Ḷng Chúa xót thương

Qua phần phụng vụ lời Chúa hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài ư nghĩ đơn về t́nh yêu của Thiên Chúa.

 

Trước hết đó một t́nh yêu đi bước trước.

Thực vậy, h́nh ảnh tiên tri Ezechiel cũng như nhiều vị tiên tri khác đă dùng, đó h́nh ảnh một mục tử lặn lội đi t́m kiếm con chiên, không quản ngại đường xa khó khăn khôn lường.

 

Chính Chúa Giêsu cũng đă nhiều lần khẳng định chân ấy: Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta trước khi chúng ta. Người đă cứu độ chúng ta trước khi chúng ta trở về, nghĩa khi chúng ta c̣ntrong tội lỗi. Thái độ cách thức xử của Chúa Giêsu đối với những kẻ thu thuế tội lỗi đă một lời nói hùng hồn chứng minh cho sự thật trên.

 

Từ đó chúng ta nhận thấy t́nh yêu đi trước cũng chính t́nh yêu điều kiện hoàn toàn vị lợi, hoàn toàn nhằm tới hạnh phúc của người được yêu thương. Chỉ ḿnh Thiên Chúa, mới được thứ t́nh yêu tinh ṛng cao cả như vậy, c̣n chúng ta chúng ta được Chúa mời gọi để sống trọn lành như Ngài, nghĩa cũng phải một t́nh yêu đi bước trước, một t́nh yêu không điều kiện, một t́nh yêu vị lợi đối với những người anh em.

 

Tiếp đến t́nh yêu của Thiên Chúa một t́nh yêu thiên vị.

Lời xác quyết này lẽ làm cho chúng ta hơi ngạc nhiên. Đúng thế, Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, không trừ một ai, không bỏ bất cứ con người nào, người đó xấu xa tội lỗi đến đâu chăng nữa. Tuy nhiên một điều cũng hết sức hiển nhiên trong cung cách sống của Chúa Giêsu, chúng ta thấy được một t́nh yêu ưu tiên, một t́nh yêu thiên vị, dành cho những kẻ sống bên lề hội thời bấy giờ, đó đàn , trẻ em, những người thu thuế, những người ngoại đạo những kẻ tội lỗi công khai, như đĩ điếm, trộm cướp... Người Do Thái đă gán cho Ngài cái biệt hiệu bạn đồng bàn với phường tội lỗi, họ đă nói lên được một sự thật.

 

Tuy nhiên họ không hiểu được tâm trạng cơi ḷng của Thiên Chúa như chính Ngài đă diễn tả: tưởng đường lối của Ta thật khác biệt với tưởng đường lối của các ngươi. Quả thật, Chúa Giêsu đă gần gũi, đă làm bạn, đă cứu vớt những kẻ tật nguyền, bệnh hoạn tội lỗi. Ngài đă khẳng định một cách ràng minh bạch: Chỉ bệnh nhân mới cần đến thầy thuốc, Ngài chính vị thầy thuốc các tâm hồn ốm đau đang chờ đón. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu c̣n xác định mục tiêu Ngài phải theo đuổi, sứ mạng Ngài phải thực hiện khi đến trong trần gian:

-         Con Người tới để t́m kiếm cứu chuộc những đă đi.

Chỉ khi nào chúng ta hiểu được cái thế ưu tiên, cái thế thiên vị ấy trong cách chọn lựa của Chúa, chúng ta mới nghiệm ra được tại sao nỗi vui mừng hân hoan của Chúa lại lớn lao đến thế, khi t́m thấy một con chiên lạc, một đồng bạc bị đánh rơi hay một người con hoang đàng trở về nhà cha. Cả thiên đàng sẽ vui mừng một kẻ tội lỗi sám hối ăn năn hơn 99 người công chính không cần ăn năn sám hối.

 

như vậy, ước muốn của Thiên Chúa con người được cứu rỗi sống trong t́nh thương yêu của Ngài, chứ không phải lặn ngụp trong chốn bùn nhơ tội lỗi, để rồi cuối cùng sẽ bị kết án đoạ đầy muôn kiếp.