Cuc hin ra vi Ivan ti M-du vào ngày 8/12/2009

 

Cuc hin ra ca M vi th nhân Ivan Dragicevic trên đnh đi Hin Ra vào khong 10g00 ti trong ngày L M Nhim 8/12/2009.

 

Hàng ngàn khách hành hương t hp cu nguyn trong đêm băo tát, lnh lo mưa gió. Sau cuc hin ra Ivan nói:

 

"Ti nay tôi mun din t ti quư v cuc gp ca tôi vi Đc M. Như thưng l trong thi gian sa son ngày Giáng Sinh này, cũng như ngày hôm nay, Đc M đến rt vui mng hnh phúc. Ngay lúc đu, M chào chúng ta vi li chào T Mu: 'Ngi khen Chúa Giêsu, các con yêu du ca M'

 

Sau đó, chng mt lúc, M cu nguyn trên tt c mi ngưi hin din nơi đây. Ri M cu nguyn mt cách đc bit cho nhng ngưi bnh tt đang hin din. M ban phép lành T mu cho chúng làm phép các đ đo mang ti. Ri M nói:

 

'Các con yêu du, Các con nh ca M,

Hôm nay na M yêu thương các con vi t́nh yêu T Mu. Các con ca M, M mong mi rng trong sut thi gian ân sng này, các con m ḷng các con ra ti S Sáng, S Sáng ca Con M đ S Sáng ca Con M đi vào ḷng các con ta sáng con tim linh hn các con, đ ri các con nim an vui. M đc bit kêu gi các con cu nguyn cho các gia đ́nh. Hăy cu nguyn cho s thánh thin nơi các gia đ́nh trong thi gian này. Hôm nay na, các con yêu du, M mong mun đ cám ơn các con đón nhn M đón nhn thông đip ca M, sng theo thông đip ca M.'

 

Tôi đă dâng tt c quư v, các s cn thiết, ư nguyn, gia đ́nh , mt cách đc bit, các ngưi bnh. Ri tôi đc mt kinh Ly Cha mt kinh sáng danh vi Đc M ngn gn thưa chuyn vi M M nói chuyn vi tôi. Sau đó, trong nim vui sướng, Đc M biến đi trong mt du Thánh Giá sáng chói nói: 'Hăy ra đi b́nh an, các con yêu du ca M'

Đc M M-Du, Đng Ch Bo, T Mu kêu gi hưng dn hàng ngàn ngưi dn bưc, lên mt ngn núi nguy him trơn trưt. Ngưc li vi s suy nghĩ thiêng liêng, s văn minh hóa không chp nhn nhng li khuyên nhng ngưi kho mnh b́nh thưng, các u nhi, các ngưi già bnh tt nên đi lên mt ngn núi lm chm đá quỳ gi trong đêm khuya lnh, mưa băo. Ngưc li vi li suy nghĩ ca con ngưi, đây chính nhng Đc M mun như vy đ dy chúng ta phc v Chúa ch không phi xác tht. Đây mt phn hoch đnh ca Đc M: đ ban cho mt tâm hn mi, mt s bt đu mi cho tâm hn chúng ta, đ làm nhng công vic khó khăn, thanh ty hy sinh đ theo M lên mt ngn núi vi ḷng yêu mến.

 

Hng-Vit chuyn ng (3/1/2010)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ivan had an Apparition in Medjugorje, December 8, 2009

 

 

Apparition of Our Lady to Ivan Dragicevic on top of Apparition Hill at approximately 10:00 p.m. on the Feast of the Immaculate Conception, December 8, 2009.

 

Thousands of pilgrims gathered in prayer on a stormy, cold and rainy night. After the apparition Ivan said:

 

 

“Tonight I would like to describe to you my meeting with Our Lady. As always through this time of preparation for Christmas, so also today, Our Lady came very joyful and happy. At the beginning, She greeted us with Her Motherly greeting: ‘Praised be Jesus my dear children.’

After that, for a while, She prayed over all of us present here. Then She especially prayed over the sick present. She blessed us with Her Motherly blessing and blessed all religious articles brought for blessing. She then said:

 

‘My dear children, my little children, also today the Mother loves you with Her Motherly love. I desire, my children, that through this time of grace, you open your hearts to the Light, the light of My Son and that the light of My Son may enter into your hearts and illuminate your heart and soul that you may be happy. I especially call you to pray for families. Pray for holiness in the family through this time. Also today, dear children, I desire to say thank you for having accepted me and having accepted my messages, and for living my messages.’

 I then recommended all of you, your needs, intentions, families and, in a special way, the sick. Then I prayed an Our Father and a Glory Be with Our Lady and briefly spoke to Her and She spoke to me. And then, in great joy, Our Lady left in an illuminated sign of the Cross saying: ‘Go in peace, my dear children.’”

 

Our Lady of Medjugorje, the Guide, the Mother calls and guides thousands to “set out”, up a slippery, dangerous mountain. Contrary to heavenly thinking, civilization rejects the advice that normal healthy people, much less young children, the elderly and those who are sick, should go up a rock strewn mountain and kneel on a cold, rainy and stormy night. Contradicting human thinking, this is exactly what Our Lady wants so to teach us to serve God, not the flesh. This is part of Our Lady’s plan: to give a new mentality, a new beginning for our mentality, to do the hard things, purification and sacrifice to follow Her up a mountain with love.