ĐỨC MẸ KHÓC

KHI HIỆN RA TẠI LA SALETTE

( 19 – 9 – 1846)

  

TÌM HIỂU NHỮNG GÌ ĐỨC MẸ DẠY VÀ TIÊN BÁO TRONG LẦN HIỆN RA TẠI LA SALETTE

Vì loài người ngày nay tội lỗi tràn ngập, Đức Mẹ đã tiên báo những tai họa khủng khiếp đã và sẽ xẩy ra, nếu chúng ta không chịu ăn năn sám hối.

 

Đây là nguyên văn bản dịch vén màn bí mật Fatima của linh mục A. ALTHOFER đã được đệ trình cho các nghị phụ công đồng Vaticano II cứu xét và không hề bị cấm đoán vì không có chi trái nghịch cùng Đức tin và phong hóa – Ai cũng biết rằng tới ngày nay, Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra để kêu gọi loài người tội lỗi ăn năn chừa tội và tiên báo những hình phạt kinh hoàng. Thiên Chúa giáng cho loài người cứng lòng không chịu nghe lời ăn năn sám hối và đây; tác giả nhắc lại đầy đủ và được giải thích những ǵ Mẹ đă nói cho hai trẻ Maximin và Melanie tại La Salette 1846 mà Mẹ chỉ nhắc sơ qua trong các lần hiện ra khác sau này như ở Lourdes 1858 và tại Fatima 1917. Mặc dầu bí mật thật sự của Fatima chưa được tiết lộ, người ta cũng phỏng đoán Đức Mẹ không nói gì hơn là dạy bảo loài người ăn năn trở lại, và tiên báo những tai họa kinh hoàng Chúa sẽ phạt loài người, tội lỗi không chịu chừa cải, như đã phán dạy tại Salette. Điều quan trọng là đọc chậm và chăm chỉ tài liệu này chúng ta sẽ xác nhận tội lỗi kể ra rất đúng với thời đại chúng ta – và những hình phạt tiên báo năm 1846 đã xảy đến lần lượt rất đúng tới ngày nay và sau này nữa. Đúng hơn đây là mệnh lệnh của La Salette (1846) được giải thích và đáng tin.

 

Điều quan trọng nữa là nhờ coi kỹ tài liệu này chúng ta sống giữa xã hội tội lỗi tràn đầy sẽ ý thức lo vâng lời Mẹ mà ăn năn sám hối để được Chúa tha thứ và tránh khỏi tai họa mà Mẹ đã tiên báo.

        Còn tin hay không thì để cho quyền tự do của mỗi người: vì không có giáo quyền nào bắt buộc chúng ta. Và cũng không quan trọng gì.

        Ước muốn duy nhất và thiết tha của tòa son chúng tôi cho đăng tài liệu này là cho độc giả được ý thức hơn về mệnh lệnh ăn năn sám hối của Đức Mẹ đã dạy tại Salette và nhắc lại trong các lần hiện ra khác và lo vâng lời Đức Mẹ và canh tân cải thiện đời sống trong năm Thánh này.

TĐGD

 

Lời Đức Mẹ phán với linh hồn được đặc ân 8-12-1962: Satan sẽ dùng mi mưu chước quỷ quyệt để người ta không biết đến mệnh lệnh quan trọng này của Mẹ.

 

-        MỆNH LỆNH NÀY PHẢI ĐƯỢC PHỔ BIẾN KHẮP NƠI ( lời của cố Giáo Hoàng Pio IX và Leo XIII)

-        Ai có tai thì hãy nghe: Đây là tiếng Từ Trời phán bảo.


36 Điềm báo của mệnh lệnh

LA SALETTE

 

Giải thích 80 câu vấn đáp MỆNH LỆNH Đức Mẹ ban cho MELANIE tại LA SALETTE (1846)

 

        Giáo Hội đứng trước ngã ba đường; hoặc sẽ đi đến diệt vong hoặc nếu hiểu biết mệnh lệnh rất quan trọng này mà Mẹ ban tại Salette thì sẽ thấy con đường phải theo mà không bao giờ bỏ...)

        ( lời Mẹ phán với một linh hồn được đặc ân lễ Đức Bà Salette 19-9-1962).

        Đồng thời Đức Mẹ buộc Cha A. ALTHOFFER nghiên cứu kỹ mệnh lệnh và Mẹ tuyên bố Mẹ sẽ trả lời từng câu Ngài sẽ nêu lên trong từng điềm báo (bản mệnh lệnh Cha đang nghiên cứu đã được Giáo quyền ưng chuẩn “ Imprimatur” tại Lecoe năm 1879, do Đức Cha Louis comte bols).

        Toàn bộ mệnh lệnh Đức Mẹ Chúa Trời mà Melanie đã tấu trình cố Giáo Hoàng Piô IX và Leo XIII. Các Giáo Hoàng này đều tuyên bố:

        “ Mệnh lệnh này phải được phổ biến khắp nơi”.

        Một trách nhiệm nặng nề rất đáng lo sợ.

 

        Khi nhận biết mệnh lệnh Salette ban cho MELANIE năm 1846 chưa một người đời hiểu biết và vì thế mà nhiều linh hồn

hư mất đời đời, tôi đã xin Mẹ ban cho một vài tia sáng phân biệt điều gì đã được thực hiện.

 

        Bỗng nhiên ngày 9-9-1962 Mẹ định ngày giờ cho tôi hầu chuyện: ngày 4-11-1962 hồi 15 giờ. Mẹ hứa trong lúc đàm thoại! Mẹ sẽ trả lời mọi vấn nạn tôi nêu ra, nhưng qua trung gian một linh hồn đặc ân mà tôi thiết tưởng chưa được phép tiết lộ về danh tánh linh hồn ấy. Tài liệu nói trên được đến tay 25 người biết vào ngày 2-12-1962, đồng thời Đức Trinh Nữ đã chứng nhận rằng bằng một phép lạ. Ba hình bánh có Máu Thánh Chúa trong lúc truyền phép trước mắt 25 nhân chứng. Đó cùng là Ý Mẹ muốn tâm sự với các con Mẹ đang lâm nguy, để lo thực hiện điều Mẹ muốn. Người ta cũng lưu ý rằng khi nhắc đến mệnh lệnh Salette 1846 Mẹ nhấn mạnh nhiều lần những điều có vẻ quan trọng hơn tại Fatima. Fatima 1917 chỉ là tiếng vang của mệnh lệnh Salette mà một số người đã chôn vùi trong dĩ vãng kho tàng rất quý giá có liên quan đến đời sống hiện tại và vĩnh cửu hằng triệu linh hồn và cả linh hồn tôi nữa. Vì vậy tôi trao kho tàng này cho các nghị phụ trong công đồng vaticano II, vì vận mạng nhân loại đang ở trong tay các Ngài. Tôi cũng xin trao phú nó những ai có thể giúp các Ngài bằng lời cầu nguyện và phổ biến mệnh lệnh chính yếu này.

 

Ký tên: LINH MỤC ANDRÉ ALTHOFFER.

NOEL 1962