Gặp gỡ Chúa

Những hạng người nào đă được diễm phúc gặp gỡ Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ Bêlem? Trước hết các mục đồng, những người canh giữ đoàn vật. Họ những người nghèo hơn thế nữa, họ c̣n những người bị khinh dể bị coi thường. Các luật Biệt phái thường gọi họ bọn dân đen. Cái đám người không biết đến lề luật, họ những kẻ bị chúc dữ. Thế nhưng, chính đám người bị chúc dữ ấy, chính đám người không biết đến lề luật ấy lại những người đầu tiên được đón nhận Hài Nhi Giêsu.

 

Tiếp đến những nhà bác học xa lạ. Đường không quen, nẻo không thuộc. Họ từ xa đến, dám chấp nhận mọi hy sinh gian khổ. Cái nghèo của những người này chính thái độ sẵn sàng của họ. Các Luật Biệt phái coi họ dân ngoại. Thế nhưng, cái đám dân ngoại này lại được diễm phúc gặp được Hài Nhi Giêsu.

 

Từ những sự kiện trên chúng ta rút ra được hai nhận định. Nhận định thứ nhất đó sự gặp gỡ giữa người giàu kẻ nghèo nơi Hài nhi Giêsu. Đúng thế, từ xưa cho đến nay vẫn một hố ngăn cách giữa giàu nghèo. Sự ngăn cách này được tạo nên bởi những nghi ngờ thù oán. Mỗi bên đều cái của ḿnh. Tuy nhiên trong lịch sử đă một khoảnh khắc trong đó giàu nghèo không c̣n đố kỵ nhau, đó khoảng khắc Chúa Giêsu sinh ra. Bởi những người giàu, giàu về tiền bạc cũng như giàu về kiến thức đă đến viếng thăm một Hài nhi nghèo nàn, sinh ra không cửa không nhà.Thế nhưng, cái nghèo của Hài Nhi Giêsu ba nhà đạo khám phá ra đă không đẩy lùi họ, trái lại c̣n hấp dẫn họ, không làm cho họ hổ thẹn, trái lại c̣n làm họ cảm thấy được tôn vinh. vậy, không ngỡ ngàng, không nghi vấn, họ tự dâng của lễ cho một Hài Nhi của người nghèo, như triều cống cho một hoàng tử của đế vương.

Nhận định thứ hai đó các mục đồng dân ngoại những người ít được chuẩn bị nhất lại nhận ra Chúa. Trong khi đó các Luật , Biệt phái tế, những người đă được chuẩn bị nhiều nhất, đă được thông tin hoàn toàn nhất, bởi chính họ đă cho các đạo biết nơi gặp gỡ đích thực của vị Vua mới sinh ra, thế nhưng cuối cùng họ đă không nhận ra Ngài. Họ khả năng để biết nhưng lại không khả năng để hiểu. Đúng thế, họ biết được bằng trí tuệ, bằng những phương tiện thông tin đầy đủ trong tầm tay, nhưng muốn hiểu th́ c̣n cần đến tấm ḷng, cần đến con tim nữa.

 

Các mục đồng những kẻ thiếu học, c̣n các nhà đạo những người thiếu thông tin. Họ không khả năng để biết, nhưng lại khả năng để hiểu. Không phải chỉ sáng trí, học đủ để đi vào những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trái lại, cần phải thiện chí, cần phải tấm ḷng, dám chấp nhận những hy sinh, dám từ bỏ cái tự cao tự đại của ḿnh, th́ mới thể đến gần gặp gỡ Chúa.

 

Bởi đó, những người đức tin, thế nhưng chúng ta đă gặp gỡ Chúa như các mục đồng như ba nhà đạo phương đông hay chưa?