Emmanuel

Đối với người Do Thái, th́ con một sự chúc lành của Thiên Chúa, c̣n son sẻ dấu của kẻ bị Thiên Chúa bỏ rơi. Hơn thế nữa, son sẻ c̣n một t́nh trạng tương đương với sự chết chóc. Thực vậy, chết hết sống. Son sẻ hết ḍng sự sống. Tên tuổi sẽ bị dứt khỏi trần gian.

 

Quan niệm về đời sau của người Do Thái lúc bấy giờ c̣n rất mờ. Mọi hy vọng của họ cuộc sống trần gian. Phần thưởng chính ḍng dơi nối tiếp măi trên mặt đất này. Bởi đó việc tiếp tục ḍng dơi sau tai ương khốn quẫn đă được diễn tả bằng sức sống lại.

 

Thế nhưng, như lời Kinh Thánh đă xác quyết về Thiên Chúa: tưởng của Ta không giống với tưởng của các ngươi đường nẻo của Ta cũng không giống với đường nẻo của các ngươi. Như trời cao hơn đất bao nhiêu th́ tưởng đường nẻo của ta cũng cao hơn tưởng đường nẻo các ngươi bấy nhiêu.

 

Chính thế, Thiên Chúa thường ghé mắt nh́n đến sự yếu hèn bất lực, bởi đó mới nảy sinh những điều đáng ngạc nhiên trong hành động của Thiên Chúa. Ngài đă tỏ lộ quyền năng của Ngài trong sự bất lực. Đúng thế, sự đồng trinh của Đức Mẹ cũng một cái chết, nhưng cái chết đó đă được Thánh Thần Chúa đem lại một sự sống mới. Đó cũng điều diễn ra nơi thập giá với cái chết của Chúa Giêsu. Bởi sự phục sinh sự sống mới, một sự sống dồi dào đă nẩy sinh từ cái chết đau thương của Ngài trên thập giá.

 

Đă từ lâu, Thánh Thần vẫn được giới thiệu như nguyên nhân của sự sống. Khởi đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng trụ, th́ thần khí đă bay lượn trên nước làm cho mọi sự được thành h́nh. Adong được nặn từ bùn đất, nhưng nhờ Thần Khí của Thiên Chúa sự sống. Thần Khí cũng trở thành sự sống của Adong mới. Một trinh nữ thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần đă nói lên sự can thiệp của Thiên Chúa.

 

Phụng vụ ngày Chúa nhật hôm nay cho chúng ta cải cảm tưởng rằng Chúa Giêsu đang đi vào lịch sử nhân loại. Ngài chính Emmanuel, Thiên Chúacùng chúng ta. Ngàigiữa chúng ta để cứu chuộc, để giải phóng, để dẫn chúng ta ra khỏi ách lệ tội lỗi.

 

Giáo Hội hôm nay chính sự nối tiếp sự hiện diện hữu h́nh của Chúa giữa con người trong thế giới, một sự hiện diện cứu chuộc giải thoát không phải chỉ về mặt thiêng liêng bằng cách trao ban các tích, hơn nữa một sự giải thoát toàn diện, khỏi tất cả những cản trở sự phát triển của con người hội bằng sự dấn thân liên đới với mọi nỗ lực xây dựng t́nh thương công .