Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Thứ Hai, ngày 27/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. T́nh thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con t́nh yêu lai láng, cho ḷng thao thức bên Chúa luôn. 

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đă cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi ḷng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, th́ rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, v́ công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Mc 10,17-27

17 Đức Giê-su vừa lên đường, th́ có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm ǵ để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một ḿnh Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại t́nh, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hăy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đă tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nh́n anh ta và đem ḷng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hăy đi bán những ǵ anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hăy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, v́ anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nh́n chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của th́ khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim c̣n dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế th́ ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nh́n thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người th́ không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa th́ không phải thế, v́ đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

3. SUY NIỆM:

Giàu có khó vào Nước Trời. Người giàu thường là người có nhiều thứ, nhưng nhiều lúc có mọi thứ mà lại thiếu một thứ: thiếu t́nh yêu để chia sẻ. C̣n người nghèo nhiều lúc các thứ khác không có, nhưng lại có đầy đủ một thứ: sự sẵn sàng phục vụ. Thiên Chúa có đủ tất cả, v́ Ngài là Đấng Tạo Hoá, nhưng Ngài lại cần và thiếu một điều, đó là ơn cứu độ con người.

4. QUYẾT TÂM:

Giàu có không phải là một điều xấu; nghèo cũng không hẳn là tốt. Chúa là Đấng giàu có, nhưng chấp nhận làm người nghèo, để lấy cái nghèo mà làm cho con giàu có.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

     1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

     2- Lần hạt tuỳ ý

     3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu chịu đội măo gai. Ta hăy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng ḷng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Thánh Thể, trung tâm đời sống Đức Maria

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Đức Maria chia sẻ đời sống Thánh Thể của Chúa Giêsu. T́nh yêu ước muốn chung sống với người yêu. Ơ Belem và ở Nazareth, Đức Maria đă sống đời sống ẩn dật khó nghèo của Chúa Giêsu ; ở Ai Cập, Mẹ chia sẻ đời sống bị bách hại của Ngài ; qua khắp các làng mạc xứ Giuđê, Mẹ đă sống cuộc đời tông đồ của Ngài. Mẹ đă luôn luôn chia sẻ cuộc đời đau thương của Ngài, kết cuộc với lư do tốt lành, Mẹ đă muốn sống đời sống Thánh Thể của Con Thần linh Mẹ, đời sống này là triều thiên của tất cả các đời sống khác.

Bằng nếp sống Thánh Thể, Mẹ Maria đă sống một cuộc đời hoàn toàn nội tâm và ẩn khuất, lặng lẽ, tách biệt hẳn với trần đời, cùng với Chúa Giêsu, để Ngài làm người tri âm và nhân chứng duy nhất của Mẹ. Đời sống Mẹ trôi qua trong việc chiêm ngưỡng Thánh Thể và trong việc tạ ơn vị Chúa tể của Mẹ đă ban nhiệm tích đó. Mẹ bị thu hút vào đó đến nỗi Trái Tim Mẹ đầy tràn t́nh ngọt, và Mẹ chỉ c̣n có một ước muốn, là yêu mến Ngài hơn lên măi là hiến ḿnh cho Ngài nhiều hơn và trọn hảo hơn. Cả thân xác Mẹ cũng được chia sẻ niềm vui và b́nh an Thiên đàng của đời sống đó; nó trở nên thiêng liêng hoá hoàn toàn: “Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum virum”- “Tâm hồn và thể xác con mừng vui trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc con.”

II. Sự chiêm ngưỡng Thánh Thể này là chủ động hơn thụ động. Đó là việc linh hồn tự hiến không ngừng cho Thiên Chúa, dưới ấn tượng luôn luôn mới và luôn luôn sống động hơn măi của ḷng nhân lành Ngài, dưới hoạt động luôn luôn gia tăng của ngọn lửa t́nh yêu Ngài, nó thanh tẩy linh hồn, tách linh hồn ra khỏi mọi sự vật trần thế, và kết hợp linh hồn cách tiềm mật hơn với Đấng rất Dấu Yêu.

Sự tĩnh niệm là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự chiêm ngưỡng Thiên đàng này. Linh hồn, được thoát khỏi mọi ấn tượng ngoại giới, được giải phóng khỏi tất cả những cảm t́nh lăng loàn, nó sẽ tiến thẳng tới Thiên Chúa, như kim la bàn hướng về cực bắc. Linh hồn, khi đă tĩnh niệm, gắn bó với Chúa Giêsu, th́ sẽ tự nuôi dưỡng ḿnh bằng chân lư Ngài, bằng t́nh yêu và ḷng nhân lành Ngài. Nối dài việc cầu nguyện linh hồn chỉ mất mát chút ít hoặc chẳng mất ǵ, bởi v́ linh hồn khi đă được giải thoát khỏi mọi sự, nó có thể theo Đấng Cứu Chuộc của nó bất cứ nơi đâu Ngài đi qua; không ǵ thúc bách hoặc gọi nó đến nơi khác được, do đó nó có thể học biết những mầu nhiệm sâu xa mà nó đang suy gẫm. Trong Chúa Giêsu Kitô nó xem thấy các vật y như chúng là; việc tĩnh niệm và chiêm ngưỡng củng cố ánh nh́n của nó và làm cho nó nên thấu suốt và rực rỡ.

III. Với đức tin ngời sáng, đời sống tinh tuyền, và Trái tim yêu mến trọn hảo, th́ sự chiêm niệm của Đức Maria hẳn phải hoàn hảo biết bao! Chắc chắn với ḷng trí sốt mến đó, chẳng có sự chia trí nào có thể đến làm xáo trộn giấc vàng của hồn Mẹ trong Đấng Chí Ai. Linh hồn Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu c̣n hơn là kết hợp với thân xác đang bao bọc nó, nó đă uống say mê nước hằng sống của ân sủng và t́nh yêu. Mẹ đă quên hết thế giới xung quanh Mẹ để ở một ḿnh với Chúa Giêsu; v́ chính nét đặc trưng của t́nh yêu là biệt lập ḿnh, là tập trung chính ḿnh trong mối duy nhất, để kết hợp khăng khít hơn với người yêu.

Kết hợp với Đấng Tôn thờ là Đức Maria, người tôn thờ hăy kiên tŕ nhẫn nại thực tập nhân đức tĩnh niệm, tập chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô; trước hết hăy học cho biết Ngài hơn là hoan hưởng Ngài ; v́ t́nh yêu là kết quả của sự nhận biết chân lư, và ơn soi sáng th́ có giá trị hơn là ơn được những ngọt ngào an ủi. Chân lư vẫn tồn tại măi nhưng t́nh cảm sẽ qua đi.

Ôi, hạnh phúc thay linh hồn nào, như Đức Maria, đi sâu vào sự kỳ vỹ của mầu nhiệm t́nh yêu, linh hồn nào ước ao t́nh yêu, linh hồn nào không ngừng đ̣i hỏi t́nh yêu, linh hồn nào không ngớt thao luyện ḿnh trong t́nh yêu! Vương quốc của Thiên Chúa ở nơi linh hồn đó!

CUỘC RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ LẦN ĐẦU TIÊN TẠI LỘ ĐỨC NĂM 1888

Từ cuộc Hành Hương mang tầm cỡ Quốc gia năm 1888, những cuộc Hành Hương vĩ đại ở Lộ đức đă mang một sắc thái đặc biệt: đó là một cuộc biểu dương Thánh Thể mà trong đó chính nhiệm tích chí thánh tạo nên vinh quang và quyền lực của ḿnh một cách rạng rỡ hơn. Dĩ nhiên Chúa Giêsu Cứu thế vẫn không bao giờ bị lăng quên giữa những việc tôn kính sùng mộ của đám quần chúng đông đảo dành cho Mẹ chí thánh của Ngài. Cũng nên nhớ rằng nếu Đức Maria có làm những phép lạ để cứu chữa phần hồn hay phần xác ai, th́ đó vẫn luôn luôn là nhờ năng lực toàn năng của Con Mẹ, Đấng vẫn thực sự hiện diện ngự trị ở Hang thánh– Đấng là Thiên Chúa, là tác giả duy nhất của tất cả những việc lạ lùng ở đó. Nhưng năm ấy, theo như báo Journal de Lourdes ghi nhận: “Đức Mẹ nhân lành đă vui ḷng tự mờ xóa để Con Thần linh Mẹ có thể được hiển sáng trong phép Thánh Thể.”

Ngày 21/08/1888 là một ngày thử thách đối với cuộc Hành Hương Quốc gia: có một số vụ chữa bệnh, và vào buổi chiều, một cơn giông khủng khiếp cản trở cuộc rước đèn từ nơi tổ chức. Trước cảnh các khách hành hương buồn rầu, mặc dù không đến nỗi thất đảm, một tia soi sáng từ trời đột nhiên loé lên trong tâm hồn một vị linh mục đạo đức: Tại sao không để người ta dâng lên Bí Tích Cực Thánh những lời hoan hô khải thắng? Và khi Chúa Giêsu Thánh Thể được kiệu tới giữa các bệnh nhân, tại sao không để dân chúng dâng lên Ngài những lời tán dương, những lời cầu xin như thuở xưa trong cuộc đời Đấng cứu thế ở trần gian, khi dân chúng nhận được những phép lạ? Dĩ nhiên kế hoạch này dễ dàng được chấp nhận.

Ngày tiếp đó, vào lúc 04g00 chiều, Thánh Thể Chúa Giêsu đă rời Đền Thánh, có một đám rất đông các tín hữu đi trước và theo sau, tay cầm nến cháy sáng. Sau phép lành Thánh Thể ở Hang đá, những lời cầu xin đă bắt đầu vang lên một cách sinh động, tự phát, hứng khởi không thể tả được. Một luồng sinh khí ngây ngất từ trời chuyền vào đám dân chúng. Từ tất cả các gừơng chơng, các phương tiện di chuyển mà những người tàn tật đang nằm quằn quại đau đớn, đă vang lên những tiếng kêu van năo nuột; và như có một sự thúc đẩy nhất loạt, đám đông lớn tiếng gọi Con Đấng Vô Nhiễm, y như xưa người bất toại và người mù thành Giêricô kêu xin: “Lạy Chúa nếu Ngài muốn Ngài có thể chữa tôi lành bệnh!”

Và ḱa! trước cửa Hang có tám người bệnh đă đứng dậy. Ôi thật là những sự việc khôn tả! Khi bài caMagnificat được hát lên trong niềm hân hoan diệu kỳ, không ai có thể cầm nổi nước mắt. Và từ đó mỗi năm trong những cuộc rước đông vô kể trải dài gần Hang thánh, lại bùng lên cùng một ḷng tin say mê ấy, cùng những lời cầu nguyện sốt sắng ấy nơi các tín hữu; và cùng những kỳ diệu của quyền năng thương xót ấy về phía Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi cử hành Bí Tích Cực Thánh. Chính Đức Maria ở Lộ đức là người đă thực sự chuẩn bị cuộc khải thắng Thánh Thể cho Con Mẹ. (Les Miracles historiques du Saint Sacrement, par le P. Eug. Couet.)

Thực hành – Hăy năng cầu xin Thiên Chúa bảo vệ những người Thánh hiến cho Chúa Giêsu trong tu viện và ngoài thế gian.

Hoa thiêng – Ôi Mẹ Maria, như hài nhi mới sinh, chúng con xin Mẹ ban cho chúng con sữa thiêng liêng là Chúa Giêsu Thánh Thể!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đă dủ thương đoái nh́n phận hèn tôi tớ. V́ vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đă làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quư tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi ṭa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đă nhớ lời hứa mà độ tŕ Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.


Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nh́n tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.


Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !


Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.


Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.


Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.


Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.


Chúa độ tŕ Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.


V́ Người nhớ lại ḷng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn măi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.