Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2008 qua thị nhân Marija

Các con thân yêu,

Các con đang chạy, làm việc, hay tụ họp lại - nhưng không có hồng phúc. Trong lúc này các con không cầu nguyện! Hôm nay Mẹ mời gọi các con hăy đến trước máng cỏ và chiêm ngắm Chúa Giêsu, Người mà Mẹ hạ sinh cho các con ngày hôm nay, để Ngài chúc phúc cho các con và giúp các con thấu hiểu rằng, không có Ngài, các con không có tương lai. V́ thế, các con nhỏ, hăy phó thác đời sống các con trong tay Chúa Giêsu, để Ngài hướng dẫn và bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ. Cám ơn các con đă đáp lại mời gọi của Mẹ .

Message of December  25, 2008

 

“Dear children! You are running, working, gathering – but without blessing. You are not praying! Today I call you to stop in front of the manger and to meditate on Jesus, Whom I give to you today also, to bless you and to help you to comprehend that, without Him, you have no future. Therefore, little children, surrender your lives into the hands of Jesus, for Him to lead you and protect you from every evil. Thank you for having responded to my call.”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2008 qua thị nhân Mirjana

 

 Các con thân yêu!

Trong thời gian thánh mong đợi niềm vui này, Thiên Chúa đă chọn các con, các con nhỏ, để thực hiện những ư định lớn lao của Ngài. Các con của Mẹ, hăy tự hạ. Qua sự khiêm hạ của các con, với sự khôn ngoan của Ngài, Thiên Chúa sẽ làm tâm hồn các con trở thành một nơi được chọn. Các con sẽ rọi sáng nó với những việc làm lành thánh và như thế, với một con tim rộng mở, các con sẽ mừng đón ngày giáng sinh của Con Mẹ với trọn vẹn t́nh yêu quảng đại của Ngài. Cám ơn các con yêu quư của Mẹ.

Message to Mirjana - December 2, 2008

"Dear children!

In this holy time of joyful expectation, God has chosen you, the little ones, to realize His great intentions. My children, be humble. Through your humility, with His wisdom, God will make of your souls a chosen home. You will illuminate it with good works and thus, with an open heart, you will welcome the birth of my Son in all of His generous love. Thank you, dear children."

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2008 qua thị nhân Marija

 

Các con thân yêu!

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con, trong thời gian ân sủng này, cầu xin Chúa Giêsu Hài Đồng được sinh ra trong trái tim các con. Nguyên xin Ngài, chính là sự an b́nh, ban sự b́nh an tới toàn thế giới qua các con. V́ thế, các con nhỏ, hăy cầu nguyện liên lỉ cho thế giới cuồng điên bất an này, ngơ hầu các con trở thành chứng nhân ḥa b́nh cho mọi người. Nguyện xin niềm hy vọng bắt đầu chảy qua trái tim của các con như một ḍng sông của ân sủng. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ

Message of the Queen of Peace,  November 25, 2008.

 "Dear children!

Also today I call you, in this time of grace, to pray for little Jesus to be born in your heart. May He, who is peace itself, give peace to the entire world through you. Therefore, little children, pray without ceasing for this turbulent world without peace, so that you may become witnesses of peace for all. May hope begin to flow through your hearts as a river of grace. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2008 qua thị nhân Mirjana

Các con thân yêu,

 Hôm nay Mẹ kêu gọi các con tới một sự kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa. Thân xác các con trên thế gian, nhưng Mẹ xin các con hăy cho linh hồn các con thường xuyên hơn ở gần gũi với Thiên Chúa. Các con có thể hoàn thành việc này qua lời cầu nguyện, cầu nguyện với một con tim rộng mở. Bằng cách đó các con sẽ cảm tạ Thiên Chúa v́ những điều tốt lành vô lượng mà Ngài đă ban cho các con qua Mẹ và, với một trái tim chân thành, các con sẽ nhận lănh bổn phận để đối đăi những linh hồn mà các con gặp với sự tốt lành như vậy. Cám ơn các con, các con nhỏ của Mẹ.

Mẹ đă thêm, "Với t́nh yêu thương Mẹ cầu xin Chúa ban sức mạnh và t́nh yêu tới các đấng chủ chăn để giúp các con trong việc này và để hướng dẫn các con.”

 

Message of the Queen of Peace,  November 2, 2008.

"Dear children, today I call you to a complete union with God. Your body is on earth, but I ask you for your soul to be all the more often in God’s nearness. You will achieve this through prayer, prayer with an open heart. In that way you will thank God for the immeasurable goodness which He gives to you through me and, with a sincere heart, you will receive the obligation to treat the souls whom you meet with equal goodness. Thank you, my children."

Our Lady added, "With the heart I pray to God to give strength and love to your shepherds to help you in this and to lead you."

 Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2008 qua thị nhân Marija

Các con thân yêu,

 Trong một cách đặc biệt Mẹ mời gọi tất cả các con để cầu nguyện cho những ư định của Mẹ để rồi, qua lời cầu nguyện của các con, các con có thể ngăn chặn những kế hoạch của Satan trên thế giới này, mà nó càng xa ĺa Thiên Chúa mỗi ngày, và nó tự đặt ḿnh trong chỗ đứng của Thiên Chúa và đang phá hủy mọi sự mà nó là vẻ đẹp và tốt lành trong những linh hồn của mỗi người các con. V́ thế, các con nhỏ, hăy vơ trang chính các con bằng những lời cầu nguyện và ăn chay để các con có thể thấy rơ được Thiên Chúa yêu thương các con nhiều thế nào và các con có thể thi hành được thánh ư của Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp lời mời gọi của Mẹ.

 

Message of the Queen of Peace, October 25th, 2008.

 

“Dear children! In a special way I call you all to pray for my intentions so that, through your prayers, you may stop Satan's plan over this world, which is further from God every day, and which puts itself in the place of God and is destroying everything that is beautiful and good in the souls of each of you. Therefore, little children, arm yourselves with prayer and fasting so that you may be conscious of how much God loves you and may carry out God's will. Thank you for having responded to my call.”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2008 qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Một lần nữa Mẹ mời gọi các con tới với đức tin. Trái tim Từ Mẫu của Mẹ mong mỏi cho trái tim của các con rộng mở, để nó có thể nói tới con tim của các con: hăy tin kính.

Các con của Mẹ,

Chỉ có đức tin sẽ cho các con sức mạnh trong những thử thách của cuộc đời. Nó sẽ canh tân linh hồn các con và mở ra những con đường hy vong. Mẹ luôn ở với các con. Mẹ quây quần các con chung quanh Mẹ bởi v́ Mẹ mong muốn giúp các con, để rồi các con có thể giúp những người chung quanh khám phá ra đức tin, mà chỉ nó là nguồn vui và hạnh phúc của cuộc đời. Cám ơn các con.

Đức Mẹ chúc lành cho mọi người hiện diện cũng như những đồ đạo. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt trong thời điểm này.

 

Message of the Queen of Peace, October 2, 2008.

"Dear children! Again I call you to faith. My motherly heart desires for your heart to be open, so that it could say to your heart: believe. My children, only faith will give you strength in life's trials. It will renew your soul and open the ways of hope. I am with you. I gather you around me because I desire to help you, so that you can help your neighbours to discover faith, which is the only joy and happiness of life. Thank you."

Our Lady blessed everyone present as well as all religious articles. Once again, she called us to pray for our priests, especially at this time.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2008 qua thị nhân Marija

 

Các con thân yêu!

 

Xin cuộc sống của các con, một lần nữa, hăy là một sự định đoạt cho nền ḥa b́nh. Hăy là những người mang niềm vui của an b́nh và đừng quên rằng các con sống trong môt thời gian của ân sủng, trong đó Thiên Chúa ban cho các con những ân sủng vĩ đại qua sự hiển diện của Mẹ. Đừng đóng cửa ḷng chính các con, các con nhỏ của Mẹ, nhưng hăy lợi dụng những thời gian này và t́m kiếm những ân điển an b́nh và yêu thương cho cuộc sống các con để rồi các con có thể trở nên những chứng nhân cho người khác. Mẹ ban cho các con chúc lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 

 

Message of the Queen of Peace, September 25th, 2008.

 

"Dear children! May your life, anew, be a decision for peace. Be joyful carriers of peace and do not forget that you live in a time of grace, in which God gives you great graces through my presence. Do not close yourselves, little children, but make good use of this time and seek the gift of peace and love for your life so that you may become witnesses to others. I bless you with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call."

Last Updated ( Thursday, 25 September 2008 )

 

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2008 qua thị nhân Mirjana

 

 

Các con thân yêu!

 

Hôm nay, với trái tim Từ Mẫu của Mẹ, Mẹ kêu gọi các con tụ tập quanh Mẹ để yêu thương đồng loại. Các con của Mẹ, hăy dừng lại. Hăy ngó vào mắt của anh em các con và hăy nh́n thấy Chúa Giêsu, Con Mẹ. Nếu các con thấy niềm vui, hăy mừng vui vói họ. Nếu có những niềm đau trong đôi mắt của người anh em con, với sự dịu dàng và lành thánh, các con hăy loại bỏ nó đi, bởi v́ không có t́nh yêu thương các con đă bị mất hết. Chỉ có t́nh yêu mới hiệu quả; nó làm nên những phép lạ. T́nh yêu sẽ cho các con sự hợp nhất trong Con Mẹ và sự chiến thắng của con tim Mẹ. V́ thế, các con của Mẹ, hăy yêu thương.

 

Mirjana cho hay Đức Mẹ đă ban phep lành cho mọi người hiện diện và tất cả các đồ đạo. Một lần nữa, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho các chủ chiên của chúng ta.

 

Message to visionary Mirjana on September 2, 2008

 

"Dear children! Today, with my motherly heart, I call you gathered around me to love your neighbor. My children, stop. Look in the eyes of your brother and see Jesus, my Son. If you see joy, rejoice with him. If there is pain in the eyes of your brother, with your tenderness and goodness, cast it away, because without love you are lost. Only love is effective; it works miracles. Love will give you unity in my Son and the victory of my heart. Therefore, my children, love."

 

Mirjana reported that Our Lady blessed all of the people present and all of the religious articles.  Once again, Our Lady called us to pray for our shepherds.

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2008 qua thị nhân Marija

 

Các con thân yêu,

 

Hôm nay nữa, Me kêu gọi các con tới sự tự hoán cải. Các con hăy là những người sẻ cải hoán và, với đời sống của các con, sẽ làm chứng nhân, yêu thương, tha thứ và mang niềm vui của Đấng Đă Sống Lại vào trong thế gian này, nơi đó Con Mẹ đă chết và nơi đó loài người không cảm thấy một sự cần thiết để kiếm Ngài và khám phá ra Ngài trong cuộc sống của họ. Các con hăy kính yêu Ngài, và xin niềm hy vọng của các con hăy là niềm hy vọng tới những con tim mà không có Chúa Giệsu. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ

 

 

Message of the Queen of Peace, August 25th, 2008.

 

“Dear children! Also today I call you to personal conversion. You be those who will convert and, with your life, will witness, love, forgive and bring the joy of the Risen One into this world, where my Son died and where people do not feel a need to seek Him and to discover Him in their lives. You adore Him, and may your hope be hope to those hearts who do not have Jesus. Thank you for having responded to my call.”

Last Updated ( Monday, 25 August 2008 )

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2008 qua thị nhân Mirjana

 

Các con thân yêu,

 

Trong việc Mẹ tới với các con, tai đây ngay giữa các con, sự vĩ đại của Thiên Chúa được phản ảnh và con đường với Thiên Chúa tới nguồn vui bất diệt đang mở ra. Đừng cảm thấy yếu đuối, lẻ loi hoặc bị ruồng bỏ. Cùng với niềm tin, sự cầu nguyện và t́nh yêu, các con hăy leo tới ngọn đồi của ơn cứu độ. Nguyện xin Thánh lễ, một việc thờ phượng đầy quyền thế và cao quư nhất của lời cầu nguyện các con, là trung tâm điểm đời sống tinh thần của các con. Hăy tin tưởng và yêu mến, hỡi các con của Mẹ. Những người Con Mẹ đă tuyển chọn và kêu gọi sẽ giúp các con trong việc này nữa. Tới các con và tới họ(những người đă được tuyển chọn và đă được kêu gọi) một cách đặc biệt, Mẹ ban chúc lành Từ Mẫu. Cám ơn các con.

 

Đức Trinh Nữ đă chúc lành cho mọi người hiện diện và tất cả các đồ vật đạo được mang tới để được ban phép lành.

 

Message of August 2, 2008

 

Dear children! In my coming to you, here among you, the greatness of God is reflected and the way with God to eternal joy is opening. Do not feel weak, alone or abandoned. Along with faith, prayer and love climb to the hill of salvation. May the Mass, the most exalted and most powerful act of your prayer, be the center of your spiritual life. Believe and love, my children. Those whom my Son chose and called will help you in this as well. To you and to them especially, I give my motherly blessing. Thank you."

 

Our Lady blessed all people present and all religious articles brought for blessing.

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2008 qua thị nhân Marija

 

Các con thân yêu!

Giờ này đây các con đang nghĩ tới việc nghỉ ngơi phần xác, Mẹ mời gọi các con tới sự hoán cải.  Hăy cầu nguyện và thực hành để trái tim các con khao khát Thiên Chúa Đấng Tạo Thành là nơi an nghỉ thực sự của linh hồn và thân xác các con. Nguyện xin Ngài tỏ lộ Thánh Nhan của Ngài cho các con và xin Ngài ban cho các con sự b́nh an của Ngài. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước mặt Thiên Chúa cho mỗi người các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

 

Message of July  25, 2008

 “Dear children! At this time when you are thinking of physical rest, I call you to conversion.  Pray and work so that your heart yearns for God the Creator who is the true rest of your soul and your body.  May He reveal His face to you and may He give you His peace.  I am with you and intercede before God for each of you. Thank you for having responded to my call.”

Last Updated ( Friday, 25 July 2008 )

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2008 qua thị nhân Mirjana

 

Các con thân yêu!

 

Với t́nh mẫu tử Mẹ mong muốn thúc đẩy các con hăy yêu thương tha nhân. Nguyện xin Con Mẹ là nguồn mạch của yêu thương đó. Ngài, Người có thể làm được mọi sự bằng sức mạnh, đă chọn yêu thương và ban một gương mẫu cho các con. Cũng hôm nay, qua Mẹ, Thiên Chúa bày tỏ sự thiện hảo vô lường tới các con và, các con, đ̣i buộc để đáp trả lại ơn này. Với sự thiện hảo và rộng lượng b́nh đẳng hăy xử thế tới những linh hồn mà các con tiếp nhận. Nguyện xin t́nh yêu của các con hoán cải họ. Bằng cách này Con Mẹ và t́nh yêu của Ngài sẽ sống lại trong các con. Cám ơn các con.

 

Me c̣n thêm: Các mục tử của các con nên ở trong tim và lời cầu nguyện của các con.

 

Dear children!

With motherly love I desire to encourage you to love your neighbour. May my Son be the source of that love. He, who could have done everything by force, chose love and gave an example to you. Also today, through me, God expresses immeasurable goodness to you and, you children, are obliged to respond to it. With equal goodness and generosity behave towards the souls whom you meet. May your love convert them. In that way my Son and His love will resurrect in you. Thank you.

 

Our Lady added: Your shepherds should be in your hearts and your prayers

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2008 qua thị nhân Marija

 

"Các con thân yêu! Cũng ngày hôm nay, với niềm vui lớn lao trong trái tim Mẹ, Mẹ mời gọi các con bước theo Mẹ và lắng nghe các thông điệp của Mẹ. Hăy là những sứ giả hân hoan của niềm an b́nh và yêu thương trong thế giới bất an này. Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho tất cả các con với Con Giêsu của Mẹ, Vua của sự B́nh-an. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Me."

 

 

Message of June  25, 2008

 

"Dear children! Also today, with great joy in my heart, I call you to follow me and to listen to my messages. Be joyful carriers of peace and love in this peaceless world. I am with you and I bless you all with my Son Jesus, the King of Peace. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2008 qua thị nhân Mirjana

 

Các con thân yêu,

 

Mẹ ở với các con do bởi ân sủng của Thiên Chúa, để làm các con lớn mạnh – lớn mạnh trong đức tin và t́nh yêu –tất cả các con! Các con có trái tim chai cứng như đá do bởi tội và những sự tội**, nhưng c̣n các con có linh hồn đạo đức, Mẹ mong mỏi chiếu rọi với một nguồn sáng mới. Hăy cầu xin cho lời cầu nguyện của Mẹ có thể gặp đuợc những trái tim rộng mở để Mẹ có thể chiếu sáng chúng với sức mạnh của đức tin và mở ra những con đường t́nh yêu và hy vọng. Hăy bền ḷng. Mẹ sẽ ở với các con

 

** Khi Mẹ Hồng Phúc nói điều này, Mẹ đưa mắt ngó tới các người hiện diện mà điều này ám chỉ tới họ, với một biểu lộ đau buồn và nhiều giọt lệ chảy dài trên mắt Mẹ.

 

Our Lady's message through Mirjana on June 2nd, 2008.           

 

Dear children,

I am with you by the grace of God, to make you great - great in faith and love - all of you! You whose heart has been hard as a stone by sin and guilt*, but you devout souls, I desire to illuminate with a new light. Pray that my prayer may meet open hearts that I may be able to illuminate them with the strength of faith and open the ways of love and hope. Be persevering. I will be with you.

Our Lady blessed all those present and all religious articles brought for blessing.

 

* As Our Lady spoke this, she was looking at those present to whom this refers to, with a painful expression and tears in her eyes.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2008 qua thị nhân Marija

 

Các con thân yêu!

 

Trong thời gian ân sủng này, khi Thiên Chúa cho phép Mẹ ở với các con, các con nhỏ, Mẹ kêu gọi các con một lần nữa tới sự hoán cải. Hăy tiếp tục thi hành việc cứu độ của thế giới một cách đặc biệt trong khi Mẹ c̣n ở với các con. Thiên Chúa th́ đầy ḷng xót thương và trao ban nhiều ân sủng đặc biệt,  v́ thế, hăy đi t́m nó qua lời cầu nguyện. Mẹ ở với các con và không bỏ các con một ḿnh. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 

 

Message of May 25, 2008

 

“Dear children! In this time of grace, when God has permitted me to be with you, little children, I call you anew to conversion. Work on the salvation of the world in a special way while I am with you. God is merciful and gives special graces, therefore, seek them through prayer. I am with you and do not leave you alone. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/5/2008 qua thị nhân Mirjana

 

Các con thân yêu,

 

Do Thánh ư Thiên Chúa, Mẹ hiện diện với các con tại nơi này. Mẹ mong mỏi các con mở rộng trái tim các con cho Mẹ và nhận Mẹ như một bà Mẹ. Với t́nh yêu thương của Mẹ, Mẹ sẽ dạy các con sự đơn thuần của đời sống và sự sung măn của ḷng thương xót và Mẹ sẽ dẫn dắt các con tới Con cùa Mẹ. Con đường tới với Ngài có thể khó khăn và đầy khó nhọc nhưng các con đừng sợ. Mẹ sẽ ở bên các con. Đôi tay Mẹ sẽ nắm giữ các con tới tận cùng, tới niềm vui vĩnh cửu; V́ thế đừng lo sợ để mở chính ḷng các con cho Mẹ. Cám ơn các con.

Hăy cầu nguyện cho các linh muc. Con của Mẹ đă ban các ngài cho các con như là một quà tặng.

 

 

Message of Our Lady given through Mirjana, May 02. 2008.               

 

Dear children,

 

Queen of Peace By God's will I am here with you in this place. I desire for you to open your hearts to me and to accept me as a mother. With my love I will teach you simplicity of life and richness of mercy and I will lead you to my Son. The way to Him can be difficult and painful but do not be afraid, I will be with you. My hands will hold you to the very end, to the eternal joy; therefore do not be afraid to open yourselves to me. Thank you.

Pray for priests. My Son gave them to you as a gift.

Các con thân yêu,

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2008 qua thị nhân Marija

 

Các con thân yêu!

Cũng hôm nay, Mẹ kêu gọi tất cả các con để tăng trưởng trong t́nh yêu Thiên Chúa như một bông hoa mà nó cảm nhận những tia sáng ấm áp của mùa xuận Trong cách này, cũng các con, các con nhỏ, tăng trưởng trong t́nh yêu Thiên Chúa và mang nó tới tất cả ai c̣n xa vời Thiên Chúa. Hăy t́m thánh ư Chúa và hăy làm những việc lành tới những người Thiên Chúa đặt trên đường hành tŕnh của các con, và hăy là ánh sáng và nguồn vui. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi cùa Mẹ.

 

Message of April  25, 2008

 

"Dear children! Also today, I call all of you to grow in God's love as a flower which feels the warm rays of spring. In this way, also you, little children, grow in God's love and carry it to all those who are far from God. Seek God's will and do good to those whom God has put on your way, and be light and joy. Thank you for having responded to my call."

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2008 qua thị nhân Mirjana

 

Các con thân yêu,

 

Cũng ngày hôm nay khi Mẹ hiện diện với các con trong t́nh yêu bao la của Thiên Chúa Mẹ muốn biết: các con có ở cùng Mẹ không? Trái tim con có rộng mở cho Mẹ không? Con có cho phép Mẹ thanh tẩy và sửa soạn nó cho Con Mẹ không? Các con yêu, các con được chọn bởi v́ trong thời các con ân sủng bao la của Thiên Chúa đă đổ đầy trên trái đất. Xin các con đừng chần chừ lănh nhận lấy nó. Cám ơn các con.

 

Đức Trinh Nữ Hồng Phúc đă chúc lành cho mọi người đang hiện diện và tất cả các đồ vật đạo.

 

Khi Mẹ biến đi, đằng sau Mẹ trong sắc xanh dương là một ánh hào quang tuyệt đẹp

 

Message of April 2 , 2008 to Mirjana

 

Dear children.

 

Also today as I am with you in great love of God I desire to ask you: Arc you with me? Is your heart open for me? Do you permit me to purify and prepare it for my son? My children, you are chosen because in your time the great grace of God descended on earth. Do not hesitate to accept it. Thank you.

 

Our Lady blessed everyone present and all the religious articles.

 

As she was leaving, behind her in the blueness was a most beautiful light.

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2008 qua thị nhân Marija

 

Các con thân yêu! Mẹ mời gọi các con hăy làm việc cải thiện chính ḿnh. Các con hăy c̣n xa vời trong việc kết hợp với Thiên Chúa nơi tâm hồn các con. Bởi thế, các con hăy dùng nhiều thời giờ hơn trong việc cầu nguyện và thờ lậy Chúa Giêsu trong Bí tich Thánh thể nơi Bàn Thánh, để Ngài biến đổi các con và đổ vào trái tim các con một đức tin sống động và một ước ao tới sự sống trường sinh. Mọi sự sẽ qua đi, các con nhỏ của Mẹ, chỉ một ḿnh Thiên Chúa là trường tồn. Mẹ luôn ở với các con và Mẹ khích lệ các con với t́nh yêu thương. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ

 

Message of March  25, 2008

 

“Dear children! I call you to work on your personal conversion. You are still far from meeting with God in your heart. Therefore, spend all the more time in prayer and Adoration of Jesus in the Most Blessed Sacrament of the Altar, for Him to change you and to put into your hearts a living faith and a desire for eternal life. Everything is passing, little children, only God is not passing. I am with you and I encourage you with love. Thank you for having responded to my call.”

 

Hiện ra hàng năm của Mẹ Mễ-du tới thị nhân Mirjana Dragicevic Soldo ngày 18/3/2008

 

Mirjana chia sẻ như sau:

Tôi chưa bao giờ thầy Mẹ bảo ban chúng ta trong trạng thái này. Tay Mẹ xoè rộng hướng về chúng ta và với đôi tay xoè rộng trong cách này Mẹ nói:

 

Các con thân yêu, hôm nay Mẹ rộng mở đôi tay tới các cọn. Đừng sợ hăi đón nhận nó. Đôi tay Mẹ mong muốn ban cho các con t́nh yêu và sự an b́nh và để giúp các con trong ơn cứu đô. V́ thế, hỡi các con của Mẹ, hăy nhận lănh chúng. Hăy đổ tràn tim Mẹ với niềm vui và Mẹ sẽ dẫn dắt các con tới sự thánh thiện. Con đường mà Mẹ dắt các con th́ khó khăn và đầy những cám dỗ và sa ngă. Mẹ sẽ ở với các con và đôi tay Mẹ sẽ nắm giữ các con. Hăy bền ḷng để rồi, tới cuối đường, Mẹ con ta có thể cùng nhau, trong niềm vui và yêu thương, nắm đôi tay của Con Me. Hăy tới với Mẹ; đừng sợ chi. Cám ơn các con.

 

 

The annual apparition of our Lady to Mirjana Dragicevic - Soldo on March 18, 2008

 

Mirjana, March 18th. 2008. The visionary Mirjana Dragicevic - Soldo had daily apparitions from June 24th 1981 to December 25th 1982. During the last daily apparition, Our Lady gave her the 10th secret, and told her that she would appear to her once a year, on the 18th of March. This is how it has been up to to the present time.

 

This year several thousand pilgrims gathered to pray the Rosary at the Cenacolo community in Medjugorje. The apparition lasted for seven minutes.

 

Mirjana shared the following:

 

I have never seen Our Lady address us in this manner. She extended her hands towards us and with her hands extended in this way, she said:

 

Dear children, today I extend my hands towards you. Do not be afraid to accept them. They desire to give you love and peace and to help you in salvation. Therefore, my children, receive them. Fill my heart with joy and I will lead you towards holiness. The way on which I lead you is difficult and full of temptations and falls. I will be with you and my hands will hold you. Be persevering so that, at the end of the way, we can all together, in joy and love, hold the hands of my Son. Come with me; fear not. Thank you.

 

 

Thông Điệp ngày 2/3/2008, qua thị nhân Mirjna

 

Các con thân yêu!

Mẹ kêu xin các cọn, đặc biệt trong mùa chay này, để đáp lại sự tốt lành của Thiên Chúa bởi v́ Ngài đă chọn các con và gửi Mẹ tới giữa các con. Hăy được thanh tẩy từ tội lỗi và trong Chúa Giêsu, Con Mẹ, hăy nhận thức sự hy sinh của ơn cứu chuộc cho tội lỗi của toàn thế giới. Nguyện xin Ngài là cứu cánh cuộc sống của các con. Nguyện ước đời sống của các con trở nên tác vụ cho t́nh yêu toàn thiện của Con Me. Cám ơn các cọn

 

 Our Lady Queen of Peace of Medjugorje’s March 2, 2008 Message to Mirjana

 

The following is the message Our Lady gave to Mirjana during her apparition on March 2, 2008.

 

“Dear children! I implore you, especially at this Lenten time, to respond to God’s goodness because He chose you and sent me among you. Be purified of sins and in Jesus, my Son, recognize the sacrifice of atonement for the sins of the entire world. May He be the meaning of your life. May your life become service to the Divine Love of my Son. Thank you my children.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/25/2008 qua thị nhân Marija

 

Cac con thân yêu!

 

Trong thời gian của ân sủng này, Mẹ mời gọi các con một lần nữa tới việc cầu nguyện và bỏ ḿnh. Nguyện xin ngày sống của các con ḥa lẫn với những lời cầu nguyện nhỏ bé đầy lửa mến cho tất cả những ai chưa biết tới t́nh yêu thương của Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ

 

Message of February 25, 2008

 

 "Dear children! In this time of grace, I call you anew to prayer and renunciation. May your day be interwoven with little ardent prayers for all those who have not come to know God´s love. Thank you for having responded to my call."

 

 

Thông Điệp ngày 2/2/2008, qua thị nhân Mirjna

 

Các con thân yêu!

Mẹ ở với các con. Như một bà Mẹ, Mẹ đang tụ tập các con lại, v́ Mẹ mong mỏi tẩy xóa đi từ tâm hồn các con những ǵ Mẹ hiện đang thấy. Hăy nhận lấy t́nh yêu của Con Mẹ và xóa bỏ đi hết những lo sợ, niềm đau, thống khổ và thất vọng tự trái tim các con. Mẹ chọn các con một cách đặt biệt để là một ánh sáng t́nh yêu của Con Mẹ. Cám ơn các con.

 

Message of February 2, 2008

 

“Dear children! I am with you. As a mother, I am gathering you, because I desire to erase from your hearts what I see now. Accept the love of my Son and erase fear, pain, suffering and disappointment from your heart. I have chosen you in a special way to be a light of the love of my Son. Thank you.”

 

Thông Điệp ngày 25/1/2008, qua thị nhân Marija

Các con thân yêu!

 

Với thời gian của mùa chay, các con đang tiến tới một thời gian của ân phúc. Trái tim các con giống như luống đất đă được cầy và nó sẵn sàng để lănh nhận quả phúc mà nó sẽ triển phát ra những ǵ là lành thánh.

 

Hỡi con nhỏ, Các con được tự do lựa chọn giữa sự tốt và xấu. V́ vậy Me kêu gọi các con cầu nguyện và ăn chay. Hăy vun trồng nguồn vui và hoa trái của niềm vui sẽ triển nở trong tâm hồn các con cho sự tốt lành của các con, và những người khác sẽ nh́n thấy và lănh nhận nó qua cuộc sống của các con. Hăy từ bỏ tội lỗi và chọn đời sống vĩnh cửu. Me luôn ở với các con và cầu bầu cho các con trước mặt Con Me. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ

 

Message of January  25, 2008

 

“Dear children! With the time of Lent, you are approaching a time of grace. Your heart is like ploughed soil and it is ready to receive the fruit which will grow into what is good. You, little dhildren, are free to choose good or evil. Therefore, I call you to pray and fast. Plant joy and the fruit of joy will grow in your hearts for your good, and others will see it and receive it through your life. Renounce sin and choose eternal life. I am with you and intercede for you before my Son. Thank you for having responded to my call.”

 

 

Thông Điệp ngày 2/1/2008, qua thị nhân Mirjana

 

“Các con thân mến! Với tất cả sức mạnh của trái tim, Mẹ yêu thương các con và ban chính Mẹ cho các con. Như một người Mẹ chiến đấu cho các con, Mẹ cầu bầu cho các con và chiến đấu cho các con. Mẹ xin các con đừng sợ hăi nhưng hăy mở rộng trái tim để có thể yêu với trọn tâm hồn và ban chính ḿnh các con cho những người khác. Các con càng yêu thương và cho chính ḿnh đi th́ sẽ nhận được nhiều hơn và hiểu nhiều hơn về Con của Mẹ và ân sủng Chúa ban cho các con. Xin cho mọi người nhận biết các con qua t́nh yêu của Con Mẹ và qua Mẹ. Cám ơn các con.”

 

Đức Mẹ Maria chúc lành cho những ai hiện diện và làm phép cho những đồ kỷ niệm mà người ta đem đến để xin ơn lành. Mẹ xin mọi người hăy cầu nguyện và ăn chay cho các vị mục tử.

Our Lady's message to the visionary Mirjana Jan. 02. 2008

 

Message of January  2, 2008

 

“Dear children! With all the strength of my heart, I love you and give myself to you. As a mother fights for her children, I pray for you and fight for you. I ask you not to be afraid to open yourselves, so as to be able to love with the heart and give yourselves to others. The more that you do this with the heart, the more you will receive and the better you will understand my Son and His gift to you. May everyone recognize you through the love of my Son and through me. Thank you.”

 

Our Lady blessed all those present and religious articles brought for blessing. She asked for prayer and fasting for our shepards.