Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Thứ Tư, ngày 29/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. T́nh thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con t́nh yêu lai láng, cho ḷng thao thức bên Chúa luôn. 

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đă cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi ḷng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, th́ rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, v́ công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Mc 10,32-45

32 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, c̣n những kẻ theo sau cũng sợ hăi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho ḿnh:33 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại.34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đ̣n và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại."

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều ǵ? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin ǵ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 C̣n việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, th́ Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đă chuẩn bị cho ai th́ kẻ ấy mới được."

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lănh các dân th́ dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn th́ lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em th́ không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em th́ phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em th́ phải làm đầy tớ mọi người.45 V́ Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

3. SUY NIỆM:

Con người thường có tham vọng về quyền lực và danh lợi. Chúa Kitô là Chúa, là Vua cao cả, nhưng đă chấp nhận hạ ḿnh xuống làm người, sống giữa con người và để phục vụ lợi ích của ơn cứu độ con người. Người môn đệ không thể hơn thầy, thầy đă khiêm hạ phục vụ, th́ người môn đệ cũng phải bắt chước Thầy Giêsu mà phục vụ quên ḿnh.

4. QUYẾT TÂM:

Chúa đă thể hiện t́nh yêu thương một cách cao cả. Người không chỉ đến để phục vụ con, nhưng c̣n hy sinh cả tính mạng để làm giá chuộc con. Con đáp lại t́nh Chúa đă yêu con bằng sự cố gắng gắn bó với Chúa hằng ngày.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

     1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

     2- Lần hạt tuỳ ý

     3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hăy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Nữ t́ hoàn hảo của Bí Tích Cực Thánh

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. “Ecce ancilla Domini!” “Này tôi là nữ t́ Chúa!” Câu đó được Đức Maria thốt lên; và toàn thể cuộc đời Mẹ đă trôi qua trong việc phục vụ Chúa một cách hoàn hảo nhất. Mẹ là mẫu gương hoàn hảo của việc phụng sự Thánh Thể của chúng ta. Việc phục vụ của Mẹ trong nhà tiệc ly đă tóm gọn toàn bộ đời sống Mẹ. Ơ đó Mẹ làm mới lại tất cả các giai đoạn, tất cả các ân sủng của cuộc đời Mẹ; ở đó các nhân đức của Mẹ đạt tới đỉnh hoàn hảo cực cao làm cho chúng trở nên đáng giá với Thiên đàng và với vinh quang bao la đang chờ đợi Mẹ. Chạm tới được ṿng xích cuối cùng của cuộc đời Đức Maria là ân sủng của người tôi tớ phép Thánh Thể ; sức mạnh và qui luật của người ấy chính là những linh hứng từ các nhân đức và sự tận tâm của Mẹ. Tinh thần của người tôi tớ của Chúa Giêsu đă được định nghĩa như thế đó; t́nh yêu tận tụy với Bí Tích Cực Thánh trong tinh thần và nhân đức của Đức Thánh Trinh Nữ.

Đó là người tận tâm vô vị lợi. Họ không tận hiến bản thân để được hoàn thiện hoặc được sung sướng, để thu góp cho ḿnh một gia tài thiêng liêng, hoặc để chiếm được Thiên Đàng xinh đẹp. Không, họ hiến ḿnh v́ t́nh yêu tinh ṛng. Người tận tâm đích thực nóng ḷng mong mỏi chỉ một điều, đó là trao ban niềm vui và chu toàn bổn phận. Nay Chúa chúng ta không đ̣i hỏi chúng ta phục vụ Ngài ở ngoài thế gian, cũng không ngay cả trong các linh hồn ; nhưng Ngài bảo chúng ta: “Để bước lên Ngai vàng t́nh yêu, Cha cần phải có những người tôn thờ. Nếu không, Cha không thể được trưng bày cách trọng thể. Các con sẽ ở lại với Cha, các con sẽ là những người tôn thờ cha; các con sẽ gắn bó với Ngôi vị Cha; các con sẽ hiện hữu cho Cha, như Cha sẽ sống cho các con. Các con sẽ đi đến chỗ từ bỏ tận tuyệt ư riêng các con, v́ Cha muốn nó cho ḿnh Cha. Hăy từ bỏ mọi tư lợi, Cha sẽ nhận lấy chúng.” Một vị vua muốn thu góp các tài sản của thần dân ḿnh lại, mặc dù ông ta không nói cho họ biết ông sẽ làm ǵ. Cũng vậy, cánh đồng mà chúng ta phải canh tác là chính Chúa, một ḿnh Ngài. Ngài giữ chúng ta lại cho Ngài và giao phó bản thân Ngài cho chúng ta chăm sóc. Và đâu là phần thưởng cho ḷng tận tâm này? đó là được sống gần Đức Vua, là làm vui ḷng Ngài, là trở nên sở thích của Ngài . A! Chúng ta hăy phục vụ Ngài v́ Vinh quang riêng Ngài và hăy tự mờ xoá bản thân trong mọi sự!

Do đó, ḷng tận tụy này phải là ḷng tận tụy của t́nh yêu tinh ṛng, t́nh yêu Thánh Thể tinh tuyền cho Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh. T́nh yêu này thu hút tất cả những cái khác. Chúa Giêsu đă trao ban ḿnh hoàn toàn cho chúng ta, đáp lại, Ngài cũng muốn chúng ta hoàn toàn phó ḿnh cho Ngài. Nhưng Ngài đem theo Ngài một cảm t́nh vui tươi và sung sướng, nó sẽ lan rộng ra trên toàn thể cuộc đời chúng ta. Sao! được liên kết với Thánh Thể! trở nên một cán bộ của Chúa Giêsu Kitô! trên trời dưới đất c̣n ǵ cao trọng hơn? vậy bạn hăy đi, hăy thực hiện việc phục vụ này cách hân hoan vui sướng. T́nh yêu chắp cánh bay cao; nó yêu thích việc phục vụ Chúa Giêsu hơn sự nghỉ ngơi riêng ḿnh, hơn sự vừa ḷng ḿnh. Khi chúng ta không yêu mến, chúng ta không muốn đi quá nhanh, chúng ta bước những bước rùi rắng. Nhưng giống như Đức Maria, chúng ta hăy bay trên đường phục vụ tôn thờ Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, Người đang chờ đợi chúng ta.

II. Do đó, việc phục vụ Chúa Giêsu là bổn phận đối với chúng ta cũng như đối với Đức Maria. các bạn được gọi để phục vụ Ngài chứ không phải để phục vụ ḿnh. Các bạn phải ư tứ đừng có hiểu sai ư nghĩa của việc phục vụ cao quí này. Chẳng hạn các bạn đừng có nói: “Tôi sẽ thi hành việc phục vụ tôi” (my service: tức là lo cho tôi được phục vụ ). Không, tất cả mọi người làm công đều nói kiểu ấy. Đúng hơn các bạn nên nói: “Tôi sẽ thi hành việc phục vụ Chúa tôi” (the service of our Lord: nghĩa là lo cho Chúa được phục vụ ). Có một sự rất khác nhau giữa hai lối diễn tả và ngay cả giữa hai ư tưởng đó có một ư tưởng lớn lao hơn. Một kẻ cận thần biết rằng nói: “Tôi đang phục vụ đức vua”, Là đúng, tốt lắm, vậy chúng ta hăy nói: “Tôi đang phục vụ Thiên Chúa.” qua những từ ngữ này chúng ta tự mờ xóa, chúng ta đánh mất cái nh́n về toàn bộ bản thân, và chúng ta đặt Chúa lên trước hết.

Việc phục vụ này bao gồm nhiều chức vụ. Có chức vụ trực tiếp liên hệ đến Ngôi vị Ngài, như Thánh lễ, việc tôn thờ, kinh thần vụ; có những việc khác qui về nhà của Ngài và thiện ích của các tôi tớ Ngài. nhưng tất cả đều là những phận sự gắn liền với việc phục vụ hoàng gia của vị Chúa tể. Nhà Chúa đ̣i hỏi những chú ư khác nhau, những pnận vụ cụ thể khác nhau; chúng ta không phải là loài thuần thần. Nhưng trong tất cả những lao lực này, chúng ta t́m kiếm chính vinh quang Thiên Chúa, chúng ta làm việc cho duy ḿnh Ngài.

Sự tận tâm với vinh quang của Bí Tích Cực Thánh – vinh quang mà chúng ta mắc nợ Ngài là ǵ? Đó là qui về cho Ngài tất cả mọi sự lành mà chúng ta làm được, không giữ ǵ cho ḿnh; có thể nói không giữ lại một chút khả năng nào để làm ăn riêng. Chúng ta hăy là những tôi tớ đích thực của Bí Tích Cực Thánh, như Đức Maria đă là; những tôi tớ không c̣n mối bận tâm nào khác, không c̣n bất cứ cái ǵ riêng tư nữa, những tôi tớ hoàn toàn tiêu hao ḿnh vào việc phục vụ Chúa Giêsu.

Danh hiệu “người nữ t́, người tôi tớ của Thiên Chúa, danh hiệu xinh đẹp chừng nào. Đó là danh hiệu mà Đức Maria ưa thích hơn mọi danh hiệu khác. Đó là danh hiệu duy nhất mà Mẹ luôn luôn nhận cho ḿnh. Khi nhận lấy danh hiệu của Mẹ chúng ta đó, chúng ta phải chấp nhận cùng với nó tất cả những bổn phận và các nhân đức mà danh hiệu ấy bao hàm. Tất cả được chứa đựng trong bài Magnificat: “Chúa đă ghé mắt nh́n đến sự khiêm nhường” –sự thấp kém – “của tớ nữ Ngài .” A ! nếu có ai đó khiêm nhường và tận tâm th́ đó chính là tôi tớ của Chúa ! Đối với một tôi tớ, làm sao lại có chuyện chọn lựa công việc phục vụ chủ ḿnh theo ư ḿnh muốn; làm sao lại có chuyện sẻn so thời gian phục vụ, để giữ lại phần nào đó cho chính ḿnh ?

Và tất cả các nhân đức của Mẹ Maria—xét chúng trong tính chất tối hậu của chúng trong nhà Tiệc Ly : th́ chúng không là ǵ hơn là những hành vi tôn thờ của Mẹ. Mẹ Maria tôn thờ bằng mỗi một trong các nhân đức của Mẹ. Việc tôn thờ là tổng kết toàn bộ cuộc đời Mẹ.

Do đó, phục vụ Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh theo gương đức Mẹ của Nhà Tiệc Ly, và như Mẹ đă làm – đó là đời sống của người tôi tớ đích thực. Khẩu hiệu của họ sẽ là : “Tất cả là để phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự kết hợp với Đức Maria !”

RẤT NHIỀU PHÉP LẠ XẢY RA TẠI CUỘC RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ Ở LỘ ĐỨC

Ở Lộ đức từ năm 1888 tỉ lệ các vụ chữa lành xảy ra tại nơi có Bí Tích Cực Thánh đi ngang qua đă liên tục gia tăng nhanh chóng, từ một phần sáu đến một phần năm, một phần bốn, một phần ba, rồi sau cùng lên đến một phần hai trong năm 1894 và 1898. Trong năm sau cùng này, chúng tôi thấy có bốn mươi vụ được chữa lành xảy ra đang khi rước kiệu trong khi có bảy mươi lăm vụ ở hồ tắm. Trong những năm 91, 92 và 95, con số lên xuống bất thường một chút, nhưng tính trung b́nh trong suốt mười năm này các vụ được chữa lành xảy ra lúc rước kiệu Thánh Thể là sáu mươi phần trăm.

Tuy nhiên, bệnh nhân không chờ đợi chúng tôi thống kê. Họ vội vă đến tụ tập nhau ở Esplanade of Rosary. Trong thời gian hành hương, họ thích đến đó để tham dự cuộc trưng bày Thánh Thể vĩ đại, v́ họ biết rằng nhiều vụ chữa lành không thể chối căi sẽ xảy ra trong khi cử hành các nghi lễ này.

Vào năm 1889 chúng tôi thấy một số vụ được chữa lành rất đáng chú ư. Đây là một thiếu nữ mù loà, cô Mary Louise Horeau, mười chín tuổi, cô không thể phân biệt được ngày với đêm. Từ việc ăn uống đến việc đi đứng đều phải có người giúp. Cô ta đă mắc chứng viêm màng sừng xảy ra định kỳ, khiến mắt cô hết sức đau đớn, và mất hết thị lực. Cô không thể đến gần Hang đá, nên cô chờ đợi ở ven hồ, và xin một người bạn nhắc cho cô biết khi Thánh Thể Chúa đi ngang qua chỗ cô. Chúa Giêsu Thánh Thể đang đến giữa những tiếng hoan hô long trời dậy đất. Người bạn nói với cô gái mù loà đáng thương: “Ḱa Chúa đang ngự đến!” Cô ta qùy gối xuống và kêu lên: “Lạy Chúa nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con! – Chúa ơi hăy cho con được xem thấy!” Lập tức, có một luồng ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt cô và cô cảm thấy một cái đau nhói, rồi mắt cô được mở ra. Cô nh́n thấy Hang đá và đám đông đang qùy gối – và Chúa Giêsu rạng rỡ trong vinh quang đă chúc lành cho cô. Thị lực của cô đă được phục hồi; cô có thể nh́n thấy những vật rất tinh vi nhỏ bé. Chúng tôi đă khám mắt cô và thấy chúng hoàn toàn trong trẻo và sáng sủa. (dr Boissarie).

Thực hành – Chúng ta hăy hiến thân lo sùng kính Thánh Thể theo gương Đức Maria, người nữ t́ của Chúa Giêsu trong nhà Tiệc Ly.

Hoa thiêng – Ôi Maria, Mẹ của t́nh yêu xinh đẹp, xin hăy làm cho chúng con yêu mến Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể như Mẹ đă yêu!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đă dủ thương đoái nh́n phận hèn tôi tớ. V́ vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đă làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quư tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi ṭa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đă nhớ lời hứa mà độ tŕ Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.


Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nh́n tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.


Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !


Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.


Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.


Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.


Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.


Chúa độ tŕ Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.


V́ Người nhớ lại ḷng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn măi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.