********************************************

Thông điệp hằng năm ngày 25/12 cho Thị nhân Jakov Colo

Các con yêu dấu,

Toàn thời gian này, Thiên Chúa trong một cách đặc biệt cho phép Mẹ ở với các con, Mẹ mong mỏi dẫn các con trên một con đường dẫn tới Chúa Giêsu và tới ơn cứu độ của các con. Các con nhỏ của Mẹ, các con có thể t́m thấy ơn cứu độ chỉ có nơi Thiên Chúa và do đó, một cách đặc biệt trong ngày ân sủng này với Chúa Hài Nhi trong đôi tay Mẹ, Mẹ mời gọi các con cho phép Chúa Giêsu được sinh ra trong trái tim của các con. Chỉ có Chúa Giêsu trong tim các con mới có thể khởi hành trên con đường cứu độ và đời sống vĩnh cửu. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 

ANNUAL APPARITION TO JAKOV COLO - DEC. 25, 2009

"Dear children! All of this time in which God in a special way permits me to be with you, I desire to lead you on the way that leads to Jesus and to your salvation. My little children, you can find salvation only in God and therefore, especially on this day of grace with little Jesus in my arms, I call you to permit Jesus to be born in your hearts. Only with Jesus in your heart can you set out on the way of salvation and eternal life. Thank you for having responded to my call."

Thông đip hng năm ngày 25/12 cho Th nhân Jakov Colo

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

Trong ngày vui mừng này, Mẹ mang tất cả các con tới trước Con Mẹ, là Vua của B́nh An, để Ngài ban cho các con sự b́nh an và hồng ân của Ngài. Các con nhỏ, trong t́nh yêu thương hăy chia sẻ sự b́nh an và hồng ân đó tới những người khác. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi chủa Mẹ.

Message to Marija on December 25, 2009

 “Dear children! On this joyful day, I bring all of you before my Son, the King of Peace, that He may give you His peace and blessing. Little children, in love share that peace and blessing with others. Thank you for having responded to my call.”

Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2009  qua thị nhân Marija

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2009 qua thị nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Trong thời gian sửa soạn và mong đợi niềm vui này, Mẹ, như một Từ Mẫu, mong muốn chỉ cho các con tới những ǵ là quan trọng nhất cho linh hồn các con. Có thể Con Mẹ được sinh ra trong linh hồn các con không? Linh hồn các con có được rửa sạch bằng t́nh yêu cho những dối trá, kiêu ngạo, thù ghét và hiểm độc không? Trên hết mọi sự khác linh hồn các con có yêu mến Thiên Chúa như Cha của các con và yêu tha nhân trong Chúa Kitô không? Mẹ đang chỉ cho các con đường lối mà nó sẽ nâng linh hồn các con tới một sự kết hợp hoàn toàn với Thánh Tử của Mẹ. Mẹ mong mỏi cho Con Mẹ được sinh ra trong các con. Đó thật là một niềm vui biết bao cho Mẹ trong vai Từ Mẫu. Cám ơn các con.

Our Lady's message to Mirjana of December 2nd,2009

Dear children,

At this time of preparation and joyful expectation I, as a mother, desire to point you to what is the most important, to your soul. Can my Son be born in it? Is it cleansed by love from lies, arrogance, hatred and malice? Above all else does your soul love God as your Father and does it love your fellow brother in Christ? I am pointing you to the way which will raise your soul to a complete union with my Son. I desire for my Son to be born in you. What a joy that would be for me as mother. Thank you.

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu du!

Trong thi gian ân sng này, M mi gi tt c các con canh tân cu nguyn nơi gia đ́nh các con. Hăy sa son chính ḿnh vi nim vui cho ngày Chúa Giêsu đến. Các con nh, mong sao trái tim ca các con tinh khiết và an vui đ t́nh yêu và s nhit t́nh đó tràn qua các con ti mi con tim đang xa vi t́nh yêu ca Ngài. Các con nh, hăy là nhng bàn tay m rng ca M, nhng bàn tay yêu thương cho tt c mi ngưi đang lc li, cho tt c mi ngưi không c̣n nim tin và hy vng. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M.

 

Message to Marija on November 25, 2009

"Dear children! In this time of grace I call you all to renew prayer in your families. Prepare yourselves with joy for the coming of Jesus. Little children, may your hearts be pure and pleasing, so that love and warmth may flow through you into every heart that is far from His love. Little children, be my extended hands, hands of love for all those who have become lost, who have no more faith and hope. Thank you for having responded to my call."

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2009 qua thị nhân Mirjana

Các con yêu du,

Hôm nay na M gia các con đ ch cho các con ti con đưng mà s giúp các con đến đ hiu biết t́nh yêu Thiên Chúa, t́nh yêu ca Thiên Chúa đă cho phép các con gi Ngài là Cha và đ nhn thc Ngài là Cha. M xin các con mt cách thành tht nh́n thng vào con tim ca ḿnh và xem các con đă yêu Ngài đưc bao nhiêu. Có phi Ngài là Ngưi cui cùng đ đưc yêu không? Bao quanh bi nhng ca ci vt cht, đă bao ln các con phn bi, chi b và quên lăng Ngài? Các con ca M, đng la di chính ḿnh vi nhng ca ci thế gian. Các con hăy nghĩ v linh hn các con bi v́ nó c̣n quan trng hơn thân xác, hăy ty sch nó đi. Các con hăy khn xin Chúa Cha, Ngài đang ch đi các con. Hăy tr v vi Ngài. M vi các con bi v́ Ngài, vi ḷng thương xót, gi M ti. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message to Mirjana of November 2nd,2009

"Dear children, Also today I am among you to point you to the way that will help you to come to know God's love, the love of God Who permitted you to call Him Father and to perceive Him as Father. I ask of you to sincerely look into your hearts and to see how much you love Him. Is He the last to be loved? Surrounded by material goods, how many times have you betrayed, denied and forgotten Him? My children, do not deceive yourselves with wordly goods. Think of your soul because it is more important than the body, cleanse it. Invoke the Father, He is waiting for you. Come back to Him. I am with you because He, in His mercy, sends me. Thank you."

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu du,

Hôm nay na M mang ti cho các con ơn lành ca M, M chúc lành cho tt c các con và M mi gi các con ln lên trong con đưng này, con đưng mà Thiên Chúa đă khi s qua M cho ơn cu đ ca các con. Hi các con nh, các con hăy cu nguyn, ăn chay và mt cách vui mng hăy làm chng nim tin ca ḿnh, và nguyn cho tâm hn các con luôn luôn đưc tràn đy vi nhng li cu nguyn. Cám ơn các con đă đáp li mi gi ca M.

Message of October  25, 2009

“Dear children! Also today I bring you my blessing, I bless you all and I call you to grow on this way, which God has begun through me for your salvation. Pray, fast anf joyfully witness your faith, little children, and may your heart always be filled with prayer. Thank you for having responded to my call.”

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2009 qua thị nhân Mirjana

Các con yếu dấu của Mẹ,

Khi Mẹ nh́n vào các con, trái tim Mẹ chan chứa niềm đau. Các con đang đi đâu vậy hả các con của Mẹ? Các con đắm ch́m quá sâu trong tội lỗi mà các con không biết thế nào để chính ḿnh ngừng lại phải không? Các con tự bào chữa cho chính ḿnh trong tội lỗi và sống theo nó. Các con hăy quỳ xuống dưới chân Thập Giá và nh́n vào Thánh Tử của Mẹ. Ngài đă chiến thắng tội lỗi và đă chết để cho các con được sống, hỡi các con của Mẹ. Hăy cho phép Mẹ giúp các con khỏi chết nhưng sống với Con Mẹ đời đời. Cám ơn các con.

Message to Mirjana on  October 2, 2009

Dear Children,

As I look at you, my heart seizes with pain. Where are you going my children? Have you sunk so deeply into sin that you do not know how to stop yourselves? You justify yourselves with sin and live according to it. Kneel down beneath the Cross and look at my Son. He conquered sin and died so that you, my children, may live. Permit me to help you not to die but to live with my Son forever. Thank you!

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

Với niềm vui, một cách bền bỉ các con hăy thực thi việc cải thiện của các con. Các con hăy dâng hiến tất cả niềm vui và nỗi khổ cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ để Mẹ có thể dẫn tất cả các con tới Người Con Yêu Dấu nhất của Mẹ, để rồi các con có thể t́m thấy niềm vui trong Thánh Tâm Người. Mẹ ở với các con để chỉ bảo cho các con và để dẫn các con hướng về cơi trường sinh. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message of September 25, 2009

"Dear children, with joy, persistently work on your conversion. Offer all your joys and sorrows to my Immaculate Heart that I may lead you all to my most beloved Son, so that you may find joy in His Heart. I am with you to instruct you and to lead you towards eternity. Thank you for having responded to my call."

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2009 qua thị nhân Mirjana

Các con yêu du,

Hôm nay, vi mt trái tim T Mu, M kêu gi các con hc tha th mt cách hoàn toàn và vô điu kin. Các con đau kh v́ s bt công, v́ nhng s phn bi và bách hi, nhưng qua đó các con gn gũi và đáng yêu hơn vi Thiên Chúa. Các con ca M, hăy cu nguyn cho s ban tng t́nh yêu. Ch có t́nh yêu mi tha th mi s, như Con M đă tha th - hăy dơi theo Ngài. M gia các con và đang cu nguyn đ khi các con ti trước nhan Chúa Cha, các con có th thưa lên: 'Con đây ly Cha, con đă dơi theo Con Ngài, con đă yêu và th tha tn con tim, bi v́ con tin vào s xét s ca Cha và tín thác vào Cha.' Cám ơn các con.

Message to Mirjana on September 2, 2009

"Dear children; Today, with a motherly heart, I call you to learn to forgive, completely and unconditionally. You suffer injustice, betrayals and prosecutions, but by that you are closer to and dearer to God. My children, pray for the gift of love. Only love forgives all, as my Son forgives – follow Him. I am among you and am praying that when you come before your Father you can say: 'Here I am Father, I followed your Son, I had love and forgave with the heart, because I believed in your judgment and trusted in you.' Thank you."

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ mời gọi các con một lần nữa tới sự hoán cải. Các con nhỏ, các con không thánh thiện đủ và các con không tỏa chiếu sự thánh thiện tới những người khác, v́ thế các con hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và chủ động trong việc hoán cải chính ḿnh, để các con có thể là một dấu ấn t́nh yêu của Thiên Chúa tới kẻ khác. Mẹ ở cùng các con và đang dẫn dắt các con hướng về cơi vĩnh hằng, nơi đó mọi con tim phải khát khao. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on August 25, 2009

 “Dear children! Today I call you anew to conversion. Little children, you are not holy enough and you do not radiate holiness to others, therefore pray, pray, pray and work on your personal conversion, so that you may be a sign of God’s love to others. I am with you and am leading you towards eternity, for which every heart must yearn. Thank you for having responded to my call.”

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2009 qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu du!

M ti, vi t́nh yêu T Mu ca M, đ ch ra con đưng qua đó các con s khi s, mong là tt c các con nên  ging như Con M hơn; và qua đó, gn gũi hơn và làm hài ḷng  Thiên Chúa hơn. Các con đng t chi t́nh yêu thương ca M. Các con đng t b ơn cu đ và đi sng trưng sinh v́ s chóng tàn và phù phiếm ca cuc sng này. M gia các con đ hưng dn các con và, như mt ngưi M, đ cnh báo các con. Các con hăy đng hành vi M.

Message to Mirjana on August 2, 2009

Dear children; I am coming, with my motherly love, to point out the way by which you are to set out, in order that you may be all the more like my Son; and by that, closer to and more pleasing to God. Do not refuse my love. Do not renounce salvation and eternal life for the sake of transience and frivolity of this life. I am among you to lead you and, as a mother, to caution you. Come with me. 

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2009 qua thị nhân Marija

Các con yếu dấu!

Nguyện xin thời gian này hăy là một thời gian cầu nguyện cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on July 25, 2009

“Dear children!

May this time be a time of prayer for you. Thank you for having responded to my call.”

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2009 qua thị nhân Mirjana

 

Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana hôm nay ngay đằng trước Cây Thánh Xanh ở dưới chân Đồi Hiện Ra nơi mà những cuộc hiện ra tại Mễ-Du được bắt đầu trên 28 năm trước.

Cuộc hiện ra bắt đầu lúc 8:51 sáng và kết thúc lúc 8:56 sáng

Mirjana được Mẹ ban thông điệp sau:

Các con yêu dấu!

Me đang mời gọi các con bởi v́ Mẹ cần đến các con. Mẹ cần những con tim sẵn sàng cho t́nh yêu vô hạn - những con tim không bị gánh nặng bởi phù hoa - những con tim sẵn sàng để yêu như Con Mẹ đă yêu - những con tim sẵn sàng để hy sinh chính họ như Con Mẹ đă hy sinh chính Ngài. Mẹ cần đến các con. Để đồng hành với Mẹ, các con hăy tha thứ cho chính ḿnh, tha thứ cho kẻ khác và kính yêu Con Mẹ. Hăy tôn kính Ngài cho cả những người chưa tới để nhận biết Ngài, cho những người không yêu mến Ngài. V́ thế, Mẹ cần đến các con; v́ thế, Mẹ mời gọi các con. Cám ơn các con.

Message to Mirjana on July 2, 2009

Our Lady appeared to the visionary Mirjana today in front of the Blue Cross, located at the base of Apparition Hill where the Medjugorje apparitions began just over 28 years ago.

The apparition started at 8:51 AM and ended at 8:56 AM.

Mirjana was given the following message:

"Dear children! I am calling you because I need you. I need hearts ready for immeasurable love— hearts that are not burdened by vanity— hearts that are ready to love as my Son loved— that are ready to sacrifice themselves as my Son sacrificed Himself. I need you. In order to come with me, forgive yourselves, forgive others and adore my Son. Adore Him also for those who have not come to know Him, those who do not love him. Therefore, I need you; therefore, I call you. Thank you."

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu!

Hăy mừng vui với Mẹ, hăy hoán cải trong niềm vui và dâng lời tán tạ Thiên Chúa v́ ân điển cho sự hiện diện của Mẹ giữa các con. Hăy cầu xin, từ trong trái tim của các con, Thiên Chúa là trung tâm điểm cuộc đời của các con và cùng là nhân chứng suốt đời của các con, các con nhỏ, để mọi thụ tạo cảm nhận được t́nh yêu của Thiên Chúa. Các con hăy là những cánh tay được nối dài của Mẹ tới mọi thụ tạo, để họ có thể tiến gần hơn tới t́nh yêu Thiên Chúa. Mẹ ban chúc lành Từ Mẫu cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message of June 25, 2009 to Marija

"Dear children! Rejoice with me, convert in joy and give thanks to God for the gift of my presence among you. Pray that, in your hearts, God may be in the center of your life and with your life witness, little children, so that every creature may feel God’s love. Be my extended hands for every creature, so that it may draw closer to the God of love. I bless you with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call."

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2009 qua thị nhân Mirjana

"Các con thân mến,

T́nh yêu của Mẹ t́m kiến tinh yêu trọn vẹn và vô điều kiện của các con. T́nh yêu Mẹ không để cho các con giống như cũ nhưng sẽ biến đổi các con và dạy các con hăy tín thác nơi Con của Mẹ.

Hỡi các con, với t́nh yêu của Mẹ, Mẹ đang cứu các con và làm cho các con trở nên nhân chứng thật sự cho ḷng nhân hậu của Con Mẹ. V́ thế, hỡi các con, đừng sợ hăi khi làm chứng cho t́nh yêu trong Danh của Con Mẹ. Cám ơn các con."

Khi Đức Mẹ Maria biến đi, cô thị nhân Mirjana nh́n thấy một cây thánh giá; ở giữa thánh giá là một trái tim có gai bọc chung quanh. Theo lời Mirjana kể lại th́ khi hiện ra, Đức Mẹ Maria không buồn.

Kim Hà

Message to Mirjana on June 2, 2009

"Dear children! My love seeks your complete and unconditional love, which will not leave you the same as you are, instead it will change you and teach you to trust in my Son. My children, with my love I am saving you and making you true witnesses of the goodness of my Son. Therefore, my children, do not be afraid to witness love in the name of my Son. Thank you."

While Our Lady was leaving, Mirjana saw a cross and, in the middle of the cross, a heart with a crown of thorns around it. According to Mirjana's account of the apparition, "Our Lady was not sad."

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/05/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu!

Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con cầu nguyện cho sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần trên mọi thụ tạo đă được rửa tội, để Thánh Thần Chúa canh tân tất cả các con và dẫn các con trên con đường làm nhân chứng đức tin của các con - các con và tất cả những ai xa ĺa Thiên Chúa và T́nh yêu của Ngài. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho các con trước Đấng Tối Cao. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message of May 25, 2009 to Marija

“Dear children! In this time, I call you all to pray for the coming of the Holy Spirit upon every baptized creature, so that the Holy Spirit may renew you all and lead you on the way of witnessing your faith – you and all those who are far from God and His love. I am with you and intercede for you before the Most High. Thank you for having responded to my call.”

********************************************

Message of May 2, 2009

Our Lady was very sad. She only gave a message and blessed us.

 

Dear Children!

 

Already for a long time I am giving you my motherly heart and offering my Son to you. You are rejecting me. You are permitting sin to overcome you more and more. You are permitting it to master you and to take away your power of discernment. My poor children, look around you and look at the signs of the times. Do you think that you can do without God's blessing? Do not permit darkness to envelop you. From the depth of your heart cry out for my Son. His Name disperses even the greatest darkness. I will be with you, you just call me: 'Here we are Mother, lead us.' Thank you. 

 

Thông điệp Mẹ ngày 02/05/2009 qua thị nhân Mirjana

 

Đức Mẹ rất là buồn. Mẹ chỉ ban thông điệp và chúc lành cho chúng ta.

Các con yêu dấu !

Đă một thời gian lâu dài Mẹ ban cho các con Trái Tim Từ Mẫu Của Mẹ và trao ban Con của Me cho các con. Các con đă từ chối Mẹ. Các con cho phép tội lỗi thống trị các con nhiều hơn. Các con để tội lỗi làm chủ các con và lấy đi sức mạnh của lương tri các con. Các con yếu hèn của Mẹ, hăy xem chung quanh các con và hăy nh́n vào những dấu hiệu của thời gian. Các con nghĩ rằng các con có thể làm không cần hồng ân của Thiên Chúa không? Đừng cho phép sự tối tăm bao phủ các con. Từ thâm tâm của các con hăy kêu cầu Con của Mẹ. Thánh Danh Ngài xua tan ngay cả những tối tăm nhất. Mẹ sẽ luôn ở với các con, các con chỉ kêu cầu Mẹ rẳng: "Chúng con đây thưa Mẹ, xin hăy dẫn dắt chúng con." Cám ơn các con.

***************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/04/2009 qua thị nhân Marija

 

Các con yêu dấu!

 

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho ḥa b́nh và làm chứng nhân sự an b́nh nơi gia đ́nh các con để ḥa b́nh có thể trở nên kho tàng quư nhất trên trái đất xáo trộn này. Mẹ là Nữ Vương Ḥa B́nh và là Mẹ của các con. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con trên con đường ḥa b́nh mà con đường ḥa b́nh chỉ đến từ nơi Thiên Chúa. V́ thế, hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ .

Message of April 25, 2009

“Dear children! Today I call you all to pray for peace and to witness it in your families so that peace may become the highest treasure on this peaceless earth. I am your Queen of Peace and your mother. I desire to lead you on the way of peace, which comes only from God. Therefore, pray, pray, pray. Thank you for having responded to my call.”

 

 

***************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/04/2009 qua thị nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

T́nh yêu của Thiên Chúa ở trong lời của Mẹ. Các con của Mẹ, đó là t́nh yêu mong mỏi để mang các con tới công lư và sự thật. Đó là t́nh yêu mong muốn cứu thoát các con từ ảo tưởng. Và c̣n các con th́ sao, các con của Mẹ? Trái tim các con vẫn đóng chặt; những con tim vẫn cứng cỏi và không đáp lại những lời mời gọi của Mẹ. Những con tim không chân t́nh. Với một t́nh yêu Từ Mẫu, Mẹ vẫn cầu nguyện cho các con, bởi v́ Mẹ mong mỏi cho tất cả các con Phục Sinh trong Con của Mẹ. Cám ơn các con.

Message to Mirjana on April 2, 2009

"Dear children, God's love is in my words. My children, that is the love which desires to turn you to justice and truth. That is the love which desires to save you from delusion. And what about you, my children? Your hearts remain closed; they are hard and do not respond to my calls. They are insincere. With a motherly love I am praying for you, because I desire for all of you to resurrect in my Son. Thank you."

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/03/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu!

Trong thời gian mùa xuân này, khi mọi vật thức tỉnh từ giấc ngủ mùa đông, các con cũng tỉnh thức linh hồn các con với sự cầu nguyện để linh hồn sẵn sàng lănh nhận ánh sáng của Chúa Phục Sinh. Các con nhỏ của Mẹ, Xin Ngài lôi cuốn các con gần hơn tới Trái Tim của Ngài để các con trở nên rộng mở tới đời sống trường sinh. Mẹ cầu nguyện cho các con và cầu bầu trước Đấng Tối Cao cho sự hối cải chân thành của các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Suy Niệm Thông Điệp Mẹ ngày 25/3/2009: Hăy Thức Tỉnh Linh Hồn Với Lời Cầu Nguyện

Nếu chúng ta ngó chung quanh, chúng ta thấy rằng, mặc dù một cách chậm chạp, thiên nhiên th́ đang tỉnh thức, v́ thế nó được coi như mùa xuân. Trong thông điệp của Mẹ ngày 25/3/2009, đúng ngày lễ Mẹ Truyền Tin, Đức Trinh Nữ kêu gọi chúng ta thức tỉnh linh hồn với lời cầu nguyện để linh hồn chúng ta sẵn sàng đón nhận ánh sáng Chúa Giêsu Phục Sinh. Khi Mẹ yêu dấu kêu gọi chúng ta cầu nguyện, việc đầu tiên trong trí óc chúng là cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại, cho thế giới, và cho những sự giống như vậy. Chỉ một số nhỏ ư thức rằng sự mời gọi cầu nguyện có ư tiên quyết nói tới chính chúng ta. Những lời của Mẹ luôn luôn được tràn ngập với t́nh yêu thương và một lần nữa trong thông điệp mới nhất Mẹ nói: HĂY THỨC TỈNH LINH HỒN VỚI LỜI CẦU NGUYỆN. Những lời này là một lời mời gọi để thay đổi thái độ của chúng ta tới việc cầu nguyện mà chúng ta đang có hiện nay. Chúng ta đă và đang được mời gọi cầu nguyện trước tiên cho chính sự hoán cải của riêng ḿnh, và sau đó cho sự hoán cải của kẻ khác. Chúng ta phải là người hoán đổi trước hết. Rồi sau đó những đồng loại của chúng ta và thế giới sẽ bắt đầu thay đổi. Khi tỉnh thức trong cách này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta mở rộng chính ḷng ḿnh cho Thiên Chúa và lănh nhận ánh sáng của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Trái Tim Đau Đớn Của Chúa Giêsu là một sự phản chiếu cao quư nhất về t́nh yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Trong tất cả nền văn hóa, ngoài việc là một bộ phận của con người, trái tim c̣n là biểu tượng của t́nh yêu. Đó là lư do tại sao Đức Trinh Nữ nói với chúng ta: "Nguyện Xin Ngài lôi cuốn các con gần hơn tới Trái Tim của Ngài để các con trở nên rộng mở tới đời sống trường sinh." Chúa Giêsu đă yêu thương con người quá đỗi đến phải hiến Chính Thân Ḿnh. Ngài thực sự hao cạn Chính Ngài và trở nên ṃn mơi để chứng tỏ cho loài người biết t́nh yêu của Ngài. Tuy thế, trong những lần này Chúa Giêsu vẫn không được tiếp nhận. Ngài càng không được tiếp nhận ngày nay. Ngài bị sỉ nhục, bị đau khổ, bị giết bởi những ngôn từ, lời chửi thề, lời vu oan cáo vạ, và sự ganh ghét thù hằn. Đó là lư do tại sao thông điệp tối nay Mẹ kêu gọi tới gần hơn với Trái Tim Chúa Giêsu không những chỉ chúng ta, là người Công Giáo, nhưng toàn thể thế giới, để chúng ta trở nên rộng mở tới đời sống trường sinh.  Vậy lời kêu gọi này sẽ bị quên lăng một lần nữa trong sa mạc hoặc những vùng đất hoang vu của thế giới này không? Vậy chúng ta có để mất đi cơ hội lắng nghe lời kêu gọi của Nữ Vương Ḥa B́nh tại Mễ-Du một lần nữa chăng?

Đây là một bổn phận của những ai đă cảm nghiệm được t́nh yêu Thiên Chúa và ḷng yêu thương của Mẹ hăy làm chứng và bày tỏ nó không những chỉ ở tại Âu Châu không mà thôi nhưng trên toàn thế giới về t́nh yêu đă bị đóng đanh, đă bị chết trên thập giá, về t́nh yêu đă sống lại và vẫn sống động hôm nay. Mỗi ngày mới là một cơ hội cho chúng ta là chứng nhân của t́nh yêu này. Nguyên xin Đấng bào chữa, trung gian, và cầu bầu của chúng ta là Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ chúng ta.

 

Linh Mục Danko Perutina, Medugojre 26/3/2009

 

Message of March 25, 2009

"Dear children! In this time of spring, when everything is awakening from the winter sleep, you also awaken your souls with prayer so that they may be ready to receive the light of the risen Jesus. Little children, may He draw you closer to His Heart so that you may become open to eternal life. I pray for you and intercede before the Most High for your sincere conversion. Thank you for having responded to my call."

Reflection : AWAKEN YOUR SOULS WITH PRAYER

"Dear children! In this time of spring, when everything is awakening from the winter sleep, you also awaken your souls with prayer so that they may be ready to receive the light of the risen Jesus. Little children, may He draw you closer to His Heart so that you may become open to eternal life. I pray for you and intercede before the Most High for your sincere conversion. Thank you for having responded to my call." Message of March  25, 2009


If we look around, we see that, although slowly, nature is awakening  thus announcing the spring. In her message of 25 March 2009, on the feast of the Annunciation, Our Lady called us to awaken our souls with prayer  so that they may be ready to receive the light of the risen Jesus. When Our Lady calls us to prayer, what first comes to our mind is to pray for the conversion of sinners, for this world, and the like. Only a few people realise that the call for prayer refers primarily to ourselves. The words of Our Lady are always permeated with love and again in her latest message she says: awaken your souls with prayer. These words are a call to change our attitude towards prayer that we have had so far. We have been called to pray primarily for our own conversion, and only then for the conversion of others.  It is us that need to change first. Only then will our fellow men and the world start to change. When awaken in this way it will be easier for us to open ourselves to God and to receive the light of the risen Christ.

The pierced heart of Jesus is the utmost reflection of God's love towards man. In all cultures, apart from being an organ of our body, the heart is a symbol of love. That is why Our lady says to us: “May He draw you closer to His heart so that you may become open to eternal life.” Jesus loved people so much that He did not spare Himself. He eventually exhausted Himself and became worn out in order to show people His love. However, in those times Jesus was not accepted. Neither is He accepted today. He is being insulted, hurt, killed with language, curse, slander, hatred. That is why with her tonight’s message Our Lady calls to get closer to Jesus’ heart not only us, Catholics, but the whole world, so that we may become open to eternal life. Will this call get lost yet one more time in the desert and wasteland of this world? Will we miss hearing yet another call of the Queen of Peace from Medugorje?

It is a duty of all those who have experienced the love of God and the love of Our Lady to witness and show not only to Europe, but to the whole world  the love that was crucified, that died on the cross, the love resurrected and alive today. Every new day is an opportunity for us to be witnesses of this love. May our greatest advocate, mediator and intercessor Blessed Virgin Mary – Our Lady help us.


Fr. Danko Perutina
Medugorje 26/03/2009

********************************************

Thông điệp hàng năm vào ngày 18/3 cho thị nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ xin các con hăy nh́n vào cơi ḷng ḿnh một cách chân thành và sâu thẳm. Các con thấy ǵ trong cơi ḷng ḿnh? Con của Mẹ ở chỗ nào trong đó và ḷng ước muốn bước theo Mẹ tới với Ngài ở đâu? Các con của Mẹ, nguyện xin thời gian hăm ḿnh này là một thời gian khi các con sẽ tự hỏi ḿnh: "Thiên Chúa mong muốn ǵ nơi chính tôi? Tôi sẽ phải làm cái ǵ?" Hăy cầu nguyện, ăn chay, và có một con tim tràn đầy t́nh thương. Các con đừng quên những mục tử của ḿnh. Hăy cầu nguyện để các ngài không lạc lối, để các ngài trung thành với Con Mẹ và thành những chủ chiên tốt lành cho đoàn chiên.

Annual Apparition to Mirjana on March 18, 2009

"Dear children! Today I call you to look into your hearts sincerely and for a long time. What will you see in them? Where is my Son in them and where is the desire to follow me to Him? My children, may this time of renunciation be a time when you will ask yourself: 'What does my God desire of me personally? What am I to do?' Pray, fast and have a heart full of mercy. Do not forget your shepherds. Pray that they may not get lost, that they may remain in my Son so as to be good shepherds to their flock."

 

Thông điệp Mẹ ngày 02/03/2009 qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Mẹ đang hiện diện nơi đây ở giữa các con. Me đang xem xét những con tim đau thương và bất an của các con.  Các con đang trở nên nhầm lạc, các con của Mẹ. Những vết thương của các con từ tội lỗi đang trở thành rộng lớn hơn và làm xa cách các con hơn từ chân lư thật. Các con đang t́m kiếm hy vọng và niềm an ủi không đúng chỗ, trong khi Mẹ đang ban cho các con sự dâng hiến chân thành để nó được nuôi dưỡng bằng t́nh yêu, hy sinh, và chân lư. Mẹ đang trao ban các con Người Con của Mẹ.

 

Message of March 2, 2009

"Dear children!

I am here among you. I am looking into your wounded and restless hearts. You have become lost, my children. Your wounds from sin are becoming greater and greater and are distancing you all the more from the real truth. You are seeking hope and consolation in the wrong places, while I am offering to you sincere devotion which is nurtured by love, sacrifice and truth. I am giving you my Son."

 

 ************ Message of  February 25, 2009

“Dear children! In this time of renunciation, prayer and penance, I call you anew: go and confess your sins so that grace may open your hearts, and permit it to change you. Convert little children, open yourselves to God and to His plan for each of you.  Thank you for having responded to my call.”

Thông điệp Mẹ ngày 25/02/2009 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

Trong thời gian bỏ ḿnh, cầu nguyện và thống hối này, Mẹ kêu gọi các con một lần nữa: hăy đi xưng tội để ơn xá giải có thể mở rộng con tim của các con, và hoán đổi các con. Hăy hoán cải các con nhỏ, hăy mở rộng chính ḷng ḿnh ra cho Thiên Chúa và cho hoạch định của Ngài tới mỗi người các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

************ Message to Mirjana – Febuary2, 2009

Dear children,

With a motherly heart, today I desire to remind you of, namely, to draw your attention to, God's immeasurable love and the patience which ensues from it. Your Father is sending me and is waiting. He is waiting for your open hearts to be ready for His works. He is waiting for your hearts to be united in Chirstian love and mercy in the spirit of my Son. Do net lose time, children, because you are not its masters. Thank you.

Thông điệp Mẹ ngày 02/02/2009 qua thị nhân Mirjana

Các con thân yêu,

Với một trái tim Từ Mẫu, hôm nay Mẹ mong muốn nhắc nhở các con, [một cách rơ ràng, mang sự chú tâm của các con] tới t́nh yêu vô lượng của Thiên Chúa và sự nhẫn nại được phát ra từ đó. Thiên Chúa Cha các con gửi Mẹ tới và Ngài đang chờ đợi. Ngài chờ đợi trái tim rộng mở của các con để sẵn sàng làm các công việc của Ngài. Ngài chờ đợi những con tim của các con được liên kết trong t́nh yêu Kitô hữu và ḷng thương xót trong thần khí của Con Mẹ. Đừng lăng phí thời giờ nữa, các con nhỏ, bởi v́ các con không phải là chủ của thời giờ. Cám ơn các con

 

************ Message of January  25, 2009

“Dear children! Also today I call you to prayer. May prayer be for you like the seed that you will put in my heart, which I will give over to my Son Jesus for you, for the salvation of your souls. I desire, little children, for each of you to fall in love with eternal life which is your future, and for all worldly things to be a help for you to draw you closer to God the Creator. I am with you for this long because you are on the wrong path. Only with my help, little children, you will open your eyes. There are many of those who, by living my messages, comprehend that they are on the way of holiness towards eternity. Thank you for having responded to my call.”

Thông điệp Mẹ ngày 25/01/2009 qua thị nhân Marija

Con con thân yêu,

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Nguyện xin lời cầu nguyện nơi các con như những hạt giống các con sẽ gieo trong ḷng, mà Mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu Con Mẹ cho các con, cho ơn cứu độ của linh hồn các các. Mẹ mong mỏi, các con nhỏ, cho mỗi người trong các con yêu mến sự sống vĩnh cửu là  cuộc sống đời sau của các con, và cho tất cả những thứ trên thế gian là một phương tiện giúp các con tiến gần hơn tới Thiên Chúa Đấng Tạo Thành Vũ Trụ.  Mẹ ở với các con lâu như thế này bởi v́ các đang đi sai đường. Chỉ có sự trợ giúp của Mẹ, các con nhỏ, các con mới mở rộng đôi mắt của ḿnh. Có nhiều người , sống theo thông điệp của Mẹ, nhận thức thấu đáo rằng họ đang đi trên con đường thánh thiện tiến tới sự sống trường sinh. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

************ Message to Mirjana – January 2, 2009

Dear children;

While great heavenly grace is being lavished upon you, your hearts remain hard and without response. My children, why do you not give me your hearts completely? I only desire to put in them peace and salvation - my Son. With my Son your soul will be directed to noble goals and you will never get lost. Even in greatest darkness you will find the way. My children decide for a new life with the name of my Son on your lips. Thank you.

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/01/2009 qua thị nhân Mirjana

 

Các con thân yêu,

 

Trong khi những ân sủng lớn lao của trời cao đang đổ tràn đầy trên các con, trái tim các con vẫn cứng cỏi và không đáp trả. Các con của Mẹ, tại sao các con không trao cho Mẹ trái tim của các con một cách trọn vẹn? Mẹ chỉ mong mỏi đặt nơi những trái tim này sự an b́nh và ơn cứu độ - Con của Mẹ. Cùng với Con Mẹ linh hồn các con sẽ được hướng dẫn tới những cùng đích cao quư và các con sẽ không bao giờ bị lạc lối. Ngay cả trong những lúc tăm tối nhất các con sẽ t́m thấy đường. Các con của Mẹ, hăy quyết định một cuộc sống mới với Tên Thánh của con Mẹ trên môi miệng của các con. Cám ơn các con.