gặp gỡ mở màn cho việc rao giảng cho dân ngoại toàn thế giới. Chúa Giêsu dừng chânnúi Garidim. Từ 400 năm, đó Núi Thánh của dân bản xứ. ḱnh địch với người Do Thái, họ đă biến ngọn núi này thành một nơi cạnh tranh với Giêrusalem. Đi đường xa mệt mỏi, Chúa Giêsu ngồi xuống bên bờ giếng Giacóp, trong lúc môn đệ đi vào làng mua thức ăn. Trong cuộc đối thoại với người đàn ra giếng múc nước, ta thấy ngay ư Người muốn dùng nước làm biểu tượng để mặc khải sứ mệnh danh tính Người. Câu chuyện người đàn xứ Samaria thường được dẫn ra làm tỉ dụ về khoa phạm tuyệt vời của Chúa đối với con người. Chúa thâm nhập vào trong tâm trí con người, để làm nổ tung các giới hạn của , mở ra đón nhận chân cao cả hơn bắt nguồn từ Thiên Chúa, chớ không phải từ con người.

Trước tiên, Chúa Giêsu gợi óc t́m hiểu của người phụ nữ. Muốn thế, người đặt ḿnh vào mức tầm thường của đời sống hằng ngày, vào mức của công việc múc nước vất vả. Người làm cho linh cảm rằng không phải chỉ cần thứ nước đó để sống thôi, không phải chỉ những thực tại vật chất mới quan trọng trong đời sống. Do đó phản ứng đầu tiên của người đàn Samaria : xin ông cho tôi thứ nước ban sự sống. Phản ứng lẫn lộn vừa ước muốn thoát khỏi sự vất vả thường ngày vừa ḷng khao khát biết Chúa Giêsu muốn nói . Chúa làm cho thắc mắc hoàn toàn khi thấy rằng Người nh́n tận đáy ḷng . hăy về gọi chồng lại đây. Hoàn cảnh bây giờ trở nên nan giải cho người phụ nữ, lái câu chuyện sang hướng khác. Phản ứng rất tự nhiên.

 

Về việc thờ phượng tại Giêrusalem th́ sao? Chúa Giêsu theo đi ṿng quanh’, lợi dụng hội để nói thế nào tôn thờ thật sự. Càng lúc càng thắc mắc thêm, nghĩ c̣n cách nói tới việc Đấng Cứu Thế sẽ đến để thoát khỏi cuộc đàm luận này. Đó lúc Chúa Giêsu chọn để tự mặc khải ḿnh ra. Chính Ta đang nói với ngươi đây, Ta Đấng ấy. Bấy giờ tin vào Chúa Giêsu thuật lại điều đă xảy tới, đó Tin Mừng rồi.

 

Chúa hiện diện gần gũi với đời sống cụ thể thường nhật của ta. Ta biết nhận ra Người không? chấp nhận đối thoại với Người không? chấp nhận rằng không phải chỉ những của cải vật chất mới quan trọng chăng? Ta cố gắng không để cho ḿnh bị vật chất hóa chăng? Không phải chỉ nước uống nuôi xác, c̣n nước chảy vọt ra thành sự sống đời đời. Đời sống ta được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện thờ lạy không?