SUY NIỆM PHC M CHA NHẬT 2 THƯỜNG NIN NĂM B Ga 1,35-42

ĐẾN, XEM V Ở LẠI

Cc Tin Mừng Nhất Lm đều kể chuyện Đức Gisu

gọi bốn mn đệ đầu tin, gồm hai cặp anh em ruột.

Để đp lại, họ phải bỏ nghề đnh c, bỏ lưới v thuyền,

bỏ cha mẹ, bỏ gia đnh thn yu.

Đ l những điều cao qu v thn thương đối với họ.

Họ chấp nhận bỏ để theo Đức Gisu,

ớc vo cuộc sống mới, bấp bnh hơn, phiu lưu hơn.

Bi Tin Mừng hm nay cũng kể chuyện Đức Gisu

gọi cc mn đệ đầu tin (Ga 1,35-51).

Khng thấy ni đến chuyện họ bỏ gia đnh hay nghề nghiệp,

nhưng hai mn đệ đầu tin đ phải bỏ một điều khc.

Họ đ bỏ vị thầy cũ của họ l Gioan Tẩy giả

để đi theo vị thầy mới l Đức Gisu.

 

Con đường đến với Thầy Gisu gồm nhiều bước.

Cc bước ny xu thnh một chuỗi, gắn kết với nhau.

ớc trước chuẩn bị cho bước sau.

ớc sau lại chuẩn bị cho bước kế tiếp.

Lỡ một bước l lm hỏng cả hnh trnh,

v mỗi bước đều c tầm quan trọng như nhau.

Hai mn đệ của Gioan Tẩy giả đ mở lng để dấn bước.

V Đức Gisu cũng mở lng để mời gọi hai ng.

 

Như một sự tnh cờ, Đức Gisu đi ngang qua chỗ Gioan

v hai mn đệ của ng đang đứng.

ớc một bắt đầu bằng lời giới thiệu của Gioan.

Lời ny khng dễ hiểu: Đy l Chin Thin Cha (Ga 1,36).

Trước đy Gioan đ từng lm chứng: Đy l Chin Thin Cha,

đy Đấng xa bỏ tội trần gian (Ga 1,29).

D chưa hiểu tại sao thầy mnh gọi vị ny l Chin Thin Cha,

nhưng hai mn đệ vẫn nghe v tin vo lời của thầy.

Họ đ đp lại bằng hnh động đi theo Đức Gisu: đ l bước hai.

Đi theo c thể coi l bắt đầu hnh trnh lm mn đệ.

Đức Gisu đi trước, hai mn đệ đi sau (Ga 1,37).

Khng r họ đi như vậy bao lu, chẳng ai ni một cu.

Hai ng ngần ngại, nht nht khng dm ln tiếng trước.

Đức Gisu c biết rằng hai người ny đang đi theo mnh khng,

hay đơn giản chỉ l tnh cờ đi chung đường?

C. Ngi biết r hai ng c đi theo mnh.

V Ngi đ quay lại, đ ni cu ni đầu tin: Cc anh tm g?

Đy l bước thứ ba, bước của Đức Gisu (Ga 1,38).

Cc anh theo ti để tm g? Cc anh nghĩ ti c thể cho ci g?

Cu hỏi của Đức Gisu bắt người ta đi vo lng mnh

để nhận ra đu l khao kht su thẳm của tri tim.

 

Đức Gisu đ mở lời, bắt đầu cuộc đối thoại.

Cu hỏi của Ngi đ được trả lời bằng một cu hỏi khc:

Thưa Rabbi, Thầy ở đu? (Ga 1,38):

đ l bước thứ tư, biểu lộ lng khao kht.

Chng con muốn biết nh của Thầy, muốn thăm nh Thầy.

Muốn biết nh Thầy v chng con muốn biết chnh Thầy.

Muốn biết r một người th chỉ mong đến nh người ấy.

Cc anh hy đến m xem: đ l bước thứ năm (Ga 1,39).

Lời mời của Đức Gisu đp lại lng mong mỏi của họ.

Ngi mời họ đến nh để vn mở cho họ thấy thế giới của mnh.

Hai ng vui sướng đp lại ngay, đ l bước thứ su (Ga 1,39).

Họ đ đến, đ xem thấy nơi ở, v đ ở lại với Đức Gisu.

C thể họ đ ở lại cả đm để tr chuyện với vị Thầy mới.

Ngy ngất v hạnh phc như người khm ph ra kho tng,

Anr nhận ra vị Thầy ny chnh l Đấng Msia (Ga 1,41).

 

Bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Gioan Tẩy giả.

V bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Anr.

ng đ hưởng niềm vui qu lớn đến độ vo hm sau

ng đ lập tức đi tm người em l Simn (Ga 1,41-42),

rối rt khoe với em về khm ph mới,

v khng cần nhiều bước, ng dẫn em đến ngay với Đức Gisu.

Philipph cũng sẽ giới thiệu Đức Gisu cho Nathanaen (Ga 1,45).

Chuyện giới thiệu Đức Gisu sẽ cn ko di đến tận thế.

Ni chung rao giảng Tin Mừng l tiếp tục giới thiệu.

Khng ai c thể giới thiệu Đức Gisu

nếu đ khng đch thn gặp Ngi v tin Ngi.

Khng ai thực sự gặp Đức Gisu v tin Ngi

m lại khng muốn giới thiệu Ngi cho người khc.

 

CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha,

xin hy đi trước con v lm thầy dẫn lối.

Con xin đi theo Ngi từng bước thi.

Xin hy đi sau con v lm người bảo vệ.

Con sẽ đưa Ngi đến thăm tệ x của lng con.

Xin hy đi bn con v lm người bạn đường.

Con sẽ tr chuyện với Ngi suốt đường đi.

 

(gợi hứng từ Saint Exupry)