ĐOẠN I

 “…Bí  ̣t Fatima được vén màn

 

-        Sau đây là 36 điềm báo và 80 câu vấn đáp giải thích có liên quan mật thiết đến mệnh lệnh  La Salette 1846. Đức Mẹ phán cùng Melanie ngày 19-9-1846.

-        (Bí mật có tăng phần quan trọng của bí mật Salette).

 

ĐIỀM BÁO 1.-Hỡi Melanie, điều Mẹ nói với con bây giờ có thể phổ biến vào năm 1858”.

 

H.- Tại sao phần mệnh lệnh, chỉ được phổ biến vào năm 1858? Năm mà Mẹ hiện ra tại LỘ ĐỨC? BERNADETTE có biết được ít mệnh lệnh này chăng?

T.- Mẹ để lâu ngày không cho phổ biến có ý cho Cha, Cha linh hướng và Đức Giám Mục của con đã biết ̀ lâu có đủ thì giờ khảo sátcầu nguyện và chờ đón ơn Thánh Linh. Lại nữa Ta chỉ cho phổ biến mệnh lệnh này vào năm 1858 để cho mọi người được biết rõ những lần Mẹ hiện ra tại Lourdes, Salette, Pontmain và nhiều nơi khác cũng là một. Và mục đích là để cảnh cáo tội nhân cải thiện. Ta cũng cho Bernadette biết mệnh lệnh này nhưng chỉ giữ kín cho mình.

H.- Mệnh lệnh này ở FATIMA có gì quan trọng hơn ở SALETTE  không?

T.- Tại FATIMA Mẹ có xác nhận và nhấn mạnh điều Mẹ đã bảo ở SALETTE. ̉ dĩ Mẹ phải nhấn mạnh tại vì trong thời gian ̀ SALETTE (1846) đến FATIMA (1917) non 100 năm. Chẳng những nhân loại không biết phục thiện mà lại còn tăng thêm LẮM TỘI DÂM Ô, tại FATIMA Mẹ cho con biết thêm có lẽ Chúa sẽ dùng nước NGA làm cây roi của Chúa.

 

ĐOẠN II

 

Nước mắt Mẹ bắt đầu chẩy (lời tường thuật của chị MELANIE).

ĐIỀM BÁO II.- “ Vì đời sống xấu xa, ̣ bất kính khi làm các phép BÍ TÍCH, lòng ham tiền bạc, danh vọng và những thú vui, những cán ̣ LINH MỤC của CON Mẹ đã trở nên nhơ nhớp, các vì LINH MỤC ấy kéo cơn oán phạt ̀ TRỜI xuống trên HỌ. Khốn cho những linh hồn diễm phúc dâng mình cho Chúa mà bất trung. Chính HỌ lại đóng đinh CON Ta một lần nữa vì đời sống đê hèn của HỌ. TỘI CỦA NHỮNG LINH HỒN DÂNG MÌNH CHO CHÚA kêu thấu đến tận TRỜI XANH. Và kìa cơn oán phạt hòng đổ xuống. Vì ngoài HỌ ra, còn ai van lơn lòng ̀ bi và tha thứ cho nhân gian, không còn có những tâm hồn quảng đại và xứng đáng để dâng của ̃ trong sạch cho Đấng Chí Tôn thay cho nhân loại.”.

H.- ̣ bất xứng của vị ́ ̃ phải chăng do ̣ mất Đức Tin và thần bí siêu nhiên chăng?

T.- Phần lớn tại như vậy

 

ĐIỀM BÁO III: Thiên Chúa sẽ giáng đại họa một cách chưa từng thấy.

 

ĐIỀM BÁO IV: Khốn cho nhân gian, Thiên Chúa sẽ đổ cơn thịnh ̣ xuống và không một ai thoát khỏi bao khốn khó dồn dập”.

 

ĐIỀM BÁO V: Thiên Chúa hòng oán phạt như chưa từng có. Chớ gì Đấng đại diện CON Ta, Đức Giáo Hoàng PIO IX đừng rời khỏi thành Rôma sau năm 1859. Ngài phải vững chí và quảng đại, phải chiến đấu bằng ĐỨC TIN và ĐỨC ÁI. Mẹ sẽ ở gần Ngài luôn

 

H.- Điềm báo này có phải nói đến những khó khăn gặp phải do ̣ chính thức công nhận mệnh lệnh ̣ Đức và việc công ́ Tín Điều: Đức Giáo Hoàng không thể sai lầm chăng?

T.- Đúng thế vì công đồng không ̀ ́ mạc.

 

ĐIỀM BÁO VI.- Đức Giáo Hoàng đừng tin Napoléon vì ông ta hai lòng; vừa muốn làm Giáo Hoàng, vừa muốn làm thượng vị. Thiên Chúa sắp bỏ ông vì kiêu hãnh muốn vươn mình lên cao ông sẽ bị rơi chính trên lưỡi gươm mà ông ta vẫn dùng để cưỡng bách các dân tộc suy tôn mình, lại nữa Đức Giáo Hoàng phảí với Napoléon vì do Napoléon nước Ý sẽ thống nhất, do đó Đức Thánh Cha mất vương quyền đã có và đã được Quốc ́ công nhận.

 

ĐIỀM BÁO VII.-Năm 1864 Luxiphe với một ́ đông các quỷ sẽ được phóng ra khỏi hỏa ngục và sẽ phá Đức Tin dần dần. Cả Đức Tin của những người đã hiến dâng mình cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho HỌ ra mù quáng đến nỗi nếu không có ơn Chúa đặc biệt họ sẽ hướng theo tinh thần quỷ Satan, nhiều tu viện mất cả Đức Tin và mất nhiều linh hồn.

H.- Nói rằng năm 1864 có phải là Mẹ có ý đến điềm báo này để được thực hiện cả rồi chăng?

T.- Mới chỉ bắt đầu thực hiện, điềm đó xẩy ra cho tới đời con bây giờ rồi dần dần CÁC GIÁO SỸ BỎ ĐỨC TIN, BỎ CẦU NGUYỆN và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu chước thâm độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ TÔNG ĐỒ, và rồi dần dần sống đời rất đê tiện.

H.- có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng?

T.- Phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ.

H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc mà điềm báo thứ 7 lưuĐức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?

T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức Giáo Hoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy.

H.- Quyền lực ma quỷ được Chúa cho phép 75 năm sẽ thực hiện trong kỳ nào?

T.- Quyền đó sẽ được thực hiện trong 75 năm và được chấp thuận như con đã biết dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Lêô XIII. Vì tội thế gian và vì Chúa muốn cho kẻ lành thêm công phúc nên thời kỳ đó vẫn còn được tiếp tục có lẽ cho đến khi mọi ̣ sẽ xẩy ra.

 

ĐIỀM BÁO VIII: Trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm ̣ trong đền Thánh, những bông hoa thơm của Giáo Hội ở trong các tu viện thối và quỷ trở nên Vua trị các tâm hồn, NHỮNG TU VIỆN TRƯỞNG PHẢI THẬN TRỌNG khi nhận các tu sinh. Vì quỷ sẽ dùng mọi mưu xảo trá để đưa những người DÂM Ô TỘI LỖI VÀO CÁC DÒNG TU mà làm điều hỗn loạn. Và DÂM Ô đang lan tràn khắp nơi trên mật đất.

H.- Có phải bè nhiệm ̉ chức nên những ghê gớm trong nơi Thánh không?

T.- Bè nhiệm sẽ ̉ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm hồn người phạm tội.

H.- Những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả?

T.- Hầu hết các dòng tu hiện thời.

 

ĐIỀM BÁO IX: Đức Thánh Cha sẽ đau khổ rất nhiều, Mẹ sẽ ở bên Ngài cho tới cùng để đón nhận ̃ hy sinh của Ngài.

 

H.- Có phải Mẹ muốn nói ̀ Đức PIO XII không?

T.Mệnh lệnh chỉ chung ̀ các Đức Giáo Hoàng ̀ khi mệnh lệnh ở Salette được ban ́ tới nay.