Ngày 9/9/2021

 

Kính chào quư vị,

1) Xin được gửi tới danh sách những ân nhân đă gửi tiền choQuỹ giúp Covid-19 cho Saigon”. Tin mới nhất cho biết nhà nước mới công bố phong tỏa thêm 16 thành phố nữa (sau Đồng Nai, B́nh Dương, Saigon) vào 00:00 giờ ngày 19/7 nâng con số lên 19 tỉnh thành. 16 tỉnh này tất cả các tỉnh vùng miền Tây ... điều này nghĩa các rau, củ, quả, , gạo rất khan hiếm sẽ gây nên thiếu thốn lương thực trầm trọng trong vài ngày tới. Do đó dân miền Nam cần sự giúp đỡ của chúng ta hơn bao giờ hết.

2) HĐGM Việt Nam đă xin sự giúp đỡ của các ḍng tu.. hiên nay đă vài trăm tu nam nữ t́nh nguyện thay chúng ta chăm sóc phân phát lương thực cho dân (với sự cho phép của nhà nước) ..chắc chắn rằng sự giúp đỡ của chúng ta sẽ được dùng đúng chỗ đúng cách như ḷng Chúa mong muốn. Vậy xin quư vị rộng tay giúp đỡ nhé.

3) Tin mới nhất nhà nước mới ra lệnh phong tỏa thêm tới ngày 15/9/2021 thể c̣n lâu hơn. Xin rộng tay giúp đỡ

4) Bắt đầu 0:0 giờ ngày thứ Hai 23/8/2021 luật "aiđâuyên đó" càng trở nên khốn cùng cho dân Saigon. Chúng ta cùng cầu xin Chúa để cho mọi người đều "lưong thực hàng ngày dùng đủ" vững tâm trải qua cơn khốn khó này.

Xin Chúa chúc lành cho sự quảng đại của mỗi người..”Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc,  hăy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.  xưa Ta đói, các ngươi đă cho ăn; Ta khát, các ngươi đă cho uống..” (Mt 25, 31-46)

 

Trực tiếp gửi về HĐGM Việt Nam hoặc gửi Ngân Phiếu (Memo: Quỹ Covid-19 cho Saigon) về:

Viet Bui

385 Lassenpark Circle

San Jose, Ca 95136

Email: vietbui@yahoo.com

Hoặc chuyển qua Zelle: Acc 121042882 7497417845, phone(14082204346) email: vietbui@yahoo.com

Đợt VII---Quỹ Cứu Trợ Covid-19 Cho Saigon (Cập Nhật 9/9/2021)

Tên

Thành Phố

 

Số Tiền

 

 

1) Ẩn Danh (Bạn Việt Bùi)

S. Carolina

 

1000

 

 

2) Mr. & Mrs. Jerry Angelica

Connecticut

 

1000

 

 

3) Thơ & Thông Nguyễn

Michigan

 

200

 

 

Tổng Cộng Đợt VII

 

 

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

Đợt VI---Quỹ Cứu Trợ Covid-19 Cho Saigon (Khóa Sổ 5/9/2021)

                                        (Các hưu dưỡng ḍng Con Đức Mẹ đi viếng)

 

Tên

Thành Phố

 

Số Tiền

 

 

1) Thơ & Thông Nguyễn

Michigan

 

800

 

 

2) Ẩn Danh

USA

 

300

 

 

3) Liên

USA

 

200

 

 

Tổng Cộng Đợt VI

 

 

1300

 

 

                                                                                                                                                    

Đợt V---Quỹ Cứu Trợ Covid-19 Cho Saigon (Khóa Sổ  1/9/2021)

                        (Qua Kim-Phưong tới Nữ Tu Lasan)

 

Tên

Thành Phố

 

Số Tiền

 

 

1) Vi Pham

USA

 

100

 

 

2) Toan &Thu

USA

 

100

 

 

3) Trần Đức

Franklin, MA

 

100

 

 

4) Ẩn Danh

San Jose

 

200

 

 

5) Oanh Bui

San Jose

 

100

 

 

6) Thu-Huong Bui

San Jose

 

300

 

 

7) Cuong Nguyen&Van Bui

San Jose

 

300

 

 

8) Ivy Dinh

San Jose

 

100

 

 

9) HaHuyen Nguyen&Viet Bui

San Jose

 

200

 

 

10) Quy Vu

Riverside

 

200

 

 

11) Thơ & Thông Nguyễn

Michigan

 

1000

 

 

Tổng Cộng Đợt V

 

 

2700

 

 

 

Đợt IV---Quỹ Cứu Trợ Covid-19 Cho Saigon (Đóng Sổ 15/8/2021)

       (Qua cha Công/thày Đạo, Ḍng Thánh Tâm Huế)

 

 

Tên

Thành Phố

 

Số Tiền

 

 

Minh Châu & Thu Trang

USA

 

1000

 

 

Tuyết Nguyễn

USA

 

550

 

 

Trần Đức

Franklin, MA

 

100

 

 

Quư (Phấn, Mỹ, Uyên, Đậu)

Gardena

 

 

 

 

    (Ḍng Mến Thánh Giá LA)

 

 

200

 

 

Ngọc Bích Sơn

USA

 

500

 

 

Tony Hồng Yến

USA

 

500

 

 

Minh Yến Thanh Tâm

USA

 

500

 

 

Tổng Cộng Đợt IV

 

 

3350

 

 

 

Đợt III---Quỹ Cứu Trợ Covid-19 Cho Saigon (Đóng Sổ 8/8/2021)

        (Qua Thầy Ngọc Biển, Hiệp Hội Thánh Phao-lô Dân Ngoại)

 

Tên

Thành Phố

 

Số Tiền

 

 

1) Nguyễn trung Ḥa

San Jose

 

100

 

 

2) Viet H Bui

San Jose

 

500

 

 

3) Phạm thị Vượng

Torrance

 

1900

 

 

Tổng Cộng Đợt III

 

 

2500

 

 

 

Đợt II---Quỹ Cứu Trợ Covid-19 Cho Saigon (Đóng Sổ 6/8/2021)

         (Qua Cha Tùng, Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc)

 

 

Tên

Thành Phố

 

Số Tiền

 

 

1) George Vu

USA

 

200

 

 

2) Ẩn Danh

San Jose

 

20

 

 

3) Hoang Oanh Nguyen

Torrance

 

1000

 

 

4) Teresa Vu

USA

 

500

 

 

5) Mai Nguyễn

USA

 

1000

 

 

6) Trang Quỳnh Nguyễn

Aurora, CO

 

200

 

 

Tổng Cộng Đợt II

 

 

2920

 

 

 

Đợt I---Quỹ Cứu Trợ Covid-19 Cho Saigon (Đóng Sổ 28/7/2021)

         (Qua Cha Tùng, Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc)

 

Tên

Thành Phố

 

Số Tiền

 

1) HaHuyen Nguyen&Viet Bui

San Jose

 

500

 

2) Quy Vu

Riverside

 

200

 

3) Cuong Nguyen&Van Bui

San Jose

 

200

 

4) Thu-Huong Bui

San Jose

 

200

 

5) Ivy Dinh

San Jose

 

200

 

6) Francesca Bui

San Jose

 

200

 

7) Ẩn Danh

Fresno

 

30

 

8) Ẩn Danh

Sacramento

 

20

 

9) Ẩn Danh

Ohio

 

30

 

10) Mike Bui

San Jose

 

100

 

11) Peter Bui

San Jose

 

100

 

12) Ẩn Danh

Ohio

 

20

 

13) Teresa Vu

 

 

175

 

14) Ẩn Danh

Santa Ana

 

25

 

Tổng Cộng

 

 

2000