HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT 6 PHC SINH NĂM B  (Ga 15,9-17)                              

1.  Câu nào trong đon Tin Mng này cho thy t́nh yêu ca Cha đi vi Con là nn tng cho t́nh yêu ca Con đi vi các môn đ, và cũng là nn tng cho t́nh yêu gia các môn đ vi nhau?

·       Câu đu tiên ca bài Tin Mng này (Ga 15,9) là mt câu quan trng: “Chúa Cha đă yêu mến Thy thế nào th́ Thy cũng yêu mến anh em như vy.” Như thế, ch có mt ḍng sui t́nh yêu duy nht bt ngun t Chúa Cha, chy đến vi Thy Giêsu, ri t Thy Giêsu, ḍng t́nh yêu y chy đến vi các môn đ. Thy Giêsu đă không gi t́nh yêu mến ca Chúa Cha cho riêng ḿnh. Thy yêu mến các môn đ bng t́nh yêu ḿnh đă nhn đưc t Chúa Cha. Thy yêu chúng ta bng chính t́nh yêu ca Thiên Chúa, và yêu chúng ta như Chúa Cha đă yêu Thy. Câu Ga 15,9 có h́nh thc ging vi câu Ga 17,18 và Ga 20,21: “Chúa Cha đă sai Thy thế nào th́ Thy cũng sai anh em như vy.”

Cui cùng, Thy lên tiếng mi gi các môn đ “hăy li trong t́nh yêu ca Thy”. Khi đc Ga 15,9 ta vn t hi: đ li trong t́nh yêu ca Thy Giêsu th́ các môn đ phi làm ǵ. Nếu đc tiếp nhng câu sau (Ga 15,10.12.17), ta s thy câu tr li.

 

2.  Phi làm ǵ đ li trong t́nh yêu ca Thy Giêsu? Đc Ga 15,9.10.12. Đc thêm Ga 13,34.

·       Đ li trong t́nh yêu ca Thy Giêsu (Ga 15,9), cn tuân gi các điu răn ca Thy (Ga 15,10). Và điu răn quan trng mà Thy mun các môn đ tuân gi là: “Anh em hăy yêu mến nhau như Thy đă yêu mến anh em” (Ga 15,12). Đc Giêsu đă tng gi điu răn trên đây là điu răn mi (Ga 13,34). Yêu mến nhau chưa phi là điu mi m. Thy Giêsu c̣n đ̣i hi ta phi yêu nhau như Thy đă yêu. Như thế t́nh yêu ca Thy Giêsu đi vi các môn đ tr nên mu mc đ các môn đ noi theo khi yêu nhau. Khi yêu, ta đ cho ḍng sui t́nh yêu t Thy Giêsu chy đến vi tha nhân. Hay xa hơn na, ḍng sui t́nh yêu t Chúa Cha đă chy đến vi Giêsu, và t Giêsu ḍng sui đă chy đến vi các môn đ, và các môn đ đă đ ḍng sui y tiếp tc chy đến vi ngưi khác. Ḍng sui không b đc v́ chy không ngng.

 

3.  Yêu nhau như Thy đă yêu anh em nghĩa là ǵ? Đc Ga 15,13-14 và 1 Gioan 3,16.

·       Đc Giêsu nói câu Ga 15,13 trong bài ging sau ba ăn cui, trưc khi bưc vào cuc Kh nn. Ngài nói v điu ḿnh sp làm cho các môn đ. Ngài coi h như bn hu ca Ngài (Ga 15,14). Ngài yêu h đến ni s hy sinh mng sng ḿnh v́ h (Ga 15,13). Thy Giêsu mun chúng ta yêu nhau như Thy, nghĩa là yêu bng t́nh yêu ln nht, t́nh yêu dám hiến mng khi cn. ‘Đc Kitô đă hy sinh mng sng v́ chúng ta, chúng ta cũng phi hy sinh mng sng v́ anh em’ (1 Gioan 3,16). Hy sinh mng sng cho anh em đă tr nên mt điu răn, mt lnh truyn phi thi hành. Đó là du hiu ca ngưi môn đ Đc Kitô (Ga 13,35). Đó c̣n là du hiu ca bn hu Đc Kitô (Ga 15,14).

 

4.  Đc Ga 15,10. Đ li trong t́nh yêu Chúa Cha th́ phi tuân gi các lnh truyn (= điu răn) ca Chúa Cha. Đc Giêsu có tuân gi các lnh truyn (= điu răn) ca Chúa Cha không? Đc Ga 10,18; 12,49-50; 14,31. Bn thy Đc Giêsu có vâng phc Chúa Cha không? Đc Ga 4,34; 5,30; 6,38; 8,29.

·       Thy Giêsu đ̣i các môn đ tuân gi các lnh truyn (=điu răn) ca Thy đ đưc li trong t́nh yêu ca Thy, cũng như Thy đă tuân gi các lnh truyn ca Cha nên li trong t́nh yêu Cha (Ga 15,10). Trong Tin Mng Gioan, v́ Đc Giêsu ư thc ḿnh là Con, là ngưi đưc Chúa Cha sai phái, nên Ngài chp nhn vâng phc Chúa Cha. Ngài gi nghiêm túc nhng lnh truyn ca Chúa Cha (Ga 10,18; 12,49-50; 14,31). Ngài không t ḿnh làm ǵ, nhưng ch làm nhng điu Chúa Cha mun (Ga 4,34; 5,30; 6,38; 8,29).

 

5.  Đc Ga 15,11. Nh đâu Đc Giêsu có đưc nim vui? Nh đâu các môn đ có nim vui trn vn?

·       Đc Giêsu có đưc nim vui v́ Ngài đă tuân gi các lnh truyn ca Cha và đưc li trong t́nh yêu ca Cha (Ga 15,10-11). Khi các môn đ tuân gi các lnh truyn ca Thy Giêsu và li trong t́nh yêu ca Thy, h cũng s có đưc nim vui, đó là nim vui trn vn ca Thy Giêsu trong h (Ga 15,11).

 

6.  T́m khác bit gia Ga 10,11 vi Ga 15,13.

·       Theo Ga 10,11, ngưi Mc t hy sinh mng sng ḿnh v́ đàn chiên. C̣n theo Gioan 15,13, Đc Giêsu nói đến vic Ngài hy sinh mng sng ḿnh v́ bn hu. Như thế, đàn chiên cũng đưc coi như bn hu thân thiết ca ngưi Mc t. Ngưi tín hu là bn ca Mc T Giêsu.

 

7.  Đc Ga 15,14-15. Nh đâu các môn đ đưc là bn hu ca Thy Giêsu?

·       Các môn đ hay các tín hu là bn hu ca Thy Giêsu v́ hai lư do. + H là bn hu ca Thy nếu h thi hành điu Thy truyn dy (Ga 15,14). Khi đó h s đưc Cha Thy yêu mến; Cha s đến và li nơi h (Ga 14,23). + H c̣n là bn hu ca Thy v́ đưc Thy t cho biết tt c nhng ǵ Thy đă nghe đưc t Chúa Cha (Ga 15,15). H đưc Thy th l mi điu sâu kín trong tương quan gia Cha vi Thy. Thy không giu h điu ǵ, nhưng vén m tt c mu nhim riêng tư y và mi h vào đ tham d. Khi tr nên bn tâm giao ca Thy, các môn đ không c̣n là nhng tôi t đng ngoài cuc na.  

 

8.  Đc Ga 15,10.12-14.17. Qua nhng câu này, bn thy Đc Giêsu nhn mnh đến điu răn hay lnh truyn nào? Khi đc Ga 15,16 bn có thy Đc Giêsu nói điu ǵ khác không?  Vy đâu hai nét quan trng trong đi sng ca mt cng đoàn Kitô hu?

·       Khi đc Ga 15,10.12-14.17 ta thy Đc Giêsu nhn mnh đến vic yêu mến nhau gia các môn đ, yêu đến ni dám hy sinh tính mng. Đây là điu răn (Ga 15,10.12), và là “điu Thy truyn dy” (Ga 15,14.17) cho cng đoàn các tín hu. Có ngưi t hi: phi chăng đây là mt cng đoàn tín hu khép kín, ch biết gn bó vi Thy Giêsu và vi nhng ngưi có cùng đc tin thôi? Cng đoàn này có m ra đ yêu thương ngưi ngoài không? Ta t́m thy câu tr li Ga 15,16. Câu này cho thy đây là mt cng đoàn đưc Đc Giêsu chn và sai đến vi ngưi khác, đ sinh trái bn vng. 

 

 

GI Ư SUY NIM: Hai nét quan trng ca mt cng đoàn kitô hu, đó yêu thương nhau như Thy đă yêu (Ga 15,12), đưc sai đến vi ngưi ngoài cng đoàn ca ḿnh (Ga 15,16). Khi đc bài Tin Mng này, bn nghĩ ǵ v hai nét y nơi gia đ́nh cng đoàn giáo x ca bn? đó sinh nhiu trái không?