Lời Kinh Tuyệt Diệu

 

"Linh hồn tôi ngợi khen danh Chúa

Thần trí tôi hớn hở mừng vui

V́ đâu Chúa đoái thương tôi

Phận hèn diễm phúc muôn đời xin vâng

Tung hô Đấng toàn năng chí ái

Uy danh Người vạn đại muôn niên

Ḷng Cha thương xót vô biên

Suốt bao kỷ ức triền miên vô bờ

Những ai sống đơn sơ nhỏ bé

Ngài công minh chọn kẻ khiêm cung

Người giầu nay sẽ về không

Quyền uy hạ bệ chẳng mong được phần

Khốn cho kẻ kiêu căng thần trí

Phường gian manh Ngài trị thẳng tay

Dân nghèo đói được no đầy

Israel Chúa từ nay yên hàn

Người vẫn nhớ Abraham tổ phụ

Mưa hồng ân bao phủ cháu con ..."

Lời kinh tuyệt diệu sắt son

Magnificat nguồn ơn Thánh Thần

 

 

Mừng kính lễ Đức Mẹ Thăm Viếng

31/05/2016

MK