Ngồi dưới chân Chúa Giêsu – Charles E. Miller

Tôi nghĩ rằng khi nghe câu chuyện về Matta Maria, nhiều người trong chúng ta khuynh hướng cảm thấy đáng tiếc cho Matta. Maria đă bỏ mặc tất cả mọi công việc cho Matta, trong lúc ta vui hưởng cuộc nói chuyện với Chúa Giêsu. Khi Matta đến phàn nàn, Chúa Giêsu vẻ như gắt gỏng cho Ngài gắt gỏng nhẹ nhàng, lẽ Ngài đă lắc đầu nói: “Matta, Matta con lo lắng nhiều chuyện, Maria đă chọn phần tốt nhất”. Nhưng chính xác Maria chọn phần tốt nhất không? phải đơn giản vui hưởng ân sủng chủ đáng yêu trong lúc Matta th́ tất bật trên bếp nóng?

 

Khi Thánh Luca viết rằng Maria ngồi nơi chân Chúa Giêsu, Ngài không miêu tả thế nhưng mối liên hệ giữa Maria với Chúa Giêsu. Cụm từ”ngồi nơi châncủa một người nào nghĩa môn đệ của người đó. Trong văn hóa Do Thái thời Chúa Giêsu, không nghe nói một người phụ nữ nào làm môn đệ của một thầy Rabbi. Theo trong tôn giáo hoặc ít nhất quan sát bên ngoài th́ các môn đệ đều những người đàn ông. Chúa Giêsu đă phá vỡ cái truyền thống kéo dài từ xa xưa bởi truyền thống không đúng. Ngài đă đến để kêu gọi tất cả mọi người, người phụ nữ cũng như người đàn ông, con nít cũng như người trưởng thành, ngay cả những kẻ được xem như người tội lỗi để trở thành môn đệ của Ngài. Ngài đă nhấn mạnh rằng Maria đă chọn phần tốt nhất. ta đă hiểu sự mời gọi của Ngài, đă chấp nhận . Matta cảm thấy buộc phải duy tŕ khuôn mẫu của ta đồng ư rằng chỗ của ta trong bếp. Chúa Giêsu đủ thực tế để nhận biết rằng thực phẩm đă được sửa soạn như thế Ngài thể đă nói với Matta rằng chỉ cần một đĩa, một cái đơn giản đủ. Tiếp đó, Ngài thêm không chỉ cho Matta cho tất cả mọi người trong mọi thời: “Maria đă chọn phần tốt nhất ấy sẽ không bị ai cướp mất”. Chúa Giêsu đă muốn Matta làm một chọn lựa đó.

 

Maria đă được giới thiệu với mọi người nữ trong Giáo Hội nhưng trong một ư nghĩa lớn hơn đă trở nên kiểu mẫu cho mọi người. Chúng ta được kêu gọi để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, để dâng hiến cho Ngài sự ấm áp Ngài đă cảm nghiệm nơi nhà Bêtania, để lắng nghe Người với tất cả sự chú ư như Maria đă làm, đặt Người lên hàng ưu tiên trước mọi việc trong cuộc sống của chúng ta, không cho phép điều hoặc người nào thể dứt chúng ta ra khỏi mối liên hệ của Người. Abraham đă dâng hiến sự hiếu khách cho các thiên thần như những sứ giả của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được khẩn nài dâng hiến sự hiếu khách cho Chúa Giêsu, Đấng Con Thiên Chúa.

 

Chúng ta sẽ hiểu trong một ư nghĩa sâu xa, chúng ta ngồi nơi chân Chúa Giêsu trong Thánh Lễ khi cử hành phụng vụ Lời Chúa. Theo Công đồng Vatican II đă long trọng dạy cho chúng ta rằng: “Đức Kitô đang hiện diện trong Lời của Ngài, đó chính Ngài đang nói khi Thánh Kinh được đọc trong nhà thờ” (Hiến chế về phụng vụ, số 7). Chúa Giêsu đă ước ao khi chúng ta đặt trọng tâm sự chú ư của chúng ta vào Người. Lắng nghe Người trong đức tin, hấp thụ Lời áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp đó chúng ta được nuôi dưỡng bởi lương thực thánh, Thánh Thể, bữa tiệc này không phải được sửa soạn bởi Matta nhưng bởi chính Chúa Giêsu.

 

lẽ chúng ta thể thấy gương của Maria th́ thật khó để theo. Thật quá dễ để cho phép những lo toan trong cuộc sống hằng ngày làm chúng ta xao lăng việc nghe theo lời dạy của Chúa Giêsu. Đó những cám dỗ cho phép những giá trị gian dối những giá trị đó giới thiệu cho chúng ta một hội vật chết đang hướng chúng ta ra ngoài những chân của đức tin. Chúng ta phải trung thành đến với Thánh Lễ, bởi đây chúng ta thể đặt những sự chia trí ra ngoài, để đặt trọng tâm vào những thật sự quan trọng cho chúng ta. Trong lúc chúng ta cử hành phụng vụ, nơi thờ lạy của chúng ta sẽ trở thành Bêtania của chúng ta, nơi chúng ta sẽ học để trở thành những môn đệ thật.