"Hiu Đ Sng Đo"--> Đc M Các Thánh


  160v-ĐC M CÓ ĐƯỢC CU CHUC HAY KHÔNG?
  161i-ĐC M VÀ CÁC THÁNH BAN ƠN HAY CU BU?
  162i-THUYT TƯƠNG ĐI  LÀ G̀ VÀ NGUY HI RA SAO?
  163i-L̉NG THƯƠNG XÓT CA M MARIA
  164v-M MARIA CÓ NHN ƠN CU CHUC CA CHÚA GIÊSU KHÔNG?
  165i-M MARIA ĐƯỢC TÔN KÍNH HAY TÔN TH TRONG PHNG V THÁNH CA GIÁO HI?
  166v-HAI THÁNH TÔNG Đ PHERO VÀ PHAOLÔ LA AI?
  167i-CÁC THÁNH CÁC THIÊN THN VÀ LOÀI NGƯỜI GING VÀ KHÁC KHAU NHƯ TH NÀO?
YouTube "Hiu Đ Sng Đo"==> Đc M Các Thánh: [160],   [161],   [162],   [163],   [164],   [165],   [166],   [167]