Gi Ave Maria s 160  phát thanh ngày 2/1/2021  vi các tin tc sau đây:

 

(Tin Giáo Hi Hoàn )

 

(26) Giáo hi thêm 7 Đng Đáng kính

https://www.youtube.com/watch?v=0hYlpt9Kltk

 

(1) Vài nét ni bt v hot đng ca ĐTC Phanxicô năm 2020

https://www.youtube.com/watch?v=EXoYIG3tdnE

 

(9) Mt năm đc bit đ làm chng cho t́nh yêu gia đ́nh
https://www.youtube.com/watch?v=exM2EHFkX8c

 

 (2) Giáo hi Úc mi gi các tín hu sng Giáng Sinh nghĩ đến các nn nhân ca nn buôn ngưi

https://www.youtube.com/watch?v=SenAfhBM-Qs

 

(21)  Đc TGM Pa-gli-a hoan nghênh quyết đnh cho phép thăm bnh nhân Covid ca vùng Tos-ca-na ca Ư

https://www.youtube.com/watch?v=y8iVcImT42Q

 

 (3) ĐTC Phanxicô gi thư Giáng Sinh cho Liban

https://www.youtube.com/watch?v=kDUUfdZmK78

 

(22) Tng thng Nam Duong: S đip Giáng Sinh nim hy vng

https://www.youtube.com/watch?v=goFpMzFdoSQ

 

 (4) Li Chúc Giáng Sinh t ơn Chúa ca Tng thng Trump phu nhân

https://www.youtube.com/watch?v=0NzqzLK_tKE

 

(23) Đc TGM Kon-dru-sie-wicz đă tr v quê hương

https://www.youtube.com/watch?v=et98T_bcUoY

 

 (6) Các tín hu đưc mi gi hành hương Thánh Đa khi th

https://www.youtube.com/watch?v=PvZPPqOnzZE

 

(24) Hưng dn ca Ṭa Thánh v vic s dng vc-xin nga Covid-19 (7)

https://www.youtube.com/watch?v=moH-N1YvIrY

 

(7) Nhân viên Vatican thăm ngưi nghèo Roma

https://www.youtube.com/watch?v=yVwkYB5Vf78

 

 

(25) ĐTC Phanxicô chuyn các hot đng tài chính ca Ph Quc v khanh sang Cơ quan Qun tr Tài sn ca Ṭa Thánh

https://www.youtube.com/watch?v=TeY9jfMMyxI

 

(8) ĐTC Phanxicô gi s đip cho ngưi tr tham d cuc hp hàng năm ca cng đoàn Taizé

https://www.youtube.com/watch?v=qIQiJhw2aoM

 

(27) ĐTC Phanxicô b đau thn kinh ta không th ch s gi Kinh Chiu cui năm 2020 Thánh l đu năm 2021

https://www.youtube.com/watch?v=yu4bwJFPY_U

 

(28) ĐHY Pietro Parolin gi s đip video ti Hip hi Giáo viên Công giáo Ư

https://www.youtube.com/watch?v=0CV2E_pjvQ4

 

 

       (Tin Giáo Hi Viet Nam)

 (Vn#1) Giáo phn Xuân Lc Khai Mc Năm Kính Thánh Giuse

https://www.youtube.com/watch?v=b7SI2eEk5nQ