MỪNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

ĐGM GB. Bùi Tuần


Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là một tiếng gọi, Chúa gọi chúng ta, Đức Mẹ gọi chúng ta, những tiếng gọi này có thể rất đa dạng như.


Hăy tạ ơn Chúa v́ đă ban cho Đức Mẹ ơn được lên trời cả hồn lẫn xác.

Hoặc : hăy xin Đức Mẹ cầu bầu cho ta cũng được theo Mẹ lên trời.


Hoặc : Hăy nhớ lại muôn vàn ơn Đức Mẹ đă ban cho ta, hiện nay và từ trước, để ta biết đi vào đúng đường lên trời.


Trong những tiếng gọi khác nhau, tôi thấy có tiếng gọi tôi cho là khẩn cấp. Tiếng gọi đó được diễn tả trong lời sau đây của thánh Phaolô : “Các con hăy biết run sợ lo sao cho ḿnh được cứu độ” ( Pl 2, 12).


Được cứu độ là việc không dễ dàng. V́ thế, nếu chúng ta “biết run sợ lo cho ḿnh” được cứu độ, th́ thái độ của chúng ta là rất đúng. Bởi v́ Chúa Giêsu khẳng định : “Được mọi sự thế gian, mà phải mất linh hồn ḿnh, th́ nào có lợi ǵ “ ( Lc 9, 25).


Trong niềm tin đó, và với sự run sợ lo cho phần rỗi của ḿnh, tôi xin chia sẻ mấy thực tế, mà tôi thiết nghĩ là rất cần cho phần rỗi.


Những thực tế mà tôi coi là cần cho phần rỗi, sẽ không phải là tránh tội này tội tọ, nhưng là hăy có những lối sống đạo đức. Chúa Giêsu đă truyền dạy một cách rơ ràng về một số lối sống đạo đức, mà Người cho là cần cho phần rỗi.

1/ Sống tu thân

Chúa Giêsu dạy : “Hăy qua cửa hẹp mà vào, v́ cửa rộng và đường thênh thang th́ đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. C̣n cửa hẹp và đường chật th́ đưa đến sự sống, nhưng ít người t́m được lối ấy” ( Mt 7, 13- 14)


Với lời cảnh báo trên, Chúa Giêsu đă đề cập đến vấn đề tu thân. Tu thân là sống theo cửa hẹp. Cửa hẹp là những kỷ luật trong thái độ sống, trong cách suy nghĩ, trong cách dùng thời giờ, của cải, sức khỏe và những phương tiện xác hồn, nhất là trong sự vâng lời và trong xét đoán.


Tu thân như thế là một bổn phận đối với mọi người.


Riêng đối với những ai muốn trở thành môn đệ Chúa, th́ tu thân phải đi xa, đi sâu hơn nữa. Chúa Giêsu phán : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh theo” ( Mt 16, 24).


Trong một thế giới hưởng thụ, tu thân là một nét đẹp của nền giáo dục.


Đi vào đường hẹp, chính là đi vào đường phát triển con người, vừa theo hướng đi lên với Chúa, vừa theo hướng gặp gỡ con người.


Nó là một nghệ thuật để giới thiệu các giá trị đạo đức.

Nó khẳng định một nền đạo đức sâu sắc đi đôi với việc được sai vào đời, để loan báo Tin Mừng.


Nhất là nó phản ánh phần nào Đức Kitô thành Nadarét. Người đă sống hoàn toàn tự do, nhưng khi lựa chọn đường hẹp tu thân, Người đă cho thấy đường hẹp tu thân là cách mở rộng chân trời cứu độ.


2. Sống thực thi ư Chúa.

Chúa Giêsu phán : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ư muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào thôi”


“ Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : “ Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi. Xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác.


“ Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, th́ ví được như người khôn xây nhà trên đá…C̣n ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, th́ ví được như người ngu dại xây nhà trên cát “ ( Mt 7, 21-26).


Những lời Chúa phán trên đây dạy ta hai điều :

Một là thực hành lời Chúa mới có giá trị, chứ không phải chỉ học hiểu lời Chúa suông đủ.


Hai là khi thực hành lời Chúa, th́ phải để ư thi hành đúng ư Chúa. Đúng ư Chúa là làm đúng việc, đúng cách, đúng lúc, đúng tâm t́nh Chúa muốn có và đúng ư hướng trong sạch trước mặt Chúa.


Đức Kitô diễn tả t́nh yêu Chúa Cha bằng nhiều cách khác nhau, tuỳ từng giai đoạn. Ba mươi năm ỏ Nadarét th́ Người âm thầm. Ba năm đi đây đi đó th́ Người công khai làm phép lạ và rao giảng. Tuần lễ cuối đời th́ Người tự ư nộp ḿnh chịu mọi đau đớn, nhục nhă.


Đức Mẹ hầu suốt đời nâng đỡ Con ḿnh một cách lặng lẽ.

Như vậy, thực hành đúng ư Chúa đ̣i phải gắn bó mật thiết với Chúa, để có thể biết được ư Chúa và co sức thực thi ư Chúa.


Thực tế cho chúng ta thấy rằng : Thực hành đúng ư Chúa không phải chỉ do thiện chí của ta, mà ta cũng phải biết rơ việc ta được sai đi. Ai sai ta ? Sai đến nơi đâu ? Phải đến lúc nào? Nên làm ǵ ở đó ? Chỉ hiểu sơ thế thôi, cũng thấy việc thực thi ư Chúa là việc không dễ dàng. Nhất là thời nay đang xuất hiện nhiều loại thông tin, đúng có sai có; thêm vào đó là nhiều loại ư kiến, tốt có xấu có, nguy hiểm nhất là phát sinh nhiều thứ áp lực, trong ta và ngoài ta. Ai không có bản lănh và tiêu chuẩn đạo đức vững, sẽ dễ bị choáng váng chao đảo, lạc vào những nẻo đường đưa tới tuyệt vọng.


3/ Sống tin vào Đức Giêsu Kitô.

Cách sống theo Đức Giêsu Kitô trước hết là tin Đức Giêsu là chân lư. Người phán : “ Chính Thầy là đường đi, là chân lư và là sự sống” ( Ga 14, 6). Tin vào Người như thế là tin Người chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, nói tắt là Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa.


V́ thế, ta tin mọi điều Người truyền dạy là chân lư cứu độ : “Anh em hăy tin vào Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy…Thật, Thầy bảo thật các anh em ai tin vào Thầy, th́ người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” ( Ga 14, 11-12)


Từ đó, tin vào Đức Giêsu Kitô là giữ lời Người và yêu mến Người : “Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” ( Ga 14, 21)


Chúa Giêsu c̣n đưa người đó tới Chúa Cha “ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy” ( Ga 14, 23).


Khi niềm tin đó đi sâu hơn nữa, người ta được mời gọi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu như cành với cây. Chúa phán : “ Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, th́ người ấy sinh nhiều hoa trái. V́ không có Thầy, các con chẳng làm ǵ được” ( Ga 15, 5).


Như vậy, tin Chúa Giêsu là giữ lời Người, là yêu mến Người, là gắn bó mật thiết với Người. Niềm tin đó đặt Chúa Giêsu là nền tảng. Ta tin và thực hành điều ǵ, là v́ Chúa Giêsu đă dạy. niềm tin này sẽ cứu ta khỏi những hoang mang thắc mắc, do áp lực dư luận, các nền văn hoá và các phong trào thế tục đặt ra. Nó cũng cứu ta khỏi những hoang tưởng kiêu căng.


Chúng ta vừa điểm qua ba lối sống :

-Sống tu thần

-Sống thực thi ư Chúa.

-Sống tin vào Đức Giêsu Kitô.


Ba lối sống này là những ǵ Chúa đă nhấn mạnh. Ai giữ ba lối sống đó sẽ cộng tác với ơn Chúa ban cho ḿnh để được cứu rỗi.


Ta có ư thức về ba lối sống đó không ? Ta có thường ngày giữ ba lối sống đó một cách nghiêm túc không ?

Khi xét minh để trả lời những câu hỏi đó, chúng ta có thể lo sợ. Nhưng chính sự lo sợ ấy sẽ giúp chúng ta khiêm nhường, để sửa ḿnh. Như thế, chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi của Chúa, của Đức Mẹ và của Hội Thánh một cách chân thành. Thiết tưởng đó là một chuẩn bị tốt để mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.


ĐGM GB. Bùi Tuần