Người Mục Tử – Lm. Jos. Hoàng Kim Toan

(Trích trongMỗi Ngày Một Tin Vui’)

Người chăn dắt Israel, một thuật ngữ quen dùng trong văn hoá người Do Thái, biểu tượng người ǵn giữ hoà b́nh, người của cơi thiêng đến.

 

Trong ngôn ngữ biểu tượng người chăn dắt người đă từng trải bằng những kinh nghiệm của ḿnh, người trực giác nh́n thấy phía trước, dự đoán được tương lai gần những điều sắp đến. Người chăn dẫn cũng người biết canh chừng, theo chức năng đó người chăn dắt luôn trau dồi thêm những t́nh huống cảnh giác. Người chăn dắt nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho đoàn chiên của ḿnh, anh ta người biết nh́n trời, dự đoán qua trăng sao, tai lắng nghe phân biệt được tiếng thú dữ tiếng chiên lạc đàn thuộc bầy của minh. Chính anh ta người không chỗ dừng chân, không một nơi gối đầu định , số phận anh ta tuỳ thuộc vào số phận của đoàn chiên. Đối với đoàn chiên, anh ta đôi mắt sự am hiểu thay cho đàn chiên, biết từng con chiên bảo vệ từng con chiên trong đàn.

 

Sứ vụ của người chăn chiên đ̣i hỏi phải người khôn ngoan, hiền hậu, trái tim nhân từ thương cảm. Con chiên nào đau bệnh, anh chữa trị, con nào lạc lối, anh t́m đưa về, con nào bước đi yếu ớt, anh cơng trên vai. Những con chiên khoẻ mạnh anh ta vỗ về... Từ những h́nh ảnh nhân hậu đó, người chăn chiên c̣n biểu tượng của sự b́nh an cho đàn chiên. Người ta muốn bắt chiên, trước hết phải giết hại người chủ chiên.

 

Theo truyền thống Do Thái Cain đại diện cho người theo văn hoá du mục, Abel đại diện cho nền văn hoá định . Người định rất quư mến người du mục, thường ân cần tiếp đón họ. Theo khía cạnh nh́n của người định , người chăn chiên người không thuộc về đất, người chăn chiên một giá trị thiêng liêng cao quư.

 

Nền văn minh Assyrie Babylone, biểu tượng người chăn chiên gắn liền với ư nghĩa trụ. Danh hiệu người chăn chiên được gán cho thần mặt trăng Tammuz, người chăn dắt các tinh , vị thần của thực vật, chết đi sống lại. Theo chu kỳ mặt trăng tuần tự sinh ra rồi mất đi, cũng một chu kỳ liên tiếp được làm đi lập lại mỗi khi chiều về, buổi tối ập đến, người chăn cừu lại lùa đàn chiên vào nơi ǵn giữ sáng mai lại thả ra. Người chăn dắt trong đêm ngủ của đoàn chiên vẫn người lắng nghe, người cầu nguyện cho sự an toàn của đàn chiên. Với h́nh ảnh đó, người chăn chiên người trung gian giữa Đấng Tối Cao thọ tạo.

 

Người mục tử hôm nay những nhà lănh đạo, những nhà doanh nghiệp, những vị lănh đạo công ty, nghiệp. Với đôi mắt tinh tường nh́n về phía trước, dự báo được những trong tương lai, chuẩn bị cho những con người dưới quyền đủ khả năng chống đỡ vượt qua thử thách. Những nhà lănh đạo biết lo cho những người thuộc quyền cũng như cho dân được ấm no hạnh phúc. B́nh an của đàn chiên niềm vui cho người mục tử. Nhà lănh đạo không những chỉ sáng suốt c̣n người chăm lo hạnh phúc cho đàn chiên, người quy tụ chứ không phải để gây chia rẽ chống đối, người đàn chiên của ḿnh hy sinh hạnh phúc nhân chứ không phải người chỉ biết xen lông, giết thịt những con chiên béo, thu lợi nhuận từ đàn chiên để làm giàu cho nhân người mục tử. Người mục tử những đức tính cần thiết cần cả đời sống cầu nguyện, người mục tử người nối trời với đất, người lănh trách nhiệm tinh thần cho đàn chiên của ḿnh, vừa thăng hoa đời sống bằng vật chất vừa làm no thoả đời sống tinh thần cho đoàn chiên, bảo đảm cho đoàn chiên một tương lai chắc chắn. Người mục tử nếu người không tín ngưỡng, không niềm tin tôn giáo nhưng nhà lănh đạo thiếu sót trong bổn phận của ḿnh thể làm thiệt hại cho đoàn chiên.

 

Người mục tử cũng các gia trưởng trong gia đ́nh, người quy tụ đoàn con của ḿnh chứ không người gây chia rẽ. Người đảm bảo cho mọi thành viên trong gia đ́nh những nhu cầu thiết yếu để ăn học trưởng thành về các đức tính cũng như niềm tin. Nhiệm vụ người gia trưởng xem ra khá nặng nề, chính vậy, họ cũng cần đời sống cấu nguyện để được thêm sức mạnh gánh vác việc đời gia đ́nh. Các thành viên trong gia đ́nh những Thiên Chúa trao cho để thi hành sứ mạng hướng dẫn của người mục tử.

 

Người mục tử những người cai quản các cộng đoàn cần gắn với vị mục tử nhân lành Chúa Giêsu, bởi sứ vụ lănh nhận từ nơi Chúa Giêsu. Cộng đoàn được trao phó để người mục tử hướng cộng đoàn đó thực thi ư định yêu thương của Thiên Chúa. Người mục tử này đóng vai tṛ quan trọng để xây dựng cộng đoàn ḿnh lănh nhận được hiệp nhất, nơi chia sẻ t́nh thương, sống trong bác ái làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh.

 

Xin ban cho chúng con những người mục tử như Ư Chúa.