Hành Hương ti M Du nay đă chính thc đưc phép, xác nhn bi đc s ca ĐTC Phan-xi-cô

 

Đc Tng Giám Mc Henryk Hoser cho mng lưi Công Giáo Toàn Cu Aleteia biết rng vn con tùy thuc vào Đc Thánh Cha đưa ra quyết đnh sau cùng v báo cáo tính xác thc ca nhng hin tưng hin ra đưc tưng tŕnh.

 

"S tôn kính M M Du nay đưc phép. Không cm đoán, không cn phi làm kín đáo na" Đc Tng Giám Mc Henryk Hoser ca TGP Warsaw-Praga, Ba Lan, đă khng đnh sau nhiu tháng đưc gi ti M Du do ĐTC Phan-xi-cô đ xem xét không nhng tính xác thc ca các cuc hin ra, c̣n xem xét nhng trng thái mc v đang đưc cung ng cho hàng triu khách hành hương t hp nơi đây mi năm.

Trưc kia, các cuc hành hương ti nơi đây không đưc phép t chc bi các đoàn th Giáo Hi, mc các tín hu th làm mt cách riêng tư hoc qua các nhóm khác. Bây gi, lp trưng trong vic chính thc t chc hành hương đă đưc cho phép

 

(Chuyn Ng: Hng Vit, 8/12/2017)

 

 

 

Official pilgrimages to Medjugorje are being authorized, confirms Pope Francis’ envoy

 

Archbishop Henryk Hoser tells Aleteia that it still falls to the pope to make final decision on commission's report about veracity of reported apparitions.

 

“The devotion of Medjugorje is allowed. It’s not prohibited, and need not be done in secret,” confirmed Archbishop Henryk Hoser of Warsaw-Praga, Poland, now some months after being sent to Medjugorje by Pope Francis to evaluate not the veracity of the apparitions, but the state of the pastoral care being provided to the millions of pilgrims who flock to the site every year.

 

Formerly, pilgrimages to the site were not to be organized by official Church groups, though the faithful could make them privately or through other organizations. Now, the stance on officially-organized pilgrimages will open.

 

Ngun:  https://aleteia.org/2017/12/07/official-pilgrimages-to-medjugorje-are-being-authorized-confirms-pope-francis-envoy/?mc_cid=a22f4cb6a3&mc_eid=450fed2481