Các Hồng y thỉnh cầu tuyên bố tín điều thứ năm: Mẹ Maria là mẹ thiêng liêng của nhân loại
 
Rôma (ZENIT) - Vào tuần trước, năm vị Hồng y đă gửi một bức thư mời gọi các vị giám mục trên khắp thế giới hiệp cùng họ trong việc thỉnh cầu Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tuyên bố tín điều thứ năm về Đức Maria, họ cho rằng cần “tuyên bố toàn bộ sự thật Kitô giáo về Đức Maria”.

Bản văn tuyên bố hồi tuần trước bao gồm việc thỉnh cầu Đức Thánh Cha tuyên bố Đức Maria là “Mẹ Thiêng liêng của Tất cả Nhân Loại, Đức Đồng công Cứu chuộc cùng với Chúa Giêsu Cứu Thế, Đức Nữ trung gian các ơn cùng với Chúa Giêsu Đấng Trung gian Duy nhất, và cầu bầu với Chúa Giêsu Kitô nhân danh loài người”.

Đồng kư tên bức thư là 5 trong số 6 vị Hồng y đồng bảo trợ cho Hội nghị Quốc tế về Đồng công cứu chuộc tổ chức ở Fatima: Đức Hồng y Telesphore Toppo, Tổng Giám Mục của Ranchi, Ấn Độ; Đức Hồng y Luis Aponte Martínez, Tổng Giám Mục về hưu của San Juan, Puerto Rico; Đức Hồng y Varkey Vithayathil, Tổng Giám Mục Trưởng của Ernakulam-Angamaly, Ấn Độ; Đức Hồng y Riccardo Vidal, Tổng Giám Mục của Cebu, Phi Luật Tân; và Đức Hồng y Ernesto Corripio y Ahumada, Tổng Giám Mục về hưu của Mexico City. Đức Hồng y Edouard Gagnon, người qua đời hồi tháng Tám năm ngoái, là vị hồng y thứ sáu đồng bảo trợ cho hội nghị hồi năm 2005. Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Gia đ́nh từ năm 1974 đến khi về hưu năm 1990.

Văn pḥng của năm vị hồng y đồng bảo trợ đă công bố bản dịch Anh ngữ và bản văn gốc La ngữ "votum" hay petition (Thỉnh cầu), vốn đă được tŕnh bày rơ vào năm 2005 và được Đức Hồng y Telesphore chính thức đệ tŕnh lên Đức Thánh Cha vào năm 2006. Thỉnh cầu viết: “Chúng con tin chắc rằng đây là thời điểm thích hợp để minh định trọng thể về giáo huấn bất biến của Giáo Hội liên quan đến Mẹ của Đấng Cứu Thế và sự cộng tác vô song của ngài trong công tŕnh Cứu Độ, cũng như vai tṛ theo sau của ngài trong việc ban ơn và làm trung gian cầu bầu cho gia đ́nh nhân loại”.

Vấn đề Đại Kết

Để giải thích cho những ưu tư về đại kết Thỉnh cầu viết: “Có một điều hết sức quan trọng… là những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác sẽ đón nhận việc minh định ở mức độ cao nhất của tính xác thực chắc chắc về giáo lư mà chúng ta có thể đưa ra, rằng Giáo Hội Công Giáo về cơ bản phân biệt vai tṛ duy nhất (độc nhất) của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Thiên Chúa làm Người của thế giới và tính duy nhất tuy thế xuất phát và phụ thuộc vào dự phần con người của Mẹ Chúa Kitô trong công tŕnh Cứu Độ vĩ đại”.

Bản văn c̣n viết thêm rằng đề nghị này có thể “diễn tả tốt nhất một cách rơ ràng về giáo lư nhằm phục vụ Kitô hữu chúng ta và anh chị em ngoài Kitô giáo, những người không hiệp thông với Rôma”.

Trong thông cáo báo chí khi tuyên bố bức thư, các vị hồng y nhắc lại ưu tư đại kết và nói rằng việc tuyên bố tín điều thứ năm về Đức Maria sẽ “giúp làm sáng tỏ nơi các truyền thống tôn giáo khác và tuyên bố cho toàn thể Kitô hữu sự thật về Đức Maria”. Thông cáo cũng nói thêm rằng: “sáng kiến này cũng dự định bắt đầu việc đối thoại sâu xa trên thế giới về vai tṛ của Đức Maria trong việc cứu độ trong thời đại ngày nay […] Hy vọng những nỗ lực chứng minh này thành công, việc tuyên bố có thể tạo nên một sự kiện lịch sử cho Giáo Hội khi mà tín điều thứ năm của Đức Maria được định tín trong lịch sử 2000 năm của Giáo Hội”. Đức Hồng y Aponte Martínez, một vị hồng y đồng bảo trợ nói rằng: “Tôi tin rằng đây là thời điểm cho Đức Giáo Hoàng định nghĩa mối quan hệ của Mẹ Chúa Giêsu với mỗi người chúng ta, con cái của ngài trên quả đất, trong vai tṛ Đồng công cứu chuộc, Đức Nữ trung gian các ơn và Đấng cầu bầu của ngài. Để tuyên bố một cách trọng thể Đức Maria là người mẹ thiên liêng của tất cả mọi người là công nhận chính thức và hoàn toàn các tước hiệu của ngài và do đó kích hoạt và mang lại đời sống thiêng liêng mới, những hoạt động cầu thay nguyện giúp mà họ làm cho Giáo Hội trong việc Tân Phúc Âm hoá và làm cho nhân loại với t́nh h́nh thế giới trầm trọng của chúng ta ngày nay”.

Nguyên văn bức thư gửi các giám mục, hồng y về tín điều thứ năm của Đức Maria

Rôma (ZENIT 11/02/2008) - Dưới đây là bản dịch bức thư do năm vị hồng y đồng bảo trợ Hội nghị Fatima về Đức Maria Đồng Công Cứu Chuộc viết ra và gởi cho các vị Giám Mục và Hồng y trên thế giới kêu gọi họ kư tên vào Thỉnh cầu xin Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiêng Liêng của Nhân Loại.

Bức thư được gởi đi hôm 01/01, ngày Lễ trọng thể Mẹ Thiên Chúa do các Đức Hồng y đồng kư tên: Đức Hồng y Telesphore Toppo, Tổng Giám Mục của Ranchi, Ấn Độ; Đức Hồng y Luis Aponte Martínez, Tổng Giám Mục về hưu của San Juan, Puerto Rico; Đức Hồng y Varkey Vithayathil, Tổng Giám Mục Trưởng của Ernakulam-Angamaly, Ấn Độ; Đức Hồng y Riccardo Vidal, Tổng Giám Mục của Cebu, Phi Luật Tân; và Đức Hồng y Ernesto Corripio y Ahumada, Tổng Giám Mục về hưu của Mexico City.

****************************

Trọng kính Quư Anh Em Giám Mục,

Vào năm 2005, chúng tôi, các hồng y đồng bảo trợ cho Hội nghị chuyên đề nghiên cứu về Đức Maria đă họp nhau nghiên cứu về đề tài sự cộng tác của Đức Thánh Nữ Trinh Maria trong công cuộc Cứu Độ loài người ở Đền Fatima, Bồ Đào Nha.

Sau khi đưa ra các tŕnh bày thần học được phát biểu bởi một số các hồng y, giám mục, các thần học gia quan trọng, chúng tôi kết thúc hội nghị chuyên đề bằng cách đưa ra votum (Thỉnh cầu) Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Thỉnh cầu được viết như dưới đây:

Trọng kính Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI,

Trong nỗ lực tăng cường sứ mạng đại kết của Giáo Hội và loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô một cách tràn đầy, chúng con, các hồng y, giám mục kư tên dưới đây, những người đă được quy tụ tại Đền Đức Mẹ Fatima đầy ân sủng (từ ngày 03 đến 07/05/2005), ước mong bày tỏ cùng Đức Thánh Cha nguyện vọng chung và khao khát tuyên tín trọng thể giáo lư của Giáo Hội liên quan đến Rất Thánh Maria như là Mẹ Thiêng liêng của Tất cả Nhân Loại, Đức Đồng công Cứu chuộc cùng với Chúa Giêsu Cứu Thế, Đức Nữ trung gian các ơn cùng với Chúa Giêsu Đấng Trung gian Duy nhất, và Đấng Cầu bầu với Chúa Giêsu Kitô nhân danh loài người

Trong thời điểm của rối loạn nhiễu nhương giữa nhiều biến đổi của các giáo hội Kitô giáo, cũng như trong những người ngoài Kitô giáo quan tâm đến giáo lư Đức Maria, chúng con tin chắc rằng đây là thời điểm thích hợp để minh định trọng thể về giáo huấn bất biến của Giáo Hội liên quan đến Mẹ của Đấng Cứu Thế và sự cộng tác vô song của ngài trong công tŕnh Cứu Độ (xem Hiến chế Tín lư Về Giáo Hội - Lumen Gentium: Ánh sáng muôn dân, số 61), cũng như vai tṛ theo sau của ngài trong việc ban ơn và làm trung gian cầu bầu cho gia đ́nh nhân loại”.

Thưa Đức Thánh Cha, có một điều hết sức quan trọng là những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác sẽ đón nhận việc minh định ở mức độ cao nhất của tính xác thực chắc chắc về giáo lư mà chúng ta có thể đưa ra, rằng Giáo Hội Công Giáo về cơ bản phân biệt vai tṛ duy nhất (độc nhất) của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Thiên Chúa làm Người của thế giới và tính duy nhất tuy thế xuất phát và phụ thuộc vào dự phần con người của Mẹ Chúa Kitô trong công tŕnh Cứu Độ vĩ đại”.

V́ thế, thưa Đức Thánh Cha, với tính vâng lời và sự tôn trọng của đạo làm con, chúng con ước mong tŕnh bày với cha thỉnh cầu này bằng t́nh liên đới của chúng con hy vọng có được sự tuyên tín Đức Đồng Trinh Vô nhiễm Mẹ Thiên Chúa là Mẹ Thiêng liêng của tất cả mọi người trong ba vai tṛ làm mẹ: Đồng công Cứu chuộc, Trung gian và Cầu bầu như là sự diễn tả tốt nhất một cách rơ ràng về giáo lư nhằm phục vụ Kitô hữu chúng ta và anh chị em ngoài Kitô giáo, những người không hiệp thông với Rôma cũng như tạo sự hiểu biết và nhận thức đúng hơn về giáo lư mầu nhiệm liên quan đến Mẹ Chúa Cứu Thế bởi Người của Thiên Chúa trong Ngàn Năm thứ Ba của Kitô giáo.

Do đó, chúng con đệ tŕnh Thỉnh cầu này cùng với một công thức khả dĩ về giáo lư Đức Maria, Lạy Chúa, mà chúng con cầu nguyện có thể được tuyên tín chính thức bởi Đức Thánh Cha:

Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc loài người, từ trên Thánh giá ban cho nhân loại mẹ Maria của Ngài trở thành Mẹ của tất cả mọi người, Đấng Đồng công Cứu chuộc, người phục tùng và cùng cộng tác với Con ngài trong việc Cứu Độ loài người; Đức Nữ trung gian các ơn, người Mẹ mang lại cho chúng ta quà tặng sự sống đời đời; và là Đấng Cầu bầu, người bày tỏ lời cầu nguyện của chúng ta với Con ngài.

(---hết lời Thỉnh cầu lên Đức Thánh Cha---)

Vào ngày 07/06/2006, người anh em của chúng ta là Đức Hồng y Telesphore Toppo đă tŕnh Thỉnh cầu trên bằng La ngữ lên Đức Thánh Cha thay mặt cho các hồng y và giám mục tham dự Hội nghị Fatima năm 2005, cùng với acta của hội nghị. Đức Thánh Cha đă nhận thỉnh cầu và acta với ḷng biết ơn được ghi nhận và ngài đă bày tỏ sự chú ư nghiên cứu thận trọng acta.

Giờ chúng tôi viết thư này đến quư anh em hồng y và giám mục để thông báo đến anh em Thỉnh cầu này cho việc tuyên tín trọng thể Đức Mẹ là Mẹ Thiêng Liêng của nhân loại và các vai tṛ cốt yếu của ngài và kính cẩn yêu cầu sự cầu nguyện của chính bản thân anh em suy xét về khả năng tán thành của quư anh em khả kính đối với Thỉnh cầu này lên Đức Thánh Cha. Chúng tôi đính kèm bản văn gốc La ngữ cho anh em đối chiếu và nếu anh em cảm thấy được truyền cảm hứng từ Đức Mẹ th́ anh em được tự do kư và gởi Thỉnh cầu lên Đức Thánh Cha.

Dĩ nhiên, nếu Thỉnh cầu làm hài ḷng Đức Thánh Cha để ngài tiến hành yêu cầu này, th́ bất kỳ h́nh thức cuối cùng nào cho việc định tín cũng chẳng giới hạn đối với công thức kèm theo Thỉnh cầu, nhưng hơn hết là dùng đặc ân duy nhất của ngài (bất khả ngộ) trên cương vị Kế vị Thánh Phêrô. Cũng cần ghi nhớ rằng, trong quá tŕnh 15 năm qua hơn 500 giám mục đă gởi yêu cầu của họ cho việc tuyên tín trọng thể này đến Toà Thánh cùng với khoảng 7 triệu thỉnh cầu của các tín hữu trên khắp thế giới.

Chúng tôi cám ơn sự cầu nguyện của quư anh em liên quan đến yêu cầu này trong Đức Mẹ, Mẹ của Giáo Hội và Nữ Hoàng của các Tông Đồ. Cầu mong mẹ dẫn dắt anh em trong nhận thức đúng đắn đối với vấn đề này để sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ siêu việt của chúng ta, qua sự chỉ bảo của Chúa Thánh Thần, dẫn đưa đến sự tràn đầy ḷng nhân từ hoàn hảo của Cha Chúng Ta trên Trời.

Kính chào nhân ái trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

+ Hồng y Telesphore Toppo, Tổng Giám Mục của Ranchi, Ấn Độ; Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Ấn Độ.

+ Hồng y Luis Aponte Martínez, Tổng Giám Mục danh dự của San Juan, Puerto Rico;

+ Hồng y Varkey Vithayathil, Tổng Giám Mục Trưởng của Ernakulam-Angamaly, Ấn Độ;

+ Hồng y Riccardo Vidal, Tổng Giám Mục của Cebu, Phi Luật Tân;

Hồng y Ernesto Corripio y Ahumada, Tổng Giám Mục danh dự của Mexico City.

Các Hồng y đồng bảo trợ của Hội nghị Fatima về Đồng Công Cứu Chuộc.
 

John Bosco Nguyễn Hoàng Thương /vietcatholic.net