ĐOẠN V

Giáo Hội sẽ bị lu mờ

ĐIỀM BÁO XXXIV. “ Giáo Hội sẽ bị lu mờ, thế giới sẽ sống tronh kinh hãi và đây ÔNG ÊNÓC, ÔNG ÊLIA đầy ơn Chúa Thánh Thần sẽ nhờ sức Thiên Chúa đi rao giảng cho mọi người có thiện chí tin vào Thiên Chúa. Nhiều linh hồn được an ủi, các ông nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần lập được nhiều thắng lợi, phi bác những lầm lạc của quỷ vương.”

 

H.- Làm sao nhận biết ông ÊNÓC và ông ÊLIA?

T.- Chỉ có những ai được in dấu, chỉ những ai có đức tin và ḷng sốt sắng bền chí, đạo đức mới nhận biết các ông ấy. Nhưng chúng con đừng lo lắng quá. Chúng con sẽ thấy những biến cố ấy sẽ xẩy ra...

H.- Thời kỳ này có phải là thời kỳ sau hết chăng?

T.- Điềm ấy ám chỉ trong thời tận số mọi thời (La Fin des temps). Vì thế Mẹ nói cho các con biết chúng con sẽ chẳng được thấy những sự việc này...

H.- Nhưng rồi đạo quỷ vương sẽ chống lại cách riêng Tín Lý nào?

T.- Giáo Hội sẽ bị công kích toàn diện, quỷ vương sẽ phá hủy Giáo Hội (vật chất) những Tín Lý sẽ bị chúng bác bỏ, chẳng trừ một Tín Lý nào.

 

ĐIỀM BÁO XXXV.- “ Đây là thời kỳ vực thẳm mở ra và vua của các vua sự tối tăm, đây con vật với bầy tôi của nó, đương tự xưng là Cứu Thế Nó kiêu ngạo, nâng mình lên trên tầng trời. Nhưng Đức Thánh MICAE dùng hơi thở lật nhào xuống, nó bị rơi xuống, lúc đó trái đất đã ba ngày chuyển động, khi ấy sẽ há miệng ra đầy lửa nuốt nó với bầy tôi nó trong vực thẳm đời đời. Khi ấy nước và lửa rửa Trái đất và làm tiêu tan hết công trình kiêu ngạo của loài người. Mọi sự sẽ nên mới. Thiên Chúa sẽ được phụng sự và Vinh Danh.

H. Câu nói: Đây là thời...có ngụ ý gì?

T.- Câu ấy ám chỉ thời kỳ sau hết. (La Fin dernière).

H.- Ba ngày trái đất bị chuyển động có phải là ba ngày tối tăm không?

T.- Sẽ có nhiều ngày ba lần tối tăm và được tiên báo ở HAM BOUSIÊRE và SALETTE. Sẽ có như thế trong những biến cố trong thời đại bây giờ và sẽ còn có trong thời kỳ sau hết nữa.

H.- Con vật và bầy tôi của nó ám chỉ quỷ vương hay Luxiphe?

T.- Ám chỉ chính Luxiphe.

 

ĐIỀM BÁO XXXVI. – khốn cho nhân gian! Sẽ có chiến tranh đổ máu, đói kém, dịch tả và bệnh truyền nhiễm, sẽ có mưa đá ghê gớm, làm chết súc vật những sấm sét làm nghiêng đổ thành trì. Động đất làm mất dạng nhiều quốc gia, người ta sẽ thấy nhiều sự lạ trên không trung. Loài người đập đầu vào tường, rủa mình cho đến chết, nhưng trái lại cái chết sẽ nên hình phạt cho họ. Máu chảy mọi nơi, ai có thể chịu nổi nếu Thiên Chúa không bớt thời gian thử thách. Vì máu, nước mắt và lời cầu xin của kẻ lành, Thiên Chúa sẽ động lòng mà nguôi cơn thịnh nộ. Tiên tri ÊNÓC và ÊLIA sẽ bị giết chết. Thành La Mã ngoại đạo sẽ bị tan biến, lửa bởi Trời sẽ xuống đốt BA THÀNH. Vũ trụ sẽ kinh khiếp và nhiều người sẽ sa ngã vì không thờ Chúa Giêsu Kytô Chân Thật Sống giữa chúng dân. Đã đến thời mặt trời ra tối tăm, nhưng chỉ có ĐỨC TIN SỐNG MÃI.”

 

H.- Điềm báo này có phải chỉ tận số mọi thời chăng?

T. Điềm báo này ám chỉ kỳ tận số mọi thời (La Fin des temps).

H.- Hỏa ngục ở đâu?

T.- Hỏa ngục cũng như Thiên Đàng, chúng con không thể quan niệm theo tầm ý thức loài người được.

H. Nước Chúa trị sẽ thế nào? Người ta có thể thấy sự lan rộng của NƯỚC TRỜI không?

T.- Nước Chúa không phải dưới thế này, dù chính lúc chúng con đang hưởng thời kỳ bình an hạnh phúc THIÊN NIÊN KỶ. Không gì có thể sánh với NƯỚC TRỜI được.

H. Đức Kytô Chân Chính Sống giữa chúng dân, sẽ cai trị dưới hình thức nào?

T.- Đức Kytô Chân Chính Sống giữa chúng dân sẽ trở lại dưới hình thức mà THÂN XÁC NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI.

 

KẾT LUẬN

 

H.- Nếu Đức Trinh Nữ vì Lòng Thương đã Đoái Thương con cái đau khổ, lầm than, đích thân giải thích Mệnh Lệnh SALETTE  này và đã ghi thứ tự như Người đã mặc khải. Vậy xin Người Thương ban cho những ai sẽ được biết những điều giải thích này một phép lạ để chứng minh và làm dấu BẢO CHỨNG Tình Thương của Mẹ….

T.- Mẹ đã chỉ cho con biết những gì đã đến và những gì sẽ đến, tại sao con lại muốn Mẹ làm dấu lạ? Điều đó có ích gì thêm? Mẹ tin rằng sau những câu trả lời của Mẹ, những ai muốn trở nên tốt thực sự, muốn nên trong sạch, muốn nên đạo đức đều phải nhận rằng: “ Đây là tiếng nói TỪ TRỜI PHÁN BẢO, anh em của con chỉ là khí cụ tiếp tục. Sẽ có những phép lạ và rồi sẽ còn có nữa. Tại sao con lại hồ nghi rằng không phải Mẹ phán dạy con và không phải vì Lòng Tốt Mẹ đã vui lòng trả lời. Con hãy thực hiện những gì con vừa thừa nhận…”

 


CHÚNG CON TẠ ƠN MẸ MUÔN ĐỜI

Ngày 4-11-1962.

 

        “Phép lạ Đức Trinh Nữ đã vui lòng làm để chứng minh là phép lạ: Ba hình Bánh có dấu Máu Thánh Chúa trong suốt thời gian Dâng Lễ Misa để mừng sự Công Bố này trước mắt 25 nhân chứng ngày 2-12-1962…

        Chớ gì mỗi độc giả đọc kỹ và suy nghĩ từng câu tài liệu này. Và nghe lời Đức Mẹ ăn năn sám hối và cầu nguyện cho loài người tội lỗi và lo cho họ cải thiện đời sống, để cứu mình và nhân loại tránh khỏi những hình phạt đời này và đời sau như Mẹ Thương đã tiên báo tại LA SALETTE 1846 và đã nhắc lại tại FATIMA..

 

MẪU TÂM BINH ĐOÀN QUỐC TẾ

Imprimatur

Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

Giám Mục Phụ Tá