ĐOẠN IV

 Thời kỳ sau hết”.

 

ĐIỀM BÁO XXVII: “ Sẽ đến thời kỳ quỷ vương sinh ra bởi người ̃ Do Thái người ̃ trinh giả này thông đồng với con rắn già, thây dầy ̣ ô ́. Cha của quỷ vương ấy là một vị Giám mục, khi sinh ra nó đã có răng và biết nói những lời xúc phạm Thiên Chúa. Nói tắt rằng nó đúng là quỷ nhập thể. Nó phun ra những tiếng ghê hồn kinh hãi. Nó sẽ làm những ̣ kỳ lạ và sống trong dâm ô”.

 

H.- Thời kỳ đó liên kết với những biến chuyển nào?

T.- Thời kỳ quỷ vương sống trên trái đất chưa thực hiện, nhưng đã gần.

 

ĐIỀM BÁO XXVIII: Quỷ vương sẽ có nhiều anh em mặc dù anh em nó không phải là quỷ nhập thể, nhưng là con cái của ̣ ̃, MỚI MƯỜI HAI TUỔI chúng đã lập được nhiều chiến công, rồi chúng đứng đầu các quân đội với ̣ phù trợ của binh hỏa ngục.”

 

H.- Anh em quỷ vương sẽ tuyển ̣ quân đội ở những nơi nào, vào thời kỳ nào?

T.- Không, Mẹ chỉ nói với con là thời kỳ đó đã đến gần. Trên trời không thể định trước, loài người không có quyền biết, chỉ  Mình Thiên Chúa biết được mà thôi.

 

ĐIỀM BÁO XXIX.- Trái đất sẽ bị những tai nạn, sẽ có chiến tranh cho tới chiến tranh sau chót, chiến tranh sau chót này gồm 10 vua do quỷ vương điều khiển. Những vua này cũng có một tâm địa và chỉ có một mình chúng cai trị thế giới.

 

H.- 10 quỷ vương có liên lạc gì với anh em quỷ vương không?

T.- Có đúng thế, chúng là liên lạc của quỷ vương.

H.- Khi có chiến tranh sau chót, thì có phải là cùng đời chăng?

T.- Khi có chiến tranh sau chót, thì đó là cùng đời. Tận thế.

 

ĐIỀM BÁO XXX. Thời tiết mùa màng sẽ xáo trộn. Đất sẽ sinh ra hoa quả xấu, các ngôi sao trên trời rối loạn. Mặt trăng ra ̀ đỏ lửa sẽ làm cho trái đất co rúm lại. ĐỘNG ĐẤT GHÊ GỚM LÀM CHÌM BIẾN CÁC NÚI NON VÀ THÀNH TRÌ”.

 

H.- Thời tiết bị xáo trộn do quyền lực của quỷ tối tăm do điềm báo 14 hay do hậu quả của khoa học thần?

T.- Do hậu quả của khoa học thần.

H.- Có phải Chúa Giêsu cũng đã tiên báo đến phần này trong Phúc Âm chăng?

T.- Phải.

 

ĐIỀM BÁO XXXI. Thành La Mã sẽ mất Đức Tin và nên ngai của quỷ vương.”

 

H.- Vậy ngai của giáo hội đó đặt tại đâu?

T.- Đức Giáo Hoàng lúc đó sẽ như một người Do Thái ĐI LANG THANG một thời gian, rồi sau Ngài đến ẨN MÌNH TRONG NƯỚC PHÁP là trưởng ̃ của Giáo Hội.

 

ĐIỀM BÁO XXXII. Quỷ trên không với quỷ vương sẽ làm nhiều ̣ kỳ quái trên không trung và cả dưới đất. Loài người càng ngày càng tồi bại. Thiên Chúa sẽ săn sóc đến các đầy ́ trung tín của Ngài và những ai có thiện chí Phúc Âm sẽ được rao giảng khắp nơi. Tất cả dân tộc và mọi nước sẽ nhận biết chân lý”.

 

H.- Những kỳ lạ có phải đã nói trong điềm báo 17 và 14 không?

T.- Đúng thế, như Mẹ đã nói mệnh lệnh SALETTE cũng như các mệnh lệnh khác, nơi đây Mẹ muốn nhắc đi nhắc lại để loài người hiểu rõ hơn.

 

ĐIỀM BÁO XXXIII. Mẹ gởi mệnh lệnh khẩn cấp cho trần gian. Mẹ kêu gọi những đầy ́ chân chính của Thiên Chúa Hằng Sống hằng cai trị trên trời. Mẹ kêu gọi những con cái Mẹ, những người thành tâm tôn sùng Mẹ, những kẻ đã tận hiến cho Mẹ, để Mẹ dẫn đưa đến CON Mẹ. Những kẻ có thể nói được rằng Mẹ thường ẵm ́ trên tay, những kẻ sống bằng tinh thần của Mẹ. Sau hết Mẹ kêu gọi những Tông Đồ cuối thời, những đầy ́ trung tín của Chúa Kytô sống trong ̣ khinh chê và thầm lặng trong cầu nguyện và hãm mình, trong đức trinh khiết và kết hợp với Thiên Chúa trong đau khổ và bị người đời quên bỏ. Đã đến thời kỳ chúng con phải ra đi để soi sáng thế gian. Các con hãy ra đi và hãy tỏ ra là những người con yêu quý của Mẹ. Mẹ sẽ ở với chúng con và trong chúng con, miễn là đức tin chúng con như ánh sáng soi dẫn trong những ngày đen tối cùng cực. Ước chi lòng sốt sắng làm cho chúng con đói khát ̣ làm Vinh Danh Thiên Chúa. Hỡi các con cái ̣ sáng, dầu thấy mình nhỏ bé, chúng con hãy chiến đấu vì đây là giai đoạn cuối thời kỳ sau hết.”

 

H.- Trong thời kỳ sau cùng này đã có chuẩn bị những nhóm TÔNG ĐỒ còn mai danh ẩn tích chưa? Nếu có bây giờ họ ở đâu? Sẽ hợp nhau nơi nào?

T.- Có khắp đó đây trên thế giới. Những nhóm TÔNG ĐỒ ấy khi Chúa cho phép họ sẽ di chuyển sau những biến ́ rùng rợn xẩy ra để tranh đấu cùng ÁC THẦN. Chúa sai các Thiên Thần của Ngài đem nhiều phần ̉ trong mọi đoàn TÔNG ĐỒ ấy đi khắp nơi để họ biết nhau, thực thi những ́ hoạch bao quát.

H.- Mệnh lệnh đã đến thời ra đi đã được xác nhận chưa?

T.- Hiện nay Mẹ đang xin từng đoàn TÔNG ĐỒ, Mẹ nài xin chúng con luôn. Mẹ xin chúng con, nhất là trong thời kỳ sau hết. Chúng con hãy ra đi, hãy nên những TÔNG ĐỒ nhưng khốn nỗi, lòng nhiệt thành mà Mẹ xin chúng con thực hiện còn kém cỏi quá.

H.- Bốn hiệu lệnh trên có phải mỗi mệnh lệnh chỉ riêng mọi dòng đời giáo hữu (tu hội) đối với những từng biến ́ có khác nhau không?

T.- Đã có nhiều hiệu lệnh kêu gọi các TÔNG ĐỒ thời kỳ sau hết và đã có Thánh GRIGNON DE MONTFORT, sẽ có nhiều dòng TÔNG ĐỒ kỳ cuối thời. Mọi dòng đời phải đáp ứng với những đòi hỏi thích ứng, những vị TÔNG ĐỒ sau hết ́ tiếp những dòng đời TÔNG ĐỒ đó. Phải kiếm thêm nhiều người trung tín sốt sắng và có tinh thần Công Giáo thật ̣.

H.- Những tiếng đây là thời của các thời và là cùng sau hết có thể cho chúng con tóm tắt rằng thế giới sẽ phải trải qua ba thời kỳ sau cùng này không?

 T.- 1.- Tận số một thời (La Fin d’un temps).

2.- Tận số mọi thời (La Fin des temps).

3.- Sau hết là tận thế (La Fin dernière).

H.- Chúng con có phải ở vào thời tận thế?

T.- Đúng thế, Mẹ đã trả lời như vậy và Mẹ nói cho chúng con hay, chúng con đang ở thời kỳ tận số một thời. (La Fin d’un temps) nhưng sẽ có chiến tranh sau chót là tận thế đến (La Fin dernière).

H.- Hiệu lệnh mới vừa dạy thuộc thời kỳ nào?

T.- Có Một Mình Thiên Chúa biết được giờ tận thế cũng như giờ chết của chúng con thôi.