Đc TGM Denver nhn mnh Thông đip ‘"S Sng Con Người"’ trong lá thư mc v mi

(Minh Tu chuyn ng)

Trong mt bc thư mc v mi nhân k nim 50 năm Thông đip "S Sng Con Người", Đc Tng Giám mc Sa-mu-eo Á-qua-là Đa phn Denver đă nhn mnh tm quan trng lâu dài ca các giáo hun ca Giáo hi v vn đ tính dc, đng thi cho biết rng chúng chính là mt món quà và đng thi là mt tia sáng trong bóng ti.

“Tôi viết bc thư mc v này cho toàn th anh ch em, các anh ch rt thân mến ca tôi, đ khng đnh v đp tuyt vi ca giáo hun nht quán ca Giáo hi qua nhiu thế k v t́nh yêu hôn nhân, mt t́nh yêu mà ngày nay là vô cùng cn thiết”, Đc Tng Giám Mc Á-qua-là viết trong lá thư mc v hôm 2/2 ca ḿnh.

“Vic bo v t́nh yêu này trong nn văn hoá ca chúng ta đ̣i hi s cam kết mnh m”, Đc TGM Á-qua-là nói, đng thi nhn mnh rng “điu ct yếu đó là tái khng đnh cam kết ca chúng ta đi vi s tht, ḷng nhân t và v đp ca giáo hun ca Đc Kitô v hôn nhân và tính dc”.

 

Đc Tng Giám mc Sa-mu-eo   Á-qua-là Đa phn Denver

Theo Đc Tng Giám mc Á-qua-là, Chân Phưc Giáo Hoàng Phaolô VI “đă bo v tính toàn vn ca t́nh yêu hôn nhân và đng thi cnh báo chúng ta chng li nguy cơ làm gim vn đ tính dc xung ch c̣n là mt nguyên nhân ca s tha măn” trong Thông đip mang tính bưc ngoc "S Sng Con Người" ca ḿnh.

Đưc công b năm 1968, Thông đip "S Sng Con Người" s k nim 50 năm ra đi vào ngày 25 tháng 7 năm nay.

Đc TGM Á-qua-là lưu ư rng trong nhng năm k t khi Thông đip này đưc công b, Giáo hi vn tiếp tc duy tŕ kiên đnh trong nhng giáo hun ca ḿnh v chân lư, khi s phn chiếu mang tính thn hc v "S Sng Con Người" đă tiếp tc phát trin.

Theo Đc TGM Á-qua-là, mt tiến b tích cc đó chính là “Thn hc Thân xác” ca Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vn “làm sâu sc thêm s hiu biết ca chúng ta v món quà ln lao v vn đ tính dc ca con ngưi, vn không đ̣i hi điu ǵ t chúng ta hơn là t nó chính mt món quà hoàn ho”.

Nguyên Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI và ĐTC Phanxicô, Đc TGM Á-qua-là nói, cũng chính là nhng công c đ suy ngm thêm v thn hc t́nh yêu ca Thông đip ‘"S Sng Con Người". Thêm vào đó, Đc TGM Á-qua-là đă ch ra nhng “tiến b to ln” trong vic kế hoch hóa gia đ́nh t nhiên, vn tr thành mt phương pháp hu ích cho vô s các gia đ́nh trong nhiu năm.

“Vic kế hoch hóa gia đ́nh t nhiên… cho phép các cp v chng hiu rơ mt cách chính xác kh năng sinh ca h, duy tŕ s ci m đi vi s sng, và trưng thành trong s t ch vn hết sc cn thiết cho mt cuc hôn nhân hnh phúc”, Đc TGM Á-qua-là nói, đng thi Ngài cũng lưu ư rng t́nh yêu hy sinh chính là điu ct yếu cho vic thc hin kế hoch hóa gia đ́nh t nhiên.

Đc TGM Á-qua-là gii thích rng vic nga thai phá v bn cht truyn sinh ca hành vi hôn nhân, vn “gây tn hi đến chiu kích có khuynh hưng hip nht ca tính dc”. Chân Phưc Phaolô VI không chp thun vic nga thai ch v́ nó là nhân to, Đc TGM Á-qua-là nói, nhưng bi v́ nó v cơ bn đă làm tn hi phn mt thiết nht ca hành đng phi ngu gia v chng.

Đc TGM Á-qua-là cũng bun phin v s suy đi v văn hoá trong 50 năm qua, mà theo Ngài, Chân Phưc Phaolô VI đă d đoán trưc điu này. Đc TGM Á-qua-là đă đc bit ch ra vic áp dng rng răi bin pháp tránh thai, vn đă dn đến t l ly hôn và phá thai cao hơn.

Sách báo khiêu dâm, vic mua bán t́nh dc, vic nga thai do chính ph quy đnh, s gia tăng các căn bnh lây truyn qua đưng t́nh dc, t l sinh và kết hôn thp cũng chính là mt s hu qu tiêu cc, theo Đc TGM Á-qua-là. Ngài cũng cho biết thêm rng công ngh đă tr thành mt thành t quan trng trong lĩnh vc t́nh dc, gây ra nhiu s phin phc.

“Tính dc đă b thay đi t mt món quà và ngun mch s sng trong gia đ́nh tr thành mt phương tin tiêu khin và s t măn”, Đc TGM Á-qua-là nói.

“Mt khi vic quan h tính dc và hôn nhân đă đưc tái xác đnh và tm thưng hóa theo cách này, có th thay đi đnh nghĩa và cu trúc ca hôn nhân hoc bt c điu ǵ khác liên quan đến tính dc”, Đc TGM Á-qua-là tiếp tc.

Tuy nhiên, Đc TGM Á-qua-là tin rng "S Sng Con Người" và thn hc thân xác biu l cho liu thuc gii đc đi vi “nhng ư tưng sai lm ph biến rng răi v t do và mc đích ca tính dc mà rt nhiu ngưi đang phi chu đng ngày hôm nay”.

“Chân Phưc Phaolô VI đă dy chúng ta s tht v t́nh yêu hôn nhân, đng thi lit kê bn phm cht thiết yếu ca nó: nó cn phi là t́nh yêu ca nhng con ngưi trn vn, tuyt đi, trung thành và sinh hoa trái”, Đc TGM Á-qua-là nói, đng thi Ngài cũng lưu ư các mi liên h không th tách ri ca chúng.

Bt chp s méo mó v văn hoá đi vi tính dc và hôn nhân trong nhng năm qua, Đc TGM Á-qua-là lưu ư rng s tt đp ca tính dc vn đưc duy tŕ thông qua phm giá ca mi con ngưi.

“Chúng ta cũng nhn biết t Kinh Thánh… rng phm giá con ngưi ca mi chúng ta xut phát t vic đưc h́nh thành theo h́nh nh và ging vi Thiên Chúa”, Đc TGM Á-qua-là nói.

“Thiên Chúa, ngun mch ca mi s sng và t́nh yêu, đă d đnh ngay t ban đu rng t́nh yêu gia mt ngưi nam và mt ngưi n phi là h́nh nh t́nh yêu ca Thiên Chúa và hưng đến s sng mi trong bi cnh ca gia đ́nh”, Đc TGM Á-qua-là tiếp tc.

Thông đip "S Sng Con Người" dy rng t́nh yêu truyn sinh là “mt s mng cc kỳ quan trng” vi c nhng nh hưng “siêu nhiên và bt dit”, Đc TGM Á-qua-là nói. Đc TGM Á-qua-là cũng gi đây là “bn cht ca t́nh yêu hôn nhân”, vn cũng nhc nh ngưi chng và ngưi v cùng nhau hưng v s thánh thin.

“Thông qua món quà chân thành ca chính ḿnh, các cp v chng khám phá ra căn tính đích thc ca h như là con cái ca Thiên Chúa Cha, và t́nh yêu ca h ta ra v đp và s chói li ca s tht”, Đc TGM Á-qua-là nói.

Trong khi Thông đip ‘"S Sng Con Người"’ tuyên b v đp đm đà đng sau nhng giáo hun ca Giáo hi v vn đ tính dc, nó cũng nhc nh các tín hu v s mng Phúc Âm hóa ca Giáo hi, Đc TGM Á-qua-là lưu ư.

“Mi ngưi Công giáo có s mng sng và chia s nhng tin tc tt lành v kế hoch ca Thiên Chúa đi vi vn đ tính dc ca con ngưi”, Đc TGM Á-qua-là nói, đng thi Ngài cũng nhn mnh rng li tuyên b này đ̣i hi phi có s can đm.

“Chúng ta truyn giáo trưc tiên bng cách làm chng v nhng điu mà Thiên Chúa đă thc hin nơi cuc đi ca mi ngưi chúng ta và bng cách sng theo giáo hun ca Chúa Kitô trong gia đ́nh và công vic ca chúng ta”, Đc TGM Á-qua-là tiếp tc, đng thi nhn mnh rng “vic tp trung mi ngưi vào giáo hun ca Chúa Giêsu không phi là đi đu mà là mt hành đng yêu thương”.

Các nhà truyn giáo đu tiên đi vi xă hi, Đc TGM Á-qua-là nói, dó chính là các bc làm cha m và các cp v chng, nhng nhà giáo dc đu tiên ca tr em. V́ lư do này, cha m và các cp v chng có trách nhim trung thành dy d con cái ḿnh theo chân lư ca Giáo Hi.

Tht không may, ngày nay tr em b tn công dn dp vi vn đ đo đc t́nh dc méo mó t khi c̣n rt nh, vi vic tiếp xúc vi nhng ni dung khiêu dâm và s quyến rũ t́nh dc tm thưng , Đc TGM Á-qua-là nói. Nhng mi nguy him này to ra nhng thách thc mi cho các bc làm cha m trong nhng n lc ca h đ nuôi nng con cái ca Thiên Chúa, nhưng Đc TGM Á-qua-là khuyến khích các cuc tṛ chuyn chân thành vi con cái nhm thúc đy các mi quan h lành mnh.

Đc TGM Á-qua-là cũng ch ra rng các linh mc và phó tế đưc mi gi rao truyn Phúc Âm cho đàn chiên ca ḿnh. Đc TGM Á-qua-là khuyến cáo các linh mc hăy “nh nhàng và khoan dung trong vic gii ti” và đng thi tái cam kết đi vi công vic ca h vi các cp v chng đă đính hôn và đă kết hôn.

Đc TGM Á-qua-là cũng đ cp đến các cá nhân trong lc lưng lao đng, khuyến khích h làm chng cho s tht trong cuc sng hàng ngày ca h. Ngài cũng đc bit chú ư ti các cp đôi đă đính hôn, đng thi mi gi h “tn dng ti đa khong thi gian chun b cho vic kết hôn ca h”.

Đc TGM Á-qua-là kết lun bc thư mc v ca ḿnh bng cách đ cp đến gii hn vô tn ca t́nh yêu ca Thiên Chúa, và đng thi khuyến khích các cá nhân và các cp v chng khp nơi suy ngm v t́nh yêu đích thc này thông qua “món quà hoàn ho” ca chính h.

Đc TGM Á-qua-là yêu cu các cp v chng hăy tr nên qung đi trong t́nh yêu ca h và đng thi noi gương bt chưc t́nh yêu t hiến tt đnh ca Đc Kitô như là cách thế “đ t́m hnh phúc đích thc”.

Đc TGM Á-qua-là cũng hưng s chú ư đến ‘Humanae Vitae’, đng thi cho biết rng vic k nim 50 năm Thông Đip này chính là mt cơ hi hoàn ho cho mt cam kết mi đi vi vic chia s chân lư gii phóng mà nó tuyên b v vn đ tính dc.

Thông đip "S Sng Con Người" là mt món quà dành cho Giáo hi và cho thế gii, mt s tiên đoán can đm v v đp ca s sng con ngưi và t́nh yêu hôn nhân”, Đc TGM Á-qua-là nói, đng thi gi Thông Đip này như “mt ánh sáng tuyt vi gia mt thế gii ti tăm và đo ln”.

“Chúng ta hăy nài xin s chuyn cu ca Chân Phưc Phaolô VI khi chúng ta nh́n vào s hưng dn ca Ngài đ tiếp nhn và sng theo nhng giáo hun ca Chúa Kitô trong thế gii hin nay”.