Sám hối canh tân.

(Trích trong “Như Thầy Đă Yêu” – Thiên Phúc)

Đời Chiến Quốc, nhà du thuyết Tần sang nước Sở, phải đợi suốt ba ngày mới được vào ra mắt vua Sở.

Nói xong câu chuyện, Tô Tần xin cáo biệt đi ngay. Vua Sở bảo: “Quả nhân nghe tiếng tiên sinh quư như nghe tiếng một bậc danh nhân xưa. Nay tiên sinh đă không quản xa xôi, đến chơi với quả nhân, lại không chịu ở lại là cớ làm sao?”

Tô Tần thưa: “Tôi xem ra thấy nước Sở này có đồ ăn đắt hơn ngọc, củi đắt hơn quế, quan khó được trông thấy như ma, vua khó được yết kiến như trời. Nay nhà vua muốn bắt tôi ở lại để ăn ngọc, thổi quế, nhờ ma thấy trời hay sao?

Vua Sở khẩn khoản nói: “Xin mời tiên sinh cứ ở lại, quả nhân đă hiểu rơ quá rồi”.

Một đất nước mà vật giá đắt đỏ: “Gạo châu củi quế”, vua quan xa cách dân chúng, th́ nhân dân trong nước khổ sở biết bao. Cái đáng khen của vua Sở là sau khi nghe Tần b́nh phẩm về t́nh h́nh kinh tế chính trị của đất nước ḿnh, th́ ông liền nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa.

 

Mỗi lần mùa vọng đến, lại có một Tô Tần xuất hiện để vạch ra những lỗi lầm của chúng ta và nhắc chúng ta sám hối canh tân. Đó chính là Gioan Tẩy giả: “Có tiếng kêu trong hoang địa. Hăy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3,4). Nếu Tần là nhà du thuyết cho nước Sở, th́ Gioan chính là ngôn sứ của dân tộc Do thái. Ông đă thấy các nhân vật đạo đời: Từ hoàng đế Tibêriô đến quan tổng trấn Philatô, từ vua Hêrôđê, Philip, Lyxaria cho đến các vị thượng tế Anna và Caipha; ḷng người đầy những khúc quanh lồi lơm, thung lũng hố sâu, núi đồi hiểm trở.

 

Gioan nhắc lại lời tiên tri Isaia: “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy; khúc quanh co, phải uốn cho ngay; đường lồi lơm, phải san cho phẳng” (Lc 3,5). Ông kêu gọi mọi người sửa sang đường sá. Nhưng con đường quan trọng chính là đường vào cơi ḷng.

-  Phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp ḥi.

-  Phải uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co, tính toán lệch lạc.

-  Phải san cho phẳng những núi đồi ngạo nghễ của tự măn, tự kiêu.

-  Phải bạt cho thấp những gồ ghề lồi lơm của bất công, bất chính.

 

Nếu sám hối là dọn đường của ḷng ḿnh, th́ chúng ta hăy dẹp bỏ những chướng ngại của tâm hồn, để Chúa có thể đến và ngự lại trong đó. Nếu Gioan là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần đầu, th́ chúng ta sẽ là sứ giả chuẩn bị cho Người đến từng ngày trong cuộc sống của anh em. Thiên Chúa chỉ có thể đến gặp con người trên những con đường ngay thẳng, phẳng phiu. Và ơn cứu độ của Người cũng chỉ ban cho những ai rộng tay đón nhận.

 

Lạy Chúa, thật là khó khi nhận ḿnh lầm lỗi, và cũng không dễ dàng khi phải sửa chữa lỗi lầm. Xin ban cho chúng con ơn sám hối, dám đi đến những hành động cụ thể, và can đảm chấp nhận cắt tỉa đớn đau, để chúng con xứng đáng đón rước Chúa đến, mang nguồn vui ơn cứu độ. Amen.