Gặp được Chúa Cứu Thế

(Trích trong ‘Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày’ – Radio Veritas Asia)

Hôm nay chúng ta mừng lễ ba Vua, tức lễ Hiển Linh. Dựa vào Thánh Kinh và Thánh Truyền kể lại việc t́m kiếm Chúa của Ba Vua từ Phương Đông miền đất Palestina, theo sự hướng dẫn của một v́ sao lạ. Các ngài đă khám phá ra dấu lạ, rủ nhau lần ṃ ḍ dẫm t́m đến Bethlem, và cuối cùng sau cuộc lộ tŕnh đường xa nhiều gian khổ và nguy nan, các ngài đă gặp được Chúa Cứu Thế.

 

Như ngày lễ Giáng Sinh, lễ Hiển Linh biểu lộ một niềm vui, đó là những h́nh ảnh, những gói quà, lạc đà, Ba Vua, ngôi sao, nhưng c̣n vui hơn v́ ư nghĩa quan trọng chứa đựng trong ngày lễ này, đó là việc Chúa tỏ ḿnh ra cho các dân, các nước. Ngài là Vua các vua và mọi dân tộc khắp bờ cơi trái đất đều phải tôn thờ Ngài.

 

Nơi bài đọc I, Giáo hội dùng bài ca trở về của dân Do Thái nơi sách tiên tri Isaia để diễn tả niềm vui của người được cứu thoát khi vinh quang của Chúa bừng dậy. Một số những người nô lệ ở Babylon thuộc dân Do Thái nghĩ ḿnh đang sống trong đêm tối, họ mất hết niềm vui, không c̣n hứng thú ǵ để đàn ca xướng hát. Họ đặt những nhạc khí, họ treo những cây đàn nơi gốc cây, nơi cành cây dọc bên bờ sông Babylon, và nơi bờ sông họ ngồi khóc nhớ Sion, nhớ về Thành Thánh Jérusalem.

 

Nhưng vui mừng biết bao ngày cứu thoát đến, ngày trở về quê hương, ngày được gặp lại Jérusalem, được lên đền thờ dâng lễ tạ ơn Chúa. Và điều đặc biệt là ánh sáng bừng lên ở Jérusalem. Đây không phải là ánh sáng của trần gian mà là ánh sáng của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là ánh sáng và khi Chúa là ánh sáng th́ Ngài không phải chỉ là ánh sáng của Israel mà thôi nhưng Ngài c̣n là ánh sáng của muôn dân, muôn nước. Từ đó những kho tàng bể khơi tuốn đến Jérusalem, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới Jérusalem. Tất cả muôn người lũ lượt từ các nơi tuôn đến Jérusalem. miệng cao rao những lời ngợi khen Thiên Chúa.

Nếu bài đọc I tŕnh bày một h́nh ảnh vui tươi của Jérusalem ngày đại lễ, ngày muôn dân tiến đến trong huy hoàng rực rỡ sang trọng, th́ nơi bài đọc II thánh Phaolô đưa h́nh ảnh ấy lên hàng siêu nhiên. Nơi bài I sự giàu sang phú quí từ các nơi được đưa về để tung hô Chúa, th́ nơi bài đọc II đáp lại ân sủng Chúa ban phát dư tràn cho mọi người qua các tông đồ, các tiên tri, nhờ Chúa Thánh Thần thánh hóa. Nhờ ḷng thương xót bao la ấy của Thiên Chúa, tất cả dân tộc trên mặt đất đều trở nên người thừa tự, trở nên người cùng một thân thể và thông phần với lời hứa của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô.

 

Nh́n chung cả hai bài đọc đều diễn tả t́nh yêu thương hài ḥa giữa Thiên Chúa và con người với nhau. Con người một ḷng một dạ nh́n nhận Thiên Chúa là Vua. Chúa ban ơn cho con người, nhất là ơn được làm nghĩa tử trong Đức Giêsu Kitô, không phân biệt ai cả.

 

Bài Phúc Âm diễn tả rơ ràng hơn, cụ thể hơn và sinh động hơn trước mắt ta cuộc t́m kiếm Chúa, rồi được Chúa giúp đỡ ban ơn hướng dẫn. Con người không ngại gian lao cực nhọc và cuối cùng gặp được Chúa. Con người qú gối sụp lạy và dâng lễ vật cho Ngài. Xong trở nên con người mới, đi con đường khác, trở nên với đời sống hằng ngày của ḿnh.

Dựa vào đoạn Phúc Âm duy nhất của thánh Matthêu diễn tả cuộc viếng thăm kỳ diệu này, người ta hay trưng bày vao hang đá trong ngày lễ Hiển Linh ba vị vua. Thật ra, không có chỗ nào nói đó là các vị vua, cũng không có chỗ nào cho biết con số của họ là bao nhiêu. Nhưng truyền thống gọi là ba, v́ dựa vào ba lễ vật thánh Matthêu kể ra: vàng, nhũ hương và mộc dược.

 

Về tên của ba vua là: Kalbar, Manthior và Bankasa, nhưng đến thế kỷ IX người ta mới đề cập đến. Thật ra, tất cả những chi tiết nhỏ này không có nền tảng trong Kinh Thánh và ngôi sao lạ hiện vẫn c̣n là đối tượng của những giải thích khác nhau. Dầu vậy những điểm chính đă dễ cho chúng ta suy niệm đó là những con người đến từ những xứ xa xôi để t́m vị Vua Do Thái mới sinh ra và khi gặp được Ngài, họ qú gối xuống sụp lạy Ngài.

 

H́nh ảnh ấy cho chúng ta thấy măi măi bao lâu Phúc Âm c̣n rao giảng đều luôn luôn có những đạo sĩ, đó là những người t́m kiếm Chúa bằng cách này hay bằng cách khác. Và khi đă gặp được Chúa, th́ thành tâm thực ḷng thờ lạy Chúa, nh́n nhận Người là Vua, là Chúa của ḿnh, của đời sống ḿnh, của gia đ́nh ḿnh và cuối cùng là của toàn thể nhân loại.

 

Cùng với Ba Vua bên máng cỏ, chúng ta hăy tôn thờ uy quyền tối cao của Hài Nhi Giêsu và xin cho chúng ta luôn nhạy cảm đối với những cảm hứng khích lệ của quyền năng Chúa trong tâm hồn ḿnh.

 

Để có việc làm cụ thể, trong tuần này tôi h́nh dung ra những tác động của Ba Vua trên con đường t́m Chúa. Đó là để tâm, để ư t́m hiểu sự kiện. Dám chấp nhận dấn thân quyết chí t́m gặp cho được Chúa. Khi gặp được Người th́ phủ phục tôn thờ và dâng lễ vật. Rồi sau cùng, từ bỏ con đường cũ, đi theo con đường mới, con đường của tin yêu và hy vọng, con đường của sự sống bất diệt trên thiên quốc.