Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Thứ Ba, ngày 21/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. T́nh thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con t́nh yêu lai láng, cho ḷng thao thức bên Chúa luôn. 

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đă cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi ḷng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, th́ rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, v́ công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Mc 9,30-37

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 v́ Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đă bàn tán điều ǵ vậy? "34 Các ông làm thinh, v́ khi đi đường, các ông đă căi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, th́ phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này v́ danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, th́ không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đă sai Thầy."

3. SUY NIỆM:

Con người thường có khuynh hướng muốn được người khác phục vụ ḿnh. Chúa Giêsu vốn giàu sang phú quư, nhưng đă tự hạ ḿnh xuống như một người phục vụ mọi người. Các môn đệ của Chúa cũng bị lôi cuốn là muốn có quyền có chức, muốn người khác phục vụ ḿnh, nhưng Chúa Giêsu dạy các ngài là: ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ.

4. QUYẾT TÂM:

Chúa là Chúa mà c̣n phải phục vụ, th́ con là ai mà muốn người khác phục vụ ḿnh. Con cố gắng sống theo tinh thần của Chúa, dám dấn thân v́ mọi người.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

     1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

     2- Lần hạt tuỳ ý

     3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hăy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Sự Tôn thờ Tạ ơn của Đức Maria

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Đức Maria đă thêm tâm t́nh tạ ơn vào hành vi đức tin khiêm nhường, và vào việc tôn thờ của niềm tự hủy thẳm sâu. Sau khi trí khôn không c̣n nghĩ ǵ đến tất cả phẩm tước và vẻ oai phong thần linh đă bị che dấu dưới bức màn nhiệm tích, Mẹ muốn nh́n lên núi Thabor t́nh yêu để chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp và vui hưởng sự tốt lành khôn tả của nó. Đức Maria đă tạ ơn Chúa Giêsu về t́nh yêu của Ngài trong tặng ân Thánh Thể, về hành vi cao cả của ḷng quảng đại vô biên Ngài. Việc tạ ơn của Mẹ rất hoàn hảo v́ Mẹ hiểu rơ tầm mức vĩ đại của tặng ân này.

Ô! Đức Maria được hạnh phúc biết bao khi mà trước Bữa Tối Sau hết Chúa Giêsu đă mạc khải cho Mẹ biết rằng sắp đến giờ Ngài thiết lập Nhiệm Tích đáng tôn thờ của Ngài, mà nhờ đó mỗi tín hữu có thể chia sẻ hạnh phúc của Mẹ và, giống như Mẹ, họ cũng được đón nhận Ngài vào ḷng, nh́n ngắm Ngài, tạm gọi như vậy, và trong trạng thái nhiệm tích của Ngài, vui hưởng tất cả mọi ân sủng và cảm nghiệm những mầu nhiệm của cuộc sống trần thế của Ngài: “Sau tặng ân này, mà trong đó Con đă dốc cạn hết năng lực của Con, Con không c̣n ǵ để cho loài người nữa trừ ra nước Thiên đàng!”

Nghe những tin tức vinh hiển này, Đức Maria đă sấp ḿnh xuống dưới chân Chúa Giêsu, linh hồn Mẹ tuôn trào ra ḷng biết ơn dạt dào trước t́nh yêu vĩ đại mà Ngài đă thực hiện cho các thụ tạo bất xứng của Ngài. Mẹ đă hiến ḿnh để phục vụ Ngài trong nhiệm tích đáng tôn thờ của Ngài; Mẹ đă đồng ư hoăn lại giờ khắc lên lănh thưởng, để có thể vẫn được là người tôn thờ trên trần gian, được ủy thác cho việc canh giữ, phục vụ Thánh Thể, lấy làm hạnh phúc v́ được chết dưới chân Nhà Tạm thần linh.

II. Trong việc tôn thờ của Mẹ ở nhà Tiệc Ly, Mẹ Maria mỗi ngày mỗi đổi mới việc tạ ơn của Mẹ, Mẹ đă thốt lên: “Ôi Đấng Cứu Chuộc, Chúa tốt lành dường nào, Chúa tốt lành biết bao, hỡi Đấng Cứu Chuộc của Mẹ và Con của Mẹ! Con đă yêu loài người biết bao tới mức độ ban tặng cho họ nhiều hơn họ có thể nhận, yêu thương họ nhiều hơn họ có thể thẩm giá được, phát minh ra cái mà trái tim họ không bao giờ hiểu nổi! V́ yêu họ, Con đă dốc cạn hết mọi năng lực Con và mọi kho tàng của Trái Tim Con!”

Rồi Đức Maria đă tạ ơn mỗi một trong các năng lực của linh hồn Chúa Giêsu, mỗi một trong các chi thể Đấng Cứu Chuộc đă góp phần lập nên bí tích Thánh Thể, bằng cách dâng lên những ngọn lửa t́nh yêu đang thiêu cháy Trái Tim Mẹ.

Ôi! Chúa Giêsu hẳn được thỏa măn, sung sướng biết bao, khi nhận được sự tôn kính đầu tiên của Mẹ Thánh Ngài, sự tôn kính đầu tiên dâng trả về cho Nhiệm Tích Thánh Thể Ngài! Ôi! Trái Tim Ngài hẳn đă mừng vui v́ để lại sự hiện diện nhiệm tích Ngài cho Đức Maria để an ủi Mẹ! V́ Chúa Giêsu đă muốn lập phép Thánh Thể cho duy ḿnh Mẹ. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên về điều đó, v́ dưới mắt Chúa Giêsu th́ sự tôn thờ và tạ ơn của Đức Maria có giá trị hơn sự tôn kính của tất cả các thánh hiệp lại.

Hơn nữa sự tạ ơn của Đức Maria đă làm cho Chúa Giêsu thích thú vô cùng bởi v́ sự nhận biết những ơn ích đă lănh nhận và ḷng biết ơn đối với những ơn ích ấy làm vui ḷng Ngài hơn tất cả những cái khác. Đó là tất cả những ǵ Ngài mong đợi nơi chúng ta. Việc tôn thờ bằng sự tạ ơn là việc tôn thờ hoàn hảo. Đó là nhận biết thuộc tính đầu tiên và cao hơn hết trong các thuộc tính của Ngài, thuộc tính mà Ngài đă đến trần gian để tỏ lộ: ḷng nhân lành. Chúng ta hăy lưu lại trên thuộc tính đó lâu giờ mỗi khi chúng ta được ở dưới chân Ngài.

Do đó chúng ta hăy dâng lời cám tạ thông qua Đức Maria. Con trẻ tiếp nhận quà, nhưng chính Mẹ nó là người cám ơn người cho thay cho nó. Thế nên, lời tạ ơn của chúng ta, được kết hợp với lời tạ ơn của Mẹ Maria, sẽ trở nên hoàn hảo và rất xứng đáng được Trái Tim Chúa Giêsu chấp nhận.

GIỮ G̀N MỘT TRẺ EM KHỎI LỬA CHÁY

Vào thời giáo hội sơ khai có thói quen cho các trẻ em, những kẻ c̣n giữ được sự trong trắng của phép rửa tội, những mẫu Bánh Thánh c̣n dư sau khi các tín hữu đă Hiệp lễ.

Một hôm có đứa trẻ con trai của một người Do Thái làm thợ rèn ở Constantinople, nó đi học chung với các trẻ em Công giáo, nên cũng phải đến nhà thờ với chúng, và nó ngây thơ cùng với các trẻ khác đến lănh những mẩu vụn Bánh Thánh.

Khi về nhà nó kể lại cho cha nó điều nó đă làm. Người cha là một người tàn bạo thuộc lớp người Do Thái đầy ḷng căm thù đạo Kitô, nên đă căm giận một cách khủng khiếp. Ong ta bắt đứa trẻ bất hạnh và ném nó vào ḷ lửa đang cháy. Một lát sau, bà Mẹ đi vắng đă trở về, không biết sự ǵ đă xảy ra, bà đă hỏi kháp nơi để t́m kiếm con ḿnh. V́ không ai có thể cho bà được tin tức ǵ về con bà nên bà đă chạy vào mọi xó góc của thị trấn để t́m con, nhưng tất cả đều vô ích. Ba ngày đă trôi qua. Buồn bă, bất an và than khóc v́ mất con, bà bắt đầu gọi tên nó cứ như thể nó vẫn c̣n ở đâu đó.

Bất th́nh ĺnh, thật lạ lùng! bà nghe thấy một tiếng dịu dàng gọi tên người mẹ. Hết sức kinh hăi, bà chạy vội đến ḷ rèn nơi dường như phát ra tiếng gọi. Thoạt tiên bà không thể tin được rằng con bà lại có thể ở giữa những ngọn lửa cháy bừng; nhưng lúc đó tiếng gọi đă lặp lại rơ hơn; bà không c̣n nghi ngờ ǵ nữa. Bà mở cửa ra và nh́n. Lạ lùng qúa! bà thấy đứa con bà đang ở giữa ḷ lửa bừng cháy, mà vẫn sống.

Bà liền chạy đi kêu gọi láng giềng đến cứu con bà; mọi người đă chạy vội vàng đến chứng kiến sự kỳ diệu.

Đứa trẻ được đưa ra khỏi ḷ lửa. Người ta đến chất vấn và hỏi nó làm sao nó vẫn sống được trong một ḷ lửa bừng cháy như thế. Nó kể lại nó bị cha nó bắt ném vào đó chỉ v́ nó đă tham dự vào các lễ nghi của người Kitô hữu; nhưng có một bà cao lớn chói lọi hào quang, đă lấy tà áo che chở nó khỏi ngọn lửa và đă cho nó ăn khi nó đói; người đàn bà đó trông giống hệt như bức h́nh Đức Thánh Trinh Nữ nó đă nh́n thấy ở nhà thờ Kitô giáo.

Bấy giờ mọi người đă hiểu là chính Đức Maria cứu thoát và bảo toàn mạng sống của nó, che chở nó thoát khỏi ngọn lửa. Hoàng đế nghe biết người cha bất b́nh thường này đă hành xử như vậy nên cho đ̣i tới và ra h́nh phạt tra tấn. Thay v́ ăn năn trở lại, kẻ khốn nạn cứng đầu ấy vẫn ngoan cố trong sự lầm lạc của ḿnh. Về phần người mẹ và đứa trẻ, đă xin được học đạo Công giáo, và đă lănh bí tích rửa tội, trở nên những kitô hữu nhiệt thành.

Thực hành – Chúng ta hăy cầu nguyện không ngừng cho các chủng sinh, các lễ sinh thuộc các xứ đạo chúng ta, và cho hết những ai phục vụ bàn thánh, để họ có thể tự ḿnh chu toàn phận sự với ḷng đạo đức kính tôn.

Hoa thiêng – Ôi Maria! nữ t́ hoàn hảo của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Mẹ!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đă dủ thương đoái nh́n phận hèn tôi tớ. V́ vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đă làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quư tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi ṭa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đă nhớ lời hứa mà độ tŕ Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.


Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nh́n tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.


Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !


Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.


Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.


Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.


Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.


Chúa độ tŕ Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.


V́ Người nhớ lại ḷng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn măi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.