Suy Niệm Thông Điệp Mẹ ngày 25/3/2009

Hăy Thức Tỉnh Linh Hồn Với Lời Cầu Nguyện

Nếu chúng ta ngó chung quanh, chúng ta thấy rằng, mặc một cách chậm chạp, thiên nhiên th́ đang tỉnh thức, thế được coi như mùa xuân. Trong thông điệp của Mẹ ngày 25/3/2009, đúng ngày lễ Mẹ Truyền Tin, Đức Trinh Nữ kêu gọi chúng ta thức tỉnh linh hồn với lời cầu nguyện để linh hồn chúng ta sẵn sàng đón nhận ánh sáng Chúa Giêsu Phục Sinh. Khi Mẹ yêu dấu kêu gọi chúng ta cầu nguyện, việc đầu tiên trong trí óc chúng cầu nguyện cho kẻ tội ăn năn trở lại, cho thế giới, cho những sự giống như vậy. Chỉ một số nhỏ ư thức rằng sự mời gọi cầu nguyện ư tiên quyết nói tới chính chúng ta. Những lời của Mẹ luôn luôn được tràn ngập với t́nh yêu thương một lần nữa trong thông điệp mới nhất Mẹ nói: HĂY THỨC TỈNH LINH HỒN VỚI LỜI CẦU NGUYỆN. Những lời này một lời mời gọi để thay đổi thái độ của chúng ta tới việc cầu nguyện chúng ta đang hiện nay. Chúng ta đă đang được mời gọi cầu nguyện trước tiên cho chính sự hoán cải của riêng ḿnh, sau đó cho sự hoán cải của kẻ khác. Chúng ta phải người hoán đổi trước hết. Rồi sau đó những đồng loại của chúng ta thế giới sẽ bắt đây thay đổi. Khi tỉnh thức trong cách này sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta mở rộng chính ḷng ḿnh cho Thiên Chúa lănh nhận ánh sáng của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Trái Tim Đau Đớn Của Chúa Giêsu một sự phản chiếu cao quư nhất về t́nh yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Trong tất cả nền văn hóa, ngoài việc một bộ phận của con người, trái tim c̣n biểu tượng của t́nh yêu. Đó do tại sao Đức Trinh Nữ nói với chúng ta: "Nguyện Xin Ngài lôi cuốn các con gần hơn tới Trái Tim của Ngài để các con trở nên rộng mở tới đời sống trường sinh." Chúa Giêsu đă yêu thương con người quá đỗi đến phải hiến Chính Thân Ḿnh. Ngài thực sự hao cạn Chính Ngài trở nên ṃn mơi để chứng tỏ cho loài người biết t́nh yêu của Ngài. Tuy thế, trong những lần này Chúa Giêsu vẫn không được tiếp nhận. Ngài càng không được tiếp nhận ngày nay. Ngài bị sỉ nhục, bị đau khổ, bị giết bởi những ngôn từ, lời chửi thề, lời vu oan cáo vạ, sự ganh ghét thù hằn. Đó do tại sao thông điệp tối nay Mẹ kêu gọi tới gần hơn với Trái Tim Chúa Giêsu không những chỉ chúng ta, người Công Giáo, nhưng toàn thể thế giới, để chúng ta trở nên rộng mở tới đời sống trường sinh.  Vậy lời kêu gọi này sẽ bị quên lăng một lần nữa trong sa mạc hoặc những vùng đất hoang vu của thế giới này không? Vậy chúng ta để mất đi hội lắng nghe lời kêu gọi của Nữ Vương Ḥa B́nh tại Mễ-Du một lần nữa chăng?

Đây một bổn phận của những ai đă cảm nghiệm được t́nh yêu Thiên Chúa ḷng yêu thương của Mẹ hăy làm chứng bày tỏ không những chỉtại Âu Châu không thôi nhưng trên toàn thế giới về t́nh yêu đă bị đóng đanh, đă bị chết trên thập giá, về t́nh yêu đă sống lại vẫn sống động hôm nay. Mỗi ngày mới một hội cho chúng ta chứng nhân của t́nh yêu này. Nguyên xin Đấng bào chữa, trung gian, cầu bầu của chúng ta Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ chúng ta.