HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C                                                           Lc 9,51-62 ( Lm. Cao Sieu, SJ)

1.  Luca 9,51 cho thấy Đức Giêsu bắt đầu đi đâu? Luca 9,31 9,51 gọi biến cố này ? Lc 9,51 giống với Ga 3,14; 8,28; 12,32-34 không?

·       Luca 9,51 là một câu quan trọng trong Tin Mừng Luca, v́ là câu giới thiệu hành tŕnh của Đức Giêsu lên Giêrusalem. Đây là một hành tŕnh dài, được tŕnh bày từ Lc 9,51 đến Lc 19,27. Tin Mừng Luca (9,31) coi Giêrusalem là nơi Đức Giêsu thực hiện cuộc Xuất hành của Ngài (exodos). C̣n Lc 9,51 lại coi Giêrusalem là nơi Đức Giêsu được nâng lên (analêmsis, analambánô) qua cuộc Tử nạn, Phục sinh và Lên trời của Ngài ở đó. Tương tự như thế, Tin Mừng thứ Tư cũng cho rằng Đức Giêsu được giương cao (hupsôthênai) qua cuộc Tử nạn, Phục sinh và Lên trời của Ngài.  Đức Giêsu được giương cao trên thập giá như con rắn đồng được Môsê giương cao trong sa mạc để chữa lành cho dân (Ga 3,14). Những nhà lănh đạo Do-thái giáo đă giương cao Ngài trên thập giá (Ga 8,28), nhưng khi được giương cao, Ngài sẽ kéo mọi người lên với Ngài (Ga 12,32-34). Tin Mừng thứ Tư không kể lại biến cố Lên trời, nhưng lại nói đến việc Đức Giêsu phục sinh lên cùng Cha (Ga 20,17, anabáinô).

 

2.  Giêrusalem có đóng vai tṛ quan trọng trong Tin Mừng Luca không? Đọc Lc 1,9-10; 4,9; 24,52-53. Đọc thêm về Giêrusalem trong cuộc hành tŕnh của Đức Giêsu : Lc 9,53; 13,22; 17,11; 18,31; 19,11; 19,28. Đọc thêm về Giêrusalem trong những ngày cuối của Ngài : Lc 19,41; 21,5.20.24; 24,13.18.33.47.

·       Tin Mừng Luca dành một tầm quan trọng đặc biệt cho Giêrusalem. Tin Mừng này bắt đầu bằng cảnh ông Dacaria dâng hương trong Đền thờ Giêrusalem (Lc 1,8-10), và kết thúc bằng việc các môn đệ thường ở trong Đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24,52-53). Trong cuộc hành tŕnh lên Giêrusalem lần cuối, Giêrusalem được nhắc đến nhiều lần (Lc 9,53; 13,22; 17,11; 18,31; 19,11; 19,28). Khi đến Giêrusalem rồi, Đức Giêsu đă sống những ngày cuối đời ở đó. Ngài đă khóc thương Giêrusalem v́ những ǵ sẽ xảy đến cho thành này (Lc 19,41). Ngài tiên báo Đền thờ sẽ sụp đổ tan tành (Lc 21,5) và thành phố này bị dân ngoại giày xéo (Lc 21,20.24). Chúa Giêsu phục sinh đă hiện ra cho các môn đệ ở Giêrusalem (Lc 24,13.18.33). Các môn đệ sẽ khởi từ Giêrusalem mà đi rao giảng cho muôn dân (Lc 24,47).

 

3.  Đọc Luca 9,51 - 19,27, và kể ra những dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Luca, chứ không trong bất cứ Tin Mừng nào khác?

·       Khi kể lại cuộc hành tŕnh lên Giêrusalem của Đức Giêsu, thánh Luca đă đưa vào những chất liệu riêng của ḿnh. Sau đây là một số dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Luca: dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10,29-37); dụ ngôn người bạn quấy rầy (Lc 11,5-8); dụ ngôn nhà phú hộ (Lc 12,16-21); dụ ngôn cây vả không ra trái (Lc 13,6-9); ba dụ ngôn về ḷng thương xót (Lc 15.1-32); dụ ngôn người quản lư bất lương (Lc 16,1-8); dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô (Lc 16,19-31); dụ ngôn ông quan ṭa và bà góa (Lc 18,1-8); dụ ngôn ông Pharisêu và người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện (Lc 18,9-14).

 

4.  Đọc các đoạn sau: Lc 9,57; 10,25; 11,15.27.45; 12,13.41; 13,1.23; 14,15; 15,2; 16,14; 17,20.37; 18,18.26.  Bạn có nhận xét ǵ không?

·       Khi đọc những đoạn trên đây, ta thấy trên con đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu gặp nhiều biến cố. Và Ngài đă có những lời nói hay hành động phản hồi trước những biến cố đó (Lc 9,57). Nhiều người đă đặt câu hỏi, và Đức Giêsu đă trả lời (Lc 10,25; 11,1; 12,41; 13,23; 17,20.37; 18,18.26). Khi nghe người ta nói, Ngài đă đáp lại (Lc 11,15-17.27-28.45-46; 13,1-2; 14,15-16; 15,1-3), hay khi người ta nhờ Ngài làm một việc, Ngài đă làm (Lc 17,11-19).

 

5.  Thái độ của hai môn đệ Giacôbê và Gioan có ǵ giống với ngôn sứ Êlia xưa không? Đọc 2 Vua 1,1-18 và Mc 3,17. Đâu là thái độ cần có khi bị từ chối? Đọc Lc 9,5.56; 10,10-11.

·       Thái độ của Giacôbê và Gioan giống với thái độ của ngôn sứ Êlia đă sai lửa từ trời đốt 100 quân của nhà vua (2 V 1,1-18). Chắc hai ông này là người nóng tính, v́ có biệt danh là “con của thiên lôi” (Mc 3,17). Đức Giêsu dạy ta có thái độ ôn ḥa khi bị từ chối: chỉ giũ bụi chân lại khi ra khỏi thành (Lc 9,5; 10,11) và đi sang nơi khác (Lc 9,56).

 

6.  Đọc Lc 9,57-58. Bạn nghĩ ǵ về cuộc gặp gỡ và đối thoại này giữa anh ấy và Đức Giêsu?

·       Chính trên con đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu gặp một người xin đi theo Ngài (Lc 9,57-58). Anh này khá quảng đại, v́ anh sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Thầy đi. Trước thái độ ấy, Đức Giêsu cho anh biết: đi theo Ngài là bước vào một cuộc sống hết sức bấp bênh và thiếu thốn. Ngay cả một chỗ cư ngụ ổn định cùng không có. Ngài không giấu anh cuộc sống khó khăn của những ai muốn theo Ngài. Ngài để cho anh tự do suy nghĩ trước khi tự quyết định.

 

7.  Đọc Lc 9, 59-60. Cuộc gặp gỡ này khác với cuộc gặp gỡ trên ở điểm nào? Chôn cất cha có phải là điều quan trọng và cần thiết không? Đọc Tôbia 4,3-4.

·       Lần này Đức Giêsu gặp một anh khác (Lc 9,59-60). Không phải anh xin đi theo, nhưng chính Ngài gọi anh. Tuy nhiên, anh này chưa sẵn sàng. Anh xin phép về nhà lo việc chôn cất người cha trước đă, rồi mới theo Thầy. Chôn cất cha mẹ là bổn phận hết sức quan trọng  của người con (x. Tôbia 4,3-4). Tuy nhiên, Đức Giêsu lại không chấp nhận một sự tŕ hoăn nào. Điều này có thể làm chúng ta bị sốc, nhưng qua đ̣i hỏi nghiêm khắc đó, Ngài muốn cho thấy việc theo Ngài đi loan báo Nước Thiên Chúa là ưu tiên một, là chuyện hết sức khẩn trương. Không được đặt điều ǵ lên trước nó. Ngay cả những bổn phận thuộc chữ hiếu cũng phải đặt sau (x. Lc 14,26; 18,29). C̣n chuyện chôn cất người chết sẽ do “người chết” (= những người chưa theo Chúa làm môn đệ) đảm nhận.

 

8.  Đọc Lc 9,61-62. Cuộc gặp gỡ thứ ba này khác và giống với cuộc gặp gỡ thứ hai ở điểm nào? Đức

     Giêsu có đ̣i hỏi hơn ngôn sứ Êlia không? Đọc 1 Vua 19,19-21.

·        Cuộc gặp gỡ thứ ba này khác cuộc gặp gỡ thứ hai ở chỗ anh này xin đi theo, nhưng giống ở chỗ anh này cũng xin hoăn để về từ biệt gia đ́nh trước đă (Lc 9,61-62). Êlisa đă từng xin Êlia cho về từ giă gia đ́nh trước khi theo Êlia (1 V 19,19-21), và Êlia đă đồng ư. C̣n ở đây Đức Giêsu lại không đồng ư. Về từ giă gia đ́nh th́ giống như người đi cày mà ngoái lại sau lưng. Đức Giêsu nghiêm khắc đ̣i những ai theo ḿnh phải toàn tâm toàn ư và theo Ngài vô điều kiện.

 

GỢI Ư CẦU NGUYỆN: Sau khi học hỏi về ba cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ba người trẻ, bạn thấy ḿnh có dám theo Ngài không? Kitô hữu là người môn đệ đi theo Chúa Giêsu là Thầy, bạn thấy theo Chúa có khó không?