ĐOẠN III

“…Những ngày đen tối…”

 

Điềm báo X:“Xã hội ngày nay đang dứng bên cạnh những hình phạt gớm ghê và những biến chuyển kinh hồn, người ta sắp phải bị đập bằng roi sắt và uống cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.”

 

H.- Chúa dùng gì để làm roi sắt sửa trị thế giới?

T.- Mẹ vừa nói cho con biết là NƯỚC NGA sẽ là roi Thiên Chúa dùng để sửa trị thế giới.

H.- Mệnh lệnh Pirmasen ngày 11-11-1961 khi tiên báo đến bọn quỷ vương từ nơi hoang địa  bên Siberia dừng chân ở xứ ấy thì có ám chỉ đến roi sắt nơi đây không?

T. – Mệnh lệnh Pirmasen có ý nói đến nước Nga và Trung Cộng.

 

ĐIỀM BÁO XI. Những vị tướng lãnh của Thiên Chúa (Giáo Quyền) đã chểnh mảng cầu nguyện sám hối. Quỷ sẽ lấp trí khôn các vị. các vị sẽ trở nên như những ngôi sao lạc hướng để cho quỷ già lôi kéo và làm hư hỏng đi. Thiên Chúa cho phép quỷ già chia rẽ các nhà cầm quyền trong xã hội và gia đình. Người ta sẽ chịu những cực khổ xác hồn. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc loài người và để hình phạt xuống thế gian liên tiếp trong thời gian 35 Năm.

 

 

 

H.- Sau lời kêu gọi của Trinh nữ tại Lộ Đức, các Giáo Quyền có biếng trễ việc cầu nguyện và sám hối nữa chăng?

T. – Hãy còn và cả sau này tại Fatima nữa, với bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu mệnh lệnh mà Ta ban cho thế giới ngày nay, các Đấng ấy vẫn trốn tránh việc cầu nguyện và cũng không muốn nghe lời Ta.

H.- Việc Giáo Quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiên báo sẽ có bè rối chăng?

T. – Giáo Quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, chối các phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các Giáo Hội cấp tiến và cả trong những nghệ thuật quá tân thời.

H.- Các vị tướng lãnh của Thiên Chúa mà đã bị quỷ lôi cuốn có bị rơi vào bè nhiệm và thuyết cộng sản không?

T. – Những vị đó một số tự cho là cấp tiến một số có thiện cảm với cộng sản và tin tưởng rằng Giáo Hội có thể đi đôi với cộng sản. Một số có chân trong bè nhiệm mà Mẹ không thể cho con biết số lượng là bao nhiêu.

H.- Quỷ dùng kế nào để tiêu diệt vị cầm đầu dân Thiên Chúa?

T.- Mẹ nhắc lại lần nữa điều Mẹ nói nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa dùng…

H.- Những hình phạt phần xác có phải tại:

- Sự hỗn loạn khoa học vô thần?

- Sự phóng đãng trong vũ trụ?

- Hành động của quỷ dữ

- Tình trạng khủng hoảng hiện nay của khoa học chăng?

 

T.-TẠI TẤT CẢ NHỮNG LÝ DO KỂ TRÊN.

H.- Khi nào bắt đầu những hình phạt liên tiếp trong vòng 35 năm?

 T.- Một phần đã bắt đầu từ thời kỳ có đảng quốc xã và 35 năm đó bắt đầu từ thế chiến 1939-1945.

 

ĐIỀM BÁO XII “ Vũ trụ đòi oán phạt nhân loại. Nó rùng mình kinh sợ khi nó phải đón chờ những tai vạ sắp tuôn xuống mặt đất đầy tội lỗi này…”

H.- Những tiếng vũ trụ đ̣i oán phạt … Nó chỉ có quyền lực của các thần tối tăm như đã tiên báo trong điềm báo 11? Hay ám chỉ những kỳ là sẽ xẩy ra trên trời dưới đất như điềm báo 17? Hay ám chỉ những sự đất động ghê gớm như điềm báo 22 chăng?

T.- Tất cả những điềm báo đó có giá trị cả và trong năm 1963 con sẽ thấy thực hiện cách riêng những điềm báo về những kỳ lạ trên trời.

 

ĐIỀM BÁO XIII “ Hỡi đất? Hăy kính sợ. Ngươi đã được tạo dựng để phụng sự Thiên Chúa. Nhưng trái lại ngươi đã tự tôn thờ ngươi. Hãy kính sợ. Bởi vì Thiên Chúa sắp trao ngươi cho kẻ thù vì những nơi Thánh đã bị dìm trong hư đốn. NHỮNG TU VIỆN không phải là nhà Chúa nữa mà là nơi nuôi dưỡng quỷ dữ cùng bầy tôi tớ nó…

 

H.- Ai được ám chỉ trong điềm báo này? Ai có trách nhiệm phụng sự Chúa Kytô? Có phải có phải các linh mục? Có phải những bông hoa của Giáo Hội? Hay các vị hướng dẫn dân Thiên Chúa?

T.- Vì ở đây Ta muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần một vấn đề như con đã biết trong một vài mệnh lệnh mà Mẹ đã ban cho con. Con sẽ thấy một vấn đề được diễn tả bằng nhiều danh từ khác nhau để thêm mạnh nghĩa cho con, để con hiểu rõ điều Mẹ muốn nói với con. Điềm báo này đã nhấn mạnh gấp đôi về các Giáo Sỹ. Mẹ muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để Giáo Quyền hiểu rõ những cố gắng của Mẹ mà HỌ vẫn không chịu hiểu.

H.- Trong điềm báo này ám chỉ ai là kẻ thù?

 

T.- Những kẻ thù là bè nhiệm VÔ THẦN và CỘNG SẢN.

 

ĐIỀM BÁO XIV.- Những sách xấu tràn đầy ở trái đất và quỷ tối tăm sẽ truyền bá khắp nơi, sự chểnh mảng toàn diện về những gì liên quan đến việc phụng vụ Thiên Chúa. Chúng sẽ được một thời trọn quyền trên vũ trụ. Có nhiều giáo hội phụng sự quỷ dữ ấy. Nhiều người, kể cả linh mục được quỷ đưa đi từ nơi này đến nơi khác vì họ không còn tinh thần phúc âm hướng dẫn. Tinh thần đó là khiêm nhường, khó nghèo, sốt sắng làm sáng danh Chúa. Chúng sẽ làm cho kẻ dữ và người lành chỗi dậy mọi nơi. Sẽ có nhiều kỳ lạ quái gở. V́ đức tin chân chính đã bị dập tắt và ánh sáng giả dối sẽ hướng dẫn thế gian. Khốn cho các vị giáo quyền chỉ biết lo tích trữ của cải, chỉ biết lo tích trữ của cải, chỉ biết lo đến Quyền Cao chức cả và cai trị một cách kiêu căng.

H.- Những sách xấu đây có gồm cả RADIO, CHIẾU BÓNG VÀ TRUYỀN HÌNH CHĂNG?

T.- Hiện nay những thứ đó đầu độc tiêu diệt các linh hồn vì sách vở xấu có phương hại nhiều trong việc giáo dục, sự dữ sẽ càng ngày càng tăng. Điềm báo này mới bắt đầu thực hiện, rồi dần dần những biến cố sẽ diễn tiến…

H.- Có phải câu nói những quỷ tối tăm sẽ được quyền lực khá lớn trên vũ trụ dọn đường cho điềm 17 không?

T.- Những kỳ quái do Mẹ vừa nói một phần lớn sẽ xẩy ra. Những điềm báo này chưa được thực hiện hết, chúng con có thể nhờ lời cầu nguyện, nhờ Công Đồng chung để tránh khỏi những điều dữ đó.

H.- Những giáo hội nào phụng sự quỷ tối tăm?

T.- Mẹ cần trả lời thêm rằng hiện nay phần lớn các giáo hội cấp tiến đã để Satan đột nhập. Không những Satan đột nhập vào giáo hội rối đạo như thệ phản v v… mà còn đột nhập ngay trong một số giáo hội công giáo nữa. Hiện nay trong nước Pháp và Bỉ có những giáo hội như thế đã trở nên quỷ sứ, vì tâm trạng hiện nay của hàng giáo phẩm.

 

ĐIỀM BÁO XV “ Một khi đức tin đã bị xao lãng; mọi người nhất định không theo tự do tùy sở thích mà muốn được cao hơn. Người ta phế bỏ mọi thế quyền và Giáo Quyền. Tôn ti trật tự bị chà đạp dưới chân. Người ta chỉ chứng kiến những cuộc giết người, thù oán, ghen tương và bất thuận, không còn tinh thần ái quốc, không còn tình thương gia đình”.

 

H.- Trong trường hợp nào giáo quyền và thế quyền bị phế bỏ?

T.- Hiện nay con không thấy sao. Thế giới đang hận thù, ghen tương đang thắng thế, hiện nay trong các dân tộc, nhà độc tài chuyên chế đã bỏ hết những luật lệ công bình và tình trạng như thế càng ngày càng tăng thêm và trầm trọng hơn. Khi các Giám Mục chịu nhượng bộ trước chính quyền và luôn luôn thưa AMEN để khỏi bị bắt bớ liên lụy. Đó không phải là giáo quyền bị phế bỏ sao? – Còn đâu là những vị kế nghiệp các Thánh Tông Đồ.

H. Việc phế bỏ các giáo quyền có liên quan đến Công Đồng chăng?

T.- Con đã thấy một phần. Thí dụ nước Nga và trong sáu bức màn sắt hiện nay giáo quyền còn gì là giá trị. Việc đó không liên quan đến Công Đồng chung.

H.- Thảm cảnh này kéo dài bao lâu?

T.- Hoàn cảnh này còn tùy thuộc ở lòng người.

H.- Trong những nước nào bị thảm cảnh đó nhiều hơn?

T.- Cũng tùy ở lòng đạo đức của dân từng nước.

H.- Căn cớ xáo trộn trong gia đình có phải người đàn bà đã từ chối nhiệm vụ làm vợ và làm Mẹ chăng?

T.- Không phải, chính là do thiếu lòng đạo của nam giới và nữ giới, thiếu sốt sắng, thiếu tinh thần công giáo là căn cớ sinh nên những xáo trộn của con người. Vì nhiều gia đình mặc dầu không công giáo nhưng vẫn hưởng hạnh phúc đầm ấm, vì họ có một nền luật lệ luân lý tự nhiên. Cho nên thiếu lòng đạo đức là căn cớ xui nên những xáo trộn ngày nay.

 

ĐIỀM BÁO XVI.- “ Vị đại diện Con Mẹ sẽ phải đau khổ rất nhiều vì giáo hội sẽ bị bách hại đến cực độ trong một thời gian. Đó là thời kỳ tối tăm. Giáo hội phải trải qua một cơn khủng hoảng ghê sợ…”

 

H.- Điềm báo này chỉ Đức Giáo Hoàng nào?

T.- M đã nói với con Công Đồng chung sẽ là sự may rủi sau cùng. Nếu thế gian không biết sửa mình, nếu giáo hội không biết cải thiện, tất cả những biến cố ấy sẽ xẩy ra sau Công Đồng chung kết thúc. Vị Giáo Hoàng đó không phải là Đức Gioan XXIII, nhưng là Đấng kế vị.

H.- Ai sẽ bách hại giáo hội? Những nơi nào bị bách hại nhiều?

T.- Mẹ đã trả lời chính nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa, còn nơi nào sẽ bị bách hại nhiều, thì điều đó tùy lòng đạo đức của dân từng nơi.

H.- Cơn khủng hoảng của giáo hội có phải là việc cả khối bỏ đạo như đã tiên báo trong điềm 20 không?

T.- Nếu roi Thiên Chúa được sử dụng thì lúc đó như bên Trung Cộng hiện nay có nhiều giáo hội cấp tiến. Giáo hội quốc gia, giáo hội theo kiểu cộng sản và sẽ có cả Giám mục, linh mục đứng lên lập các giáo hội ấy.

H.- Đức Trinh Nữ sẽ làm cách nào để tránh cho chúng con sự bác bỏ các phép lạ thật chăng?

T.- Bằng lời cầu nguyện, bằng Đức Tin, người ta có thể đứng vững và hiểu biết. Nhiều người sẽ bị lường gạt vì thiếu sốt sắng, thiếu lòng đạo đức, rồi sẽ bị chúng nắm đầu. Nhưng những ai có Đức Tin sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và những phép lạ giả kia, những gì tiên tri giả kia sẽ không làm gì được họ.

                     

ĐIỀM BÁO XVII “ Đức Giáo Hoàng phải coi chừng những kẻ làm phép lạ, vì sẽ có những vụ kỳ quái diễn ra trên trời dưới đất.”

 

H.- Những sự kỳ quái có phải đã tiên báo trong điềm báo VI rằng Luxiphe và chúng quỷ.

T.- Không phải Luxiphe hiện hình hay có quỷ thật, nhưng là nhập vô một số người và họ cũng là người như chúng con. Chúng sẽ đóng vai trò ma quỷ và sẽ nhiễu hại thế gian.

H.- Những kỳ quái có phải là những kỳ lạ đã tiên báo trong lời 14 không?

T.- Con hãy coi lại Mẹ đã trả lời rằng, chỉ những ai có Đức Tin vững vàng, siêng năng cầu nguyện, khiêm nhường thật mới được cứu thoát.

 

ĐIỀM BÁO XVIII.- “ Những kẻ độc ác sẽ cố tình ám hại Đức Giáo Hoàng. Nhưng không thể làm gì được Ngài. Chính Ngài và Đấng kế vị sẽ không được thấy sự Vinh Quang của Giáo Hội Chúa Kytô.

 

H.- Sự ám hại Đức Giáo Hoàng có ám chỉ đến Đức Pio XII không?

T.- Không ám chỉ Đức Pio XII mà là Đức Gioan XXIII và Đấng kế vị.

H.- Đức Gioan XXIII hay đấng kế vị sẽ được cai trị trong Vinh Quang của Giáo Hội Chúa Kytô chăng?

T.- Mẹ đã nói Đức Gioan XXIII sẽ không được thấy sự Vinh Quang đó.

 

ĐIỀM BÁO XIX: Những người cai trị thế giới sẽ đồng lòng phá bỏ và sẽ làm chết đi tất cả  những nguyên tắc Công Giáo và thay thế bằng duy vật vô thần và thuyết thông linh và các tà thuyết khác cùng tính nết xấu.

 

H.- Có phải bè nhiệm thực hiện sự đồng tâm nhứt trí của nhà lãnh đạo thế giới đế chống lại tôn giáo chăng? Chúng sẽ thực hiện bằng LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) hay CƠ QUAN VĂN HÓA LIÊN HIỆP QUỐC và các chủ nghĩa Mác Xít chăng?

T.- Tất cả những tổ chức từ thâm tâm không có tinh thần Phúc Âm và tôn giáo sẽ thực hiện những điều đó.

  

 

 

ĐIỀM BÁO XX: Nước Ý sẽ phải trừng trị vì quá tham vọng khi muốn từ chối ách Thiên Chúa. Như thế nước Ý sẽ lao mình vào binh đao. Máu chảy khắp chốn. Các nhà thờ bị đóng cửa và bị xúc phạm. Các linh mục tu sỹ bị đuổi đi và bị giết một cách rất dã man. Nhiều người bỏ Đức Tin, nhiều linh mục tu sỹ bỏ đạo, có cả giám mục trong số đó.

 

H.- Điềm báo năm 1846 nói về Đức Giáo Hoàng sẽ bị mất quyền đời (Pouvoir temporel) có tiên báo một hình phạt tương xứng và hình như chưa được thực hiện Chăng?

T.- Không. Điềm đó chưa được thực hiện và như Mẹ đã nói trong điềm báo 6-15 nước sẽ có cách mạng.

H.- Nước Ý sẽ có nội chiến có liên quan đến bè rối và tiên báo về điềm báo 16 không?

T.- Mẹ đã trả lời rồi. Điều đó tùy do sự cầu nguyện, lòng đạo đức của từng nơi. Sở dĩ có BÈ RỐI vì những người củng cố địa vị và chức linh mục trong chế độ cộng sản vô thần.

 

ĐIỀM BÁO XXI.- Nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, sẽ lâm vào cảnh chiến tranh, máu sẽ chảy khắp phố phường. Người Pháp sẽ đánh nhau với người Pháp. Người Ý sẽ đánh nhau với người Ý, vì Phúc Âm không được người ta nhìn nhận. Những người độc ác sẽ tận dụng hết khả năng xảo trá quỷ quyệt và người ta sẽ tàn sát lẫn nhau, ngay cả trong các gia đình. Sau thời kỳ đó sẽ có chiến tranh toàn diện và khủng khiếp. Trong một thời gian Thiên Chúa sẽ bỏ quên nước Pháp và nước Ý”…

H.- Những tai biến này có liên kết với những tai biến về tiền hô quỷ vương không?

T.- Những tai biến này có hay không: tùy theo kết quả của Công Đồng chung? Nếu thế giới cứ tội lỗi như ngày nay thì chắc chắn sẽ có chiến tranh toàn diện. Mọi nước sẽ chịu ảnh hưởng của chiến tranh.những bè đảng của roi Thiên Chúa sẽ chiến đấu với những ai chống lại nó. Và ở trong các nước giữa các quân đội, giữa người dân trong nước sẽ đổ Máu….Máu….Máu….

H. Làm thế nào để nhận biết những người độc ác kia?

T. – Nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa dùng.

 

ĐIỀM BÁO XXII. “ Khi Thiên Chúa giáng lưỡi gươm lần thứ nhứt, thì tất cả trái đất và núi non sẽ run run kinh hãi vì những sự đảo lộn và tội lỗi của loài người ĐÃ TRÀN NGẬP TRỜI XANH. Thành Paris sẽ ra tro. MARSEILLE sẽ bị lấp chìm, nhiều thành phố lớn sẽ bị phá hủy và biển chìm vì ĐỘNG ĐẤT. Khi đó người ta tin mọi sự sẽ tiêu tan, vì người ta chỉ trông thấy giết, chỉ nghe thấy súng đạn và lời nguyền rủa xúc phạm đến Thiên Chúa. Người lành sẽ đau khổ nhiều. Những lời cầu xin, lòng sám hối và nước mắt họ sẽ đánh động lòng Trời. Dân Chúa sẽ kêu xin, thương xót tha thứ và sẽ xin Mẹ giúp đỡ cầu bầu”.

H.- Khi lưỡi gươm lửa của Thiên Chúa giáng xuống lần thứ nhứt, thì Công đồng Vatican đã bế mạc chưa?

T.- Mẹ đã nói rằng Công Đồng chung sẽ định đoạt mọi sự, Công Đồng sẽ bế mạc hay không bế mạc. Nếu không bế mạc được là một điềm xấu, nhưng nếu bế mạc được và kết quả xấu là một điềm dữ hơn nữa

H.- Theo dấu nào người ta biết được lưỡi gươm Thiên Chúa giáng xuống lần thứ nhứt? Trước và sau có những biến chuyển nào cho biết?

T.- Tất cả có sau Công Đồng chung. Hiện nay Công Đồng là một biến chuyển hiện đại.

H.- Người ta có thể biết được con số bao nhiêu người làm nô lệ và cưỡng bách hiện đang tập trung ở các trại của cộng sản và ta có thể làm cách nào cứu vớt được một số nào chăng?

T.- Ở Trung Cộng và Nga Sô có từng triệu người bị tập trung như thế như hiện nay phần đông không được cứu thoát.

 

ĐIỀM BÁO XXIII. “ Nhưng rồi Chúa Giêsu Kytô vì Công Bình và từ bi đối với kẻ lành sẽ ra lệnh cho THIÊN THẦN GIẾT PHẠT KẺ THÙ. Những kẻ ĐÀN ÁP Giáo Hội Chúa GiêSu  và kẻ đam mê đàng tội sẽ chết hết. TRÁI ĐẤT TRỞ NÊN HOANG ĐỊA, lúc đó sẽ có bình an, Thiên Chúa sẽ giao hòa cùng loài người. Chúa Giêsu Kitô sẽ được Phụng Thờ và Vinh danh. Đức Bác Ái sẽ trổ hoa khắp nơi, các vị vua mới sẽ là cánh tay phải của Giáo Hội. Hội Thánh sẽ hưng mạnh và khiêm nhường đạo đức, khó nghèo và sốt sắng noi theo Nhân Đức Chúa Kytô. Phúc Âm sẽ được rao giảng trong mọi nước và loài người sẽ tiến rất nhiều trong Đức tin, v́ mọi cán bộ Chúa Kytô đã hợp nhứt và lúc đó loài người sống trong sự Kính Sợ ĐỨC CHÚA TRỜI”.

 

H.- Nếu một số địa điểm trên mặt đất sẽ trở nên tro mạt, người ta có thể kết luận rằng những miền được ân huệ cũng phải qua sự thanh lọc của các Thiên thần giáng phạt chăng?

T.- Đúng thế Mẹ đã cho con biết vì lời cầu xin vì lòng đạo đức sốt sắng của mình, một số các nước sẽ được che chở, nhưng dù trong những người đó, tuy dù có hạt giống tốt, con men tốt cũng phải trải qua ít hay nhiều sự khốn khó để tẩy rửa cho thanh sạch.

H.- Có cần phải có 1 dấu hiệu để phân biệt và tránh khỏi hình phạt của các Thiên Thần thừa lệnh đi giáng phạt không?

T.- Về điều phân biệt này như Mẹ đã cho con biết; một số đông chúng con đã được chỉ dấu và nếu thế gian đã có những giáo hoàng giả, tiên tri giả và những kẻ cùng tâm trạng ấy cũng đã được đánh dấu, thì những kẻ khác hầu hết đã được in dấu để tránh khỏi tay Thiên Chúa giáng phạt, nghĩa là những kẻ theo thế gian cũng có dấu riêng tỏ ra là kẻ thế gian, thì những ai theo tinh thần Chúa cũng có dấu riêng để phân biệt…

H.- Chương trình nghị sự của Công Đồng chung đã được tiên báo trong các Hội Thánh sẽ hưng mạnh không?

T.- Đúng thế, Công Đồng Chung là khí cụ đưa giáo hội trở về với tất cả đặc tính và nhân đức ấy.

 

ĐIỀM BÁO XXIV. Sự bình an này giữa loài người sẽ được lâu bền 25 NĂM. Sẽ được mưa dư dật sẽ làm cho họ quên rằng những tội lỗi loài người là căn cứ sinh nên những khốn cực cho thế giới.

 

H.- Bình an được 25 năm sẽ kết thúc những thảm trạng nào?

T.- Mẹ đã cho biết SAU HÌNH PHẠT NÀY LÀ SAU CÔNG ĐỒNG chung sẽ có một thời kỳ hạnh phúc bình an và chỉ được 25 năm…

H.- Thời kỳ bình an đó sẽ chấm dứt bằng những biến chuyển của kỳ khốn khó hay là của ngày tận thế?

T.- Hiện nay chúng ta đang nói về thời kỳ nguy biến. Các con đang ở trong thời kỳ tận số một thời (La fin d’un temps).

 

ĐIỀM BÁO XXV. TRƯỚC KHI SỰ ĐÓ XẨY RA SẼ CÓ MỘT THỨ BÌNH AN giả tạo trên thế giới. Người ta chỉ nghĩ tới chơi bời, giải trí. Người dữ buông theo tội lỗi. Những con cái Hội Thánh con cái Đức Tin Những người noi gương Mẹ sẽ tấn tới trong Đức Mến Chúa và các nhân đức mà Mẹ yêu chuộng nhất. Hạnh phúc cho những linh hồn khiêm nhượng được Chúa Thánh thần hướng dẫn, Mẹ sẽ chiến đấu giúp họ cho đến cùng”.

 

 

H.- Bình an giả tạo này có phải thứ bình an đã nói trong điềm báo 24 không?

T.- Bình an giả tạo đó chính NOS TRADAMMUS đã loan báo trước rồi.

H.- Sự cùng đời mới đây có liên hệ đến Thiên Niên Kỷ không?

T.- Đúng thế, có liên hệ đến, vì chúng con đang gần thời “ Một ngàn năm hòa bình”.

 

ĐIỀM BÁO XXVI. Tiền hô của quỷ vương với những cơ binh của nhiều nước sẽ chiến đấu với Chúa Kytô: Vì cứu tinh duy nhất. Nó sẽ làm đổ máu khắp nơi và quyết định tiêu diệt sự Thờ Phượng Thiên Chúa để rồi tự xưng là Chúa muôn loài.”

 

H.- Tiền hô quỷ vương này có phải là người cầm đầu nước Nga, Trung Cộng hay là một nước nào khác chăng?

 

T.- Trung Cộng và nước Nga là điềm báo của quỷ vương.