MATTA VÀ MARIA --- Chú giải mục vụ của Hugues Cousin

Tŕnh thuật đưa độc giả vào đề tài t́nh yêu Chúa cũng nhắc đến đoạn Chúa Giêsu đi đường xin chỗ trú ngụ. chủ nhà người con gợi nhớ tới, đối với ai biết Tin Mừng thứ , hai người chị của LadarôBêtania (Ga 11;12,1-8). Nhưng trong tŕnh thuật của Luca c̣n ghi lại những người xa lạ theo lôgich1 th́ ngược lại những người kiamăi Giêrusalem. Maria không để đồng hoá được với Maria Magđala cả (8,2; 24,10).

 

Sự tương phản giữa hai chị em trước hết việc được tŕnh bày Maria như một đệ tử hoàn hảo, ngồi dưới chân Thầy để đón nhận giáo huấn Ngài. Ngồi thế cổ điển (x.8,35; Cv 22,3); truyền thống lại đă chẳng nói: Ước nhà con nhà hội họp cho các hiền nhân, hăy níu lấy bụi đấtchân họ uống lấy lời của họ cho đă khát! (Misnha, Abot 1,4). điều không ổnđây nói tới một phụ nữ! Khi một Kinh nổi tiếngcuối thế kỷ thứ nhất dám nói: “Dạy cho con gái ḿnh luật th́ như dạy sống truỵ lạc” (Misnha, Sota 3,4), th́ Chúa Giêsu lại khuyến khích một phụ nữ theo giáo huấn của ḿnh. Thái độ của chủ nhà th́ khỏi cần khách sáo: tất bật lo việc phục vụđiều đó rất phù hợp với vai tṛ các phụ nữ- môn đệ ở 8,3. Nhất muốn người em cũng phải phục vụ như : c̣n xác tín rằng Chúa không thể nào không đồng ư với cách thẩm định giá trị của riêng (c.40).

 

Ngoài tiếng gọiChúa!” tước hiệuChúa” ở đây được Luca dùng hai lần. Như lời tuyên tín của cộng đoàn Kitô hữu đối với Đấng Phục Sinh (x. Cv 2,36), chính Chúađây cần can thiệp trong Giáo Hội Người, bởi vấn đề được nêu lên luôn luôn tính cách thời sự. Ở Cv 6,2-4, ta sẽ gặp được một đối nghịch tương tự giữa phục vụ Lời Chúa phục vụ bàn ăn. Ngoài chuyện nêu lên việc phục vụ bàn ăn; vấn đề nh́n nhận một tầm mức quan trọng khác nhau giữa hai việc: Chúa trách chủ nhà về sự băn khoăn lo lắng của điều trái ngược với tâm trạng của người tín hữu đích thực (12,25-26) , khi cho việc phục vụ bàn ăn ưu tiên, Ngài bênh vực Maria đă đặt việc nghe lời Ngài lên trước mọi quan tâm khác. Như thế, làm môn đệ Chúa Giêsu, chính chọn điều cần duy nhất. Thực ra, đó không phải chính yêu mến Chúa hết ḷng, hết linh hồn, hết sức lựcsao? Khi tŕnh bày câu chuyện như ông đă làm từ câu 25, đó chính điều Luca muốn gợi lên cho độc giả của ḿnh.

 

cần xác định thêm một phụ nữ thể môn đệ đúng hệt với danh nghĩa ấy như một nam nhân không bị giới hạn vào việc phục vụ bàn ăn chăng? Chắc chắn rồiKhẳng định theo đóphần tốt này sẽ không bị lấy đilại không chói tai đối với nhiều Kitô hữu những người, như Matta, lấy làm khó chịu khi phải chấp nhận để một người phụ nữ nghe Lời phục vụ Lời sao?.