Mục tử nhân lành

(Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)

Chúa nhật thứ IV Phục Sinh theo truyền thống được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành v́ Tin Mừng Chúa nhật này mời gọi chúng ta suy nghĩ đặc biệt về h́nh ảnh của Vị Mục Tử Tối Cao đă hy sinh Mạng Sống Ḿnh v́ đoàn chiên. Đức Giêsu muốn không chỉ có các mục tử tiếp bước theo Ngài, mà ngay cả những người nam nữ dâng ḿnh cho Chúa trong đời thánh hiến, đến lượt ḿnh, cũng xả thân ḿnh để bảo vệ đàn chiên, đưa các con chiên lạc trở vể. Ngài mong ước các linh mục với Ơn Ngài trợ giúp sẽ hoàn thành trách nhiệm dẫn dắt đoàn chiên Ngài giao cho đến đồng cỏ Nước Trời. Chúa nhật Chúa Chiên Lành cũng là một Chúa nhật đặc biệt đối với các mục tử là những linh mục đặt ḿnh vào vị trí của Đức Giêsu Mục Tử nhân lành duy nhất. Chúng ta hăy cầu nguyện cho các linh mục thân yêu: nâng đỡ, cám ơn và khuyến khích các ngài! Chúng ta cũng cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam có thêm nhiều linh mục lành thánh. Ư chỉ này cũng thật khẩn thiết cho Giáo hội hoàn vũ. Lời ca nhập lễ: T́nh thương Chúa chan ḥa mặt đất, Lời Chúa sáng tạo chín tầng trời. Allêluia.

 

* Bài đọc Phụng vụ năm A

- Tđcv 2, 14; 36-41: Phêrô kêu gọi dân Israel ăn năn sám hối

- Tv 23, 1: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn ǵ

- 1 Pr 2, 20-25: Đức Kitô là Đấng canh giữ linh hồn chúng ta

- Ga 10, 1-10: Đức Giêsu là Mục Tử Nhân Lành và là cửa chuồng chiên

 

* Bài đọc Phụng vụ năm B

- Tđcv 4, 8-12: Ngoài Đức Kitô, không có Ơn Cứu Độ

- Tv 118, 1: Phiến đá bị thợ xây loại bỏ đă biến nên tảng đá góc tường

- 1 Ga 3, 1-2: Trong T́nh Yêu của Người, Người làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Người

- Ga 10, 11-18: Mục tử tốt lành thí mạng sống v́ chiên

 

* Bài đọc Phụng vụ năm C

- Tđcv 13, 14; 43-52: Tin Mừng được loan báo cho dân ngoại

- Tv 100, 1: Ngài dẫn chúng ta đi trên đường ngay nẻo chính

- Kh 7, 9;14-17: Niềm vui muôn đời dành cho những kẻ được cứu chuộc

- Ga 10, 27-30: Mục tử tốt lành thí mạng sống v́ chiên

 

Cả một chương dài (Ga 10, 1-40) thánh sử Gioan tŕnh bầy Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Vị Mục Tử Nhân Lành. Phụng vụ năm- C chỉ lấy có 4 câu (Ga 10, 27-30), cũng đủ làm nổi bật Đức Giêsu là Mục Tử Tốt Lành, Ngài là Con Thiên Chúa, và cũng chính là Thiên Chúa(c.30), Ngài đến để thí mạng sống ḿnh v́ đàn chiền, cho chiên được sống dồi dào (c.28), qui tụ tất cả về một đàn chiên duy nhất, Ngài cũng mời gọi chúng ta bắt chước Ngài.

 

Đức Giêsu là Mục Tử Tốt Lành, Ngài là Con Thiên Chúa, và cũng chính là Thiên Chúa (c.30). Ngài tốt lành như Ngài nói: "Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào" (c. 10). Chúa Giêsu Kitô phân biệt hai loại mục tử, một loại người chăn chiên tốt là người can đảm lấy thân ḿnh đương đầu chống lại sói dữ để bảo vệ đàn chiên. Đây là điểm khác biệt với lính đánh thuê. Kẻ chăn thuê chỉ quan tâm chút ít cho con chiên của ḿnh, v́ lợi ích riêng cá nhân mà quên đi đàn chiên. Loại mục tử này gây hại cho đàn chiên, v́ họ t́m cách ăn cắp các con chiên để làm thịt, không đánh mất chính ḿnh, không từ chối kẻ trộm và không quan tâm đến đàn chiên được giao, v́ họ là người chăn thuê. Khi người Do Thái t́m cách giết Đức Giêsu, Ngài đă không ngừng rao giảng, không bỏ rơi các môn đệ, nhưng Ngài bảo vệ họ cách tuyệt đối, chịu chết cho họ. Đây là lư do tại sao Ngài nói: ". Ta là mục tử tốt lành, Ta thí mạng sống Ta v́ đàn chiên." Chúa Giêsu lặp đi lặp lại câu trên để chứng tỏ ḿnh không phải là một kẻ mạo danh. Ngài phán:"Chiên Tôi th́ nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi ". Những ǵ Đức Giêsu nói, "Tôi biết chiên của Tôi và chiên của Tôi biết Tôi." Các tông đồ cũng nói như vậy: "Thiên Chúa đă không từ bỏ dân của Ngài mà Ngài biết." (...) Môi-se nói: "Chúa biết những người của ḿnh." (Ds 15, 5). Đức Giêsu biết từng con chiên một: "Như Cha biết Ta và Ta biết Cha " (c. 15).

 

Có những kiến thức, kỹ năng, Ngài và con chiên không bằng nhau. Cũng có thể có kiến thức b́nh đẳng chăng? Bởi v́ Ngài nói: "Như Cha biết Ta, Ta biết Cha" (c. 15). Thực tế, Chúa Cứu Thế đă muốn chứng minh rằng: "Như Cha biết Ta và Ta biết Cha" . Đó là lư do tại sao Đức Giêsu nói: "Không ai biết Con trừ ra Cha, và những người Con muốn mạc khải cho".

 

"Tôi nhận được lệnh này từ Cha của Tôi." Chúng ta tự hỏi: Lệnh ǵ? Lệnh chết cho thế giới. "Đây là lư do tại sao Cha yêu Tôi", điều này cho thấy một ư chí tự do, loại bỏ bất kỳ dấu hiệu của sự đối kháng, ngay cả khi Ngài nói rằng, Ngài đă nhận được lệnh của Cha Ngài, nghĩa là không có ǵ khác Ngài làm đẹp ḷng Chúa Cha hơn . Nên khi người Do Thái thách thức: "Nó đă cứu những ai khác, chứ vô phương cứu lấy ḿnh! Nó là Vua Isarel! Bây giờ hăy xuống khỏi thập giá, và ta sẽ tin vào nó! (Mt 27, 42). Nhưng chính v́ Ngài là Con Thiên Chúa, nên Ngài đă không xuống.

 

Trở lại câu: "Tôi đă nhận được lệnh này từ Cha Tôi", có người nghĩ rằng công việc này không phải là tự nguyện, và rằng Chúa Giêsu đă bị buộc phải chết. Đức Giêsu nói trước đó: " Không ai cất mạng sống Ta được; nhưng chính Ta tự ḿnh thí mạng sống Ta; Ta có quyền thí mạng sống Ta. Và cũng có quyền lấy lại; đó là lệnh truyền Ta đă lĩnh nơi Cha Ta". (c.18). Đức Giêsu chính là Thiên Chúa.

 

Ngài đến để thí mạng sống ḿnh v́ đàn chiên, cho chiên được sống dồi dào (c.28), Trước đó, Chúa Giêsu cũng nói: "Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, th́ sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và t́m gặp được đồng cỏ " (Ga 10, 9). Người ấy sẽ vào từ đức tin và ra qua đức tin, và người ấy sẽ gặp được đồng cỏ xanh tươi dẫn đưa đến dự tiệc vui muôn đời.

 

Đàn chiên của người chăn hiền lành nên t́m được một đồng cỏ xanh tươi, v́ tất cả đàn chiên đi theo người chăn với ḷng duy nhất là được dẫn đến ăn cỏ trong đồng cỏ xanh tươi. C̣n người chăn chiên với niềm vui thiên đàng sâu thẳm là ǵ, há chẳng phải là đến được đồng cỏ xanh không bao giờ tàn úa đó hay sao? Người chăn chiên chính là Thiên Chúa, Ngài luôn hiện diện: người ta chiêm ngắm Ngài, khiến tâm hồn thỏa thuê như khách vừa dự tiệc...

 

Vậy, chúng ta hăy t́m đến vị mục tử này, chúng ta sẽ thấy niềm vui thiên quốc được cử hành ở trên trời. Niềm vui ấy mời gọi ta... Hăy thức tỉnh tâm hồn! Ước ǵ đức tin của chúng ta sưởi ấm điều chúng ta tin, và ước muốn của chúng ta hun đúc những điều cao thượng. Yêu chính là lên đường. Không để lại bất cứ điều ǵ làm giảm đi niềm vui nội tâm. Đừng để ḿnh rơi vào những quyến rũ bởi sự thành công tâng bốc. Ngu ngốc nhất là người du lịch, khi nh́n thấy những cảnh quan đẹp, quên ngay mục đích của chuyến đi của ḿnh.

 

Ngài qui tụ tất cả về một đàn chiên duy nhất

Đây là lư do tại sao Đấng Cứu Thế đến nói: "Ta c̣n những chiên khác nữa, không thuộc đàn này; các con chiên ấy, Ta cũng cần phải chăn dắt, và chúng sẽ nghe tiếng Ta; và sẽ thành một đàn chiên, một chủ chiên. (16) ". "Cũng phải" Chúa Giêsu Kitô sử dụng thuật ngữ này, không để đánh dấu một điều cần thiết, nhưng để chứng minh rằng điều Ngài nói sẽ xảy đến. Ngài được sai đến trước hết với nhà Israle. Nên theo lời Thánh Phaolô: "Cắt b́ chẳng là ǵ cả, mà không cắt b́ cũng chẳng là ǵ cả, (có là ǵ ấy là) giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa. " (I Cor VII., 19.) "Và Tôi cũng phải mang về đàn." Chúa Giêsu Kitô muốn nói rằng, tất cả Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do trộn lẫn với nhau. Sau đó Ngài tuyên bố họ là tất cả đều thống nhất, "Và sẽ thành một đàn chiên, một chủ chiên". Thánh Phaolô cũng nói: "ngơ hầu trong Ngài, Ngài tạo dựng hai loại người ấy nên một người mới; đem lại b́nh an" (Eph. II, 15.)

 

Hăy theo gương Chúa Kitô Mục Tử

Hướng đến ngày thế giới cầu cho ơn kêu gọi. Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết rằng: "Ngày nay vẫn vậy, sống trong cộng đồng các môn đệ là Giáo Hội, Chúa Giêsu Kitô kêu gọi đi theo Người". Ngài cũng đặc biệt mời giới trẻ "hăy trau dồi nét hấp dẫn các giá trị, các mục tiêu nâng cao, các chọn lựa triệt để, để có thể phục vụ tha nhân theo chân Chúa Giêsu". Chúa Giêsu không ngừng lặp đi lặp lại "Hăy đến! Hăy theo ta". Theo Chúa Giêsu "có nghĩa là nhấn ch́m ư muốn của chính ḿnh vào thánh ư Chúa Giêsu, dành ưu tiên cho thánh ư Người và đặt Chúa Giêsu ở vị trí đầu so với tất cả những ǵ làm nên cuộc sống chúng ta: gia đ́nh, công việc, những lợi ích ca nhân và bản thân".

 

Xin cho giới trẻ hôm nay đang ở giữa biết bao những gợi ư nông cạn và phù phiếm, biết chuyên tâm trau dồi nét hấp dẫn đối với các giá trị, các mục tiêu cao thượng,những chọn lựa triệt để, hầu phục vụ tha nhân theo chân Chúa Giêsu. Đáp trả quảng đại và mau lẹ tiếng Chúa Kitô kêu gọi đi theo Người sát sao hơn nữa, đặc biệt với các thế hệ mới.