Các Bài Suy Niệm Hàng Tuần Năm B (2015)

 

Tháng  11/2015

01/11       CN-31 Thường Niên
08/11       CN-32 Thường Niên
15/11       CN-33 Thường Niên
22/11       CN-Lễ Chúa Kitô Vua

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  10/2015

04/10      CN-27 Thường Niên
11/10       CN-28 Thường Niên
18/10       CN-29 Thường Niên
25/10       CN-30 Thường Niên

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  9/2015

06//09      CN-23 Thường Niên
13/09       CN-24 Thường Niên
20/09       CN-25 Thường Niên
27/09       CN-26 Thường Niên 

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  8/2015

02//08      CN-18 Thường Niên
09/08       CN-19 Thường Niên
16/08       CN-20 Thường Niên
23/08       CN-21 Thường Niên
30/08       CN-22 Thường Niên

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  7/2015

05/07       CN-14 Thường Niên
12/07       CN-15 Thường Niên
19/07       CN-16 Thường Niên
26/07       CN-17 Thường Niên

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  6/2015

07/06       CN-Ḿnh Máu Thánh Chúa
14/06       CN-11 Thường Niên
21/06       CN-12 Thường Niên
28/06       CN-13 Thường Niên

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  5/2015

03/05       CN-Phục Sinh 5
10/05       CN-Phục Sinh 6
17/05       CN-Lễ Thăng Thiên
24/05       CN-Lễ Hiện Xuống
31/05       CN-Lễ Chúa Ba Ngôi

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  4/2015

05/04       CN-Phục Sinh 1
12/04       CN-Phục Sinh 2
19/04       CN-Phục Sinh 3
26/04       CN-Phục Sinh 4

 ++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  3/2015

01/03    CN-2 Mùa Chay
08/03    CN-3 Mùa Chay
15/03    CN-4 Mùa Chay
22/03    CN-5 Mùa Chay 
29/03    CN-Lễ 

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  2/2015

01/02    CN-4 Thường Niên
08/02    CN-5 Thường Niên
15/02    CN-6 Thường Niên
22/02    CN-1 Mùa Chay

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  1/2015

04/01    CN-Lễ Hiển Linh
11/01    CN-Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
18/01    CN-2 Thường Niên
25/01    CN-3 Thường Niên

++++++++++++++++++++++++++++++

Tháng  12/2014

30/11    CN-1 Mùa Vọng
07/12    CN-2 Mùa Vọng
14/12    CN-3 Mùa Vọng
21/12    CN-4 Mùa Vọng
28/12    Lễ Thánh Gia Thất