Our Lady's Message of December 2, 2007

Đức Mẹ Maria rất buồn. Đôi mắt Mẹ đầy lệ trong suốt thời gian Mẹ hiện ra. Mẹ phán:

Các con thân mến! Hôm nay, khi Mẹ nh́n đến trái tim của các con th́ Trái Tim Mẹ đau đớn rùng ḿnh. Hỡi các con, xin các con hăy ngừng một giây phút nh́n lại trái tim của ḿnh. Liệu Con của Mẹ, Chúa của các con thực sựvị trí trên hết trong trái tim các con không? Các điều răn của Ngài thực sự thước đo của đời sống các con không? Mẹ cảnh cáo các con lần nữa. Nếu không đức tin th́ không gần gũi với Thiên Chúa. Lời của Chúa ánh sáng cứu độ ánh sáng của sự hiểu biết chung.”

thị nhân Mirjana nói thêm:

Tôi đau đớn xin Đức Mẹ Maria đừng ĺa xa chúng ta đừng bỏ chúng ta. Đức Mẹ Maria mỉm cười một cách đau đớn trước lời van xin của tôi Mẹ biến đi. Lần này, Mẹ đă không chấm dứt thông điệp của Mẹ với câuCám ơn.” Đức Mẹ Maria chúc lành cho mọi người chúc lành các ảnh tượng chúng ta đem đến.”