Mẹ Lên Trời

 

Vương miện hào quang tỏa ánh ngời

Đồng trinh hiền mẫu đă lên ngôi

Trần gian chào kính Ngai Nhiễm

Thiên quốc mừng vui Mẹ Chúa Trời

Khắp chốn tung Phúc

Muôn loài xưng tụng Đoá Mân Côi

Hương thơm thánh thiện người khen chúc

Hồn xác lên trời xinh tốt tươi

 

Mừng Kính Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/08

Xin Mẹ đoái thương các con trần thế của Mẹ

14/05/2016

MK