Phần tuyệt hảo.

một thời người ta đă dựa vào đoạn Tin Mừng này để đề cao đời sống chiêm niệm, như phần tối hảo Maria đă khôn ngoan giành lấy cho ḿnh. C̣n đời sống bôn chôn hoạt động của Martha phần ít giá trị hơn. Thực ra Chúa Giêsu không thể bênh vực cho thứ chiêm niệm lười lĩnh cũng như thứ hành động múa may. Điều Ngài đ̣i hỏi lắng nghe thực thi lời Chúa.

 

Ngày kia, lẽ bất ngờ, Chúa Giêsu đến thăm viếng gia đ́nh ba chị em Martha, Maria Lagiarô. Đối với người Do Thái, th́ được tiếp đón một người khách đến thăm một ơn huệ Chúa ban cũng dịp để tưởng niệm cuộc xuất hành của dân Chúa trên đường tiến tới miền đất Hứa. Việc đón tiếp khách được tổ chức một cách tỉ mỉ ân cần. Khách vào nhà được rửa chân đi đường bụi bậm. Thường th́ người nhỏ nhất trong nhà phận sự rửa chân cho khách.

 

Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta một vài dấu hiệu cho biết Maria người được phân công rửa chân cho khách. Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu xem ra Maria cũng đóng vai tṛ tiếp chuyện khách. ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Trong khi đó Martha nắm giữ địa vị của một người nội trợ bận rộn với công việc bếp núc. muốn cho việc tiếp đón phải thật chu đáo. Nhưng Chúa Giêsu th́ lại nghĩ khác. Việc đón tiếp chu đáo đúng nghĩa nhất đối với Ngài đón nghe lời Ngài. C̣n tất cả chỉ phụ thuộc. Martha đă bị Chúa quở trách đă quá chú trọng vào những cái phụ thuộc, để ḿnh ch́m nghỉm trong mọi thứ công việc khiến không c̣n thời giờ sức lực để nghe đón nhận lời Ngài. Người khách như Chúa Giêsu đến với gia đ́nh Bêtania, hẳn không phải để được hạ, tiếp rước, để ban phát, để thiết tiệc lời hằng sống. Do đó ưu tiên số một không phải việc cho Ngài ăn , uống lắng nghe lời Ngài của ăn đích thực của Ngài rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

 

Chúng ta c̣n nhớ một lần kia bên bờ giếng Giacóp, Ngài đă xác quyết: Của ăn của Ta làm theo ư Đấng đă sai Ta. ư của Đấng đă sai Ngài chính việc rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. thế, những ai muốn theo Ngài, cũng phải lắng nghe thực hiện những lời Ngài truyền dạy.

 

Vào một dịp lễ trọng như lễ Chúa Giêsu chẳng hạn, cả giáo xứ để hết tâm trí vào việc dọn dẹp trang trí nhà thờ, làm hang đá, treo đèn kết hoa, khiến cho không c̣n thời giờ, không c̣n ḷng trí để t́m hiểu đào sâu ư nghĩa của việc Con Thiên Chúa làm người. Giáo xứ ấy đă đi theo vết chân của Martha bỏ mất phần tối hảo.

 

Bởi đó chúng ta đă kiểm điểm đời sống xem chúng ta đă thực sự đầu một cách đầy đủ cho điều chính yếu, lắng nghe thực thi lời Chúa, hay vẫn c̣n đang lẩn quẩnnhững ṿng ngoài, ở những cái phụ thuộc.